Archief Stichting Historie van Ruinerwold
 → 
 →  [Db-nr 30395]
 

 
 

 
 

 

Uitgebreid zoeken
Db-nr : 30395
 
Titel : Map Krantenknipsels 1934 - 1939 deel 2, inhoud per pagina
Datum :
Beschrijving : Knipsels pagina 61:
19-1-37 jaarverg. in Geref. School Dijkmansweg namens kiesver. A. R.
--- 1937 Combineerde vergadering D.L.G. en C.B.T.B. i.v.m. landbouw-crisisorganisatie.
---U.D.I uitvoering matig bezocht (crisis invloed ?).
1937 oprichting Anti-Rev. jongerenactie A.R.J.A.
---voor Zwitserland werden 3 paarden verkocht
1937 Jaarverg. schoolver. Weerwille.
1937 Landbouw crisis org. uitreiken teeltvergunningen.
12-11-37 verkiezing kerkbestuurders,
1-37 drie paarden verkocht, al eerder genoemd.
Knipsels pagina 62:
1-11-38 Kerkkoor Ned. Herv. Gem. vraagt een dirigent.
29-6-38 Raad Ruinerwold nieuwe politieverordening goed gekeurd in stand houden school Broekhuizen.
19-3-37 Ongevallen Commissie verantwoording.
14-11-38 zoon van landbouwer Boxem fokt big op met flesch ( foto).
Knipsels pagina 63:
26-3-37 Staatspensioen vraagt belangstellenden om het ingevoerd te krijgen.
---Onderling veefonds schatters herverdelen.
---plaatselijke landbouworganisatie discussie over collectief arbeidscontract.
26-3-37 Jaarfeest Ger. Jongelingsver. “Nathanaël en Geref. meisjes ver. “Bidt en Werkt” Berghuizen.
5-12-49 Garage Jonkers heeft zijn zaak verbouwd.
---Bond van Plattelandsvrouwen boekbespr. Café Roze.
--- Bouwkas bouwplan 1950 wordt besproken.
---Joh. v.d. Veen vrijstelling mil.dienst.-
--Jubileum J. Winters bij Coöp. “Samenwerking”.
9-4-37 oprichting vaste Oranjevereniging.
Knipsels pagina 64:
Raad Ruinerwold o.a ontginning, nieuwe brug, ”de Vos van Steenwijkbrug”, onderhoud van wegen, lucht beschermingsdienst, ontslagaanvrage van Mej. Bos onderwijzeres Oosteinde.
2-10-37 einde zomertijd.
1937 Voordracht hoofd der school Broekhuizen.
24-12-36 nieuw best. lid school Ruige Kluft A. G. Kiers. verkoop stamboekvee, zandstrooiers van Veen in belangstelling van Havelte.
—bij monstering 2 paarden v. uitslag gemeenteraads verkiezing.
8-3-37 Wees een Zegen Ned. Herv. meisjes vereniging opgericht 10 jaar geleden door Ds. en Mevr. de Boer.
---A. R. Kiesver. afgevaardigden benoemd.
 
Document-kode : MP-09-1-03-61-64
Medium : Knipselpagina
Genre :
Plaats in archief : Kast 9, laag 1, map 3, bladzijde 61 t/m 64
Aantal blz. :
Afmeting :
 
 

Vorige object   Volgende object

Heeft u aanvullende informatie over bovenstaande publicatie?
Wij vernemen dat zeer graag van u via het  

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 19 april 2021