Archief Stichting Historie van Ruinerwold
 → 
 →  [Db-nr 30177]
 

 
 

 
 

 

Uitgebreid zoeken
Db-nr : 30177
 
Titel : Map Krantenknipsels 1934 - 1939 deel 1, inhoud per pagina
Datum :
Beschrijving : Knipsels pagina 11:
5-1938 officiële catalogus van LANIJTO te Beilen, landbouw- en nijverheids-tentoonstelling.
Knipsels pagina 12:
12-7-39 propaganda voor nationale landdag van Landbouw en Maatschappij te Rolde.
1939 candidaten voor gemeenteraad S.D.A.P. B. Klomp, T. Kuiper, A. Veerman, H. J.H.A. van Arkel-de Jager. A.R. en C.H. J. Middelveld Jr., Jak. v. d. Veen, J. W. de Vries, A. Bos, J. Guichelaar, A. Hummel Rzn., G. Stummel, H. Maat, A. G. van Dijk, Joh. Karsten, A. Robaard, H. van Noord. Vrije kiezers V.D., V.B. E. ter Haar Jzn, L. Buiten Kzn., J. W. Pol, M. v. d. Wetering, J. Remmelts Rlfzn., F. Bosman, Hsa. Buiten Kzn., J. H. Remmelts, H. J. Jonkers, E. J. Luichjes, A. Fluit, J. P. Brouwer Jzn.
---- De peren hebben opgebracht F. 1308,85.
12-5-39 Waterschap Ruinerwold, schoonmaken waterleidingen door J. Raben en J. van Spil.
26-4-39 Oudercomm. school Oosteinde J. ter Haar Ezn. voorz. J. H. Remmelts secr. E. Nijstad penn.m. G. Brouwer 2e secr. H. Wemmenhove vice-voorz.
26-4-39 verbouw school Broekhuizen archit. D. J. Lok Meppel, per inschrijving timm.werk B. Smilde Bzn., G. Smilde Jzn., L. Schipper, Verf-werk J. C. Seijdell, E. Seijdell, L. Moes. Verder verf-werk school Dijkhuizen E. Seijdell, L. van ’t Zand, J. C. Seijdell, L. Moes.
18-05-39 gevraagd rijwielhersteller Wed. R. Raben.
25-2-1939 Buitengewone schouw wegen en voetpaden.
2-03-39 cursus gasaanvallen Café Centraal door pl. geneesh.
Knipsels pagina 13:
19-06-39 Raadsverg. punten o.a. aandeelhouder DABO, hondenbelasting, rijwielvergoeding, wegenpost, subsidie post grote ontginning, stichting woningbouw best. leden G. Kuiper en C. v. d. Meulen,
-- telefoon aansluiting Café Jonker, verkoop grond gelegen te Oshaar.
Knipsels pagina 14:
17-04-34 Inkomens en vermogens in de Drentsche Gemeenten over 1932/1933.
Knipsels pagina 15:
18-09-34 strafzaak i.v.m. de doodslag te Ruinerwold, uitspraak over 14 dagen.
Knipsels pagina 16:
24-07-34 Doodslag te Ruinerwold
Knipsels pagina 17:
17/18-04-34 kosteloze vaccinatie.
--- Bond voor Staatspensionering, propaganda-feestavond in café Roze.
17-07-34 schouw waterleidingen.
14-06-34 her-ijk maten en gewichten,
17-04-34 span paarden op hol.
07-34 landb. M. te Broekhuizen bekeurd wegens vissen in troebel water.
---werk aan de nieuwe weg Dijkhuizen.
17-04-34 Gymnastiek-demonstratie t.d.v. oprichting gymnastiekver. in café Centr.
30-05-34 N.H.K. verhuring zitplaatsen.
13-07-34 watergebrek voor mens en dier, brandputten voor drinkwater.
Knipsels pagina 18:
17-09-34 mond- en klauwzeer.---
18-09-34 gevraagd bedrijfsl. Coöp. bakkerij Samenwerking, 118 sollicitanten.
1-05-34 opgave onderling veefonds.---
22-05-34 melkerscursus,
---oprichting landelijke rijvereniging.
22-05-34 Pinkstermeeting Berghuizen,---
20-04-34 IJsclub algemene vergadering café Reinders.
16-04-34 Gewestelijke Varkens-Centrale huisslachting 1934,---
10-1934 rekening Waterschap “Het Boerpad”.
22-05-34 Ontslag burgemeester K. Buiten Azn.---
22-05-34 Pinkstermaandag Volksfeest Ruinerwold veel namen.
15-10-34 E. Everts onderwijzer Geref. school overleden.
Knipsels pagina 19:
03-1935 Jaarvergadering van auto-en ziekenhuisverplegingsfonds, oprichting Doktersfonds,
03-35 A.R. candidaten Gemeenteraad, 3-35 Chr. vereniging “Het Hoogeland” filmvertoning te Berghuizen.
1948 jaarvergadering kleuteronderwijs onder leiding mevr. Gelinck-van Kerkwijk
1939 procesverbaal wegens peren rapen van de gemeente.—
22-01-37 opgave Zuivel-kookcursus.
28-08-31 Roelof K. geit laten lopen in weiland Ned. Herv. Kerk, Eisch fl. 4,-- of 4 d. , vonnis conform.
Knipsels pagina 20:
5-1934 Onderlinge Paardenfonds jaarvergadering, 1946 Bouwspaarkas Drentsche gemeenten, verg. onder leiding van burg. Gelinck.
---- ongewenste bezoekers bij verschillende boerderijen te Broekhuizen.
1939 O.P.C. vergadering adm. G. S. Overes in pl. v. wijlen B. Henkel, verzamelaar Hm. Benak.
14-10-1930 Veiling vastgoed van W. L. Bezema en S. C. de Jong, boerenplaats te Oosteinde bewoner R. Veld en landerijen, not. L. Westra in café Jonker.
5-09-1930 P. Keizer volontair secretarie,
---veldmuizen plaag.
4-12-1945 opgave behoefte kledingstuk bij mevr. Gelinck.---
24-12-1936 openbare zitting uitloting obligatiën.
7-02-1936 Groene Kruis algemene vergadering in Café centraal, secr. L. H. Worst.
 
Document-kode : MP-09-1-02-11-20
Medium : Knipselpagina
Genre :
Plaats in archief : Kast 9, laag 1, map 2, bladzijde 11 t/m 20
Aantal blz. :
Afmeting :
 
 

Vorige object   Volgende object

Heeft u aanvullende informatie over bovenstaande publicatie?
Wij vernemen dat zeer graag van u via het  

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 19 april 2021