Archief Stichting Historie van Ruinerwold
 → 
 →  [Db-nr 30176]
 

 
 

 
 

 

Uitgebreid zoeken
Db-nr : 30176
 
Titel : Map Krantenknipsels 1934 - 1939 deel 1, inhoud per pagina
Datum :
Beschrijving : Knipsels pagina 1:
1927 Gemeente vruchtbomen, aantal verschillende rassen,
12-10-1938 opbrengst.
1-1937 veiling groenland te Haakswold achter Rlf. van Dijk, 2 jarig paard gevraagd L. Middelveldt.
27-11-1937 Nicolaas spelen J. van Veenen en P. Dieterman, BOAZ bank spreekuur J.Middeveld Jr.
3-1-1938 zitting Ned.Herv.Kerk in café Benak Blijdenstein en café Jonker Oosteinde E.ter Haar Jzn. Pres. J.W. Pol Secr.
12-1937 Onderlinge Veefonds zwaar jaar i.v.m. mond- en klauwzeer (tongblaar).
12-1937 volksvermaak variété-avond namen Schaafsma, A.Schiphorst Preuper, A. Meijer, J. Jansen, mej. D. Jalvingh, muziek Engels en ter Wal.- Uitvoering Zanglust, muziek trio Smit, Engels en ter Wal.
Knipsels pagina 2:
30-11-37 Nicolaas spelen A. Mans en J. Jonker.
12-1937 lijkwagendienst administratie diaken J.D. Alberti.
1-1938 kerkeraad Ned.Herv.Gem. heeft 250 kilo bak-en braadvet aangekocht.
1-1938 Brandmeester wisseling tussen L. Visscher, A. Bos en H. Kwant allen te Weerwille.
Veiling in café Roze voor Th.A. Thomas te Leenders, huis met grond te Tweeloo enz. namen A. Zwikker, A. Bosman, A. Robaard, J. Remmelts Rfz., A. Roze, J. Ten Hoeve en H. Wemmenhove.- Oranjefeest 13-01-1938.
29-12-37 Raad Ruinerwold besloten in school klompenbakken aan te brengen,
- opschonen van sloten, 50 procent toeslag te verlenen aan H. Vogelzang, J. Slagter, A. Poortman, A. Leunge en R. Luten.
Moderne Landarbeidersbond afd. Ruinerwold verzoek om werk voor waterschap 20-25 december, 3 uren lichtverlet uit te keren.
1937 5 jarige B. Koning kreeg trap van paard, tegen hoofd.
Knipsels pagina 3:
26-3-37 uitvoering kinderkoor onder leiding van mej. M.A. Hunze, contributie 2 cent per kind, 3 cent bij 2 kinderen uit één gezin.
-- Jaarvergadering O.P.C. café Centraal, voorz. H.J. Brouwer, secr. Ar. Jonkers, penn.m. J.C. Seijdell, D. Kooiker vertrokken, eierverzamelaar H. Benak, nieuwe best.leden F. Twijnstra en L. Smit. Berghuizen samenkomst afgev. van christ. jongelings-en meisjesver., knapenver. en meisjesver. kerkeraad, inleiding werd verzorgd door mej. J. Knol, B. Reinders en ouderling Vrieling.
26-3-37 Landbouw en Maatschappij alg. verg. K. Nieuwenhuis voorz. W. de Groot secr. penn.m. A. Prins Hzn. best. wisseling J. ten Heuvel, P.A. Vedder en R. Schiphorst, afgev. W. Eisen en A. Prins Hzn. plv.v. H. Zantinge.
14-4-37 jaarverg. UDI in plv. A. Tuin J. v. Laar nw.best.lid,
--- Jaarverg. O.Z.V. voorz. P. Hommes.
Paardenmonstering verkocht paard van W. Rumph en J. ten Heuvel.
Knipsels pagina 4:
1-1937 Nederlandsche varkenscentrale wegens crisis zaakvoerders wisseling W. v. Dijk en H. Hagewoud.
1-1937 Geref. schoolvereniging voorz. J. Middelveld Sr. secr. Kl. Steenbergen en penn.m. H. Kwant.
22-3-37 Verfraaïng Kerkweg, plantsoen langs de weg en in de Straampel.
30-10-37 oplichting betaling met 10 guldenbiljet, bleek reclamebiljet te Oosteinde bij mej. wed. B. Smilde, gemeenteveldwachter J. Dijkert en rijksveldwachter A. Busscher, oplichter Jan Touwen koopman te Meppel.
19-7-37 luchtbeschermingsdienst commando wisseling, J. A. ter Haar, G. Reimers, J. D. Alberti.
31-5-37 afscheid mej. Vennik als onderwijzeres O.L. school Dijkhuizen, woorden van A. Meijer en J. Remmelts
31-5-37 door een protesterende eigenaar van onteigening grond t.b.v. Larijweg, na 13 jaar bomen opgeruimd.
xxx
30-6-37 Agr. Nieuwsblad G. Reimers plotseling overleden, bekend persoon in Ruinerwold, 63 jaar.
17-3-37 Zuivelpropaganda-avond in Café Reinders, opening burg. Gelinck, Bartels propagandist.
12-3-37 melkrit uitbesteed van J. Echten naar K. Boxem.
15 en 16-10-37 vlees aanbieding door L. Huizinga & Zn.
--- Gevraagd bekwame schilder en halfwas, Reinders. Gevraagd echtpaar voor klein rusthuis met boerderij, liefst zonder kinderen, p.a. Jac. Oosterhof Dr.Larijw. 78.
Knipsels pagina 5:
Burgelijke Stand 1945, 1947, 1948 2x
3-1946 vrachtauto van Ned. Strijdkrachten tegen boom en in de leiding bij tolhuis Dijkhuizen.
Verfraaïng Kerkweg en de “straampel” te Blijdenstein, foto’s volgende blad
25-10-47 H. Poortman geslaagd voor propadeutisch examen dierenarts.
-- Voorsch. rijks kas voor bouw 2 won.
12-10-37 R. Stokvis geslaagd voor Coupeuse. ---
21-10-47 25 jarig jubileum “Maria Martha”.
Opbrengst perenverkoop,
1947 voorschot rijkskas voor bouw woningen.
Extra pagina (5a):
1936 Foto bomenplanten bij N.H. Kerk, Ds Brink, Mannes Slomp, mevr. Brink .
Knipsels pagina 6:
1930 Rundveetentoonstelling te Assen, prijzen Fokver. Haakswold, H. Smit Jzn, G. Remmelts Hzn, J.P. Brouwer, met foto’s van betreffende dieren.
5-1937 door gemeente Ruinerwold 47.5 ha grond te Oshaar aangekocht van L. Hilligjes, voor ontginning door werkloze arbeiders.
Knipsels pagina 7:
1936 Ringvergadering Ned. Jongelinsverband in het Evangelisatie-lokaal, voor Meppel, Ruinerwold, de Wijk, Koekange, Kolderveen, Nijeveen en Pesse, sprekers A. Eisen, H. Schoenmaker, Mulder, van Vrouwerff.
1936 Zuivelfabriek Algemeen Belang prijzen bij boterkeuring.
Lichting 1937 25 dienstplichtig., w.v.13 broederd.
13-01-1936 Programma Oranje-Comité, J. Kiewiet uit Dedemsvaart zal een tent zetten op het KIOS-terrein, Hielken van Koekange zal het feest met muziek opluisteren, ’s avonds o.a. zang van de 4 plaatselijke zangver.
14-02-36 Algemene vergadering van het Groene Kruis, aftr. herk.b. J. Middelveld Jr., secr. L. H. Worst.
Leerlingen van de Zondagschool naar Emmer Dierenpark.
Knipsels pagina 8:
2-10-36 2 foto’s van het Comité “Huiszorg” met helpsters, tijdens een bazar. Comité dames Mevr. Buiten-Stapel, mevr. v.d. Wetering-Derks, mevr. wed. Vedder-Pol, mevr. Hunze-Zwarts, mevr. Thijn-Derks en mevr. ter Haar-Nijk, plus de beide verzorgsters de dames Winters en Hoornstra.
Knipsels pagina 9:
1-10-36 2 dagen Bazar van t.b.v. “Huiszorg”, opening mevr. Larij, voorz. E. ter Haar, toneelstukje van mej. Huisman-Werner, prijzen voor H. Benak Blijdenstein, H.Tijmes Oosteinde, J. Hoogezand Boersteeg
24-11-36 hoog water, woningen moeilijk te bereiken.
Knipsels pagina 10:
17-04-36 een interessant interview van 90-jarige Beertje Lotterman-Biemold.
13-11-36 verg. Christ. Boerinnenbond in de school Berghuizen, leiding mej. G. Nijmeijer Koekange, inleiding van mej. H. Keizer Oosteinde, voordracht mej. S. Bakker Koekange.
13-11-36 Jaarverg. Ver. v. Volksv. in café Roze, voorz. W. Schaafsma en L. Pekel n. herk.b. nD H. W. Gomarus en G. Diphoorn, nu voorz. A. Schiphorst Preuper, D. Gunst secr. G. Veld penn.m.
xxx
 
Document-kode : MP-09-1-02-01-10
Medium : Knipselpagina
Genre :
Plaats in archief : Kast 9, laag 1, map 2, bladzijde 1 t/m 10
Aantal blz. :
Afmeting :
 
 

Vorige object   Volgende object

Heeft u aanvullende informatie over bovenstaande publicatie?
Wij vernemen dat zeer graag van u via het  

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 24 november 2023