Homepage RW Archief SHR Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Historie   (in veld: Genre)     

Aantal gevonden publicaties : 57   (uit: 1378)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Db-nr: 20018  
Document-kode: RK-03-28
Waar in archief: Rode kast lade 03 document 28
Titel: Boerenbruilloft en gebruik bruidspijp
Beschrijving van dit gebruik
 

2. Db-nr: 20051  
Document-kode: RK-04-03
Waar in archief: Rode kast lade 04 document 03
Titel: Bescherming bevolking
Map gevuld met 2 brieven, 4 boekjes en 4 losse papieren.
 

3. Db-nr: 20053  
Document-kode: RK-04-06
Waar in archief: Rode kast lade 04 document 06
Titel: Bijenteelt
GeÔllustreerd handboekje. Van J. Pannekoek.
 

4. Db-nr: 20098  
Document-kode: RK-08-17
Waar in archief: Rode kast lade 08 document 17
Titel: Dekker, H. Kaarten.
Plattegrond Noordbrabant. Van Wachtmeester H. Dekker regiment Huzaren.
 

5. Db-nr: 20102  
Document-kode: RK-08-13
Waar in archief: Rode kast lade 08 document 13
Titel: Drankwet
Bepaling tot regeling van de kleinhandel. Van G.G. Pekelharing.
 

6. Db-nr: 20122  
Document-kode: RK-11-02
Waar in archief: Rode kast lade 11 document 02
Titel: Fokkerij en afzet van het zwartbonte vee Drenthe en Overijssel
Jaarverslag, door Jac. ter Haar.
 

7. Db-nr: 20144  
Document-kode: RK-13-04
Waar in archief: Rode kast lade 13 document 04
Titel: Gezegden
Mappen, brieven, krantenartikelen. Gezegden en hun betekenis.
 

8. Db-nr: 20153  
Document-kode: RK-13-13
Waar in archief: Rode kast lade 13 document 13
Titel: Groene Kruis
Twee boekjes van Pastoor Heuman's geneesmiddelen: Een reis door het menschelijk lichaam en Het menschelijk lichaam als mechanisch bedrijf.
 

9. Db-nr: 20183  
Document-kode: RK-15-06
Waar in archief: Rode kast lade 15 document 06
Titel: Handschrift
Boekje "Het Nederlandsche handschrift in 1600", van W. Bogtman.
 

10. Db-nr: 20246  
Document-kode: RK-21-25
Waar in archief: Rode kast lade 21 document 25
Titel: Koninklijk Huis
Kranten-artikel, beschrijving van de inhuldigingsceremonie van Koningin Juliana.
 

11. Db-nr: 20247  
Document-kode: RK-21-26
Waar in archief: Rode kast lade 21 document 26
Titel: Koninklijk Huis
Diverse foto's van het gezin van Juliana en Bernhard.
 

12. Db-nr: 20248  
Document-kode: RK-21-27
Waar in archief: Rode kast lade 21 document 27
Titel: Koninklijk Huis
Boek getiteld Nederland Jubelt, herdenkingsalbum van het gouden jubileum en de troonsbestijging.
Met diverse foto's van de troonwisseling van Wilhelmina naar Juliana.
 

13. Db-nr: 20249  
Document-kode: RK-40-09
Waar in archief: Rode kast lade 40 document 09
Titel: Tweede wereldoorlog
Boek van P. de Zeeuw met de titel "Vrij!".
Geschreven voor de Nederlandse jeugd, met name om te worden bewaard. Om de herinneringen aan de vijf verschrikkelijke oorlogsjaren levend te houden.
 

14. Db-nr: 20250  
Document-kode: RK-21-29
Waar in archief: Rode kast lade 21 document 29
Titel: Koninklijk Huis
Boek getiteld "Moeder des Vaderlands".
De levensgeschiedenis van Koningin Wilhelmina, van de geboorte tot de troonsafstand. Door Roessel, M.L. van; Prinsen Geerligs, B.
 

15. Db-nr: 20257  
Document-kode: RK-23-06
Waar in archief: Rode kast lade 23 document 06
Titel: Lantaarns
Overzicht van diverse lantaarns en een beschrijving bij welk soort rijtuig / koets ze passen.
 

16. Db-nr: 20258  
Document-kode: RK-23-07
Waar in archief: Rode kast lade 23 document 07
Titel: Liederenbundel voor de Boerenjeugd
Boekje met diverse liederen, voor Noord-Nederland. Soms specifieke boerenteksten op bekende liederen.
 

17. Db-nr: 20259  
Document-kode: RK-23-08
Waar in archief: Rode kast lade 23 document 08
Titel: Liederenbundel "Uit en thuis".
Deze bundel bevat de meest bekende kampeer- en trekkersliedjes. Met notenschrift.
 

18. Db-nr: 20260  
Document-kode: RK-23-09
Waar in archief: Rode kast lade 23 document 09
Titel: Liederenbundel "Levenslust"
Uitgegeven door de jeugdbeweging van den Nationalen Bond "Landbouw en Maatschappij". Betreft een volledig gecopiŽerde versie.
 

19. Db-nr: 20261  
Document-kode: RK-23-10
Waar in archief: Rode kast lade 23 document 10
Titel: Liederenbundels
Drie bundeltjes (zonder titel-blad) met vrolijke (en olijke) liedjes.
B.v. O lieve Mathilde, Als jij eens wist wat ik wilde.
Maar ook dramatische liederen als "Het kind van den Dronkaard".
 

20. Db-nr: 20274  
Document-kode: RK-23-23
Waar in archief: Rode kast lade 23 document 23
Titel: Landbouwkunde
Boekje "Hoeveel? Wanneer? Hoe?". Het gebruik van kunstmest bij krachtbebouwing.
Aangeboden door het Inlichtingsbureau voor Chilisalpeter.
Per gewas wordt aangegeven wanneer en hoeveel er bemest dient te worden.
Opmerkelijke gewassen als Aardpeer, Dederzaad, Griend, Heulzaad, Kardoen, Krok, Labboon, Latuw, Maankop, Rutabaga, Scarool, Serradella, Spelt, Spurrie, Warmoes, Wikke en Zurkel.
 

21. Db-nr: 20275  
Document-kode: RK-23-24
Waar in archief: Rode kast lade 23 document 24
Titel: Landbouwweekblad "De Boerderij".
Extra Millennium-uitgave. Over de veranderingen in de landbouw van de afgelopen eeuw.
 

22. Db-nr: 20276  
Document-kode: RK-24-01
Waar in archief: Rode kast lade 24 document 01
Titel: Landbouw bemesting
Boekje Rust Roest, over bemesting bij veldvruchten-, groente- en ooftteelt. Uitgegeven vanwege den Boerenbond van Alem, Maren en Kessel.
Dit exemplaar is indertijd aangeboden door de Firma R. Spijkerman Rzn, Heeren- en Kinder-Kleeding-Magazijne gevestigd te Meppel en Steenwijk. Ongetwijfeld aan de agrariŽrs onder zijn klandizie.
 

23. Db-nr: 20281  
Document-kode: RK-24-06
Waar in archief: Rode kast lade 24 document 06
Titel: Landstormdag, Bijzonderen Vrijwillige Landstorm
Herinnerings-boekje met foto's van de Nationale Landstormdag te 's Gravenhage ter herdenking van het 10-jarig bestaan van genoemde instelling.
 

24. Db-nr: 20289  
Document-kode: RK-24-14
Waar in archief: Rode kast lade 24 document 14
Titel: Landbouw-geschiedenis, karnen en boterkneden
Krantenfoto betreffende twee bezigheden van de boerin in vroeger jaren.
 

25. Db-nr: 20290  
Document-kode: RK-24-15
Waar in archief: Rode kast lade 24 document 15
Titel: Landbouw, Groenteteelt bij de boerderij
Boekje met aanterkeningen. Beschrijving van o.m. postelein, schorseneeren en rammenas.
 

26. Db-nr: 20292  
Document-kode: RK-24-17
Waar in archief: Rode kast lade 24 document 17
Titel: Landbouw, aspergeteelt
Adviesen voor het produceren van asperges.
 

27. Db-nr: 20293  
Document-kode: RK-24-18
Waar in archief: Rode kast lade 24 document 18
Titel: Landbouwgewassen, beschrijvende rassenlijst
Van Dorst, J.C.; Wind, J.; Groenewolt, J.K.
 

28. Db-nr: 20294  
Document-kode: RK-24-19
Waar in archief: Rode kast lade 24 document 19
Titel: Landbouw, En de boer, hij...
Boekje van Wiedhaup, C.J.J.; Maas, F. uit de reeks Actuele Onderwerpen.
 

29. Db-nr: 20302  
Document-kode: RK-24-27
Waar in archief: Rode kast lade 24 document 27
Titel: Landarbeiderswet
De "wet tot verkrijging door landarbeiders van land met woning in eigendom of van los land in pacht" kwam tot stand in 1918 en was bedoeld de landarbeiders, naast het loon, een aanvullende eigen bron van inkomsten te geven. Hij kreeg met deze wet recht op een eigen woning in eigendom dan wel naar keuze van een stuk grond in pacht. Deze werden door de gemeente verstrekt.
 

30. Db-nr: 20305  
Document-kode: RK-22-01
Waar in archief: Rode kast lade 22 document 01
Titel: Kinderspelletjes
Verhalen over bikkelen, hoepelen, tollen etc.
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 17 maart 2022