Archief Stichting Historie van Ruinerwold
 → 
 →  [Db-nr 30229]
 

 
 

 
 

 

Uitgebreid zoeken
Db-nr : 30229
 
Titel : Map Krantenknipsels 1940 - 1962, inhoud per pagina
Datum :
Beschrijving : Knipsels pagina 081:
29-7-1949 Raadsvergadering. Over problemen met woonwagens bij de Sultansberg, op het land van R. Thijn. Voorstel tot instellen Dienst voor Sociale Zorg wordt verworpen, alleen de PvdA is vóór. Huur der woningen aan de Boersteeg wordt bepaald op fl. 4,25, fl. 3.25 en fl. 2,50 per week, terwijl de vergoeding voor het gebruik van de regenbakken vervalt. De brand aan het Oosteinde bij Wimmenhove van 18 juli j.l. heeft onvolkomenheden bij de brandweer aan het licht gebracht: De pomp werkte niet en de auto kon niet harder dan 5 Km / uur. Uitgebreide discussie, met geruchten alom. Slechts een gedeelte van het verslag is uitgeknipt. Op pagina 77 is het geheel (als kopie) afgedrukt.
Knipsels pagina 082:
1949 Soldaat Hauwlo is weer thuis uit Ned. Indië.
Knipsels pagina 083:
Overlijdensbericht van dokter Henry Larij.
Knipsels pagina 084:
6-5-1949 Verslag van het 40 jarig ambtsjubileum van dokter Henry Larij.
Knipsels pagina 085:
4-1948 Gem. zangver. Excelsior gaf uitvoering in kerk Berghuizen. Niet alles was even mooi.
28-4-1949 W. Koelewijn, onderwijzer aan school Dijkmansweg, volgt op 1-10 J. van Diermen op als hoofd der school.
4-11-1948 Alpino’s te koop bij Mulder.
4-11-1948 Nieuwe geluidsinstallatie in herv. Kerk.
4-11-1948 Lezing van ds. Vreugdenhil over het huwelijk in de geref. Kerk Berghuizen.
6-1946 Afscheidsdienst van ds. Verspuy in Berghuizen.
5-1949 Vrouwenver. Van de Herv. Evangelisatie had een uitstapje naar Delanafabriek in Dedemsvaart, naar gemeentehuis Enschede en diverse andere fraaie plaatsen in Overijssel.
5-1949 Assistent-directeur zuivelfabriek K. Schoenmaker benoemd als directeur in Hooghalen.
4-11-1949 Niwin-collecte (militairen in Indië) bracht fl. 738,80 op.
4-11-1949 Henny Mulder wil graag corresponderen in Engels en Nederlands.
28-2-1948 Ouderavond aan de Chr. School Dijkmansweg. Na de pauze een meisjeskoor.
11-6-1948 Zaterdagmiddag opening sportterrein door de burgemeester.
4-11-1948 Mej. V.d. Kley neemt afscheid van de school in Broekhuizen.
4-11-1948 F.J.W. ter Haar bevorderd tot arts
4-11-1948 A. Brouwer benoemd tot onderwijzer in Broekhuizen.
194? P. v.d. Kooi vertrekt van de chr. School Dijkmansweg naar Gerkesklooster. Afscheid.
Knipsels pagina 086:
3-5-1949 Jubileum Dr. Larij.
9-5-1949 Opening kleuterschool Oosteinde, door comm. der Koningin.
5-1949 Agentschap N Drentse krant mevr. J. Mulder-Dekker.
1949 Paard van Pekel op Haakswold op hol geslagen.
1949 Beste melkgeit bij Benak te koop.
19-6-1949 Groot bal in zaal Roze.
5-1949 Raadsvergadering: Verbouw gemeentehuis voor fl. 15.000,=.
2-9-1949 Bakkersgezel L. Peeks, werkzaam bij Massier, behaalt prijzen met kleine speculaas.
2-9-1949 Aanbesteding bouw dubbel woonhuis van de zuivelfabriek.
Knipsels pagina 087:
6-5-1949 Verslag van het 40 jarig ambtsjubileum van dokter Henry Larij.
6-5-1949 Verslag van de stille tocht op 4 mei naar de graven van de geallieerde vliegers van de Halifax.
1-8-1949 Sempre Sereno behaalde 1e prijs en promoveert naar de 1e afdeling.
Knipsels pagina 088:
21-6-1949 Jac. Ter Haar voor de raad van Cassatie, tegen de 8 jaar hechtenis. Uitspraak op 4 juli.
17-6-1949 Lijst VVD voor de gem-raads-verkiezing. J.D. Alberti op 1.
8-6-1949 Jaarvergadering Memento Mori. Jaarverslag en financieel overzicht.
21-11-1949 Filmavond in Centraal
21-11-1949 Propaganda-avond van de Stichting Zonnegloren in de herv. Kerk.
5-1949 Boaz-bank afwijkende openingstijd op Hemelvaartdag.
21-5-1949 H. Geuzinge zoekt net meisje.
17-6-1949 Straatprediking in Meppel door ds. Appelo
27-4-1949 Albert en Stina Nijwening-de Roo zijn 55 jaar getrouwd.
Knipsels pagina 089:
5-12-1949 Verbouw van de zaak van J. Jonkers.
5-12-1949 Bijeenkomst Plattelandsvrouwen. Boekbespreking door mevr. De Wit uit Gorredijk.
5-12-1949 Vergadering NV Bouwkas Ruinerwold, bespreking bouwplan 1950.
5-12-1949 Joh. Van der Veen krijgt vrijstelling van de dienstplicht.
5-12-1949 J. Winters 25 jaar bij Coöp Samenwerking. Krijgt een fiets.
1949 Te koop draadpalen en boerenwagen bij M. Brouwer
1949 Te koop drie ijzeren dubbele T-balken bij L. Jans.
1949 Te koop twee ronde gaashekjes bij H. Kwant op Weerwille
1949 Gevraagd een dienstmeisje bij H. Geuzinge.
1949 Openstelling kantoor distributiekring Meppel.
1949 L. Peeks behaalt het banketbakkersdiploma
1949 Geref. Vrouwenver. “Door Onderzoek tot Kennis” uitstapje naar Twente.
1949 Leden Geref. Jeugdcentrale maakten vierdaagse reis naar de Achterhoek.
Knipsels pagina 090:
1949 Bijeenkomst Plattelandsvouwen. Boekbespreking, verloting.
1980 Vijf geslachten in Hoogeveen, met Wander met Ineke Prins uit Ruinerwold.
1949 Aandacht voor de vieze geur van het afvalwater van de zuivelfabriek.
1949 Korfbalsportdag van KIOS, aankondiging.
 
Document-kode : MP-09-1-04-081-090
Medium : Knipselpagina
Genre :
Plaats in archief : Kast 9, laag 1, map 4, bladzijde 81 t/m 90
Aantal blz. :
Afmeting :
 
 

Vorige object   Volgende object

Heeft u aanvullende informatie over bovenstaande publicatie?
Wij vernemen dat zeer graag van u via het  

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 19 april 2021