Archief Stichting Historie van Ruinerwold
 → 
 →  [Db-nr 30223]
 

 
 

 
 

 

Uitgebreid zoeken
Db-nr : 30223
 
Titel : Map Krantenknipsels 1940 - 1962, inhoud per pagina
Datum :
Beschrijving : Knipsels pagina 021:
1945 Maisplanten te koop bij K. Hagewoud
1945 Binnenkort aanbesteding bouw pompgebouw bij het Sultansmeer voor waterleiding.
1945 Aanbesteding woningbouw twee dubbele woningen aan de Boersteeg (Kerkweg) en twee enkele woningen in De Weide. Gunning is nog in beraad.
1945 900 zakken verzameld voor herstel van de dijken.
1945 54 mannen hebben zich aangemeld voor onmiddellijke tewerkstelling als grondwerker of melker.
24-12-1945 Vergadering van de A.R. Kiesvereniging.
1945 1 toom biggen bij G. Reinders Oosteinde
4-9-1945 Inzameling voor Milsbeek, een Limburgs dorp geadopteerd door Ruinerwold.
29-6-1945 Dankbetuiging van de familie Hepp, evacués uit Rotterdam, aan Harm van Goor en J. Westerhuis en vrouw en kinderen.
1945 A. Hagedoorn uit Meppel benoemd tot dirigent van Zanglust.
1945 Ledenvergadering van zuivelfabriek. Gekozen tot nieuwe bestuursleden H. Pot en later J.D. Alberti, R. Kooiker en R. Schiphorst.
2-5-1945 Geboren Jan, zoon van H. Mannes en J. Mannes-Wassens
10-12-1945 Onderwijzer v.d. Meulen gaat ons verlaten wegens benoeming elders.
10-12-1945 Mej. A. Hummel heeft wegens haar voorgenomen huwelijk ontslag aangevraagd als gemeentevroedvrouw.
1-12-1945 Per 1 dec 1945 is de staking van burgemeester Gelinck opgeheven.
1945 De tien punten van Minister Lieftinck.
29-6-1945 VVR organiseerde een feestmiddag voor de jeugdleden.
Knipsels pagina 022:
17-4-1945 Herdruk van de Meppeler Courant van die datum, herdruk van 14 april 1995
20-4-1945 Herdruk van de Meppeler Courant.
Knipsels pagina 023:
21-12-1945 Js. Slomp benoemd tot assistent te Wapse
21-12-1945 Mevr. Stork uit Dwingeloo spreekster bij de Boerinnebond. Over Chinese vrouwen.
12-1945 Rijkssubsidie voor Groene Kruis van fl. 365,= voor bestrijding TBC.
12-1945 Uitvoering OZV in zaal Reinders Oosteinde. Zang en toneel (Stormeiland).
1945 Te koop haren kamervegers, kwasten etc, bij We. K. de Rood Weerwille
16-10-1945 J. Brand benoemd tot chef-bakker in Rheden.
16-10-1945 Bij de Boerinnebond een lezing van luitenant de Jager. Films over China en Ned. Indië. Tevens vele nieuwe leden (nu opgelopen tot 107).
18-12-1945 Verslag algemene ledenvergadering Ruinerwoldse IJsclub. Nieuw bestuurslid G. Diphoorn. Zowel inventaris als b.v. de verlichting van de ijstent bij het Sultansmeer is a.g.v. de bezetting geheel verdwenen.
18-12-1945 Verslag ouderavond lagere school Kerkweg. Afscheid van mej. J. Zwiers als onderwijzeres, zij gaat in de verpleging in Rotterdam werken.
1945 Lijst met HBS-kinderen die zijn overgegaan naar een hogere klas. Voor Ruinerwold W. Meijer van klas 1 naar 2 en J.F. Seijdell en J. Weide van 2 naar 3, H. Poortman van 4 naar 5.
Knipsels pagina 024:
2-11-1945 Te koop Inmaakpotten (10, 40, 45 en 50 liter), staartlijntouw, koetouwen en houten emmers bij E. Kraal
21-9-1945 Wed G. Timpman heeft de schoenenzaak overgedragen aan H. Boers.
23-10-1945 Inmaakpotten in alle maten bij L. van ’t Zand
23-10-1945 Voor textiel met uw vergunning naar Mulder.
23-10-1945 A. Zoer stopt met huisslachtingen, hij beveelt Jan Tuut aan als opvolger.
7-9-1945 Viering Koninginnedag 30 3n 31 augustus, optocht, straatversiering, erepoorten, fraaie etalages. Tevens krans gelegd bij de graven van de Engelse vliegeniers (Halifax neergestort op 29 december 1943).
1945 Verslag ledenvergadering Memento Mori. Bestond op 23 januari 1945 25 jaar. Opgericht op initiatief van ds. De Boer.
1945 Verslag algemene vergadering Groene Kruis. De zuivering van het bestuur zal plaatsvinden in een binnenkort te houden algemene vergadering.
3-7-1945 Benoemd tot dirigent van Sempre Sereno de heer D. de Geele uit Meppel
6-1945 Burgerlijke stand Ruinerwold 7 t/m 14 juni.
4-12-1945 Mej. H. v.d. Wetering geslaagd voor lerares huishoudschool.
16-11-1945. Overleden F. Bosman (72 jaar), eerder ontvanger.
16-11-1945 Opgericht een gemengde zangvereniging voor gehuwden (later Woldzang).
30-11-1945 Staking Gelinck opgeheven
1945 Opgericht een afdeling van NVH (Nederland Volks Herstel). Wikipedia: Dit was een hulpverleningsorganisatie die zich richtte op de "bevordering van de geestelijke en lichamelijke wederopheffing" van Nederlanders die als gevolg van de Tweede Wereldoorlog in nood verkeerden.
1945 Geitenkeuring. Algemene idruk: Wel goede geiten, maar door voedergebrek had de algemene kwaliteit te lijden.
1945 Tweede machinist zuivelfabriek R. ten Hoeve uit IJhorst benoemd in Rogat als 1e machinist.
Knipsels pagina 025:
2-9-1946 Verslag Koninginnedag, bogen, verlichting, chocolademelk drinken op weiland Westerhuis en “Bloaske trappen.”
4-7-1946 Waterschap “Het Boerpad” is opgeheven.
1-7-1946 Rechtszaak tegen slager Luurt Huizenga, was lid van de NSB.
6-8-1946 Collecte voor Collecte kinder-vakantie-kolonies en Huiszorg bracht fl. 652,= op.
6-8-1946 R. Slomp geslaagd voor praktisch examen boekhouden.
8-7-1946 Uitspraak tegen Luurt Huizenga: 1 ½ jaar internering (tot 22-10-1946) en boete van fl. 1000,=.
23-4-1945 Overleden Derk Gunst
1946 Oprichting toneelvereniging KNA
1946 3e kaasmaker in Stiens R. Bijma benoemd tot 2e kaasmaker in Ruinerwold.
2-1946 Vertoning film “It’s in the air” van George Formby in café Centraal.
1-3-1946 Wegens dienstplicht draagt P. Dieterman zijn bakkerszaak over aan Gerhardus Buld.
Knipsels pagina 026:
21-6-1949 Jac. Ter Haar in cassatie tegen zijn opgelegde 8 jaar gevangenisstraf. Uitspraak op 4 juli.
18-5-1946 Hendrik Lukas staat terecht wegens mishandeling van zijn paard. Eis 1 maand.
1946 Landbouwers met overzande percelen aan de Wold Aa moeten zich melden.
16-12-1947 Aanklacht en vonnis Roelof Luten wegens lid NSB etc., fl. 20.000,= en verliezen kiesrecht.
5-11-1946 Aanklacht Klaas Nieuwenhuis, lid en groepspropagandist NSB.
11-1946 Vonnis Klaas Nieuwenhuis, ontzegging kiesrecht en fl. 7000,=.
1946 Comité tot oprichting kleuterschool gevormd, mevr. Gelinck-van Kerkwijk en B. Klomp.
Knipsels pagina 027:
22-6-1946 Hendrik Geuchien Remmelts is gepromoveerd tot doctor in de geneeskunde
22-6-1946 Hendrik Zanting is buiten vervolging gesteld.
23-7-1946 Vergadering Oranjecomité
23-7-1946 verhogen begrafenisrechten, tevens maatregelen met het oog op kamperen.
23-7-1946 Js. Slomp geslaagd voor examen melkcontroleur.
5-8-1946 Collecte kinder-vakantie-kolonies en Huiszorg levert fl. 652,= op.
22-8-1946 Berisping voor L. Huizing wegens verkeerde houding tijdens de bezetting
22-8-1946 W. S. brak een been bij op hol geslagen paard
22-8-1946 Collecte voor Oranjefeest bracht fl. 2100,= op (vorig jaar fl 4850,=).
22-8-1946 Kleuterschool aan de Kerkweg wordt per 1-9 geopend, in lokaal lagere school. Hoofd H. Slot uit Meppel, assistente M. Weide. A. Meijer is adviseur.
15-7-1946 Oproep algemene vergadering Oranje-comité.
19-8-1947 Benoeming Harm v.d. Berg tot kerkelijke stalknecht in Berghuizen, hij mag geen fooien aannemen.
11-1946 Harm Drost veroordeeld tot 1 maand gevang wegens het slachten van een varken.
26-11-1946 Vergadering BOD. Inleiding van Stienstra over melkcontroles.
27-8-1946 Vaststelling districtsraad voor het consumentenkrediet.
27-8-1946 Twee bijenvolken van imker H. W. totaal vernield (in Ruinen).
27-8-1946 Voorzitter PvdA stapt op uit onvrede over de circulaire
27-8-1946 W. Pol en L.L. Buiten gekozen tot wethouder.
13-11-1946 Gevraagd aan de school in Berghuizen een onderwijzer(es).
19?? Foto van Dijkhuizen, nabij bakkerij Buld, uit ca 1915.
4-10-1946 F.J.W. ter Haar geslaagd voor doctoraal geneeskunde 2e gedeelte.
Knipsels pagina 028:
3-12-1946 Verbetering waterwerken Wold Aa en Weeerwille, met twee foto’s
3-1946 Vrachtauto van de Nederlandse Strijdkrachten op Dijkhuizen, even oostelijk van Dr. Larij, tegen en boom en op de kop in de binnenleiding. Een gebroken been en een arm uit het lid, Larij verleende eerste hulp.
13-11-1946 Onthulling oorlogsmonument omgekomen Halifax-0bemanning op 11 november 1946.
18-6-1946H. Boschman zoekt een venter in kruiden-waren.
24-6-1946 DABO-bus op de hoek Tweeloo-Ruinerwold gekanteld en in de sloot terecht gekomen.
12-6-1946 Te koop nieuwe motorketting, een carburateur etc bij P. Keizer.
1946 2e botermaker J. Engels is benoemd tot plaatsvervanger in Midden-Beemster.
Knipsels pagina 029:
Artikel over de mobiele radiozender op Haakswold, van 7 mei ’45 tot december 1945.
Knipsels pagina 030:
31-7-1945 Geitenkeuring mindere kwaliteit door minder voedsel
 
Document-kode : MP-09-1-04-021-030
Medium : Knipselpagina
Genre :
Plaats in archief : Kast 9, laag 1, map 4, bladzijde 21 t/m 30
Aantal blz. :
Afmeting :
 
 

Vorige object   Volgende object

Heeft u aanvullende informatie over bovenstaande publicatie?
Wij vernemen dat zeer graag van u via het  

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 19 april 2021