WERKGROEP KRANTENKNIPSELS


De Stichting Historie Ruinerwold heeft vele werkgroepen, één van die werkgroepen is het verzamelen van krantenknipsels over alle zaken die met Ruinerwold en haar inwoners te maken hebben.
Al het verzamelde materiaal wordt in mappen gedaan, zodat van iedere krant elk jaar weer een map tot stand komt.

De volgende personen hebben zitting in deze werkgroep:

Leden werkgroep aanpassen:

Willy Muller-Gritter - De nieuwtjes uit de Meppeler Courant
Arend Jan Donker - De nieuwtjes uit de Woldenkrant
Koob Tissingh - De nieuwtjes uit andere kranten en Boerderij
Henny Luten - Dagblad van het Noorden
Willy Muller-Gritter - Familieberichten uit de Meppeler Courant
Harm Luten - Nieuwe Oogst

Dit alles onder het motto: Alles wat nu actueel is, is morgen historie.

naar boven