Archief Stichting Historie van Ruinerwold
 → 
 →  [Db-nr 30179]
 

 
 

 
 

 

Uitgebreid zoeken
Db-nr : 30179
 
Titel : Map Krantenknipsels 1934 - 1939 deel 1, inhoud per pagina
Datum :
Beschrijving : Knipsels pagina 31:
4-10-35 schietwedstrijd uitslagen met prijzen.--
6-12-35 paardenmonstering te Oosteinde aangek. v. W. Prins, R. Stellink, J. W. de Vries. ---
1935 A. J. Pol te Apeldoorn geslaagd H.B.S.-examen. –
9-1935 A. Tieten diploma voor gebak bakken.---
voor vacantiekolonies 11 kinderen uitgezonden naar Oostvoorne “Ons Genoegen”.
6-12-35 Diefstal Berend P. verantwoorden bij de politierechter. 11-4-35 J. Middelveld no.1 kieskring Meppel.
Knipsels pagina 32:
22-3-35 Plaatselijke Ongevallen Commissie jaarverg. café Roze, best. P. Alberti, J. Remmelts Rz, J. W. Schiphorst
22-3-35 paard aangekocht van J. Gritters Haakswold
----A. R. candidaten gemeenteraad.
4-03-35 Oprichting doktersfonds in café Roze alle medewerking van Dr. Larij.
4-03-35 Chr. vereniging “Het Hoogeland “ in Geref. Kerk film’s vertoond, samen met de Kapel.
Knipsels pagina 33:
31-12-35 Lijst van middenstanders en particulieren met Nieuwjaars wensen.
Knipsels pagina 34:
6-07-35 Landbouw en Maatschappij weekblad is voornemen een eigen drukkerij voor Nationale Plattelands Pers in het leven te roepen. Hoofdbestuur Nationale Bond L. en M., E. Z. Oldenbanning voorz. Jac. ter Haar secr.
Knipsels pagina 35:
13-11-36 Kroningsfeesten van 1898, ontworpen door G. Broekhuizen te Koekange, met foto’s.
Knipsels pagina 36:
17-01-36 krantenartikel over nieuwjaars visite’s met een groep die een stuk opvoerde van Geert Broekhuizen.
Knipsels pagina 37:
8-07-36 Schoolreisje van Geref. School te Berghuizen, vergezeld van ruim 60 ouders, n. Burgersdierenpark te Arnhem en naar Deventer uitspanning “De Platvoet “.
--- Lijst met nieuwjaars wensen van plaatsgenoten.
Knipsels pagina 38:
7-01-37 In Holland staat een huis, vers ter ere van het Vorstelijk Paar.
Knipsels pagina 39:
8-01-37 Bede voor het Vorstenpaar, door Johan P.
Knipsels pagina 40:
1938 D.L.G. verg. in café Roze, voorz. K. Nieuwenhuis, secr.penn.m. G. H. van Weydom Claterbos, L. Buiten Kzn. bedankt als bestuurslid, voorstel om afd. B.O.D. op te richten.
--- paardenmonstering paard K. Stelling verkocht.
13-01-38 Programma Oranje-Comité optocht versierde auto’s met Woldruiters, muziek Hielken, filmvoorstelling in de tent van J Kiewiet, etalage-wedstrijden, spreker ere-voorz. burgem. Gelinck.
1936 Inzate boerenplaats van fam. Derks in café Centraal 10 percelen, daarna 2 percelen van W. Derks.
1938 De aanrijding met dodelijke afloop te Ruinerwold.
 
Document-kode : MP-09-1-02-31-40
Medium : Knipselpagina
Genre :
Plaats in archief : Kast 9, laag 1, map 2, bladzijde 31 t/m 40
Aantal blz. :
Afmeting :
 
 

Vorige object   Volgende object

Heeft u aanvullende informatie over bovenstaande publicatie?
Wij vernemen dat zeer graag van u via het  

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 19 april 2021