Archief Stichting Historie van Ruinerwold
 → 
 →  [Db-nr 30235]
 

 
 

 
 

 

Uitgebreid zoeken
Db-nr : 30235
 
Titel : Map Krantenknipsels 1940 - 1962, inhoud per pagina
Datum :
Beschrijving : Knipsels pagina 141:
1950 Ruinerwold een staatje in de staat. Samen met Ruinen was dit gebied van Drenthe min of meer zelfstandig. Over ’t Drenthe van toen.
Knipsels pagina 142:
1948 Ruinerwold, een oude ontginningskolonie. Over ’t Drenthe van toen.
Knipsels pagina 143:
13-10-1959 Burgemeester Gelinck krijgt een koelkast bij zijn zilveren ambtsjubileum.
Knipsels pagina 144:
13-10-1959 Interview met jubilaris burgemeester Gelinck
Knipsels pagina 145:
16-2-1960 Ingezonden brief van Spaarbank Ruinen over overname Boaz-bank door Nutsspaarbank Meppel.
Knipsels pagina 146:
1960 Oplossing voor spaarders bij de Boaz-bank lijkt er te komen
8-1-1960 Over het drama van de Boaz-bank, het verduisteren van fl. 241.000,= door directeur J. Middelveld
Knipsels pagina 147:
12-2-1960 Ook over het Boaz-drame
1960 Verkoop van boerderij met grasland van de erven Schiphorst Preuper. Koper boerderij: A. Leunge.
1960 Er komt een nieuw postkantoor in het centrum van het dorp.
Knipsels pagina 148:
15-4-1960 Foto over ophalen van overtollig zand.
1960 Foto van bjeenkomst in café Wobben, over het Boaz-drame?
Knipsels pagina 149:
1960 Raadsvergadering. Aanleg riolering tussen Buddingerstraat en zuivelfabriek. Over beloning van de brandweerlieden. De Ruisvoorn krijgt een eenmalige subsidie van fl. 50,=. Konijnenfokver. Nut en Sport krijgt eenmalig een medaille t.w.v. fl. 7,50. Voor gemeentewerken wordt een keet aangeschaft (fl. 1500,=). De populieren op Oosteinde zullen worden vervangen. 19 populieren aan de Weidenweg en 4 eikenbomen op Dijkhuizen worden verkocht.
1960 Schoorsteenbrand bij W. Timmerman op Dijkhuizen, brandweer is niet nodig.
Knipsels pagina 150:
1960 Uitvoering Bergklanken in de kerk Berghuizen. Met een toneelstuk van eigen leden.
1960 Uitslagen onderlinge competitie van de Oosteinder damclub
24-6-1960 Leerlingen van dde Chr. School Dijkmansweg hadden hun jaarlijkse uitstapje, dit jaar naar Schokland, Urk en Gaasterland.
24-6-1960 B. de Vries is benoemd tot assistent-directeur aan de zuivelfabriek in Borger.
1960 Kapitale boerderij van R. de Groot aan de Weidenweg is door brand verwoest.
1960 Jeugddienst in de Ned. Herv./ kerk. Aan de dienst werken mee de groep “De vijf Surinaamse Negers”.
1960 TOP heeft haar toneeluitvoering .
4-7-1960 De gemeente besteed het werk aan voor de bouw van enkele woningen aan de Larijweg, de Buitenweg en Oosteinde.
4-7-1960 Plan van de gemeente voor overname weg langs de Wold Aa van Weerwille tot aan de Ruinerdijk wordt niet goedgekeurd door Gedeputeerde staten.
 
Document-kode : MP-09-1-04-141-150
Medium : Knipselpagina
Genre :
Plaats in archief : Kast 9, laag 1, map 4, bladzijde 141 t/m 150
Aantal blz. :
Afmeting :
 
 

Vorige object   Volgende object

Heeft u aanvullende informatie over bovenstaande publicatie?
Wij vernemen dat zeer graag van u via het  

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 19 april 2021