Archief Stichting Historie van Ruinerwold
 → 
 →  [Db-nr 30224]
 

 
 

 
 

 

Uitgebreid zoeken
Db-nr : 30224
 
Titel : Map Krantenknipsels 1940 - 1962, inhoud per pagina
Datum :
Beschrijving : Knipsels pagina 031:
24-8-1945 Diefstal van 28 kazen en 250 kg. Zout uit de zuivelfabriek.
1945 Verslag bijeenkomst oudercommissie van de knapen- en meisjesverenigingen Berghuizen. Inleiding van E.E. Strating over “Ouders en jeugd”.
17-7-1945 Benoemingen elders van personeel zuivelfabriek, R. Hofstee Sr. In Westerbork, R. Hofstee Jr. in Weerdinge en B. de Vries in Beemster.
Knipsels pagina 032:
15-3-1946 Uitvoering UDI in café Roze, bal na.
7-12-1946 Vergadering CBTB.
25-9-1946 Rooster inlevering bank- en muntbiljetten i.h.k.v. Geldzuivering
31-7-1946 Onderwijzer H. Soer van de school Dijkmansweg benoemd in Hendrik-Ido-Ambacht
31-7-1946 Hoofd der school in Broekhuizen, K.H. Niekerk, neemt afscheid en vertrekt naar Meppel als officier-fiscaal.
30-11-1946 Bijeenkomst DLG, sprekers Lambers over looncontracten en L.G. Oldenbanning over landbouwboekhouden.
30-11-1946 Handwerktentoonstelling van de Bond van Plattelandsvrouwen, grote toeloop.
30-11-1946 G. Thijn benoemd tot ambtenares der gemeente-secretarie.
11-6-1946 K. Bijkerk uit Nijeveen benoemd tot 1e ambtenaar ter secretarie
11-6-1946 Vergadering OBM De Eendracht, weinig brandschade afgelopen jaar.
27-12-1946 Kantoor BOAZ-bank gesloten tot 9 januari. Schema aanbieding van spaarboekjes en uitbetaling van interest.
29-7-1946 H. Timmerman benoemd in Pijnacker als bedrijfsvoerder
29-7-1946 Geref. Jeugd uit Oosterbeek is enige dagen te gast in Berghuizen bij de jeugd aldaar.
11-1946 Week van veilig verkeer, “Rijdt en loopt met verstand, de DOOD loert aan den kant”.
Knipsels pagina 033:
1-11-1947 Verg Chr. Jonge Boeren.
21-11-1949 Filmavond van “Ons-3-cents-fonds” in Centraal
1946 J. Engels, 2e botermaker in de zuivelfabriek, benoemd in Midden-Beemster
20-8-1947 Ongeval in de zuivelfabriek, A. de V. raakte bekneld, vleeswond en gebroken been
20-8-1947 H. Mos en L.G. Huizinga geslaagd voor Middenstandsdiploma.
20-8-1947 85 jongelui van de Geref. Jongelingsver. Hielden een fietstocht van 4 dagen over de Veluwe.
13-4-1938 Opening Middenstandscursus, in de lagere school Kerkweg.
15-11-1946 Onthulling monument omgekomen Halifax-bemanning
29-10-1938 Zuivelfabriek ontvangt voor de 5e achtereenvolgende keer diploma van de Nat. Coöp. Exportvereniging, altijd klasse I.
2-1946 Filmvoorstelling in café Centraal.
9-5-1949 Opening nieuwe kleuterschool op Oosteinde.
12-7-1945 Aankondiging: Viering Koninginnedag dit jaar zeer uitbundig.
12-7-1945 Onderwijzer Knol gaat naar Duitsland om vermiste personen op te sporen.
5-7-1946 AR-kieskring dient lijst in. Helaas dient een groep AR-kiezers ook nog een andere lijst in.
Knipsels pagina 034:
29-10-1947 p de bonnenlijst is deze keer zachte zeep te verkrijgen.
29-10-1947 Verslag raadsvergadering Ruinerwold. Stuk grond achter het gemeentehuis wordt gehuurd. Geschil met aannemer ui Heemstede t.a.v. de woonwagen van H. Martinus wordt beëindigd, ieder betaald de helft van de proceskosten. Vergoeding brandweerpersoneel wordt vastgesteld.
7-7-1947 R.H. Gortemaker uit Broekhuizen krijgt trap van een paard. Toestand eerst ernstig, is aan de beterende hand.
19-9-1946 Kleuterschool Kerkweg is geopend met 45 leerlingen.
10-9-1947 Verslag gemeenteraad. Kappers en winkeliers mogen op vrijdag en zaterdag tot 21 uur open zijn. Blijkbaar is er ook iets met de toestand van de Larijweg.
23-10-1947 Bijenzwerm vond een woning in een oude melkbus. Eigenaar H. Knol, imker, besloot het zo te laten en de bus te gaan isoleren.
7-2-1938 Verslag vergadering Waterschap Ruinerwold. Vrees wordt uitgesproken dat de werkzaamheden aan het Mallegat zullen leiden tot een verminderde waterafvoer vanuit Ruinerwold.
6-8-1946 Normalisering Wold Aa vanaf Meppel tot aan de Koekangerweg nu gereed. Foto.
20-8-1947 R. Pluim werd op de fiets aangereden door garagehouder Bensik en over de weg geslingerd. Hij overleed dezelfde nacht. Bensik treft geen enkele schuld.
Knipsels pagina 035:
1946 Vergadering met spreken Weijs over het bouwspaarkaswezen.
5-4-1946 Bevorderingen Rijkslandbouwwinterschool van klas 1 naar klas 2: L. Zantinge en K. Tissingh uit Ruinerwold.
19-8-1947 Benoeming kerkelijke stalknecht in Berghuizen.
16-5-1946 Foto van de kanalisering van de Wold Aa. Foto met Reinder Monis.
Knipsels pagina 036:
1-11-1949 Verslag van de rechtszaak tegen Dijksma over zijn oorlogshandelingen. Dijkert (politie te Ruinerwold) wordt hierin genoemd.
Knipsels pagina 037:
1-11-1949 Vervolg verslag van pagina 36, getuige Dijkert (is gedetineerd) wordt gehoord.
19-11-1946 Ledenvergadering van de coöperatie Samenwerking.
5-3-1946 Uitvoering UDI bij Reinders Oosteinde, twee stukken opgevoerd.
5-3-1946 KIOS had een gezellige avond in café Roze. Twee toneelstukjes door jeugdleden. J. v.d. Meulen stopt als jeugdleider.
5-3-1946 Bijeenkomst plattelandsvouwen in café Roze. Lezing mevr. Niekerk over boeken lezen.
5-3-1946 J. Barneveld krijgt eervol ontslag als burgemeester van Aduard.
6-4-1946 Pieter Stelling wordt ontzet uit zijn rechten en onder toezicht gesteld.
Knipsels pagina 038:
Zetelverdelingen gemeenteraadsverkiezingen Drenthe. Benoemingen in Ruinerwold.
Knipsels pagina 039:
1946 Verslag volksfeest. ’s Morgens fraaie optocht, ’s middags de volksspelen, met de uitslagen per spel. Na afloop nog gezellig bijeen in de grote tent.
11-1-1946 Verslag vergadering NVH – HARK
11-1-1946 J.F. ter Haar heeft een stier verkocht naar Eisden (L) voor fl. 1100,=.
11-1-1946 Landbouwers in Ruinerwold zijn ontevreden over de vordering van hooi, ze hebben het zelf zo broodnodig. Quotum wordt teruggebracht met 25%.
Knipsels pagina 040:
11-1947 Ds. Van der Veen is 35 jaar predikant. Op 23 november a.s. wordt een gedachtenisrede uitgesproken.
23-9-1947 Bijeenkomst AR-kiesvereniging, o.l.v. Ds Vreugdenhil.
23-9-1947 Voetbal: VVR I wint met 3-1 van Ruinen II.
23-9-1947 Per 1 october 1947 wordt de nieuwe huisnummering van kracht.
23-9-1947 De schouw over wegen en voetpaden zal op 20 october plaatsvinden.
 
Document-kode : MP-09-1-04-031-040
Medium : Knipselpagina
Genre :
Plaats in archief : Kast 9, laag 1, map 4, bladzijde 31 t/m 40
Aantal blz. :
Afmeting :
 
 

Vorige object   Volgende object

Heeft u aanvullende informatie over bovenstaande publicatie?
Wij vernemen dat zeer graag van u via het  

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 19 april 2021