Archief Stichting Historie van Ruinerwold
 → 
 →  [Db-nr 30392]
 

 
 

 
 

 

Uitgebreid zoeken
Db-nr : 30392
 
Titel : Map Krantenknipsels 1934 - 1939 deel 2, inhoud per pagina
Datum :
Beschrijving : Knipsels pagina 31:
1938 Nogmaals de zaak Rijsten, Hendrik Lucas S. is bekeurd en krijgt 2x F. 30 of 2x 30 d.h. uitspraak volgt.
23-9-38 Paard J. Smit Hzn. kampioen (foto paard).
--- K. Pol herkozen tot kerkvoogd N.H.K.
1938 meisjesvereniging “Tabitha” Ned. Herv. Evangelisatie onder leiding van mej. C. Blomberg.
31-10-38 vergadering ouder-comm. en onderw. personeel Oosteinde, ook besloten om melk te verstrekken
31-10-38 E. Kraal te Dijkhuizen mist 5 kippen, men vermoedt dat een bunzing dit doet.
31-10-38 Ned. Herv. meisjesver. “Maria Martha” haar gouden jubileum, mevr. Frederiks 50 jaar leidster.
11-6-38 Algemene vergadering O. B. M. Café Centraal H. Thijn secr.boekh.
12-4-38 Coöp. Zuivelfabriek runderhorzel bestrijding.
--- Slager J. Koetsier 1700 pond koe gekocht.
—R. Westert vee vrij van tongbloare.
29-7-46 H. Timmerman benoemd bedrijfsvoerder te Pijnacker.
29-7-46 Met twee grote vrachtwagens jeugd van Oosterbeek naar Berghuizen uitwisseling van gedachten en voordrachten o.l.v. Knol v.d. Geref. Jeugdc.
Knipsels pagina 32:
21-9-38 Boerinnenbond verg. café Centraal, namen J. Dedden-Brouwer, mej. H. Benak, mej. A. de Vries, A. Schiphorst-Luten, T. Moes-Hein, A. ter Haar-Nijk, mej. R. Reimers.
31-5-37 afscheid mej. Vennik school Dijkhuizen.
31-5-37 na 13 jaar gehakte bomen geruimd.
13-7-34 watergebrek voor mens en dier, brandputten moeten worden aangesproken.
3-10-47 Raad Ruinerwold o.a. Dr. Larij, beheerscomm., begraafplaats, Nieuwe Steeg, Dijkmansweg.
2-5-49 Dr. Larij 40 jaar gemeente geneesheer, officiële huldiging, receptie, geridderd, sprekers burgem. Gelinck, mevr. Gelinck, mej. Blomberg, Dr. Polman, Dr. Bok en Dr. Remmelts.
Knipsels pagina 33:
19-7-37 Luchtbescherming commando wisseling. A. Gelling benoemd tot rijksklerk te Ter Apel.
23-3-38 Stichting “Jan Smid Fonds “ kantoor Bond Landbouw en Maatschappij te Oosteinde.
25-2-39 Buitengewone schouw wegen voetpaden.
1939 keuring trekhonden en hondenkarren.
30-5-47 F. Lefferts benoemd tot 2e bakker.
18-11-47 intrede Ds. v.d. Veen N.H.V.- kerk te Blijdenstein.
Knipsels pagina 34:
25-8-35 J. P. Brouwer kampioen koe.
---Jac. ter Haar Ezn. kampioen sterzeug.
---Brand café Roze petroleumk.
--- Ledenvergadering Ziekenhuisverpleging voorz. T. Kuiper, best. H. Kwant.
—Sempre Sereno succes op concours.
27-2-38 Collecte Moeder en Kind.
---Fokmateriaal verkocht van H. Brouwer en S. Stevens.
11-1946 oprichting “Kunst na Arbeid” toneelver. L. Meijer voorz., L. Slagter secr., A. Bel-Kuik penn.m.
11-46 R. Bijma 2e kaasmaker te Ruinerwold .
Knipsels pagina 35:
21-11-38 Ger. Kerk propaganda avond voor Theologische School.
—mej. A. Luichjes benoemd tot onderwijzeres te Oosteinde.
—A. M. met transportfiets onder auto.
---kerkkoor mist leiding.
—Groene Kruis.
-- opheffing waterschap “Boerpad”.
14-7-38 Operatiefonds T. Kuiper voorz. B. Burgwal bode.
14-7-38 Bestuurswisseling “Zonnedag” i.p.v. F. Twijnstra, G. Pastoor
---Hms. Hofkamp geslaagd machinist.
21-9-38 Oprichting buurtverenigingen.
---Feestelijkheden te Berghuizen ter ere 40 jarig regeeringsjubileum
1-7-46 + 8-7-46 slager L. Huizinga voor gerecht.
26-10-48 Verkiezing Geref. Kerk
-- geluidsinstall. kerk N.H.K.
27-4-49, 55 jarig huwelijk van A. Nijwening met S. Nijwening-de Roo 87 en 85 jaar oud, kelder vol cadeau’s.
Knipsels pagina 36:
3-12-38 Rederijkersconcours in zaal K. Reinders te Ruinerwold.
29-11-38 Bijz. Lag. School te Ruige Kluft een gecombineerde vergadering jongens- en meisjesvereniging voorz. W. Timmerman, J. Maat en Mej. Courts.
7-2-38 Waterschap Ruinerwold voorz. J. W. Schiphorst, verleggen waterleiding, duiker onder Rijksweg, schouw van Boersteeg naar Woeste Landen, zorgen over Mallegat.
Knipsels pagina 37:
1938 40 jaar regeringsjubileum Koningin Wilhelmina.
Knipsels pagina 38:
5-10-38 Begrafenis meester Henkel, aanwezig D. Kooiker, G. Broenink, A. E. T. de Boer, W. S. Gelinck, mej. H. v.d. Rhoer, L. H. Worst, H. Henkel, ds. Brink, verschillende spraken aan het graf.
10-38 vrachtauto van K. zakt door brug van B.
Knipsels pagina 39:
25-3-38 Vergadering Landbouwonderlinge, voorz. J. Vedder, secr. P. Alberti, best. J.Remmelts Rzn. en J. W. Schiphorst.
25-3-38 De BOAZ Bank vergadering en verantwoording.
—schoorsteenbrand bij K. S.
Knipsels pagina 40:
8-9-38 Volks- en kinderfeesten, aubade, optocht, spelletjes, ringrijden, muziek en bal na.
1938 brand in schuur van fietsenmaker H. v.d. Veen, 3.30 uur ontdekt door vrachtwagen chauffeur.
 
Document-kode : MP-09-1-03-31-40
Medium : Knipselpagina
Genre :
Plaats in archief : Kast 9, laag 1, map 3, bladzijde 31 t/m 40
Aantal blz. :
Afmeting :
 
 

Vorige object   Volgende object

Heeft u aanvullende informatie over bovenstaande publicatie?
Wij vernemen dat zeer graag van u via het  

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 19 april 2021