Archief Stichting Historie van Ruinerwold
 → 
 →  [Db-nr 30221]
 

 
 

 
 

 

Uitgebreid zoeken
Db-nr : 30221
 
Titel : Map Krantenknipsels 1940 - 1962, inhoud per pagina
Datum :
Beschrijving : Knipsels pagina 001:
9-10-1950 Verhaal over Rimelda en Wolfaart, speelt zich gedeeltelijk af op klooster Blijdenstein.
Knipsels pagina 002:
26-9-1950 Stond er een klooster in Ruinerwold?
Knipsels pagina 003:
1940 Benoeming Wildeman (hoofd Harm Vonckschool) te Winterswijk
3-1940 Verslag vergadering CBTB, jaarverslag over 1939
3-1940 Verslag bestuursvergadering volksonderwijs
3-1940 Bijeenkomst Ned. Bond van Arbeiders in de Land- en Tuinbouw, ter bespreking van een collectief arbeiderscontract. Het DLG had hier geen belang bij, de arbeidersbond zal arbitrage aanvragen bij de minister.
5-1940 Opbrengst Emmabloemcollecte fl. 65,41.
5-1940 Kalf van J.W. t. H. in de weide doodgebeten door honden.
21-5-1940 Inzameling kleding voor slachtoffers Rotterdam, veel opgehaald.
6-1940 Uitreiking petroleum distibutiezegels
5-1940 Aan te besteden vervoer van 60 m3 grint.
1-1940 Verslag jaarvergadering Harm Vonckschool. B. Padding kwam in het bestuur i.p.v. J. Middelveld.
Knipsels pagina 004:
4-10-1940 30-jarig bestaan geitenfokvereniging, kringkeuring. Drie artikelen met elk een foto.
5-1940 te besteden drie melkritten.
1940 L. Buiten verkoopt een kalfstier (1 jaar oud) voor fl. 450,=.
Knipsels pagina 005:
1941 Op het Sultansmeer de Drentse schaatskampioenschappen voor vrouwen. Kampioen mej. Holterman uit de Wijk.
23-10-1941 Ruiterfeest in Ruinerwold. Noodweer.
7-1941 Dokter ter Brake voor noodgevallen ook arts te Havelte, op 16 juli.
6-5-1941 Raad Ruinerwold over de grenswijziging Tweeloo.
Knipsels pagina 006:
11-4-1940 J. Kuik verkoopt een paard voor fl. 750,=
11-4-1940 Verslag algemene ledenvergadering Onderling Veefonds. J. Guichelaar wordt nieuw bestuurslid.
31-5-1940 L.H. is met zijn motor gevallen op de weg Meppel-Ruinerwold. Oorzaak een zak zout die tussen het achterwiel geraakt. Gapende wond boven het rechter oog.
31-5-1940 Veeauto in Oosteinde tegen boom, wiel was er af gelopen. Snijwonden, auto aan voorkant ernstig beschadigd. Dieren hadden geen letsel.
4-6-1940 Verslag algemene vergadering Onderling Paardenfonds.
4-6-1940 A. van Gijsel krijgt fl. 9,50 subsidie voor zijn V.D.L. beer Leo, uit de kas van het Dr. Varkensstamboek.
4-6-1940 Opbrengst bermgrasverhuur fl. 76,75.
Knipsels pagina 007:
28-2-1941 Verslag Provinciale Staten, over waterschappen. Oprichting waterschap Stroomgebied van de Wold Aa.
Knipsels pagina 008:
28-2-1941 Verslag Provinciale Staten, over waterschappen. Oprichting waterschap Stroomgebied van de Wold Aa, vervolg.
Knipsels pagina 009:
9-6-1942 Aandacht van B&W voor verzekering bij een ziekenfonds, gemeente dekt dit niet meer.
10-1941 Aanvragen voor steun voor kleine boerenbedrijven bij de gemeente.
5-1941 Staat met aantallen mond- en klauwzeer in de week van 11 op 18 mei. In Drenthe 1 geval.
6-1942 De ontvanger van Ruinerwold houdt op 17 juni geen zitting
Knipsels pagina 010:
6-1942 Schoenenbeurs op het gemeentehuis
6-1942 Uitreiking bonkaarten voor zware arbeid.
6-1942 Oproep voor grasvervoer naar de grasdrogerij
1942 25-jarig ambtsjubileum dominee T.L. Kroes
 
Document-kode : MP-09-1-04-001-010
Medium : Knipselpagina
Genre :
Plaats in archief : Kast 9, laag 1, map 4, bladzijde 1 t/m 10
Aantal blz. :
Afmeting :
 
 

Vorige object   Volgende object

Heeft u aanvullende informatie over bovenstaande publicatie?
Wij vernemen dat zeer graag van u via het  

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 19 april 2021