Homepage RW Archief SHR Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Historie Drenthe   (in veld: Genre)     

Aantal gevonden publicaties : 33   (uit: 1453)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Document-kode

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Db-nr: 20001  
Document-kode: RK-01-01
Waar in archief: Rode kast lade 01 document 01
Titel: Aalstallen in de Drentse riviertjes
Door G.A. Coerts. Wat waren aalstallen, wie gebruikten ze. Kaartje van de aalstal bij Het Slot in de Oosterboer.
 

2. Db-nr: 20003  
Document-kode: RK-01-03
Waar in archief: Rode kast lade 01 document 03
Titel: Afscheiding in 1834 in Drenthe. Om de zuiverheid van het woord. Historische en genealogische bijdragen
Speciale uitgave van "Ons Waardeel" van de Drentse Historische Vereniging t.g.v. 150 jaar na de Afscheiding.
 

3. Db-nr: 20021  
Document-kode: RK-03-02
Waar in archief: Rode kast lade 03 document 02
Titel: Boekweitteelt
 

4. Db-nr: 20081  
Document-kode: RK-06-08
Waar in archief: Rode kast lade 06 document 08
Titel: Drenthe
Kaart van Drenthe van 1769, artikel "De zeden der Drentenaren in de 17e en 18e eeuw", Boekje "Onze landbouw in Drenthe nu en straks" uit 1974, boekje "Drenthe historisch en cultureel" van Mr Linthorst Homan uit 1949, Ons Waardeel met de geschiedenis van Drenthe uit 1986 en brochure "De drentse landbouw op weg naar 1980".
 

5. Db-nr: 20723  
Document-kode: RK-07-07
Waar in archief: Rode kast lade 07 document 07
Titel: Drenthe, van gedeputeerde staten
Publicaties
 

6. Db-nr: 20108  
Document-kode: RK-08-03
Waar in archief: Rode kast lade 08 document 03
Titel: Departement Drenthe register getal der inwoonderen
Samenstelling gezinnen.
 

7. Db-nr: 20100  
Document-kode: RK-08-15
Waar in archief: Rode kast lade 08 document 15
Titel: Drenthe. Hoe het was en hoe het werd
Krantenartikel van S. Cancrinus, waarschijnlijk streekkrant, diverse drentse onderwerpen, zoals Drentse heideschaap, stroom- en vloeilanden, het drentse boerendorp, van pachten en tienden etc.
 

8. Db-nr: 20134  
Document-kode: RK-09-05
Waar in archief: Rode kast lade 09 document 05
Titel: Emigratie Drenthe
Eerste drenten in Amerika, 17e eeuw.
 

9. Db-nr: 20133  
Document-kode: RK-09-06
Waar in archief: Rode kast lade 09 document 06
Titel: Emigratie Drenthe
Briefwisselingen
 

10. Db-nr: 20152  
Document-kode: RK-13-12
Waar in archief: Rode kast lade 13 document 12
Titel: Groene Kruis
Artikel over de gezondheidszorg in Drenthe in de Franse tijd, van H.G. Roelfsema-van der Wissel.
 

11. Db-nr: 20181  
Document-kode: RK-15-04
Waar in archief: Rode kast lade 15 document 04
Titel: Handel in Drente
Artikel over de handel in Drente in vroeger jaren, over jaarmarkten, de boterhandel. Niet volledig.
 

12. Db-nr: 20193  
Document-kode: RK-15-16
Waar in archief: Rode kast lade 15 document 16
Titel: Hervorming en hervormde predikanten in Drenthe
Epistel over "De Hervorming en de Hervormde predikanten in Drenthe" en een epistel over Genealogie, geschreven door "een veterinair, die praktisch niet in de kerk komt".
 

13. Db-nr: 20198  
Document-kode: RK-16-05
Waar in archief: Rode kast lade 16 document 05
Titel: Helenni Tsirakos
Oproep tot uitbrengen stem voor uitblinker op Drenthe College
 

14. Db-nr: 20319  
Document-kode: RK-22-15
Waar in archief: Rode kast lade 22 document 15
Titel: Kranten, Onze Courant
Aantal pagina's uit diverse edities van de Onze Courant, Orgaan voor Overijssel en Drenthe. Tegen de revolutie, het evangelie.
 

15. Db-nr: 20321  
Document-kode: RK-22-17
Waar in archief: Rode kast lade 22 document 17
Titel: Kranten, Ons Drentsch Platteland
Diverse bladzijdes uit Ons Drentsch Paltteland, Orgaan van den CBTB en de Bedrijfsvereen. Het Platte Land voor Drente en de VeenkoloniŽn.
 

16. Db-nr: 20252  
Document-kode: RK-23-01
Waar in archief: Rode kast lade 23 document 01
Titel: Landbouw, consulentschap, jaarverslagen
Boek, getiteld: "Verslagen en mededelingen van het Rijkslandbouwconsulentschap Westelijk Drenthe" over 1955.
 

17. Db-nr: 20254  
Document-kode: RK-23-03
Waar in archief: Rode kast lade 23 document 03
Titel: Landbouwtentoonstelling
Boekje met "Officieel programma en lijst van inzendingen van de Provinciale Drentsche Landbouwtentoonstelling 1921 - Assen, te houden 23 en 24 augustus".
Met opvallend veel deelname vanuit Ruinerwold en De Wijk.
 

18. Db-nr: 20263  
Document-kode: RK-23-12
Waar in archief: Rode kast lade 23 document 12
Titel: Landbouwblad, Drentsch
Uitgave van het weekblad. Artikelen over de landbouwcrisis van Dijkveld Stol, J.J.
 

19. Db-nr: 20268  
Document-kode: RK-23-17
Waar in archief: Rode kast lade 23 document 17
Titel: Landbouw, geschiedenis van de Drentse landbouw
Uitgebreid verhaal van Vedder, A.; Jelies, H. over genoemd onderwerp, opgenomen in het Contactorgaan voor de assistenten van de Rijkslandbouwconsulent voor Westelijk Drenthe.
Daarnaast nog een tweetal lossen bladen met vragen en opmerkingen.
 

20. Db-nr: 20277  
Document-kode: RK-24-02
Waar in archief: Rode kast lade 24 document 02
Titel: Landbouw, Bond van kleine boeren
Statuten en Reglementen van genoemde bond. Doelstelling is het behartigen van de belangen van de kleinere boeren op maatschappelijk en cultureel gebied,
Het werkgebied betreft de provincies Drenthe en Overijssel en verder waar nog afdelingen worden opgericht.
Het bestuur van de afdeling Ruinerwold werd gevormd door K. Boxem (voorz), H. Appelmelk (secr) en J. Zwiers (penn).
 

21. Db-nr: 20291  
Document-kode: RK-24-16
Waar in archief: Rode kast lade 24 document 16
Titel: Landbouwleer, Fransche
Over het toepassen van de Fransche landbouwleer van George Ville op Drentse gronden.
 

22. Db-nr: 20296  
Document-kode: RK-24-21
Waar in archief: Rode kast lade 24 document 21
Titel: Landbouw, Ontginning van woeste gronden
Boekje met adviezen voor het ontginnen van woeste gronden.
De schrijver Albert Kuipers (1830-1904) was van 1842 tot 1854 boerenknecht in Ruinerwold en is in 1882 van Steggerda (Weststellingerwerf) naar Dakota (USA) geŽmigreerd.
Dit boekje bevat enkele stukken uit de provinciale Drents en Asser Courant van juli 1878 (ook in de Oprechte Steenwijker Courant van die data).
In de krant van 12 sept. 1878 is te lezen dat dit boekwerkje indertijd verspreid is onder de leden van het genootschap van de bevordering van de landbouw in Drenthe.
 

23. Db-nr: 20301  
Document-kode: RK-24-26
Waar in archief: Rode kast lade 24 document 26
Titel: Landbouwblad, jubileumnummer
Dubbel jubileum: 125 jaar Drents Landbouw Genootschap en 50 jaar Drents Landbouw Blad.
Met de geschiedenis van het DLG.
 

24. Db-nr: 20358  
Document-kode: RK-25-17
Waar in archief: Rode kast lade 25 document 17
Titel: Markegrenzen in Drenthe
M.A.W. Gerding. Catalogus van bewaard gebleven restanten, onder meer het meest oostelijk deel van de Larijweg (langs de grens met Ruinen).
 

25. Db-nr: 20395  
Document-kode: RK-27-20
Waar in archief: Rode kast lade 27 document 20
Titel: Naoberschap
Rituelen rond sterven en begraven. Tevens andere artikelen t.b.v. het egraafplaatsenboek "Uut de tied komen".
 

26. Db-nr: 20534  
Document-kode: RK-38-03
Waar in archief: Rode kast lade 38 document 03
Titel: Stamboek Nederlandsch Trekpaard
Huishoudelijk reglement van de afdeeling Drenthe van het Stamboek voor het Nederlandsch Trekpaard (Belgisch type).
 

27. Db-nr: 20537  
Document-kode: RK-38-06
Waar in archief: Rode kast lade 38 document 06
Titel: Scholen in de negentiende eeuw
Enkele artikelen uit "Ons Waardeel", van P.Th.F.M. Boekholt.
.
 

28. Db-nr: 20557  
Document-kode: RK-39-07
Waar in archief: Rode kast lade 39 document 07
Titel: Trouwtradities in Drenthe
Krantenartikel over oude gewoontes t.a.v. trouwen.
 

29. Db-nr: 20574  
Document-kode: RK-41-03
Waar in archief: Rode kast lade 41 document 03
Titel: Uitvaart, rond de groeve in Drenthe
Informatie over handelingen na een overlijden in vroeger jaren. Door P.S. Bruins.
 

30. Db-nr: 20582  
Document-kode: RK-43-04
Waar in archief: Rode kast lade 43 document 04
Titel: Voorjaarsstierenkeuringen
Programma met opgave van alle te keuren stieren.
Keuring van de Provinciale Regelingscommissie voor de Veefokkerij in Drenthe.
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 26 oktober 2021