Archief Stichting Historie van Ruinerwold
 → 
 →  [Db-nr 30393]
 

 
 

 
 

 

Uitgebreid zoeken
Db-nr : 30393
 
Titel : Map Krantenknipsels 1934 - 1939 deel 2, inhoud per pagina
Datum :
Beschrijving : Knipsels pagina 41:
D. L. G.-vergadering en lezing over grasland verbetering.
1938 toneel concours i.v.m. 15 jaar T.O.P.
30-11-38 G. Smilde Jzn bouwt woning voor L. van ’t Zand.
7-12-38 J. Lucas aanstelling postbode.
26-4-38 J. Jonker is benoemd tot kommies te Kerkrade.
Knipsels pagina 42:
25-2-38 vergadering Ruinerwoldsche Handelsver., spoedcursus.
7-12-38 C.B.T.B. praatavond.
1938 De minister en commissaris bekijken vee van J.P. Brouwer.
1938 foto’s van korfbalver. KIOS.
1938 stier van R. Wessels Boer verk.
5-12-38 veefonds verzekerd bedrag.
27-10-38 boerderij Hs v.d. Veen afgebrand.
2-12-38 propaganda avond in de bijzondere lagere school te Weerwille.
Knipsels pagina 43:
20-11-38 Algemene verg. Verbond van Rederijkers Kamers te Ruinerwold (uitgebreid verslag).
14-2-39 Jac. ter Haar stier verk.
---E. Gomarus paard verk.
--- Onderwijs te Weerwille zal te Berghuizen onderwijzerswoning bouwen door B. Smilde Bzn.
3-12-38 te huur woon-en winkelhuis.
5-12-38 vergadering jeugdclub van L. en M., inleiding over coöperatie.
Knipsels pagina 44:
--- Het 1e concours van het Prov. Drentsch Rederijkersverbond te Ruinerwold in café Centr. uitgebreid verhaal.
Knipsels pagina 45:
1-11-38 uitgebreid verhaal over kunstmatig drogen van gras. 20-12-35 Raad Ruinerwold subsidie Groene Kruis, het bouwen van Transformatoren huisje te Tweeloo, uitbesteed J. van Goor bouw, L. Moes schilderw.
1938 Plakken van koeien strafbaar, wel of niet pijnlijk, volgens Harm Luten niet.
Knipsels pagina 46:
16-12-38 Raad Ruinerwold, verkoop bomen, bijdrage voor kwekeling met akte, aansluiting bij de rijkswerkverschaffing, op zwart zaad een werk opdracht, begroting 1939, onderhoud wegen, werkloze arbeiders.
Knipsels pagina 47:
25-7-38 Raad Ruinerwold, subsidie ontginningen, onderhoud gemeente gebouwen, weg Uffelte- Oosteinde woningbouw Ruinerwold, tent bond van zangkoren, rijwielbewaarplaats, toestand Kerkpad en Boersteeg.
Knipsels pagina 48:
25-7-38 Uitslagen van overgangsexamen Vrouwenarbeidsschool en R.H.B.S. te Meppel.
1-1-38 Arend O. te Ruinerwold vreemd gefietst, proces verbaal Vonnis F 4,00 of 4 dagen zitten.
Knipsels pagina 49:
17-4-34 betonweg Wolddijk,
17-4-34 Gymnastiek-demonstratie, oprichting.
8-6-34 her-ijk maten, gewicht.
8-1931 te huur Boerenplaats van Wed. Stellink Rijsten, bewoond door Geert Stummel.
29-2-36 uitvoering T.O.V.O.S.
30-10-30 publieke verkoop bij verbrande boerderij A. Kreun te Berghuizen.
12-12-45 Ingezonden brief van bestuur S.D.A.P.
Knipsels pagina 50:
22-11-48 Waterschap Wold Aa café Luning Ruinen, voorz. B. Luten, nw. lid L. Buiten Kzn, J. Rijpma opzichter afscheid J. Middelveld.
9-10-45 tijdelijke gemeenteraad, 3 personen nemen de benoeming niet aan.
Jan. 37 W. van Dijk zaakvoerder Nederlandsche Varkenscentrale.
– Jaarvergadering school Weerwille.
Aug. 31 fokstier J. Lommers verk.
--- meerdere stallen met mond- en klauwzeer.
—muziekver. “Sempre Sereno” geld gebrek.
1934 Bond van Staatspensionering propaganda/feestavond vrije toegang.
1938 tweemaal waterschap Ruinerwold.
 
Document-kode : MP-09-1-03-41-50
Medium : Knipselpagina
Genre :
Plaats in archief : Kast 9, laag 1, map 3, bladzijde 41 t/m 50
Aantal blz. :
Afmeting :
 
 

Vorige object   Volgende object

Heeft u aanvullende informatie over bovenstaande publicatie?
Wij vernemen dat zeer graag van u via het  

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 19 april 2021