Archief Stichting Historie van Ruinerwold
 → 
 →  [Db-nr 30178]
 

 
 

 
 

 

Uitgebreid zoeken
Db-nr : 30178
 
Titel : Map Krantenknipsels 1934 - 1939 deel 1, inhoud per pagina
Datum :
Beschrijving : Knipsels pagina 21:
12-12-34 BOAZ-Bank bijschrijving rente,
---verschillende kleine adv. te koop en te huur.
1934 Onderlinge Paardenfonds jaarvergadering,---
22-07-34 “Zonnedag” autotocht voor ouden van dagen.
17-04-34 Ger. Gemeente P. Maat bedankt als diaken wegens gezondheidsredenen.
17-04-34 De aanleg van een nieuwe betonweg, vordert gestaag, klaar van Oosteinde tot Zuivelfabriek.
8-06-34 Luxe Auto-verhuur en verkoop van rijwielen en motoren D. A. Mast voorheen J. Lenters.
Knipsels pagina 22:
1934 De heer Scheper geslaagd voor Kleinhandelaar, voor het bereiden van zelf verbouwde tabak.
1934 poging tot het oprichten van afd. “Comité voor Rijkseenheid”, door pers. van verschill. politieke richtingen
27-05-34 D.L.G.-vergadering, waarom verschil van informeren, tussen Ned.Landb-Comité, Katholieke Boerenbond en Christ. Boeren- en Tuindersbond en van het Urgentieprogram. (Crisis).
28-11-34 Ds T. L. Kroes Ger. predikant viert zijn zilveren ambtsjubileum, met foto.
Knipsels pagina 23 :
Foto’s van koeien op keuring te Assen, genoemd op pagina 6.
Knipsels pagina 24:
4-12-35 Paardenmonstering 3 paarden verkocht,--Koe van J. Donker tweeling samen 154 halve kilo’s
1935 8 jarig meisje van H. W. te Kale Kluft verwondde hoofd aan hakselmachine, 7 hechtingen.
1935 Chr. Boerinnenbond verg. in Geref. school, voorstel om electrisch knijpertjesijzer aan te schaffen.
1935 A. R.-candidaten Gemeenteraad.
Knipsels pagina 25:
4-04-34 Uitgebreid Jaarverslag van de BOAZ-Bank, voorz. J. Slomp Fzn. secr. G. de Roo, dir. J. Middelveld Jac.zn. A. Bos raad v. Toezicht, C. Flokstra vertrokken naar Zuidwolde, benoemd Jac. v. d. Veen
4-04-34 arb. H. Drost slag van paard in maagstreek, naar ziekenhuis ”Bethesda” Hoogeveen.
4-04-34 A. R.- Kiesvereniging, de rede van Colijn in de Eerste Kamer, wordt in druk huis aan huis bezorgd.
4-04-34 Ouderavond O. L.-school Oosteinde, vergadering, voordrachten enz. nut van schoolreisjes.
27-04-34 Gewestelijke Rundveecentrale, district 24 Ruinerwold 944 vaarskalveren ter verdeling toegewezen.
Knipsels pagina 26:
8-06-34 vernieuwing weg Meppel-Ruinerwold met foto,
--- te verpachten tolheffing voor 3 jaar.
8-06-34 Onderling Veefonds jaarvergadering, inenting van kalveren tegen wrang en boutvuur.
donderdag slaagde te Leeuwarden voor F. N. Z.-diploma dhr. Joh. Driesen werkzaam bij Algemeen Belang.
verder kleine advertentie’s van te koop Eetaardappelen.
Knipsels pagina 27:
1937 Sterzeug van Jac. ter Haar Ezn verschillende keren kampioen met foto. stieren verkocht J. D. Alberti en G. Pol.
----Reclame blad over de Fokkerij van H. J. Brouwer met foto’s.
Knipsels pagina 28:
23-4-1937 “De Huisvriend” familieblad, Meppeler Nieuwsblad
Knipsels pagina 29:
BOAZ-Bank zie pagina. 25, zelfde.
Knipsels pagina 30:
26-06-30 Geitenkeuring bij café Dijkhuizen, door Geitenfokvereniging “Vooruit” met uitslagen.
22-05-30 Ruilverkaveling Havelter Made, officiële overdracht o.a. spreker Drentsche Commissaris der Koningin.
21-05-49 gevraagd net meisje in de huish. H. Geuzinge,
--- aankondigingen van de BOAZ-Bank.
 
Document-kode : MP-09-1-02-21-30
Medium : Knipselpagina
Genre :
Plaats in archief : Kast 9, laag 1, map 2, bladzijde 21 t/m 30
Aantal blz. :
Afmeting :
 
 

Vorige object   Volgende object

Heeft u aanvullende informatie over bovenstaande publicatie?
Wij vernemen dat zeer graag van u via het  

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 19 april 2021