Homepage RW Archief SHR Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Map   (in veld: Medium)     

Aantal gevonden publicaties : 110   (uit: 1453)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 4 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2   3   4       Volgende       Eind

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Db-nr: 20721  
Document-kode: RK-12-06
Waar in archief: Rode kast lade 12 document 06
Titel: Jan Jochem Willems Groenewout
Over de bouw van het huis Weerwille 13.
 

2. Db-nr: 20728  
Document-kode: RK-21-35
Waar in archief: Rode kast lade 21 document 35
Titel: Kinderbescherming
Van de zwangerschap tot de kleuter
 

3. Db-nr: 30001  
Document-kode: MP-07-1-01
Waar in archief: Kast 7, laag 1, cassette 1
Titel: Prof. Dr. Johannes Alberti.
Twee uitgebreide delen “de levensschets van Johannes Alberti”, door Mr. J. de Wal.
Samenvatting van de levenswijze van Prof. Dr. Johannes Alberti 16-03-1698 – 13-08-1762,
door Dr. P. D. van Roijen. foto’s van Prof. Alberti en Ds. C. Alberti.
Testament van Ds. Corn. Alberti, 6-09-1866 door not. Mr. W.L. Tonckens te Meppel.
Luchtfoto van boerderijen Alberti Dijkhuizen 72 en 74.
Rectificatie n.a.v. kranten bericht van Jan Bakker, door Ir. P. Alberti.
 

4. Db-nr: 30002  
Document-kode: MP-07-1-02
Waar in archief: Kast 7, laag 1, cassette 1
Titel: Prof. Dr. Johannes Alberti.
Twee uitgebreide delen “de levensschets van Johannes Alberti”, door Mr. J. de Wal.
Samenvatting van de levenswijze van Prof. Dr. Johannes Alberti 16-03-1698 – 13-08-1762,
door Dr. P. D. van Roijen. foto’s van Prof. Alberti en Ds. C. Alberti.
Testament van Ds. Corn. Alberti, 6-09-1866 door not. Mr. W.L. Tonckens te Meppel.
Luchtfoto van boerderijen Alberti Dijkhuizen 72 en 74.
Rectificatie n.a.v. kranten bericht van Jan Bakker, door Ir. P. Alberti.
 

5. Db-nr: 30003  
Document-kode: MP-07-1-03
Waar in archief: Kast 7, laag 1, cassette 1
Titel: Blijdenstein
Verhalen van Jac. ter Haar a. Over het ontstaan van Blijdenstein. b. Over het ontstaan van naam Munnekeweer. c. Plichten van de schoolmeester, als koster en voorzanger. d. Rondom het klooster te Blijdenstein. e. Iets over het ontstaan van Blijdenstein, sage “Wolfaart en Rinalde”.
De kerk te Blijdenstein door Jan Werners Pol (foto).
Ruinerwold korte weergave eerste voorgangers.
De huishoudelijke inrichting van Dickninge (foto).
Lezing van H.D. Minderhoud op de Open Monumentendag.
Geslacht lijst van Albert Alberti, met foto’s van fam. Alberti (6 generatie’s).
Samenvatting van het geschrevene hierboven door Jac. ter Haar (foto).
Verder foto’s van Baron de Vos van Steenwijk, oud bruggetje over Wold Aa, Boersteeg, mevr. H. Emmink-Appelmelk, meester Koning, Kerk meerdere, ook van Berghuizen, ds. C.F. de Groot, duivelsrooster, pastorie, ds Wolter Kok, graf fam. Alberti, tegelfoto’s.
 

6. Db-nr: 30004  
Document-kode: MP-07-1-04
Waar in archief: Kast 7, laag 1, cassette 1
Titel: Blijdenstein
Oude kaarten + perceelnummers.
Algemeen verhaal over historie van Ruinerwold, foto’s paard met hooiwagen door Wold Aa, verder diverse foto’s van Blijdenstein en omgeving.
De kerk te Blijdenstein, goed gedocumenteerd door Ir. J. H. Baarslag, o.a. uitgebreide lijst van Predikanten, ook van Berghuizen, foto’s van Ds Kok, hooiladen, oud rusthuis, kapel met voorganger G. Breijer, avondsmaaltafel, incl. tegeltableau, dooddijk, meester Koning, organist J.W. Schiphorst 2x, meester Kuiper, meester D. Hunze, J.K.S.v.d.Wetering.
Werkhuis, c.q. armhuis, c.q. rusthuis, t’Vonder. Foto’s 1974 bestuur, bejaarden, nieuw gebouw, R. Morssink-Eggen, G. Schipper-Dragt, F. Zandstra-Lier, R, Morssink-Mulder, bejaarden 1915, t’Vonder,
oude pastorie 3x, Ds. Kwast, Ds. M. Vreugdenhil, Ds. W.H. Wamsteker, Ds. F.L. Kroes, Ds. gezin ?
Ds. H.G. Brink 2x, fam. Brink, Ds. AE.T. de Boer, Ds. R.J.H. Brink, Ds. van de Veen met echtgenote,
Ds. A.D.H. Huysman, Ds. C. Smit 2x, Ds. J.C.M. Fabius, tegeltableaus van fam. J.P. Brouwer.
De kerk te Ruinerwold door Ds. AE.T. de Boer 1926, foto’s de hr. en mv. de Boer, J.W. Schiphorst, Boersteeg, Ds. AE.T. de Boer.
Afschrift van een Hoofdelijken Omslag 1933 druk E. Hielken Koekange, foto’s J.W. Pol 2x, J. van Dijk Hzn, H. Prins, J.K.S. v.d. Wetering, E ter Haar 2x, J. Derks Brouwer.
Lidmaat van de Ned. Herv. Kerk van H. Thijn in 1915 plus foto.
Foto’s van Zusterkring en meisjesvereniging, kerkkoor 2x, groep jonge lidmaten ± 1960, zusterkring 2x, kerkbestuur ten tijde van Ds. Fabius, boven van l.n.r. K.Luten koster, R.Wesseling-Borgers, R.Luten-Dekker, M.Vedder-Remmelts, Ds. Fabius, J.Vedder-ter Haar, H.Wever, J.van Schot, W.Nijstad, H.van Calker-van de Berg, K.Tissingh, zittend K.Keen, J.Benak, L.Trijzen, T.Snijder.
Doop van Riekie Roelofs met haar ouders G. Roelofs en H. Roelofs-Schiphorst door Ds. Smit.
De kerk te Blijdenstein door J. Poortman.
 

7. Db-nr: 30005  
Document-kode: MP-07-1-05
Waar in archief: Kast 7, laag 1, cassette 1
Titel: Blijdenstein
Tekening van Willem Winkel uit Koekange 1989.
Kadasterkaart van de huidige tijd.
Verhuring van de jaarlijksche zitplaatsen in de kerk 30 mei a.s.
Procesverbaal door Reint Bruins aan Hendrik Ham koopman te Weerwille voor het vervoeren van geslachte kalveren, begraven te Blijdenstein in 1900.
Paaspachten.
Armenzorg te Ruinerwold anno 1743, armenregister opgesteld door Ds. H. Gomarus.
Actie kerkbalans 2002 voor het eerst in euro’s. K.Rooze voorz. H.van Calker-v.d. Berg secr.
Pieter Christioni paste zich aan.
Vraagboekje voor de catechisatie 1911, vraagboekje over de Bijbelsche en Kerkelijke geschiedenis door J.A. Willinge, vragen tot Heilig Avondmaal, het gebed des Heeren, De Tien Geboden, vragen bij bevestiging lidmaten, liederen voor zondagschool, luchtfoto Blijdenstein.
Verleende vergunning van verkoop van lichte alcoholhoudende dranken aan Abraham Palmbos in de voorkamer van het perceel C. 369, 24 april 1915, K. Buiten burgem., J.K.S.v.d.Wetering weth.
 

8. Db-nr: 30006  
Document-kode: MP-07-1-06
Waar in archief: Kast 7, laag 1, cassette 2
Titel: Blijdenstein 1
Familie geschiedenis Blijdenstein o.a. Paulus Antoni, Bartholdus Pauli, Jan Jansz ten Napel,
Jan Hermens van der Linde, Claes Hendriks de Lange, Jan Hendrix Belt, door Albert de Leeuw.
Testament Ds. Cornelis Alberti plus foto, notaris Mr. W.L. Tonckens.
Kerk geschiedenis, Etstoel namen o.a. van Ruinerwold Remmelt Jans, Carst Jacobs, Lucas Preuper, Reinder Roelofs, Carst Roelofs, Geert Talen, Jan Pouwels Groenewolt, Hendrik Luchies, Arent Jans, Jan Geuchies, Willem Stelling, Wolter Wolters, gerichtsschrijver Mr. Michel Dassen
Geschiedenis kerk en fam. Blijdenstein plus foto P.A. Derks.
Het Slot in de Oosterboer plus foto’s, van het geslacht van den Clooster, o.a. Otto Ernst van Gelder,
huis getekend door H. Tavenier, later eigenaren Barteld van Dijk, Roobaard, 1935 verbrand.
Welkom Ds. J.R.H. Brink.
Orgel geschiedenis bouwer van Oekelen plus foto’s.
Familieboek geslacht Blijdenstein door C. Elderik, uitgever Koch en Knuttel foto’s ds. A.T. de Boer,
Jan Derks Alberti, P.A. Derks
Afscheid Ds. Huijsman plus foto’s o.a. mr.dr. Gelinck door J.Brand.
Kerk geschiedenis orgelbespelers o.a. H. Snijder, meester Hunze, J. W. Schiphorst, de torenklok, de verwarming, kerkrestauratie, de predikanten, de benoeming, het traktement, de koster, de diaconie, armhuis, later rusthuis.
Onrust in de gemeente (o.a.afscheiding).
Eerste vrouwelijke Predikant drs. J.C.M. Fabius plus foto. namen J. Stukker-Brouwer, mevr. Wessels Boer, ds. G.A. Radersma, J. Schoemaker, burg. W.E. Witteveen, A.J.K. Zwikker-Schiphorst.
Zes mooie foto’s Zusterkring.
Herinnering aan de Doop.
55 tegel foto’s met bijbelsche voorstellingen.
 

9. Db-nr: 30007  
Document-kode: MP-07-1-07
Waar in archief: Kast 7, laag 1, cassette 2
Titel: Blijdenstein 2
Het geslacht Blijdenstein,foto’s kerk, tolhuis 4x, station, tolgaarder Klomp, ds. Alberti, pastorie 3x,
fam. de Boer.
Kasteel “Blijdenstein” via dhr. van Rietschoten foto P.A. Derks, P. Alberti.
Bewoners van eerste huis op Blijdenstein o.a. Arents, Konjer, Freriks, van Lunzen, Jans, Hut, Winters,
plus foto’s.
Foto’s kerkhof en van de dragers.
De kosterswoning.
Kosters: Jantien Kerster, Wed.E.Luichjes, Pieter Arends, Abraham Palmbos, Harm Benak, Berend Pekel, Klaas Kin, Klaas Luten, Testje Zijlstra. plus foto’s.
Verhaal koster Luten, namen notabelen toen J.D. Alberti, H. Schiphorst, W. Poortman, J.W . Pol en
H. Thijn verder petroleumboer Mannes Rollen.
De kastelein van Blijdenstein bewoners o.a. Appelmelk, Timmer, Emmink, Mulder, plus foto’s.
Tolhuis Blijdenstein bewoners o.a. Smilde, Toet, Klomp, kinderen Klomp, Zwiers, Pluim. plus foto’s.
Blijdenstein 9 bewoners o.a. Rumpt, Vedder 2x, Zwiers 2x, Monus, Kalter, ten Heuvel, Ems, Pluim, Kuiper.
Onttrekking kerkpad aan openbaar verkeer 1957.
Haakswoldiger Maten, vergunning voor inlaten van vloeiwater 1940, plus namen eigenaren.
 

10. Db-nr: 30008  
Document-kode: MP-07-1-08
Waar in archief: Kast 7, laag 1, cassette 2
Titel: Coöperatieve Bakkerij en Winkelvereniging “Samenwerking”
Opgericht 1920 met 121 namen, 1926 statutenwijziging, uitgebreide statuten.
Vergaderen in café Dalsem, Hovingh, Prins, J. Lubberink (aan het spoor), namen van bakkerijen,
bestuurders, chefs, bakkers, venters enz.
Brief van bestuur Coöp. Zuivelfabriek i.v.m. o.a.verkoop margarine door “Samenwerking”.
Veel foto’s van personen, bij IJzeldoorn moet zijn IJzendoorn.
 

11. Db-nr: 30009  
Document-kode: MP-07-1-09
Waar in archief: Kast 7, laag 1, cassette 2
Titel: CEDE-fabriek 1919
Aanvraag vergunning, oprichting en in 1921 overgenomen door Waelbers.
Krantenverslagen en lijst van attributen die men maakte, plus foto’s van Derks en Waelbers.
 

12. Db-nr: 30010  
Document-kode: MP-07-1-10
Waar in archief: Kast 7, laag 1, cassette 2
Titel: Familie J.D. Brouwer en H.J. Brouwer Broekhuizen
Familie gegevens, gegevens betreffende fokkerij van koeien en varkens.
Foto’s van de familie o.a. met ponykar, bokkekar, koets, hooiwagen en de boerderijen.
Foto van ouders, schoolleerkrachten en kinderen van Broekhuizerschool met namen.
Foto van leerlingen Broekhuizerschool met namen, foto koekeuren door plattelandsvrouwen.
Foto familie Ds. de Boer 17-05-1924.
 

13. Db-nr: 30011  
Document-kode: MP-07-1-11
Waar in archief: Kast 7, laag 1, cassette 3
Titel: Gemeentehuis
Bouw, aanbesteding, verbouw, nieuwbouw vanaf 1846 tot 1950. namen Lucas van der Woude,
J. Kraal, Gerhardus Otten, Smilde, P.H. Rusch, H. Geskes, F. ter Haar.
 

14. Db-nr: 30012  
Document-kode: MP-07-1-12
Waar in archief: Kast 7, laag 1, cassette 3
Titel: Jan Jochems Willems Groenewout.
Tekening, aanbesteding, kaart van de Drentsche Hoofdvaart, 1768. Wolter Hendrik Hofstede,
Lambartus Grevelink, G.A. Coert.
Bouwproject in 1765 in Weerwille van Jan Jochems Willems Groenewout, o.a. vermelde materialen,
transsport van de materialen, kosten vervoer, loon vaklui, Marrichin Koops zijn huisvrouw.
 

15. Db-nr: 30013  
Document-kode: MP-07-1-13
Waar in archief: Kast 7, laag 1, cassette 3
Titel: Diversen over Ruinerwold.
Rondom begravenis gewoonten, door P.A. Derks, 1894 voor de Hervormden voorbidder Jan Kleis,
voor de Afgescheidenen ouderling Albert Luchies.
Hoe de “Boerstege” Kerkweg werd.
Verharding, voorbereiding vanaf 1859, commissie W.J. Hooijer, J.J. Roelofs, J.F. ter Haar, K.R. Luten.
Aanbesteding 1868 opzichter Kramer te Havelte, laagste inschrijver J. Hoefman Vollenhove, borgen
C.F. Seijdell en H.J. Winters aannemers te Vollenhove.
4 oktober 1869 besloten tot plaatsen van tolboom te Blijdenstein.
De Meeuwes Jans Walle.
1641 ongeveer op de grens Ruinen – Ruinerwold, getekend: Klaas Jans, Andries Jans, Wolter Roelofs, Pieter Stellink, Peter Klaes, Warner Roelofs, Jan Klaes, Lambert Jans.
Het verkeer, vroeger en nu.
Van Meppel tot Beilen verharding vanaf 1855, verbetering 1861, plaatsen tollen tot 1932.
Beschreven door P.A. Derks en Willem Koops, beide geboren op Ruinerwold.
Meister Albert.
Albert Hilberts Kok, geb. te Dwingeloo 9-11-1760 -1850+, trouwe volgeling van Ds. de Cock.
zonen van meister Albert, Frederik, Wolter, Jan Kok. Wolter later te Berghuizen.
Haardstedegeld in de Kale Kluft.
Lijst van 1734 bewoners, streeknamen, Arneslot, Mickelhorst, Dr. L. Bouwer.
Wat waren “tienden” ?
Dit waren belastingen, bijv. aan het klooster.
Het Slot in de Oosterboer. (vanaf 1440 ?).
Boerderijnamen in Broekhuizen.
Het ontstaan van Ruinerwold.
Over fietspad en straatverlichting.
Comm. fietspad in 1912; L. Buiten, R. Huisman, F. Bosman, Jac. Seijdell, B. Klomp.
Straatverlichting aangestoken door Roefien Berends, verteller J. Lucas.
De Weide en Broekhuizen, het ontstaan.
Weerwille, het ontstaan.
Uit vroegere eeuwen, mooie verhaaltjes.
 

16. Db-nr: 30014  
Document-kode: MP-07-1-14
Waar in archief: Kast 7, laag 1, cassette 3
Titel: Diversen
Vreemde eend in de bijt, H. Luten.
Het verhaal van Jentje Weide, geschreven door G. van Dorsten-van Diermen, plus foto’s.
namen toen Marry van Diermen, Jentje Steenbergen, Hendrik Blaauw, Jeltje Kroes
Foto’s melkfabriek Dijkhuizen, namen leden van deze fabriek, met melkbus nummers.
Zes voordrachten.
Pieter Albert Derks, uitgebreide levensloop van deze markante man beschreven door T.R. Stegeman.
 

17. Db-nr: 30015  
Document-kode: MP-07-1-15
Waar in archief: Kast 7, laag 1, cassette 3
Titel: Reglementen
Huishoudelijk reglement van “Het Groene Kruis”, R. Pol Lzn en W. van Veen.
Statuten Ziekenhuisverpleegfonds 15 januari 1940, bestuur T. Kuiper, L. Buiten, J. Boelens, G.S. Overes, J. van Goor, H. Kleene.
vorig reglement 1 januari 1930, commisarissen: R. Boes, F. Bosman, J. Lucas, H. Roze, G. Smilde Hzn.
bestuur: J. Hoogeveen, Jac. van der Veen, L. Moes, G. Timpman, R. van Goor.
Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen reglement vastgesteld 26 februari 1897.
R. Brink voorz. J. D. Alberti secr.
 

18. Db-nr: 30016  
Document-kode: MP-07-1-16
Waar in archief: Kast 7, laag 1, cassette 3
Titel: foto’s van verschillende verenigingen
Foto´s staan ook op de beeldbank.
 

19. Db-nr: 30017  
Document-kode: MP-07-1-17
Waar in archief: Kast 7, laag 1, cassette 4
Titel: Karstenhoeve
1. Voorwoord, door Roelof Wichers 1999.
Namen H. Bult-Kist, R. Span-Vedder, G. ter Haar-Groenewold Vedder ook van haar foto.
2. De Karstenhoeve, een inleiding.
Aankoop 1953 van A. Pluim- Holland (foto) Mr.Dr. W.S. Gelinck (foto), notaris J. Snippe, restaurateur L. Schipper (foto), Alberti (foto), J.W. Pol (foto) gemeenteraad toen op foto, foto Tegeltableau.
3. Willem Kersziens, waarschijnlijk de eerste eigenaar/bewoner.
buren Berend Jans, Wolter Gort, Jacobs, fam. Pietertien Hendriks kl.d.v. Jan Snoeck Benthem en
Pietertijn Luitgens, Coop Carsies momber, Hoofdmomber, atte van Kale Buurschap hij trouwde met
Beertien Warners.
4. Karst Karsten & Karst Karsten.
Karst Karsten ook atte van Kale Buurschap
5. Karst Karsten en Roelofje Lucas Preuper en hun dochtertje Pietertje.
Karst en Roelofje 3 kinderen, Koop, Lucas en Pietertje zij trouwt met Foppe Lucas Benthem verder volgorde familie gegevens en vererving.
6. Haardstedengeld.
Vanaf 1672, latere jaren werd deze verdubbeld.
7. De vrijgezel Koop Karsten en het echtpaar Lucas Karsten en Grietje Jans Eppinge.
Lucas Karsten was ook eerste wethouder 1819-1825.
8. De dienst van het kadaster en de openbare registers.
Grensvaststelling grondgebied Ruinerwold 26-04-1822 door landmeter A.C. Meijer, schout van
Ruinerwold Jacob Hendriks Brouwer en aanwijzer Warner Pieters Luten.
Kadastrale kaart 1825 door landmeters A. van Apken en J.D. Bakker Dirks nu kaart van 1832.
Foto’s van de boerderijen Karstenhoeve en haar buren 8x en meester H. Kuiper.
9. Bevolkingsgegevens.
Namen van de hoofdpersonen en van de werkbodes.
10. Testament van Lucas en Grietien.
Testament 18-09-1828 kant. not. G.I. Kniphorst omschrijving inboedel en inventaris
11. De laatste Karsten.
Koop Karsten overlijdt 7-03-1833 buren Jan Gosems van Dijk en Hendrik Egberts Holland ambtenaar
burgemeester mr. Jan Tijmen Nijsingh.
Lucas Karsten overlijdt 15-05-1838 buren Hendrik Egberts Holland en Lambert Jans Reinds
12. Over publieke verkopingen en over Koop Wichers en Lubbechien Klaas Goossens.
13. De erven van Karst Foppen Dedden en de nieuwe eigenaar Gosem Jans van Dijk.
Gosem Jans van Dijk verkoopt binnen enkele maanden het gekochte aan Jacob Harms van Veen.
14. Schematisch overzicht familie Karsten.
15. Jacob Harms van Veen.
Jacob Harms geb. 10-11-1792 zn. v. Harm Kornelis en Margje Jacobs Smit, Jacob tr. 24-11-1832
Hilligje Willems Pijper 29 jr. dienstmeid zij 5-10-1833 overl.
Jacob hertr.12-10-1850 m. Maria Smelt naaister 24 jr. dr. van Fake Smelt en Lummigje Roelofs Smit
30-10-1858 ten huize van grutter en kastelein Remmelt Geuchies Santing verkoop van huis met erf van Jan Gosems van Dijk landbouwer, koper Jacob Harms van Veen wieldraaier en Warmold Lunsingh Tonckens notaris, Jacob overl. 8-02-1860 en zn. overl. 11-02-1866, Maria eig. v. Boerderij.
16. Maria Smelt en Wolter Hartsuiker.
Maria hertr. 8-09-1861 met Wolter Hartsuiker kuiper van beroep, zn. van Teunis Hartsuiker en Joanna Eleveld, 18-12-1876 verkoopt Wolter aan Arend Pluim twee huizen en tuin not. Petrus Tonckens te Meppel
17. En dan de familie Pluim.
Arend geb. 3-08-1841 en tr. 31-03-1866 Niesje Mulder geb. 8-08-1843 Staphorst zn. Remmelt tr. Zwaantje Smid, vader Arend overl. 19-01-1918, Niesje en zoon Berend nu eigenaar.
Berend tr 31-05-1916 met Aaltje Holland dochter van Willem Holland en Zwaantje Kok, Berend overl. 6-12-1934, moeder Niesje overl. 3-08-1935, nu erfgen. Aaltje Holland en zn. Arend, Arend overl. 24-05-1943. Aaltje Pluim-Holland verkoopt in 1953 boerderij aan Gem. Ruinerwold.
Foto’s Arend Pluim 2x, Aaltje Holland 2x, Willem Holland, Zwaantje Kok, Remmelt Pluim 2x, Zwaantje Smit, Willem Koops, Hendrikje Koops-Holland, groepsfoto Roelofje Holland, Aaltje Pluim-Holland,
Grietje Flinkert-Holland, Hendrikje Koops-Holland, A. van Gijssel, A. van Gijssel-Hagewoud, Femmigje Karsten plus foto,s interieur Karstenhoeve.
Beheerdersechtpaar Johan en Lina van den Berg na 17 jaar dienstverband verhuizen Sint Jansklooster
Echtpaar Hoorn-Bakker beheerder.
Kommissie voor promotionele ondersteuning van Museumboerderij, rapport door W. Nijstad overhandigt aan burg. R.S. Casemier.
 

20. Db-nr: 30018  
Document-kode: MP-07-1-18
Waar in archief: Kast 7, laag 1, cassette 4
Titel: Karstenhoeve, Originele uitgave
Zie 30017, maar dan zonder foto´s, tekeningen etc.
 

21. Db-nr: 30019  
Document-kode: MP-07-1-19
Waar in archief: Kast 7, laag 1, cassette 4
Titel: Karstenhoeve,
foto van E.J. Schuurman, uittreksel van kadaster 1832,
Beheerders Karstenhoeve: Fam. van Gijssel, Joosten, van de Berg en Hoorn, daarna H. Buld-Kist.
 

22. Db-nr: 30020  
Document-kode: MP-07-1-20
Waar in archief: Kast 7, laag 1, cassette 4
Titel: Tegelexpositie in de Karstenhoeve,
Brochure van een tegelexpositie in de Karstenhoeve “ Een teken aan de wand”.
Beschrijving van deze expositie in onderdelen:
a.Tegelhistorie, b. Economische en politieke invloeden op de Antwerpse tegelindustrie, c. tegels als conjunctuurgevoelig product, d. toepassing van wandtegels op het platteland, e. Ruinerwold als tegeldorp, f. Meppel: handelscentrum en aanvoerroute, g. bijbeltegels, h. de wandtegels in de Karstenhoeve. onderverdeeld in: a. de woonkeuken, de bijbeltegels in het bijzonder, b. de grote kamer, c. de kelder, d. de opkamer.
Verder borduurwerk van Grietje Borgers uit Havelte, gemaakt in 1911, betrekkend hebbende met bovenstaande expositie.
 

23. Db-nr: 30021  
Document-kode: MP-07-1-21
Waar in archief: Kast 7, laag 1, cassette 4
Titel: Tegelexpositie
 

24. Db-nr: 30022  
Document-kode: MP-07-1-22
Waar in archief: Kast 7, laag 1, cassette 4
Titel: Groenenberg Haakswold en Groeneveld Meppel
Oud verhaal vanaf 936 t/m 1734. luchtfoto van “De Groenenberg” Haakswold 47.
 

25. Db-nr: 30023  
Document-kode: MP-07-1-23
Waar in archief: Kast 7, laag 1, cassette 4
Titel: Huisnummers 1933.
 

26. Db-nr: 30024  
Document-kode: MP-07-1-24
Waar in archief: Kast 7, laag 1, cassette 5
Titel: Perenbomen langs de Larijweg
Perenrassen aan de Dr. Larijweg: namen met beschrijving en foto’s van peren.
 

27. Db-nr: 30025  
Document-kode: MP-07-1-25
Waar in archief: Kast 7, laag 1, cassette 5
Titel: Perenbomen langs de Larijweg
Lijst van perenrassen, waar ze stonden, bij de betreffende huisnummers.
 

28. Db-nr: 30026  
Document-kode: MP-07-1-26
Waar in archief: Kast 7, laag 1, cassette 5
Titel: Oude kruiken
Kruiken vondst Oosteinde 28 in 1900 en 1967.
a. Inleiding, b. vindplaats, c. vondstomstandigheden, datering en gebruik der kruiken, scheikundig onderzoek en slotopmerkingen.
Foto’s van de kruiken, boerderij Oosteinde 28, J. Tijmes, E.J. Schuurman, L. van ’t Zand.
Namen W.S. Gelinck, H.T. Waterbolk, J.D. van der Waals, R. en J. Tijmes
 

29. Db-nr: 30027  
Document-kode: MP-07-1-27
Waar in archief: Kast 7, laag 1, cassette 5
Titel: Leven en t’Nut
Rederijkerskamer “Het Leven” opgericht 1869, in 1897 heropgericht onder naam “Nieuw Leven”.
Vaandel in opdracht historie in 1994 gerestaureerd en in 1995 geplaatst in het gemeentehuis.
foto van logement Dijkhuizen 1, namen en leden van 1869, foto leden Nieuw Leven met namen,
verder programma’s van enkele uitvoeringen.
Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, huishoudelijk reglement (43 artikelen) vastgesteld 6-06-1895, in 26-2-1897 ondertekend door R. Brink voorz. J.D. Alberti secr.
 

30. Db-nr: 30028  
Document-kode: MP-07-1-28
Waar in archief: Kast 7, laag 1, cassette 5
Titel: Oude nota’s
Bundel gekopieerde oude rekeningen van de plaatselijke middenstanders.
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 4 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2   3   4       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 26 oktober 2021