Homepage RW Archief SHR Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Knipselpagina   (in veld: Medium)     

Aantal gevonden publicaties : 152   (uit: 1453)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Document-kode

Zoekresultaat verdeeld over 6 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2   3   4   5   6       Volgende       Eind

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Db-nr: 31301  
Document-kode: MP-03-1-xx
Waar in archief: Kast 3, laag 1, map xx
Titel: Twee mappen met de partituren van het Ruinerwolds Mannenkoor
Voor een overzicht van alle partituren klik op de foto.
 

2. Db-nr: 30054  
Document-kode: MP-09-1-01-01-10
Waar in archief: Kast 9, laag 1, map 1, bladzijde 1 t/m 10
Titel: Map Krantenknipsels 1900 - 1933, inhoud per pagina
Knipsels pagina 1
4-5-1925 Aangifte van meineed door: Aleida Zwart (weduwe Stelling Rijsten), Albert Rijsten en Willem Rijsten, tegen Opper-wachtmeester Klaas van der Veen en Inspecteur van Politie Jan van Echteren. Betreffende veeverwaarlozing Wolddijk 4. Uitspraak: Er wordt geen strafvervolging ingesteld.
Knipsels pagina 2
18-9-1929 Het Volk o.a. Troonrede, geen Ruinerwold.
Knipsels pagina 3
Volksfeest 1928 Ruinerwold met 15 foto's (zijn gescand).
Knipsels pagina 4
8-01-1839 j.i. natuurverschijnsel bliksem in kerktoren Hasselt, daarbij de felle oplichting van vele voorwerpen in omgeving, getuige landbouwer Arend Egberts Draat van Ruinerwold.
1865 Jongeman uit Meppel in afgesloten hondekar van Ruinerwold naar dorp Klooster.
Knipsels pagina 5
31-5-1922 Onderlinge Paardefonds, verkoop merrie
5-9-1923 Kapel Ruinerwold lezing van de heer Hoogeveen
20-1-1926 IJsclub hardrijderij. Voor schoolkinderen en voor mannen, ijsbaan achter de boerderij van R. Pol Lzn te Dijkhuizen. (Dijkhuizen 110).
3-2-1928 Wegverbreeding Dijkhuizen-Rogat
30-1-1926 Zanglust aankondiging uitvoering.
Knipsels pagina 6
25-7-1908 Meppeler Courant. affiche tentoonstelling Meppels Handel en Industrie.
Knipsels pagina 7
5-1932 Artikel over verwijdering Ruinerwoldsche tollen, ontstaan en tarieven, voorkant.
Knipsels pagina 8
5-1932 Artikel over verwijdering Ruinerwoldsche tollen, ontstaan en tarieven, achterkant.
Knipsels pagina 9
Artikel over Meppel en Omstreken in 1774, uitgave boek.
Knipsels pagina 10
Lege pagina.
 

3. Db-nr: 30055  
Document-kode: MP-09-1-01-11-20
Waar in archief: Kast 9, laag 1, map 1, bladzijde 11 t/m 20
Titel: Map Krantenknipsels 1900 - 1933, inhoud per pagina
Knipsels pagina 11
Raadverslag verbeteren Boersteeg (nu Kerkweg), 24-8-1887.
Knipsels pagina 12
Geschiedenis verharding Boerstege en Broekhuizingerdijk (Kerkweg - Blijdenstein - Broekhuizen) 1866 - 1869.
Knipsels pagina 13
24-1-1872 Financiën Ned. Herv Kerk over 1871
24-1-1872 Dieftsal van tamme eenden bij wed. J.K. Kraal
22-2-1890 besluit tot bouw woning politie bij de Dijkmansweg
8-3-1890 aanbesteding bouw veldwachterswoning
1-8-1940 J. ter Braake wordt de tweede huisarts op Ruinerwold.
Knipsels pagina 14
Meppeler courant van 21 juni 1888, bevattend o.m.:
21-6-1888 groot interessante artikel oprichting Zuivelfabr. Rogat en plan van oprichting fabriek de Wijk.
Advertentie Ringrijderij op 8-7-1888, opgave Logement W. Buiten, nu café Centraal.
21-6-1888 Burgelijke stand Ruinerwold
21-6-1888 Advertentie ondertrouw Hk. Inberg en A. Bezoen.
Knipsels pagina 15
7-4-1967 pagina over de geschiedenis van Ruinerwold, Ruinerwold niet typisch Drents.
7-4-1967 Diverse advertentie Ruinerwoldse ondernemers: Mos, Dijkstra, Mesken, Koetsier, Zoer, de Roo, Pekel, van 't Zand, Jonkers, Slomp en Reinders.
Knipsels pagina 16
1988 Honderd jaar geleden (2-1-1888) een grote treinramp te Ruinerwold.
Knipsels pagina 17
27-5-1871 J.W. Bartels leraar te Ruinerwold overleden.
Knipsels pagina 18
7-2-1992 krantenartikel over Mr. Harm Smeenge, door Lammert Huizing.
Knipsels pagina 19
30-12-1896 Nieuwjaarslopen verboden
1900 Mond- en klauwzeer gevallen, bij j. Schiphorst (Haakswold) en F. Weide (de Boer).
1900 Kerstviering in de Ned. Herv. kerk.
1900 Rojah Thee te koop o.a. bij P. Karsten Ruinerwold
1922 loting nationale Melitie namen Ruinerwolders: Remmelts, de Jonge, Raben, van Veen, Geuzinge, Louwers, Dekker, Huiskes, Spijkerman en Jansen.
Knipsels pagina 20
1896 een vette os voor F. 300,--
1896Reimers overgegaan naar het laatste studiejaar op de hoofdcursus ter opleiding tot officier te Kampen.
1896 Verhuur van hooilanden, lage huurprijzen.
1896 Toneelvoorstelling rederijkerskamer Leven, expliciet aangegeven: twee stukken zonder damesrollen.
1896 Hevig onweer, wilgenboom van J.B. te Haakswold getroffen.
1896 Advertentie OBM De Eendracht
1896 ter stond gevraagd een boerenmeid J.M. Schiphorst
1896 gevraagd per 1 nov. een boerenmeid Rf. Westerd
1900 Begroting waterschap 1901 vastgesteld.
1896 ter dekking een beste witte Springbeer Jan Weide Hzn
1896 te koop wegens sterfgeval een vierpersoons Baronchette W. Arends
1896 lezing van het Nut door de heer Mr. H. Smeenge logement M.Hovingh s'avonds 6.00 uur
1896 Te bekomen puik vet bij A. Hoorn, spekslager
 

4. Db-nr: 30056  
Document-kode: MP-09-1-01-21-30
Waar in archief: Kast 9, laag 1, map 1, bladzijde 21 t/m 30
Titel: Map Krantenknipsels 1900 - 1933, inhoud per pagina
Knipsels pagina 21
1890 Paard op hol van landbouwer A.K. Schrik en nat pak.
1890 9 schapen van landbouwer D. door honden doodgebeten
1890 aannemer J. Withaar verbouwing school Dijkhuizen voltooid
1890 A. Lamerus benoemd hoofd der Chr. Geref. School
1890 D.P. alhier tot 1 1/2 jaar gevangenisstraf veroordeeld
1890 herbenoeming notabelen, Gomarus.
1890 tractementen hoofd / onderwijzer school te Weerwille
1890 Verkoop straatsteen door de gemeente
1927 te koop nette Burgerwoning, van J.P. Brouwer, Larijweg A. 157
cursus Kippenhouderij, minimum leeftijd 18 jaar.
Knipsels pagina 22
1892 veiling van twee Boerenplaatsen en een Oever van farm. Gortemaker te Broekhuizen
1892 zo goed als nieuw Dekwagen te koop bij M.Lotterman smid
1892 Begroting waterschap Ruinerowld over 1893 vastgesteld
1892 Opbrengst verkoop van brokken straatsteen door de gemeente
1892 herbenoeming W. van Dijk tot bestuurslid wegschap "Het Boerpad"
1946 Opgave overgezande percelen aan de Wold Aa bij de PBH.
13-12-1873 Goedkeuring Tweede Kamer voor treinhalte te Broekhuizen
13-12-1873 Begin jaarlijkse oefeningen door geëxamineerde katechiseermeester Bus, op school Oosteinde
29-10-1873 wed. J.L. Preuper 2 koeien verkocht voor de enorme hoge prijs fl. 620,=
Knipsels pagina 23
Oude foto Chinees huisje met ophaalbrug, op Haakswold.
Knipsels pagina 24
12-09-1891 Uitoefenen van een buitengewone schouw over de waterleidingen B en W M.J. Bosma en K.R. Luten
Ter dekking een mooie witte springbeer, L. de Groot
Ter dekking 2 springberen en een Engelsche springram, G. Oosterhuis.
Knipsels pagina 25
14-08-1903 2 foto's bloemencorso Ruinerwold.
Knipsels pagina 26
april - mei 1909 Predikbeurten en Marktberichten
Knipsels pagina 27
1968 Krant over Roofmoord te Koekange plus foto's, na 58 jaar
Knipsels pagina 28
Lege pagina.
Knipsels pagina 29
1909 Landbouwvereniging vraagt voorjaar 1909 prijsopgave zaaizaad. Later gegund aan W. Pol te Smilde
Knipsels pagina 30
Versierde wagen met namen ongev. 1914.
Onduidelijke afbeelding met oproep "Help mij".
 

5. Db-nr: 30057  
Document-kode: MP-09-1-01-31-40
Waar in archief: Kast 9, laag 1, map 1, bladzijde 31 t/m 40
Titel: Map Krantenknipsels 1900 - 1933, inhoud per pagina
Knipsels pagina 31
20-04-1909 Burgemeester M.J. Bosma overleden, plus foto, o.a. 25 jaar President-directeur van O.B.M.
Knipsels pagina 32
2-11-1910 Resultaten van de verkoop van een boerenplaats te Oosteinde, van perceel hooiland, van een keuterij te Oosteinde en van 3 percelen bouwland van dhr. en mevr. Dekker-ter Haar (Zaandijk) in logement Dalsem
2-11-1910 bekeuring zitten op de hondenkar
2-11-1910 bekeuring rijden met hondenkar zonder verlichting
12-9-1912 mishandeling van H. Remkes (Ommerschans) en H. van der Veen (Veeningen) op de straatweg van Meppel naar Ruinerwold door vier jongelui (waaronder R. Oldejans).
12-9-1912 artikel over geitenvereniging "Vooruit", plan tot oprichting geitenverzekering.
12-9-1912 Muizenplaag is dit jaar verschrikkelijk, niet alleen in het veld maar ook binnen.
Knipsels pagina 33
12-3-1910 te koop varkenspoeder (Zogpoeder) volgens recept G.A. Reimers Rijksveearts Ruinerwold bij F. Hartsuiker
12-3-1910 Bekeuring boerenknecht wegens rijden met de hondenkar in de bebouwde kom
12-3-1910 aankondiging uitvoering Rederijkerskamer "Nieuw Leven", toneelstuk "Verleden".
12-3-1910 Vaststelling cohier van omslag door bestuur waterschap.
9-3-1910 Tekeningen en werkstukken van leerlingen Ambachtschool op Biddag in oude school te Dijkhuizen o.a. werkstuk van de zieke J. Smilde Hzn met lof.
9-3-1910 Dit jaar nauwelijks weiders om vaarzen en pinken op te kopen.
Knipsels pagina 34
12-9-1912 mishandeling van H. Remkes (Ommerschans) en H. van der Veen (Veeningen) op de straatweg van Meppel naar Ruinerwold door vier jongelui (waaronder R. Oldejans).
12-9-1912 Geitenvereniging Vooruit richt geitenverzekering op.
12-9-1912 Muizenplaag in Ruinerwold.
Knipsels pagina 35
Maart 1910 Vraag adresopgave van Cornelis Linde in Duitsland, door R. Lubberink te Broekhuizen.
8-3-1910 Vaccinatie Ruinerwold in school Dijkhuizen en Oosteinde B. en W. K. Buiten A.zn en W. Arends.
14-3-1910 Optreden Ds. H. Bulder van Vroomshoop in de Geref. school te Ruige Kluft aanv. 6 1/2 uur.
12-3-1910 Verkoop kunstmest door W. Koster uit Rogat
9-3-1910 Bekeuring P.W. wegens rijden met hondenkar in bebouwde kom
9-3-1910 Aankondiging toneelstuk "O, die mallo oom Van Ginkel", door rederijkerskamer Nieuw Leven.
9-3-1910 Vaststelling kohier van omslag door bestuur waterschap.
Knipsels pagina 36
11-1912 een boerenknecht bij Jan Dolsma Oosteinde
1912 consumptieaardapp. J.Derks Brouwer
1912 Beste eetaardapp. bij J.van Dijk Hzn Broekhuizen
1912 Te huur boerenplaats groot 15 ha gebr. D.Slomp
1912 Te koop een nieuw wagentje op veeren, A. Kuiper, smid
Te koop een Toggenborger Bok, geitenver. "Vooruit"
1912 Een mooie springbok ter dekking A. Reins
1912 Te koop een drachtige motte J.Guichelaar
1918 dagelijks gelegenheid van ontvangen van kalveren bij Hovingh, Dalsem, Jonker en Rijkeboer.
1926 Consultatiebureau voor zuigelingen.
Knipsels pagina 37
1912 Te koop consumptie-aardappelen bij J. Derks Brouwer.
1912 Te koop beste eetaardappels bij J. van Dijk, Broekhuizen
1912 Te koop nieuw wagentje op veren, bij A. Kuiper, Smid.
Knipsels pagina 38
1912 Te huur een boerenplaats voor 3 jaar, bij gebr. D. Slomp
1912 Te koop een drachtige motte (4e worp) bij J. Guichelaar te Berghuizen.
1912 Gevraagd een boerenknecht bij Jan Dolsma te Oosteinde
Knipsels pagina 39
12-1911 Verboden mollen te vangen op Weerwille, lijst van eigenaren.
1911 H. Klamer verkoper o.a. roomboter van de fabriek Alg. Belang.
Knipsels pagina 40
12-3-1912 Verkoop zogpoeder via F. Hartsuiker
20-9-1912 Aanbesteding melkritten van Ruinerweide naar de Stoomboterfabriek in Oosteinde
12-3-1912 vraag adresopgave van Cornelis Linde in Duitsland, door R.Lubberink te Broekhuizen.
De geschiedenis van water-windmolen te Tweeloo, vaccinatie Ruinerwold
8-3-1910 Kosteloze inenting en her-inenting.
 

6. Db-nr: 30058  
Document-kode: MP-09-1-01-41-50
Waar in archief: Kast 9, laag 1, map 1, bladzijde 41 t/m 50
Titel: Map Krantenknipsels 1900 - 1933, inhoud per pagina
Knipsels pagina 41
1916 Zuivelfabriek 1915-16 staat van uitkering, lijst met namen (toen nog 160 boeren), deel-1.
Knipsels pagina 42
1916 Zuivelfabriek 1915-16 staat van uitkering, lijst met namen (toen nog 160 boeren), deel-2.
Knipsels pagina 43
3-1914 reclame van abdijsiroop klant R. Smilde foto met woonhuis, te koop bij drogist F. Hartsuiker
4-8-1917 Verzoek beschikbaar stellen krqchtvoer voor de geiten
4-8-1917 drietal voor dominee te Blijdenstein, A.T. de Boer, A.H. de Boer en W.P. Stratingh.
Knipsels pagina 44
20-11-1917 te koop boerenplaats van Gerhardus Tjassens, bij koffiehuis Hendrik Prins.
20-11-1917 te huur voor 3 jaar boerenplaats thans huurder Hendrik Kleis.
17-6-1916 publiek te verkopen gras van meerdere percelen, eigenaren Middelveld, Geerts, Smit, Schiphorst en Veeningen, ten huize van J. Dalsem.
17-6-1916 publiek te verkopen gras van merdere percelen, eigenaren Karsten, J. Slomp en Gebr. Slomp, ten huize van J.Jonker.
28-6-1917 10 bekeuringen voor fietsen zonder licht.
2-7-1917 uitgifte nieuwe bonboekjes Distributie Ruinerwold.
1917 Herverkiezing raadsleden Arends, Schiphorst van de Wetering en Schiphorst voor de SDAP.
Knipsels pagina 45
30-6-1917 Dienstregeling Nederlandsche Staatspoorwegen
Knipsels pagina 46
5-12-1919 vier veilingen op één dag in koffiehuis van mej. de wed. J. Hovingh: Boerenplaats van erven mej. Hilligje Buiten te Haakswold, huurder Roelof Bonnes.
Huis met tuin van mej. wed. J. Koning te Dijkhuizen en weiland aan de nieuwe weg van Ruinerwold naar Havelte
Huis met tuin erf weiland te Oosteinde eig. Albert van Gijssel in huur bij Roelof Brand.
Perceel weiland van Willem Derks, naast perceel van Mej. Koning aan de nieuwe weg van Ruinerwold naar Havelte.
1-07-1919 electriciteitsbedrijf stopt 2 zomermaanden wegens geringe afname.
4-07-1919 Ter Haar ergert zich meer en meer aan te snel rijdende auto's
1-7-1919 salaris burgemeester vastgesteld
11-6-19 verhuring 12 percelen hooiland, veel animo
Knipsels pagina 47
16-9-1922 artikel baldadigheid jongelui te Haakswold t.o.v. Meppelers, arrestatie van Hendrik K, boerenknecht bij landbouwer E.B. te Haakswold.
16-9-1922 feest lagere school Oosteinde
16-9-1922 aangifte kalverkeuring
1921 Oproep van OBM De Eendracht
1-7-1922 vergadering Kerkvoogdij in de oude school Dijkhuizen s'avonds 6 u.
4-8-1922 Bedankje afscheid M.G. Westra en echtgenote wegens vertrek naar Zuidhorn.
Knipsels pagina 48
10-1922 Verslag raadsvergaderingen op 4 october 1922. Over noodslachtingen, benoemingen, aantrekken gronden voor de straatweg Boerpad, door waterschap Boerpad, de lage brug over de Wold Aa is in slechte staat.
Knipsels pagina 49
31-10-23 veiling woonhuis erf en tuin van Fake Bolding in huur bij Brouwer en Broekman a.d. grote weg.
2-11-1923 publieke verkoop afbraak t.l.v. Kerkvoogdij Blijdenstein o.a. preekstoel met klankbord en acht grote banken.
29-10-1923 vergadering wegschap "Het Boerpad", herbenoeming W. van Dijk
1923 Oproep OBM De Eendracht
1923 artikel met foto boerderij Wolddijk 4 W. Rijsten verwaarlozing
1923 Overplaatsing telegrafist J. Muggen naar Emmen
1923 iemand per ongeluk bijl op de kop, alleen een wond.
1923 hooibroei bij wed. J. L. te Oosteinde, uitslaande brand werd voorkomen door de brandweer van Oosteinde en Dijkhuizen.
Knipsels pagina 50
6-1924 Vaststelling kluften en huisnummers
10-1923 te huur vruchtbare boerenplaats van R.Slomp, thans verhuurd aan H. Ridderman
6-1923 Te koop Toggenburger melkgeit bij H. Biemolt
6-1923 Te koop een trekhond, bij G. Monis
12-1924 Oproep algemene vergadering Fonds "Door Eendracht Sterk".
12-1924 Administratie lijkwagen bij W. Poortman (diaken)
Te huur woning, thans gehuurd door R. van Goor, bij Woningstichting "Ruinerwold".
Nieuwjaarslopen in de gemeente is ten strengste verboden.
12-1924 N.H.Kerk, betaling rente op 2 januari
Gevraagd arbeiders voor grondwerk bij G. Luten, Haakswold.
Bevorderd tot arts, H.G. Remmelts en F.J.W. ter Haar.
 

7. Db-nr: 30059  
Document-kode: MP-09-1-01-51-60
Waar in archief: Kast 9, laag 1, map 1, bladzijde 51 t/m 60
Titel: Map Krantenknipsels 1900 - 1933, inhoud per pagina
Knipsels pagina 51
Oudste expeditiebedrijf van Meppel, Beudeker.
Knipsels pagina 52
5-6-1926 Groot artikel ontstaan Havelterweg, over de hooibrug te Nijentap en over de Hesselterweg.
5-6-1926 Mond- en klauwzeer bij J.A.G. te Ruige Kluft.
5-6-1926 Een monsterkalf van 332 pond afgeleverd door A. Flinkert.
5-6-1926 J. Vedder bedankt voor herbenoeming bestuurslid der landbouwvereniging.
5-6-1926 verslag vergadering controlevereniging
5-6-1926 verhuring bermgras door gemeente.
Knipsels pagina 53
1926 vee van J. t. H. te Oosteinde in trekgat
1926 voordracht onderwijzer school Oosteinde.
1926 inschrijving veiling diverse percelen van Hs Veen Kale Kluft, schrijversgeld was deze keer maar liefst 2 procent.
1926 Verkoop volbloed kalfstier door R. Pol JWzn voor fl. 175,=
Foto's doorsteek Wold Aa met wagen, ca 1935
Foto sloop schoorsteen zuivelfabriek Oosteinde
Knipsels pagina 54
1927 notitie verbreding zandweg Dijkhuizen-Rogat voor het rijden met de kipkarren
1927 Sint Nicolaasspelen bij J. Jonker
1927 Sint Nicolaasspelen bij G. Massier
1927 Gevraagd arbeiders voor werken aan de verbreding van de straatweg Dijkhuizen - Rogat.
28-6-1927 Opbrengst collecte voor blinden ruim fl. 170,=
28-6-1927 J. Remmelts (Ruinerbruggje) bedankt als bestuurslid van Coöp "Samenwerking".
28-6-1927 Benoeming mej. M.A. Hunze tot onderwijzeres in Oosteinde.
1927 aanschaf 1422 Perenbomen + rasnamen
1927 Varken bij buurman in het land, één varken doodgebeten
1927 schoolreisje school Dijkhuizen naar Arnhem en Witte Bergen.
1927 Rijksveldwachter H.A. Nieuwenhuis bevorderd tot Brigadier titulair.
Knipsels pagina 55
1973 Groot artikel halve eeuw christelijk jeugdwerk (Kapel)
Knipsels pagina 56
1928 Onderhandse landverkoop J. Drost aan B. Pol
1928 Aan- en verkoop fokstieren door fokvereniging Haakswold
1928 Besluit aanleg schietbaan te Weerwille, door de besturen van de burgerwacht en de vrijwillige landstorm.
1928 Ontvangen 20 zouters aan de waag bij café Centraal
1928 In stamboek opgenomen met 81.2 punten, een beer van beerhouderij Rogat - Broekhuizen.
1927 veiling boerderij eigenaar Jan Geerts Azn, inzate en palmslag.
Knipsels pagina 57
1928 Foto's volksfeest
Knipsels pagina 58
1928 Foto's volksfeest
Knipsels pagina 59
9-11-1928 Foto bazar Huiszorg.
1928 Schoolfeest, foto van het spel "Op reis".
Knipsels pagina 60
Resultaten verkoop boerenplaats van mej. de wed. B. Steenbergen en kinderen.
1928 Resultaten verkoop boerenplaats van mej. de wed. A. Stellink en kinderen.
 

8. Db-nr: 30060  
Document-kode: MP-09-1-01-61-70
Waar in archief: Kast 9, laag 1, map 1, bladzijde 61 t/m 70
Titel: Map Krantenknipsels 1900 - 1933, inhoud per pagina
Knipsels pagina 61
1928 Boerderij Oosterboer bewoond door H. PoI afgebrand, eig. W.Stapel De Wijk, voorheen "Het Slot".
1928 Artikel over Het Slot in de Oosterboer, zie ook pagina 62.
Knipsels pagina 62
1928 Vervolg artikel over Het Slot in de Oosterboer, zie ook pagina 61.
Knipsels pagina 63
23-3-1928 Vers van Willem Eisen met le prijs bekroond
Knipsels pagina 64
9-1927 Het nieuwe Spaarbankgebouw te Ruinen.
Knipsels pagina 65
10-4-1934 Kringvergadering Drentsche Boerenbond te Havelte. Voorzitter K. Nieuwenhuis, Bondssecretaris Jac. ter Haar, spreken progandist J. de Lange. Uitgebreid verslag.
Knipsels pagina 66
20-7-1928 Groot krantenartikel over "Het Zuid-West Drentsche Kanalenplan". Meppel - Oranjekanaal, o.a. dwars door Berghuizen.
Knipsels pagina 67
1928 Vervolg Kanalenplan met tekening (zie pagina 65).
Knipsels pagina 68
3-2-1929 Wegverbreding Boersteeg met foto (Kerkweg / Blijdenstein / Broekhuizen).
Knipsels pagina 69
3-10-1929 geitenfokver. "Vooruit", kringkeuring
22-5-1930 Jaarvergadering onderling veefonds, jaarverslag
9-1-1930 benoemingen bestuur waterschap "Het Meppeler Diep".o.a. J. Derks Brouwer en J.P. Brouwer.
Knipsels pagina 70
11-1930 Verslag vergadering waterschap "Het Meppelerdiep".
31-3-1932 Plotseling overlijden van Barteld Luten, was per fiets op weg naar Meppel.
17-6-1949 Kieslijst van de VVD, o.m. voor Ruinerwold J.D. Alberti. De kandidaten voelen sociaal, doch zijn geen socialisten.
 

9. Db-nr: 30061  
Document-kode: MP-09-1-01-71-80
Waar in archief: Kast 9, laag 1, map 1, bladzijde 71 t/m 80
Titel: Map Krantenknipsels 1900 - 1933, inhoud per pagina
Knipsels pagina 71
5-9-1930 P. Keizer toegelaten als volontair op de secretarie in de Wijk.
5-9-1930 Groot aantal veldmuizen op de velden
3-10-1929 Diploma's Keuringscommissie aan te vragen bij secretaris E.J. Schuurman.
26-6-1930 geitenfokver. Vooruit, geitenkeuring
10-1930 Advertentie OBM De Eendracht
10-1930 verkoop van diverse goederen bij het verbrande perceel van A. Kreun (Berghuizen), een paard, 3 melkkoeien, 4 kalveren, 20 kippen etc.
1930 Voorverkoop toegangskaarten voor leden landbouwvereniging voor tentoonstelling Thrianta
10-1930 Oproep vaccinatie Dijkhuizen en Oosteinde
10-1930 Oproep vergadering voor Dansclub Ruinerwold in café Centraal, dansleraar I. Stern.
9-1930 te huur boerenplaats eig. A.G. van Dijk, nu bewoond door Jan Reinders Jzn.
Knipsels pagina 72
3-10-1930 Verhaal waterschap Ruinerwold
3-10-1930 Acht personen bekeurd wegens het zich "zonder noodzaak op den weg te bevinden".
1930 Afkondiging schouw over de waterleidingen op 13 october.
3-10-1930 ongeval overweg Tweeloo, met foto van de vernielde brik
10-1930 Aankondiging veiling boerenplaats in café Jan Jonker in huur bij Roelof Veld, tevens stuk weiland, stuk bouwland en een oever, in opdracht van W.L.Bezema en S.C. de Jong te Oldeberkoop.
11-1930 Verslag vergadering waterschap Het Meppelerdiep.
Knipsels pagina 73
30-1-1930 Reclameblad "De Automaat", met de strip “Pijpje Drop”, met de beroemde slotzin: "Hoe 't verder Pijpje Drop vergaat Staat in de volgende Automaat".
Knipsels pagina 74
1930 Prima geslachtsrijpe volbloed beertjes, bij H. Gomarus
1930 Volbloed beren en zeugen H.J. Brouwer, Broekhuizen
3-1-1930 Jonge fokzeugen en beste zeugjes, H.J. Brouwer, Broekhuizen
11-1930 Zitdagen der POIC voor de loonstaten, P. Alberti secretaris.
6-5-1930 stierenkeuring in Diever, keurmeester K. Nieuwenhuis uit Ruinerwold.
1930 Verplaatsing consultatiebureau voor zuigelingen van 7 naar 8 october.
9-1-1930 Verkozen tot bestuursleden waterschap Het Meppelerdiep, o.m. J. Derks Brouwer en J.P. Brouwer.
Knipsels pagina 75
7-4-1931 Huldiging van hoofdonderwijzer Hunze te Oosteinde wegens vertrek.
1931 Ds. H. van der Veen te Berghuizen overleden, 77 jr.
21-8-1931 leden kinderkoor o.l.v. mej. G. Hunze moeten zich zaterdagmiddag om half 3 melden op Blijdenstein.
28-8-1931 geit van Roelof K op land van de NH-kerk, eis F. 4,-- of 4 dagen
9-7-1931 Rectificatie van KIOS: De bewering dat een lid van KIOS heeft gezegd dat Rood-Wit unfair heeft gespeeld is een onwaarheid.
10-1931 Geen zouters aangeboden bij de waag van café Centraal, prijs te laag.
10-1931 verkoop van Erven G. de Wit in café Roze le. te Dijkhuizen huis, schuur, stookhok enz. koper A. Rijsten alhier. 2e. Huis, schuur, stookhok, land aan de Wold Aa, koper G. Brouwer Rogat. 3e. Weiland in de Weide koper R. Drost Hzn te Koekange.
10-1931 Er is een onderzoek ingesteld naar de slechte gesteldheid van sommige perenbomen langs de Dokter Larijweg.
Knipsels pagina 76
1931 28 zouters aangeboden bij de waag in café Centraal
1931 trekhonden keuring 1 van de 31 afgekeurd
1931 J.Kroes te Berghuizen geslaagd als tandarts
1931 P van de Kooi, oud-onderwijzer school Dijkmansweg, benoemd tot hoofd der school in Overschild (Slochteren).
1931 J.Wessels Boer geslaagd voor diploma gemeemte-adminstratie
1931 Drietal voor dominee NH-kerk
1931 Schadepost voor Onderling Rundveefonds, koe A.J. afgekeurd wegens hartaandoening.
1931 subsidie van het rijk ontvangen voor melkerscursussen door voormelker Boverhof uit De Wijk.
1930 Voorverkoop kaarten tentoonstelling Thrianta voor leden landbouwvereniging.
12-1945 Mej. H. van de Wetering geslaagd voor lerares aan de huishoudschool.
Knipsels pagina 77
2-11-1931 Grote foto van burgemeesters van Drenthe bij afscheid Mr. J.F. Linthorst Homan commissaris der Koningin van Drenthe.
Knipsels pagina 78
1931 Verslag van de algemene vergadering B.O.D. van Drenthe in Ogterop Meppel.
Knipsels pagina 79
1931 Kerkdiensten in Ruinerwold
1931 Te koop stierkalf bij W. Groenewold Vedder, Broekhuizen
1931 Gevraagd arbeider bij W. Poortman, Broekhuizen
1931 Gevraagd een hooier bij J.A. Geerts
1931 Gevraagd een maaier - hooier bij R. Tuin, Dokter Larijweg
1931 Gevraagd een grasmaaoier bij P. Stellink Azn, Oosteinde
1931 Gevraagd een timmermansknecht bij F. Bolding
1931 Te koop een vette big en een kalf bij H. Reinders, Ruinerweide.
Knipsels pagina 80
5-1931 Volksfeest Ruinerwold met een tweetal foto's.
26-5-1931 A.R vloog met zijn auto uit de bocht en vernielde over 10 meter de afrastering van L.W. Mzn
26-5-1931 Onderling Veefonds weer schadepost door dood van een pink van H.M.
26-5-1931 Door plotselinge harde wind werd de feesttent achter café Roze geheel scheef gedrukt en een groot deel der dekkleden raakten los.
26-5-1931 Op zondagochtend ontdekte men in het land achter de woning van A. Zomer een hert dat daar rustig liep te grazen. Na ontdekking vertrok het ijlings in westelijke richting.
 

10. Db-nr: 30062  
Document-kode: MP-09-1-01-81-90
Waar in archief: Kast 9, laag 1, map 1, bladzijde 81 t/m 90
Titel: Map Krantenknipsels 1900 - 1933, inhoud per pagina
Knipsels pagina 81
9-1931 Te koop onroerend goed van Berend Smilde Janszn. o.a. bouwterrein Oosteinde 6 percelen
1931 Vergadering landbouwvereniging
5-1931 Diverse advertenties Meppeler middenstand
11-1931 Zeven gevallen van Mond- en klauwzeer in Ruinerwold
Knipsels pagina 82
7-4-1931 Afscheid meester Hunze
Pinksterfeest tonsteken foto
11-1936 Te koop Beertjes bij H. Gomarus
11-1936 Te koop Beren en zeugen bij H.J. Brouwer's varkensfokkerij, Broekhuizen.
10-7-1931 Aankondiging schouw over de waterleidingen
8-1931 Huur boerenplaats bewoond door Geert Stummel van wed. Stellink Rijsten met 15 ha groen- en bouwland.
Knipsels pagina 83
1931 Goedkope herenschoenen en heren Molières bij G. Timpman. Vanaf fl. 5,50.
8-1931 J.Lommers verkoopt een kalfstier van een jaar oud voor fl. 275,=.
8-1931 Voornamelijk op Berghuizen zijn een paar nieuwe gevallen van mond- en klauwzeer uitgebroken.
8-1931 H. v.d. V. heeft zich per ongeluk, tijdens het riet uit een sloot maaoien, met de zeis in de linkervoet geslagen.
8-1931 Verslag jaarvergadering Sempre Sereno. Voorzitter H. Buiten Kzn. Secr. H. Reinders geeft aan dat de vereniging niet floreert. Het aantal werkende leden is geslonken tot 13.
Knipsels pagina 84
15-4-1932 Namens de Drentsche Boerenbond hebben E.Z. Oldenbanning, Jac. ter Haar en J. Bos een bespreking in Den Haag met de minister van Binnenlandse Zaken en Landbouw.
Knipsels pagina 85
3-2-1932 foto fam. Jongman
Knipsels pagina 86
3-2-1932 foto fam. Jongman, een zeldzame familiegroep
Knipsels pagina 87
1932 Voor de paardenmonstering door commissionar J. Meijer uit Groningen was geen enkel paard aangeboden.
1932 Bekeuring voo G.S. wegens overtreding artikel 59 van het motor- en rijwielregelement.
1932 Wie nog mutsen had bij de overleden A. Smit-Lucas kan die op komen halen bij Jan Lucas aan de Nieuwe Steeg.
1932 Gevonden een fietsplaatje. Tevens draadpalen te koop, bij L. Middelveld aan de Dokter Larijweg.
1932 Te koop 3 varkens en 2 kalveren bij A. Flinkert
1932 Te koop Friese kleipoter, bij H. Kraal
1932 Dank voor de steun na het overlijden van Barteld Luten
1932 Gevraagd leerjongen rijwielen en motoren bij J. Jonkers.
21-3-1932 Barteld Luten is plotseling overleden, op de fiets naar Meppel
1932 Door droogte gering voedsel 5 pinken op de spoorlijn te Tweeloo, opgesloten in de schutstal van café Jalvingh
1932 Veel minder animo voor inenting kippen, nu de eierprijs zo laag is.
Knipsels pagina 88
3-2-1933 Toelichting op de verzonden motie van de Drentsche Boerenbond
18-5-33 verg. D.L.G. in café Centraal, ze waren tegen een verplichte stierenkeuring.
15-10-1933 Gezinsdienst in de Hervormde Kapel
12-1933 rechtszaak ruzie in Café Reinders Dijkhuizen, verdachte is Roelof S., tegenover politieagent Dijkert.
28-4-1933 Advertentie van Wed. R. Raben, de zaak wordt op dezelfde voet voortgezet. Fietsen te koop vanaf fl. 28,=.
Knipsels pagina 89
18-5-1933 Een interessante en leerzame inleiding van Evert J. Schuurmans voor de Provinciale B.O.D. Assen
Knipsels pagina 90
19-1-1937 Verslag jaarverg. A.R.-kiesvereniging "Nederland en Oranje" in de Geref. school Dijkmansweg. Inleiding van Wildeman over de NSB.
19-1-1937 verslag vergadering D.L.G. en C.B.T.B.
1934 Te koop beren en zeugen bij H.J. Brouwer, Broekhuizen
19-1-1937 Udi gaat jubileren, 20 jarig bestaan, stukje geschiedenis en feestprogramma.
8-6-1949 Verslag jaarvergadering begrafenisvereniging Memento Mori.
 

11. Db-nr: 30063  
Document-kode: MP-09-1-01-91-94
Waar in archief: Kast 9, laag 1, map 1, bladzijde 91 t/m 94
Titel: Map Krantenknipsels 1900 - 1933, inhoud per pagina
Knipsels pagina 91
8-3-1932 Vergadering 3 zondagscholen 1932 en andere mededelingen vanuit de NH-kerk
1933 Aankondiging autotocht voor ouden van dagen en invaliden, de "Zonnedag".
16-6-1933 lafhartig optreden van Frederik S te Oosteinde, tegenover Grietje Slagter en Femmigje Santing. Vonnis fl. 20,= boete of 20 dagen hechtenis.
Knipsels pagina 92
6-1933 Zeer weinig animo voor verhuur 12 percelen hooiland in café Jalvingh op Tweeloo
1933 Grote tegenstand tegen normalisatie Wold Aa door waterschap Riete - Kraak.
1933 Verslag vergadering DLG.
3-2-1933 Verslag vergadering BOD. Inleidingen van J. Dekker over gebreken en vee-arbitrage en van J. Guichelaar over gewassenkeuring door de BOD.
2-1933 Gedicht over een handig Meppeler raadslid, over Jujubes.
Knipsels pagina 93
22-12-1933 Autobusdiensten N.V. D.A.B.O.
1975 Artikel over De Oosterboer en Meppel
Knipsels pagina 94
31-10-1923 Meppeler Courant van woensdag 31 October 1923. Met tweetal kleine berichtjes uit Ruinerwold, Raadsvergadering Meppel over o.m. verbetering weg Oosterboer, ondertrouw Geert Reinders en Hilligje Hessels, Oosteinde. Overlijdensadvertenties van Aaltje Vedder, Jentje Drost, Margje Poortman em Albertje Timpman. Verkoop van een huis van Fake Bolding aan Broekhuizen. Verkoop namens NH-kerk, o.m. een preekstoel met klandbord en acht banken. Te koop gevraagd kunstgebitten en tanden, tot fl. 5,= per tand.
 

12. Db-nr: 30176  
Document-kode: MP-09-1-02-01-10
Waar in archief: Kast 9, laag 1, map 2, bladzijde 1 t/m 10
Titel: Map Krantenknipsels 1934 - 1939 deel 1, inhoud per pagina
Knipsels pagina 1:
1927 Gemeente vruchtbomen, aantal verschillende rassen,
12-10-1938 opbrengst.
1-1937 veiling groenland te Haakswold achter Rlf. van Dijk, 2 jarig paard gevraagd L. Middelveldt.
27-11-1937 Nicolaas spelen J. van Veenen en P. Dieterman, BOAZ bank spreekuur J.Middeveld Jr.
3-1-1938 zitting Ned.Herv.Kerk in café Benak Blijdenstein en café Jonker Oosteinde E.ter Haar Jzn. Pres. J.W. Pol Secr.
12-1937 Onderlinge Veefonds zwaar jaar i.v.m. mond- en klauwzeer (tongblaar).
12-1937 volksvermaak variété-avond namen Schaafsma, A.Schiphorst Preuper, A. Meijer, J. Jansen, mej. D. Jalvingh, muziek Engels en ter Wal.- Uitvoering Zanglust, muziek trio Smit, Engels en ter Wal.
Knipsels pagina 2:
30-11-37 Nicolaas spelen A. Mans en J. Jonker.
12-1937 lijkwagendienst administratie diaken J.D. Alberti.
1-1938 kerkeraad Ned.Herv.Gem. heeft 250 kilo bak-en braadvet aangekocht.
1-1938 Brandmeester wisseling tussen L. Visscher, A. Bos en H. Kwant allen te Weerwille.
Veiling in café Roze voor Th.A. Thomas te Leenders, huis met grond te Tweeloo enz. namen A. Zwikker, A. Bosman, A. Robaard, J. Remmelts Rfz., A. Roze, J. Ten Hoeve en H. Wemmenhove.- Oranjefeest 13-01-1938.
29-12-37 Raad Ruinerwold besloten in school klompenbakken aan te brengen,
- opschonen van sloten, 50 procent toeslag te verlenen aan H. Vogelzang, J. Slagter, A. Poortman, A. Leunge en R. Luten.
Moderne Landarbeidersbond afd. Ruinerwold verzoek om werk voor waterschap 20-25 december, 3 uren lichtverlet uit te keren.
1937 5 jarige B. Koning kreeg trap van paard, tegen hoofd.
Knipsels pagina 3:
26-3-37 uitvoering kinderkoor onder leiding van mej. M.A. Hunze, contributie 2 cent per kind, 3 cent bij 2 kinderen uit één gezin.
-- Jaarvergadering O.P.C. café Centraal, voorz. H.J. Brouwer, secr. Ar. Jonkers, penn.m. J.C. Seijdell, D. Kooiker vertrokken, eierverzamelaar H. Benak, nieuwe best.leden F. Twijnstra en L. Smit. Berghuizen samenkomst afgev. van christ. jongelings-en meisjesver., knapenver. en meisjesver. kerkeraad, inleiding werd verzorgd door mej. J. Knol, B. Reinders en ouderling Vrieling.
26-3-37 Landbouw en Maatschappij alg. verg. K. Nieuwenhuis voorz. W. de Groot secr. penn.m. A. Prins Hzn. best. wisseling J. ten Heuvel, P.A. Vedder en R. Schiphorst, afgev. W. Eisen en A. Prins Hzn. plv.v. H. Zantinge.
14-4-37 jaarverg. UDI in plv. A. Tuin J. v. Laar nw.best.lid,
--- Jaarverg. O.Z.V. voorz. P. Hommes.
Paardenmonstering verkocht paard van W. Rumph en J. ten Heuvel.
Knipsels pagina 4:
1-1937 Nederlandsche varkenscentrale wegens crisis zaakvoerders wisseling W. v. Dijk en H. Hagewoud.
1-1937 Geref. schoolvereniging voorz. J. Middelveld Sr. secr. Kl. Steenbergen en penn.m. H. Kwant.
22-3-37 Verfraaïng Kerkweg, plantsoen langs de weg en in de Straampel.
30-10-37 oplichting betaling met 10 guldenbiljet, bleek reclamebiljet te Oosteinde bij mej. wed. B. Smilde, gemeenteveldwachter J. Dijkert en rijksveldwachter A. Busscher, oplichter Jan Touwen koopman te Meppel.
19-7-37 luchtbeschermingsdienst commando wisseling, J. A. ter Haar, G. Reimers, J. D. Alberti.
31-5-37 afscheid mej. Vennik als onderwijzeres O.L. school Dijkhuizen, woorden van A. Meijer en J. Remmelts
31-5-37 door een protesterende eigenaar van onteigening grond t.b.v. Larijweg, na 13 jaar bomen opgeruimd.
xxx
30-6-37 Agr. Nieuwsblad G. Reimers plotseling overleden, bekend persoon in Ruinerwold, 63 jaar.
17-3-37 Zuivelpropaganda-avond in Café Reinders, opening burg. Gelinck, Bartels propagandist.
12-3-37 melkrit uitbesteed van J. Echten naar K. Boxem.
15 en 16-10-37 vlees aanbieding door L. Huizinga & Zn.
--- Gevraagd bekwame schilder en halfwas, Reinders. Gevraagd echtpaar voor klein rusthuis met boerderij, liefst zonder kinderen, p.a. Jac. Oosterhof Dr.Larijw. 78.
Knipsels pagina 5:
Burgelijke Stand 1945, 1947, 1948 2x
3-1946 vrachtauto van Ned. Strijdkrachten tegen boom en in de leiding bij tolhuis Dijkhuizen.
Verfraaïng Kerkweg en de “straampel” te Blijdenstein, foto’s volgende blad
25-10-47 H. Poortman geslaagd voor propadeutisch examen dierenarts.
-- Voorsch. rijks kas voor bouw 2 won.
12-10-37 R. Stokvis geslaagd voor Coupeuse. ---
21-10-47 25 jarig jubileum “Maria Martha”.
Opbrengst perenverkoop,
1947 voorschot rijkskas voor bouw woningen.
Extra pagina (5a):
1936 Foto bomenplanten bij N.H. Kerk, Ds Brink, Mannes Slomp, mevr. Brink .
Knipsels pagina 6:
1930 Rundveetentoonstelling te Assen, prijzen Fokver. Haakswold, H. Smit Jzn, G. Remmelts Hzn, J.P. Brouwer, met foto’s van betreffende dieren.
5-1937 door gemeente Ruinerwold 47.5 ha grond te Oshaar aangekocht van L. Hilligjes, voor ontginning door werkloze arbeiders.
Knipsels pagina 7:
1936 Ringvergadering Ned. Jongelinsverband in het Evangelisatie-lokaal, voor Meppel, Ruinerwold, De Wijk, Koekange, Kolderveen, Nijeveen en Pesse, sprekers A. Eisen, H. Schoenmaker, Mulder, van Vrouwerff.
1936 Zuivelfabriek Algemeen Belang prijzen bij boterkeuring.
Lichting 1937 25 dienstplichtig., w.v.13 broederd.
13-01-1936 Programma Oranje-Comité, J. Kiewiet uit Dedemsvaart zal een tent zetten op het KIOS-terrein, Hielken van Koekange zal het feest met muziek opluisteren, ’s avonds o.a. zang van de 4 plaatselijke zangver.
14-02-36 Algemene vergadering van het Groene Kruis, aftr. herk.b. J. Middelveld Jr., secr. L. H. Worst.
Leerlingen van de Zondagschool naar Emmer Dierenpark.
Knipsels pagina 8:
2-10-36 2 foto’s van het Comité “Huiszorg” met helpsters, tijdens een bazar. Comité dames Mevr. Buiten-Stapel, mevr. v.d. Wetering-Derks, mevr. wed. Vedder-Pol, mevr. Hunze-Zwarts, mevr. Thijn-Derks en mevr. ter Haar-Nijk, plus de beide verzorgsters de dames Winters en Hoornstra.
Knipsels pagina 9:
1-10-36 2 dagen Bazar van t.b.v. “Huiszorg”, opening mevr. Larij, voorz. E. ter Haar, toneelstukje van mej. Huisman-Werner, prijzen voor H. Benak Blijdenstein, H.Tijmes Oosteinde, J. Hoogezand Boersteeg
24-11-36 hoog water, woningen moeilijk te bereiken.
Knipsels pagina 10:
17-04-36 een interessant interview van 90-jarige Beertje Lotterman-Biemold.
13-11-36 verg. Christ. Boerinnenbond in de school Berghuizen, leiding mej. G. Nijmeijer Koekange, inleiding van mej. H. Keizer Oosteinde, voordracht mej. S. Bakker Koekange.
13-11-36 Jaarverg. Ver. v. Volksv. in café Roze, voorz. W. Schaafsma en L. Pekel n. herk.b. nD H. W. Gomarus en G. Diphoorn, nu voorz. A. Schiphorst Preuper, D. Gunst secr. G. Veld penn.m.
xxx
 

13. Db-nr: 30177  
Document-kode: MP-09-1-02-11-20
Waar in archief: Kast 9, laag 1, map 2, bladzijde 11 t/m 20
Titel: Map Krantenknipsels 1934 - 1939 deel 1, inhoud per pagina
Knipsels pagina 11:
5-1938 officiële catalogus van LANIJTO te Beilen, landbouw- en nijverheids-tentoonstelling.
Knipsels pagina 12:
12-7-39 propaganda voor nationale landdag van Landbouw en Maatschappij te Rolde.
1939 candidaten voor gemeenteraad S.D.A.P. B. Klomp, T. Kuiper, A. Veerman, H. J.H.A. van Arkel-de Jager. A.R. en C.H. J. Middelveld Jr., Jak. v. d. Veen, J. W. de Vries, A. Bos, J. Guichelaar, A. Hummel Rzn., G. Stummel, H. Maat, A. G. van Dijk, Joh. Karsten, A. Robaard, H. van Noord. Vrije kiezers V.D., V.B. E. ter Haar Jzn, L. Buiten Kzn., J. W. Pol, M. v. d. Wetering, J. Remmelts Rlfzn., F. Bosman, Hsa. Buiten Kzn., J. H. Remmelts, H. J. Jonkers, E. J. Luichjes, A. Fluit, J. P. Brouwer Jzn.
---- De peren hebben opgebracht F. 1308,85.
12-5-39 Waterschap Ruinerwold, schoonmaken waterleidingen door J. Raben en J. van Spil.
26-4-39 Oudercomm. school Oosteinde J. ter Haar Ezn. voorz. J. H. Remmelts secr. E. Nijstad penn.m. G. Brouwer 2e secr. H. Wemmenhove vice-voorz.
26-4-39 verbouw school Broekhuizen archit. D. J. Lok Meppel, per inschrijving timm.werk B. Smilde Bzn., G. Smilde Jzn., L. Schipper, Verf-werk J. C. Seijdell, E. Seijdell, L. Moes. Verder verf-werk school Dijkhuizen E. Seijdell, L. van ’t Zand, J. C. Seijdell, L. Moes.
18-05-39 gevraagd rijwielhersteller Wed. R. Raben.
25-2-1939 Buitengewone schouw wegen en voetpaden.
2-03-39 cursus gasaanvallen Café Centraal door pl. geneesh.
Knipsels pagina 13:
19-06-39 Raadsverg. punten o.a. aandeelhouder DABO, hondenbelasting, rijwielvergoeding, wegenpost, subsidie post grote ontginning, stichting woningbouw best. leden G. Kuiper en C. v. d. Meulen,
-- telefoon aansluiting Café Jonker, verkoop grond gelegen te Oshaar.
Knipsels pagina 14:
17-04-34 Inkomens en vermogens in de Drentsche Gemeenten over 1932/1933.
Knipsels pagina 15:
18-09-34 strafzaak i.v.m. de doodslag te Ruinerwold, uitspraak over 14 dagen.
Knipsels pagina 16:
24-07-34 Doodslag te Ruinerwold
Knipsels pagina 17:
17/18-04-34 kosteloze vaccinatie.
--- Bond voor Staatspensionering, propaganda-feestavond in café Roze.
17-07-34 schouw waterleidingen.
14-06-34 her-ijk maten en gewichten,
17-04-34 span paarden op hol.
07-34 landb. M. te Broekhuizen bekeurd wegens vissen in troebel water.
---werk aan de nieuwe weg Dijkhuizen.
17-04-34 Gymnastiek-demonstratie t.d.v. oprichting gymnastiekver. in café Centr.
30-05-34 N.H.K. verhuring zitplaatsen.
13-07-34 watergebrek voor mens en dier, brandputten voor drinkwater.
Knipsels pagina 18:
17-09-34 mond- en klauwzeer.---
18-09-34 gevraagd bedrijfsl. Coöp. bakkerij Samenwerking, 118 sollicitanten.
1-05-34 opgave onderling veefonds.---
22-05-34 melkerscursus,
---oprichting landelijke rijvereniging.
22-05-34 Pinkstermeeting Berghuizen,---
20-04-34 IJsclub algemene vergadering café Reinders.
16-04-34 Gewestelijke Varkens-Centrale huisslachting 1934,---
10-1934 rekening Waterschap “Het Boerpad”.
22-05-34 Ontslag burgemeester K. Buiten Azn.---
22-05-34 Pinkstermaandag Volksfeest Ruinerwold veel namen.
15-10-34 E. Everts onderwijzer Geref. school overleden.
Knipsels pagina 19:
03-1935 Jaarvergadering van auto-en ziekenhuisverplegingsfonds, oprichting Doktersfonds,
03-35 A.R. candidaten Gemeenteraad, 3-35 Chr. vereniging “Het Hoogeland” filmvertoning te Berghuizen.
1948 jaarvergadering kleuteronderwijs onder leiding mevr. Gelinck-van Kerkwijk
1939 procesverbaal wegens peren rapen van de gemeente.—
22-01-37 opgave Zuivel-kookcursus.
28-08-31 Roelof K. geit laten lopen in weiland Ned. Herv. Kerk, Eisch fl. 4,-- of 4 d. , vonnis conform.
Knipsels pagina 20:
5-1934 Onderlinge Paardenfonds jaarvergadering, 1946 Bouwspaarkas Drentsche gemeenten, verg. onder leiding van burg. Gelinck.
---- ongewenste bezoekers bij verschillende boerderijen te Broekhuizen.
1939 O.P.C. vergadering adm. G. S. Overes in pl. v. wijlen B. Henkel, verzamelaar Hm. Benak.
14-10-1930 Veiling vastgoed van W. L. Bezema en S. C. de Jong, boerenplaats te Oosteinde bewoner R. Veld en landerijen, not. L. Westra in café Jonker.
5-09-1930 P. Keizer volontair secretarie,
---veldmuizen plaag.
4-12-1945 opgave behoefte kledingstuk bij mevr. Gelinck.---
24-12-1936 openbare zitting uitloting obligatiën.
7-02-1936 Groene Kruis algemene vergadering in Café centraal, secr. L. H. Worst.
 

14. Db-nr: 30178  
Document-kode: MP-09-1-02-21-30
Waar in archief: Kast 9, laag 1, map 2, bladzijde 21 t/m 30
Titel: Map Krantenknipsels 1934 - 1939 deel 1, inhoud per pagina
Knipsels pagina 21:
12-12-34 BOAZ-Bank bijschrijving rente,
---verschillende kleine adv. te koop en te huur.
1934 Onderlinge Paardenfonds jaarvergadering,---
22-07-34 “Zonnedag” autotocht voor ouden van dagen.
17-04-34 Ger. Gemeente P. Maat bedankt als diaken wegens gezondheidsredenen.
17-04-34 De aanleg van een nieuwe betonweg, vordert gestaag, klaar van Oosteinde tot Zuivelfabriek.
8-06-34 Luxe Auto-verhuur en verkoop van rijwielen en motoren D. A. Mast voorheen J. Lenters.
Knipsels pagina 22:
1934 De heer Scheper geslaagd voor Kleinhandelaar, voor het bereiden van zelf verbouwde tabak.
1934 poging tot het oprichten van afd. “Comité voor Rijkseenheid”, door pers. van verschill. politieke richtingen
27-05-34 D.L.G.-vergadering, waarom verschil van informeren, tussen Ned.Landb-Comité, Katholieke Boerenbond en Christ. Boeren- en Tuindersbond en van het Urgentieprogram. (Crisis).
28-11-34 Ds T. L. Kroes Ger. predikant viert zijn zilveren ambtsjubileum, met foto.
Knipsels pagina 23 :
Foto’s van koeien op keuring te Assen, genoemd op pagina 6.
Knipsels pagina 24:
4-12-35 Paardenmonstering 3 paarden verkocht,--Koe van J. Donker tweeling samen 154 halve kilo’s
1935 8 jarig meisje van H. W. te Kale Kluft verwondde hoofd aan hakselmachine, 7 hechtingen.
1935 Chr. Boerinnenbond verg. in Geref. school, voorstel om electrisch knijpertjesijzer aan te schaffen.
1935 A. R.-candidaten Gemeenteraad.
Knipsels pagina 25:
4-04-34 Uitgebreid Jaarverslag van de BOAZ-Bank, voorz. J. Slomp Fzn. secr. G. de Roo, dir. J. Middelveld Jac.zn. A. Bos raad v. Toezicht, C. Flokstra vertrokken naar Zuidwolde, benoemd Jac. v. d. Veen
4-04-34 arb. H. Drost slag van paard in maagstreek, naar ziekenhuis ”Bethesda” Hoogeveen.
4-04-34 A. R.- Kiesvereniging, de rede van Colijn in de Eerste Kamer, wordt in druk huis aan huis bezorgd.
4-04-34 Ouderavond O. L.-school Oosteinde, vergadering, voordrachten enz. nut van schoolreisjes.
27-04-34 Gewestelijke Rundveecentrale, district 24 Ruinerwold 944 vaarskalveren ter verdeling toegewezen.
Knipsels pagina 26:
8-06-34 vernieuwing weg Meppel-Ruinerwold met foto,
--- te verpachten tolheffing voor 3 jaar.
8-06-34 Onderling Veefonds jaarvergadering, inenting van kalveren tegen wrang en boutvuur.
donderdag slaagde te Leeuwarden voor F. N. Z.-diploma dhr. Joh. Driesen werkzaam bij Algemeen Belang.
verder kleine advertentie’s van te koop Eetaardappelen.
Knipsels pagina 27:
1937 Sterzeug van Jac. ter Haar Ezn verschillende keren kampioen met foto. stieren verkocht J. D. Alberti en G. Pol.
----Reclame blad over de Fokkerij van H. J. Brouwer met foto’s.
Knipsels pagina 28:
23-4-1937 “De Huisvriend” familieblad, Meppeler Nieuwsblad
Knipsels pagina 29:
BOAZ-Bank zie pagina. 25, zelfde.
Knipsels pagina 30:
26-06-30 Geitenkeuring bij café Dijkhuizen, door Geitenfokvereniging “Vooruit” met uitslagen.
22-05-30 Ruilverkaveling Havelter Made, officiële overdracht o.a. spreker Drentsche Commissaris der Koningin.
21-05-49 gevraagd net meisje in de huish. H. Geuzinge,
--- aankondigingen van de BOAZ-Bank.
 

15. Db-nr: 30179  
Document-kode: MP-09-1-02-31-40
Waar in archief: Kast 9, laag 1, map 2, bladzijde 31 t/m 40
Titel: Map Krantenknipsels 1934 - 1939 deel 1, inhoud per pagina
Knipsels pagina 31:
4-10-35 schietwedstrijd uitslagen met prijzen.--
6-12-35 paardenmonstering te Oosteinde aangek. v. W. Prins, R. Stellink, J. W. de Vries. ---
1935 A. J. Pol te Apeldoorn geslaagd H.B.S.-examen. –
9-1935 A. Tieten diploma voor gebak bakken.---
voor vacantiekolonies 11 kinderen uitgezonden naar Oostvoorne “Ons Genoegen”.
6-12-35 Diefstal Berend P. verantwoorden bij de politierechter. 11-4-35 J. Middelveld no.1 kieskring Meppel.
Knipsels pagina 32:
22-3-35 Plaatselijke Ongevallen Commissie jaarverg. café Roze, best. P. Alberti, J. Remmelts Rz, J. W. Schiphorst
22-3-35 paard aangekocht van J. Gritters Haakswold
----A. R. candidaten gemeenteraad.
4-03-35 Oprichting doktersfonds in café Roze alle medewerking van Dr. Larij.
4-03-35 Chr. vereniging “Het Hoogeland “ in Geref. Kerk film’s vertoond, samen met de Kapel.
Knipsels pagina 33:
31-12-35 Lijst van middenstanders en particulieren met Nieuwjaars wensen.
Knipsels pagina 34:
6-07-35 Landbouw en Maatschappij weekblad is voornemen een eigen drukkerij voor Nationale Plattelands Pers in het leven te roepen. Hoofdbestuur Nationale Bond L. en M., E. Z. Oldenbanning voorz. Jac. ter Haar secr.
Knipsels pagina 35:
13-11-36 Kroningsfeesten van 1898, ontworpen door G. Broekhuizen te Koekange, met foto’s.
Knipsels pagina 36:
17-01-36 krantenartikel over nieuwjaars visite’s met een groep die een stuk opvoerde van Geert Broekhuizen.
Knipsels pagina 37:
8-07-36 Schoolreisje van Geref. School te Berghuizen, vergezeld van ruim 60 ouders, n. Burgersdierenpark te Arnhem en naar Deventer uitspanning “De Platvoet “.
--- Lijst met nieuwjaars wensen van plaatsgenoten.
Knipsels pagina 38:
7-01-37 In Holland staat een huis, vers ter ere van het Vorstelijk Paar.
Knipsels pagina 39:
8-01-37 Bede voor het Vorstenpaar, door Johan P.
Knipsels pagina 40:
1938 D.L.G. verg. in café Roze, voorz. K. Nieuwenhuis, secr.penn.m. G. H. van Weydom Claterbos, L. Buiten Kzn. bedankt als bestuurslid, voorstel om afd. B.O.D. op te richten.
--- paardenmonstering paard K. Stelling verkocht.
13-01-38 Programma Oranje-Comité optocht versierde auto’s met Woldruiters, muziek Hielken, filmvoorstelling in de tent van J Kiewiet, etalage-wedstrijden, spreker ere-voorz. burgem. Gelinck.
1936 Inzate boerenplaats van fam. Derks in café Centraal 10 percelen, daarna 2 percelen van W. Derks.
1938 De aanrijding met dodelijke afloop te Ruinerwold.
 

16. Db-nr: 30180  
Document-kode: MP-09-1-02-41-45
Waar in archief: Kast 9, laag 1, map 2, bladzijde 41 t/m 45
Titel: Map Krantenknipsels 1934 - 1939 deel 1, inhoud per pagina
Knipsels pagina 41:
4-12-36 bijeenkomst van bijenverenigng, lezing door Dr. Minderhoud rijksbijenteelt-consulent Wageningen.
4-12-36 houtverkoop in café Reinders
---Bond van Staatspensionering uitvoering in café Centraal.
4-12-36 Cursus Economie door J. Groeneveld café Reinders.
—stormschade boerderij J. L. Haakswold.
4-12-36 Landbouw en Maatschappij propaganda-vergadering in café Roze, spr. J. de Lange
16-12-36 veiling boerenplaats van fam. Derks, door not. L. Westra in café Roze.
16-12-36 veiling hooi- en bouwland van Willem Derks, door not. L. Westra in café Roze.
Knipsels pagina 42:
29-02-36 uitvoering T.O.V.O.S. in café Centraal, bal na,
19-11-36 uitvoering U.D.I. café Reinders, bal na.
13-11-36 waterschap Ruinerwold schouw stuwen en vloedkaden,
--- aankondigen collecte oranje feest.
13-11-36 te koop een ruinpaard H. Pool Berghuizen,
---een werkpaard W. Boers Broekhuizen.
4-11-36 Zanglust bestaat 25 jaar, poëzie van PHILIA. ----
01-36 Advertentie Koetsier’s slagerij tel. 12.
Knipsels pagina 43:
27-10-36 Ned. Herv. Gem. tot kerkvoogd herkozen E. ter Haar.
----subsidie toegekend voor bestrijding T. B. C.
27-10-36 J. Lommers herkozen als bestuurslid van waterschap Ruinerwold.
24-12-36 openbare zitting uitloting obligatiën.
1936 foto’s van de toekomstige ceintuurbaan bij Meppel.
24-03-36 11-jarige Remmelt J. Z. op schoolplein een ongeluk bij over omheining klimmen, n. Dr. Larij.
10-36 Mevr. Gelinck reikt een prijs uit aan ruiter Steenbergen van Avereest.
Knipsels pagina 44:
15-12-39 Raadsvergadering B. Smid vraagt loonsverhoging voor het ophalen faecaliën en huisvuil en verder de werklozen toeslagen te geven incl. brandstof vergoeding, verlichting Keuterhoeksteeg.
Knipsels pagina 45:
8-01-35 uitgebreide vergadering van de Raad Ruinerwold, gemeente-begroting, belasting verhoging subsidie verlaging van het Groene Kruis, onderhoud wegen, salarissen ambtenaren enz. enz.
 

17. Db-nr: 30389  
Document-kode: MP-09-1-03-01-10
Waar in archief: Kast 9, laag 1, map 3, bladzijde 1 t/m 10
Titel: Map Krantenknipsels 1934 - 1939 deel 2, inhoud per pagina
Knipsels pagina 1:
22-05-34 Volksfeest Ruinerwold uitslagen van wedstrijden ringrijden, tafeldekken, tonnetje glijden, wedlopen voor paren. E. Gomarus met tuigpaard (foto) tonkruipen (foto).
1934 eerste uitvoering zangvereniging O.Z.V. voorz. Hommes, dir. H. Scholten (foto).
Knipsels pagina 2:
1952 De jubilerende Kerk te Blijdenstein, vroeger Benedicter klooster, uitgebreid verhaal.
Knipsels pagina 3:
1926 Dansen adres Ruinerwoldscheweg 101. 1928 vaccinatie trouwboekje meenemen.
1934 Volksspelen zie B. 1. 1934 burgemeester K. Buiten Azn, neemt ontslag, gaat wonen De Werkhorst.
1936 korfbal wedstrijd te Ruinerwold.---Tweede Pinksterdag volksfeest, tonkruipen.
Knipsels pagina 4:
31-10-13 Veiling woonhuis van Fake Bolding in huur bij Brouwer en Broekman in café Prins
3-27 dankbetuiging bij overl. J. Jans.
1933 mevr. Brink Blijdenstein vraagt dienstbode
1933 verantwoording feest.
1933 te koop 3 dekstieren E. v.d. Berg Oosteinde.
1933 verk. 100 perc. eiken en dennen van Eelkman Rooda
22-12-33 Bibliotheek Huisman p/a. A. Jonkers Ruinerwold.
7-7-32 bekeuring G. S. alhier en J. H. Wapse overtreding motor- en rijwielreglement.
1934 paard verkocht van G. Eggen en E. Kleene Oosteinde.
1934 paard op hol van J. G. bij schoenm. Timpman. electriciën de Weerd, naar Luichjes.
Knipsels pagina 5 :
1965 laatste tolhuis wordt gesloopt (foto).
Knipsels pagina 6:
Krant 1935 uitgebreide raadsverg.o.a. bespreking slechte water afvoer Wold Aa, uitbreiding speelterrein, verstrekking margarine en vlees in blik, personele belasting, vermakelijkheidsbelasting.
9-01-35 Roelof V. overtreding wegenbelasting 5 gulden of 3 dagen zitten. –andere zijde krant
9-01-35 Zanglust uitvoering onder leiding dir. H. Smit in café Roze, Wed. G. Bakker gevallen pols gebroken.
1935 vertrektijden geregelde autobusdiensten te meppel, dir. L. Lambers Jzn.
Knipsels pagina 7:
11-6-27 De eerste Ruinerwoldsche slagerij Huizinga aanbieding,
---lijkwagendienst diaken M.v.d.Wetering
11-5-34 B. V. L. Ruinerwold schieten met scherp te Weerwille,
20-1-36 ijspret jeugd aan de Boersteeg.
6-5-27 Opening slagerij J. Koetsier,
---H. Meiseronne benoemd tot 2e kaasmaker komt van Rouveen.
6-5-27 veiling burgerwoonhuis van A. v.d. Berg aan straatweg Dijkhuizen-Lokbrug t.o.v. not. Van Delden koper H. Stokvis.
1926 Veefonds
1936 veefonds pink onder politietoezicht begraven.
1934 De Priester van de Germaansche stam (J. d. Lange te Ruinerwold)
nov. 39 Koetsier 12 ½ jaar bestaan.
Knipsels pagina 8:
1938 Proeven van kunstmatig drogen gras, inleiding.
22-11-38 raadsvergadering uitbreidingsplan Tweeloo
1938 Kerkkoor N.H.Gem. vertrek directeur van Veen.
31-5-38 O. P. C. best. verg. excursie naar Twente.
22-07-34 Doodslag te Ruinerwold (Piet Stelling / Piet Kooiker), zie ook vorig map krantenknipsel.
Knipsels pagina 9:
25-09-1934 Opening nieuwe weg Beilen- Meppel 1 ½ pagina in de Meppeler Courant, groot feest.
24-09-34 Raad Ruinerwold, wijziging winkelsluiting, wijziging regeling vervolgonderwijs, personeel vervolg onderwijs, benoeming personeel vervolg onderwijs, biljart-belasting.
24-09-34 Coöp. Bakkerij “Samenwerking” benoemd J. Boelens tot winkelhouder-bedrijfsleider, voorheen ass. direct. zuivelfabriek Diever, beer opgenomen van H. Meijer, 7 bleekneusjes voor herstell. Oostvoorne.
Knipsels pagina 10:
1939 Volksfeest op Pinkstermaandag terrein Gomarus Haakswold, optocht, lucht- en motoracrobaten, volksspelen, prijsdansen, cabaret, bal na.
1939 vergadering O.P.C. , eierverzamelaar Hm. Benak.
26-5-39 Ledenverg. van Rundveefokkers Hogenkamp De Wijk.
---Massier bakker reclame boterletters.
1939 Proces-verbaal voor het perenrapen van de gem.
---Zanglust jaarvergadering alle bestuurders herk.

1934 eerste uitvoering zangvereniging O.Z.V. voorz. Hommes, dir. H. Scholten (foto).
 

18. Db-nr: 30390  
Document-kode: MP-09-1-03-11-20
Waar in archief: Kast 9, laag 1, map 3, bladzijde 11 t/m 20
Titel: Map Krantenknipsels 1934 - 1939 deel 2, inhoud per pagina
Knipsels pagina 11:
4-39 School Broekhuizen zal verbouwd worden, archit. D.J. Lok,
1937 dreiging van sluiting te weinig leerl.
30-3-39 ouderavond school Oosteinde, P. Hommes leerkracht, gaat naar Amsterdam wordt bestuurder in overheidsdienst met zijn vrouw Hommes-van Hoorn leidster van de S.D.-Vrouwenclub.
4-39 auto vrachtdienst Groningen-Breda uitgebrand te Oosteinde.
—Jantje van E. K. been gebroken bij slootje springen
---J. Slomp Dzn. verkoopt paard.
--- W. Winters werkzaam bij Coöp. Samenwerking alhier op tweetal voor bakker te Delfzijl.
---Doodijk op wegenlegger.
Knipsels pagina 12:
Raad Ruinerwold
16-9-49 punten o.a. aandeelhouder DABO, wegenpost, subsidie grote ontginning, woningbouw, telefoon aansluiting, onderhoud kerkhof,
18-7-49 boerderij H. Wimmenhoeve verbrand, Brandspuit deed het niet, daarover een lange vergadering.
Knipsels pagina 13:
Leeg.
Knipsels pagina 14:
2-5-39 verloting Woldruiters.
5-5-39 Bond van fokkers (namen) dieren verkocht, 2 fokzeugen in stamboek van H. van Dijk Jzn. Paardenmonstering verkocht van J. Slomp Dzn, Hendr. Kleis, Jan Pruntel.
27-7-39 P. Hommes benoemd ass. bestuurder in overheidsdienst te Amsterdam.
mei 39 bespreking loonarbeiderscontract ten gemeentehuis.
mei 39 burgerlijke stand.
21-7-39 Bijententoonstelling in café Centraal, tevens keuring (namen) 20- jarig bestaan .
21-7-39 ouden van dagen een autotocht naar Appelscha, Paterswolde, Eelde, vanaf tolhuis muziek ontv.
Knipsels pagina 15:
1-10-38 Bazar “Huiszorg”, mevr. Larij opening.
--- Collecte Moeder en Kind.
---A. M. met transportfiets aan gereden op hoofdweg bij oversteken van Havelte naar r. Weerwille.
Knipsels pagina 16:
1939 fietsstalling bij markt te Meppel J. Kraal,
29-7-39 uitbesteden loondorschen vereniging Oosteinde
18-5-34 R. Lotterman winkel geopend.
17-2-39 Candidaat-stelling vrije kiezers in café Reinders.
15-2-39 aanbesteding van boerderij in de Meente te Ruinerwold namens wed. Henkel (namen inschrijv.)
7-39 vergadering stembevoegden waterschap Ruinerwold.
29-7-39 Oranjevereniging vergadering ter ere van 40-jarig regeringsjubileum van de Koningin.
----B. L. te Dijkhuizen plotseling overled. op weg n. Meppel
22-5-39 mej. Wessels Boer geslaagd voor meester in de rechten.
17-2-39 Cursus inzake gasaanvallen
20-6-39 J. Jansen benoemd tot hoofd school Lhee, mej. A. Luichjes aangesteld als kwekeling sch. Dijkhuizen
Knipsels pagina 17:
21-4-39 vergadering van “Arja-club in de Geref. school Berghuizen R. Kraal, Js de Weerd, A. Wildeman.
11-12-39 lezing met plaatjes over bijen, door Dr. Minderhoud consulent te Wageningen.
1938 Raad Ruinerwold crisis nog niet voorbij, nw. brug geopend, de Vos van Steenwijkbrug.
39 hoofd-stembureau candidaten ingeleverd van S.D.A.P.,A.R. en C.H, Vrije kiezers, V.D., V. B.
Knipsels pagina 18:
1939 Leerlingen Landbouwwinterschool bezoek aan bijenkasten van G. Timpman, J. Lommers stier verkocht
--- Waterschap Ruinerwold verg. onder leiding J.W. Schiphorst.
26-4-39 vergadering oudercomm. Oosteinde.
26-4-39 J. Lommers stier opgenomen, aanbesteding nieuwe school Broekhuizen (zie namen)
17-4-39 conferentie landarbeidersbonden en werkgevers.
21-4-39 In plaats van W. Winters is J. Brand aangesteld als 2e bakker bij “Samenwerking”. gemeenschappelijke cand. V.K.,V.D.B., V.B., gemeenteraad.
Knipsels pagina 19:
1939 Gemeenteraad o.a. garantstelling lening D.A.B.O., uitbreidingsplan, vergoeding bijzondere scholen, schaatsenrijden vrij van belasting, ontginningssubsidieën. 39 cursus gasaanvallen 41 deelnemers.
4-39 Paasmaandagavond uitvoering van Excelsior en Chr. Mondharmonicaclub uitv. Kerk Berghuizen.
Knipsels pagina 20:
30-7-35 Schoolfeest te Dijkhuizen oudere leerlingen naar Eelde, Paterswolde, Hondsrug dierenpark Emmen, vier lagere klassen spelletjes, poppenkast, goocheltoeren.
--- Kringvergadering candidaten Provinciale Staten
1935 Filmvertoning Chr. ver. “Het Hoogeland” in kerk Berghuizen film “Barmhartigheid”.
5-4-35 Rede van Duymaer van Twist lid Tweede Kamer in Geref. school Dijkmansweg leiding B. Dekker.
 

19. Db-nr: 30391  
Document-kode: MP-09-1-03-21-30
Waar in archief: Kast 9, laag 1, map 3, bladzijde 21 t/m 30
Titel: Map Krantenknipsels 1934 - 1939 deel 2, inhoud per pagina
Knipsels pagina 21:
19-7-35 Altijd hetzelfde, Willem R. staat terecht bij Kantonrechter, kapotte afrastering, koe bij de buren, namen Lubberink, Albertus Steenbergen, Meine Scholten.
31-5-35 Landbouw Crisis-Organisaties voor de Zuivel, over uitkeringen in de melkveehouderij.
Knipsels pagina 22:
11-5-35 Mooi Drenthe; rondom Hoogeveen, mooi verhaal van L. Spruit.( foto van Blijdenstein).
Knipsels pagina 23:
3-11-36 Zanglust bestaat 25 jaar met gedicht van PHILIA.
13-11-36 aankondiging collecte Oranje-comité
Knipsels pagina 24:
22-8-37 nieuwe lidmaten van Herv. Gem. biedt beplanting aan.
13-4-38 Ruinerwoldsche Handelsvereniging biedt een Middenstandscursus aan.
14-4-38 in ondertrouw J. Benak Jac.zn. en M. Pol kd.
1939 Zanglust jaarvergadering café Centraal.
23-2-39 Staphorster Boertje zitting café Bloksma t.o. spoor.
5-37 De gemeentelijke ontginning te Oshaar, aangekochte grond van L. Hilligjes te Hesselingen.
20-2-39 Candidaat-stelling vrije kiezers.
1937 advertentie van slager L. Huizenga en Zn. Boersteeg.
Knipsels pagina 25:
25-2-39 Buitengewone schouw wegen en voetpaden.
13-10-39 schouw over waterleidingen.
1939 uitslag gemeenteraad J. Middelveld, J. v.d. Veen, B. Klomp, E. ter Haar, J. W. Pol, L. Buiten Kzn., en M. v.d. Wetering, J. W. de Vries niet teruggekeerd.
5-39 huis van H.J. van Dalen Havelterw.verk. a. J. Dijkert
1939 landbouwer H. v.d. V. te Kale Kluft bij sloot uitmaaien met zeis in voet geslagen.
Knipsels pagina 26:
1938 houtverkoop café Reinders Oosteinde.
--- Gewestelijke rundveecentrale district 24 Ruinerwold 944 vaarskalveren toegewezen.
--- verder Nieuwjaars wensen van Familie’s.
Knipsels pagina 27:
1938 Opbouw Drenthe bijeenkomst onder leiding van voorz. mr.dr. W. S. Gelinck.
1938 B.O.A.Z. Bank verantwoording.
27-2-46 opheffing waterschap “Het Boerpad” goedgekeurd.
1939 Onderhoud waterleidingen J. Raben en J. van Spil.
24-5-38 oprichting Operatiefonds.
Knipsels pagina 28:
18-5-1946 Stembus uitslag van Drenthe en haar gemeenten.
Knipsels pagina 29:
1938 uitgebreid verslag jaarvergadering van Zuid-West Drentsche Fokkers in De Wijk, bestuur J. P. Brouwer voorz., J. ter Haar Jz. vice-voorz. was secr.penn.m., H. v.d. Wijngaard secr.-penn.m. geen fokker, aanwezig Ir. W. Bakker Rijksveeteeltconsulent te Assen, afgelopen jaar geen keuring i.v.m. mond- en klauwzeer.
Knipsels pagina 30:
1938 Twee bijeenkomsten van “A.R.J.A.”jongerenver. in de school Berghuizen. Oprichting mondorgelclub in Berghuizen met 30 leden onder leiding mej. J. P. Kraal te Koekange.
1938 U.D.I. uitvoering in café H. Reinders, muziek van B.B.B.-band (Bakker, Bosman, Burgwal).
1938 vergadering oudercomm. en onderw. personeel Dijkhuizen, Sinterklaas feest oudste leerlingen gaan naar Meppel toneel stukje kijken, de lagere klassen bezoek van Sint., verder besloten overblijvende kinderen gratis melk verstrekken.
1938 Geref. Kerk Propagandarede door Ds. Bos tot steun aan de Theologische School te Kampen.
 

20. Db-nr: 30392  
Document-kode: MP-09-1-03-31-40
Waar in archief: Kast 9, laag 1, map 3, bladzijde 31 t/m 40
Titel: Map Krantenknipsels 1934 - 1939 deel 2, inhoud per pagina
Knipsels pagina 31:
1938 Nogmaals de zaak Rijsten, Hendrik Lucas S. is bekeurd en krijgt 2x F. 30 of 2x 30 d.h. uitspraak volgt.
23-9-38 Paard J. Smit Hzn. kampioen (foto paard).
--- K. Pol herkozen tot kerkvoogd N.H.K.
1938 meisjesvereniging “Tabitha” Ned. Herv. Evangelisatie onder leiding van mej. C. Blomberg.
31-10-38 vergadering ouder-comm. en onderw. personeel Oosteinde, ook besloten om melk te verstrekken
31-10-38 E. Kraal te Dijkhuizen mist 5 kippen, men vermoedt dat een bunzing dit doet.
31-10-38 Ned. Herv. meisjesver. “Maria Martha” haar gouden jubileum, mevr. Frederiks 50 jaar leidster.
11-6-38 Algemene vergadering O. B. M. Café Centraal H. Thijn secr.boekh.
12-4-38 Coöp. Zuivelfabriek runderhorzel bestrijding.
--- Slager J. Koetsier 1700 pond koe gekocht.
—R. Westert vee vrij van tongbloare.
29-7-46 H. Timmerman benoemd bedrijfsvoerder te Pijnacker.
29-7-46 Met twee grote vrachtwagens jeugd van Oosterbeek naar Berghuizen uitwisseling van gedachten en voordrachten o.l.v. Knol v.d. Geref. Jeugdc.
Knipsels pagina 32:
21-9-38 Boerinnenbond verg. café Centraal, namen J. Dedden-Brouwer, mej. H. Benak, mej. A. de Vries, A. Schiphorst-Luten, T. Moes-Hein, A. ter Haar-Nijk, mej. R. Reimers.
31-5-37 afscheid mej. Vennik school Dijkhuizen.
31-5-37 na 13 jaar gehakte bomen geruimd.
13-7-34 watergebrek voor mens en dier, brandputten moeten worden aangesproken.
3-10-47 Raad Ruinerwold o.a. Dr. Larij, beheerscomm., begraafplaats, Nieuwe Steeg, Dijkmansweg.
2-5-49 Dr. Larij 40 jaar gemeente geneesheer, officiële huldiging, receptie, geridderd, sprekers burgem. Gelinck, mevr. Gelinck, mej. Blomberg, Dr. Polman, Dr. Bok en Dr. Remmelts.
Knipsels pagina 33:
19-7-37 Luchtbescherming commando wisseling. A. Gelling benoemd tot rijksklerk te Ter Apel.
23-3-38 Stichting “Jan Smid Fonds “ kantoor Bond Landbouw en Maatschappij te Oosteinde.
25-2-39 Buitengewone schouw wegen voetpaden.
1939 keuring trekhonden en hondenkarren.
30-5-47 F. Lefferts benoemd tot 2e bakker.
18-11-47 intrede Ds. v.d. Veen N.H.V.- kerk te Blijdenstein.
Knipsels pagina 34:
25-8-35 J. P. Brouwer kampioen koe.
---Jac. ter Haar Ezn. kampioen sterzeug.
---Brand café Roze petroleumk.
--- Ledenvergadering Ziekenhuisverpleging voorz. T. Kuiper, best. H. Kwant.
—Sempre Sereno succes op concours.
27-2-38 Collecte Moeder en Kind.
---Fokmateriaal verkocht van H. Brouwer en S. Stevens.
11-1946 oprichting “Kunst na Arbeid” toneelver. L. Meijer voorz., L. Slagter secr., A. Bel-Kuik penn.m.
11-46 R. Bijma 2e kaasmaker te Ruinerwold .
Knipsels pagina 35:
21-11-38 Ger. Kerk propaganda avond voor Theologische School.
—mej. A. Luichjes benoemd tot onderwijzeres te Oosteinde.
—A. M. met transportfiets onder auto.
---kerkkoor mist leiding.
—Groene Kruis.
-- opheffing waterschap “Boerpad”.
14-7-38 Operatiefonds T. Kuiper voorz. B. Burgwal bode.
14-7-38 Bestuurswisseling “Zonnedag” i.p.v. F. Twijnstra, G. Pastoor
---Hms. Hofkamp geslaagd machinist.
21-9-38 Oprichting buurtverenigingen.
---Feestelijkheden te Berghuizen ter ere 40 jarig regeeringsjubileum
1-7-46 + 8-7-46 slager L. Huizinga voor gerecht.
26-10-48 Verkiezing Geref. Kerk
-- geluidsinstall. kerk N.H.K.
27-4-49, 55 jarig huwelijk van A. Nijwening met S. Nijwening-de Roo 87 en 85 jaar oud, kelder vol cadeau’s.
Knipsels pagina 36:
3-12-38 Rederijkersconcours in zaal K. Reinders te Ruinerwold.
29-11-38 Bijz. Lag. School te Ruige Kluft een gecombineerde vergadering jongens- en meisjesvereniging voorz. W. Timmerman, J. Maat en Mej. Courts.
7-2-38 Waterschap Ruinerwold voorz. J. W. Schiphorst, verleggen waterleiding, duiker onder Rijksweg, schouw van Boersteeg naar Woeste Landen, zorgen over Mallegat.
Knipsels pagina 37:
1938 40 jaar regeringsjubileum Koningin Wilhelmina.
Knipsels pagina 38:
5-10-38 Begrafenis meester Henkel, aanwezig D. Kooiker, G. Broenink, A. E. T. de Boer, W. S. Gelinck, mej. H. v.d. Rhoer, L. H. Worst, H. Henkel, ds. Brink, verschillende spraken aan het graf.
10-38 vrachtauto van K. zakt door brug van B.
Knipsels pagina 39:
25-3-38 Vergadering Landbouwonderlinge, voorz. J. Vedder, secr. P. Alberti, best. J.Remmelts Rzn. en J. W. Schiphorst.
25-3-38 De BOAZ Bank vergadering en verantwoording.
—schoorsteenbrand bij K. S.
Knipsels pagina 40:
8-9-38 Volks- en kinderfeesten, aubade, optocht, spelletjes, ringrijden, muziek en bal na.
1938 brand in schuur van fietsenmaker H. v.d. Veen, 3.30 uur ontdekt door vrachtwagen chauffeur.
 

21. Db-nr: 30393  
Document-kode: MP-09-1-03-41-50
Waar in archief: Kast 9, laag 1, map 3, bladzijde 41 t/m 50
Titel: Map Krantenknipsels 1934 - 1939 deel 2, inhoud per pagina
Knipsels pagina 41:
D. L. G.-vergadering en lezing over grasland verbetering.
1938 toneel concours i.v.m. 15 jaar T.O.P.
30-11-38 G. Smilde Jzn bouwt woning voor L. van ’t Zand.
7-12-38 J. Lucas aanstelling postbode.
26-4-38 J. Jonker is benoemd tot kommies te Kerkrade.
Knipsels pagina 42:
25-2-38 vergadering Ruinerwoldsche Handelsver., spoedcursus.
7-12-38 C.B.T.B. praatavond.
1938 De minister en commissaris bekijken vee van J.P. Brouwer.
1938 foto’s van korfbalver. KIOS.
1938 stier van R. Wessels Boer verk.
5-12-38 veefonds verzekerd bedrag.
27-10-38 boerderij Hs v.d. Veen afgebrand.
2-12-38 propaganda avond in de bijzondere lagere school te Weerwille.
Knipsels pagina 43:
20-11-38 Algemene verg. Verbond van Rederijkers Kamers te Ruinerwold (uitgebreid verslag).
14-2-39 Jac. ter Haar stier verk.
---E. Gomarus paard verk.
--- Onderwijs te Weerwille zal te Berghuizen onderwijzerswoning bouwen door B. Smilde Bzn.
3-12-38 te huur woon-en winkelhuis.
5-12-38 vergadering jeugdclub van L. en M., inleiding over coöperatie.
Knipsels pagina 44:
--- Het 1e concours van het Prov. Drentsch Rederijkersverbond te Ruinerwold in café Centr. uitgebreid verhaal.
Knipsels pagina 45:
1-11-38 uitgebreid verhaal over kunstmatig drogen van gras. 20-12-35 Raad Ruinerwold subsidie Groene Kruis, het bouwen van Transformatoren huisje te Tweeloo, uitbesteed J. van Goor bouw, L. Moes schilderw.
1938 Plakken van koeien strafbaar, wel of niet pijnlijk, volgens Harm Luten niet.
Knipsels pagina 46:
16-12-38 Raad Ruinerwold, verkoop bomen, bijdrage voor kwekeling met akte, aansluiting bij de rijkswerkverschaffing, op zwart zaad een werk opdracht, begroting 1939, onderhoud wegen, werkloze arbeiders.
Knipsels pagina 47:
25-7-38 Raad Ruinerwold, subsidie ontginningen, onderhoud gemeente gebouwen, weg Uffelte- Oosteinde woningbouw Ruinerwold, tent bond van zangkoren, rijwielbewaarplaats, toestand Kerkpad en Boersteeg.
Knipsels pagina 48:
25-7-38 Uitslagen van overgangsexamen Vrouwenarbeidsschool en R.H.B.S. te Meppel.
1-1-38 Arend O. te Ruinerwold vreemd gefietst, proces verbaal Vonnis F 4,00 of 4 dagen zitten.
Knipsels pagina 49:
17-4-34 betonweg Wolddijk,
17-4-34 Gymnastiek-demonstratie, oprichting.
8-6-34 her-ijk maten, gewicht.
8-1931 te huur Boerenplaats van Wed. Stellink Rijsten, bewoond door Geert Stummel.
29-2-36 uitvoering T.O.V.O.S.
30-10-30 publieke verkoop bij verbrande boerderij A. Kreun te Berghuizen.
12-12-45 Ingezonden brief van bestuur S.D.A.P.
Knipsels pagina 50:
22-11-48 Waterschap Wold Aa café Luning Ruinen, voorz. B. Luten, nw. lid L. Buiten Kzn, J. Rijpma opzichter afscheid J. Middelveld.
9-10-45 tijdelijke gemeenteraad, 3 personen nemen de benoeming niet aan.
Jan. 37 W. van Dijk zaakvoerder Nederlandsche Varkenscentrale.
– Jaarvergadering school Weerwille.
Aug. 31 fokstier J. Lommers verk.
--- meerdere stallen met mond- en klauwzeer.
—muziekver. “Sempre Sereno” geld gebrek.
1934 Bond van Staatspensionering propaganda/feestavond vrije toegang.
1938 tweemaal waterschap Ruinerwold.
 

22. Db-nr: 30394  
Document-kode: MP-09-1-03-51-60
Waar in archief: Kast 9, laag 1, map 3, bladzijde 51 t/m 60
Titel: Map Krantenknipsels 1934 - 1939 deel 2, inhoud per pagina
Knipsels pagina 51:
gegevens van deze bladzijden allemaal al eerder benoemd.
Knipsels pagina 52:
Leeg.
Knipsels pagina 53:
9-7-31 KIOS commentaar op correspondent krant.
1931 burgerlijk stand.
1-5-34 onderling veefonds.
10-31 Veiling van Erven de Wit huis enz. met land te Dijkhuizen, koper A. Rijsten plus huis en land aan de Wold Aa, koper G. Brouwer Rogat, 2 perc. land in de Weide, koper R. Drost Hz.
---geen zouters aangeboden vanwege lage prijs.
--- pereboompjes een kwijnend bestaan.
2-12-38 bijz.lag. school Weerwille propaganda Bond van Fokkers fokdieren verkocht veel n. N. Holland. H. van Dijk Jzn fokzeugen in stamboek.
Knipsels pagina 54:
12-11-37 verkiezing kerkbest. Berghuizen.
1-37 paardenmonstering Dijkhuizen, Rogat, Oosteinde.
mei 39 bespreking loonarbeidscontract ten Gemeentehuis.
4-9-45 inzameling van goederen voor Limburg.
7-12-46 C.B.T.B. vergadering in de Ger. school.
27-7-39 P. Hommes benoemd overheidsdienst Amsterdam.
mei 39 paardenmonstering.
5-12-38 veefonds overzicht. Nieuwe boerderij gebouwd voor Hs v.d. Veen door B. Smilde Rzn, schilderw. L. Moes.
31-5-38 verg. O.P.C. + excursie.
25-9-46 inleveren munten, geldzuivering.
Knipsels pagina 55:
2-38 R. Thijn stieren verk. 2-38 Onderling Veefonds alg. verg. stemming over uitkering van koe.
2-38 uitvoering K.I.O.S. ---F. Henkel landmeter te Utrecht.
4-38 J. Jonker benoemd als kommies Kerkrade.
4-38 E. Smid benoemd chef-bakker Wapserveen.
---Chr. Jonge Boerenorg. vergadering, voorz. B Reinders.
4-38 S. Stevens stier verk.
sept. 38 O.Z.V. 5-jarig bestaan.
---kinderkolonie 9 van 10 terug gek. 1 langer.
2-38 Jaarverg. bijkersver. besloten lid te worden van Nederl. Bijkersbond, bestellen bijkersbenodigheden.
Knipsels pagina 56:
A. R.- kiesvereniging jaarverg. school Dijkmansweg, propaganda rede van Colijn huis aan huis.
10-37 einde zomertijd.
---smid J. v. Veen maker zandstrooiers.
---drie luxe auto’s tegen boom.
Knipsels pagina 57:
16-11-38 Boerinnenbond café Centraal, lezing.
15-11-38 IJsclub vergadering vergoeding rijwielstalling.
17-11 Rederijkerskamer U.D.I. uitvoering, muziek trio B.B.B.
17-11 oudercomm. school Dijkhuizen, kwekeli.
1937 Bond van Staatspensioen. J. Remmelts Gz. Ruinerbrugje bedankt als best. lid Coöp. “Samenwerking”.
1937 Mej. M. A. Hunze benoemd tot onderwijzeres te Oosteinde.
Knipsels pagina 58:
2-12-38 Volksvermaken toneelavond door U.D.I. café Roze.
7-3-38 Chr. gem. zang ver. “Excelsior” uitvoering in Geref. Kerk.
8-38 volksonderwijs een bloemententoonstelling café Roze.
12-12-38 stier verk. van A. Schiphorst Preuper.
----Roodvonk geconstateerd ten huize Hk. de Roo.
---- Adv. Bond van Fokkers.
26-9-38 bevorderingen Openbare U.L.O.-school.
Knipsels pagina 59:
19-1-37 U.D.I. gaat jubileren, feestelijke herdenking.
1937 uitstapje van Chr. Meisjesver. “Tabitha” en Chr. Jongelingsver. “Uw Koninkrijk kome”, met twee bussen.
14-7-37 bemiddeling J. Jonker 2 paarden verk. v. J. Benning en Wed. Lenzen.
1937 grote belangstelling bij aardebestelling van burg. K. Buiten.
1937 “De Woldruiters” mogen defileren te Soestdijk.
14-7-37 brandmeester wisseling.
8-37 burgerl. stand.
22-1-37 Zuivel-kookcursus.
2-2-37 Willem D. schaap geslacht zonder keuringsbewijs.
---stieren verkocht.
Knipsels pagina 60:
11-37 J. Thijn overleden, bekend figuur in dorp, jager, secr.boekh. O.B.M.
----R. Westert brak arm bij uitleiden van stier.
---schatting vee van Veefonds.
---T. Lopers beroepen als hulpprediker te Winschoten.
11-37 uitvoering T.O.P., bal na.
11-37 vergadering IJsclub, afgelopen jaar geen ijs gehad.
1937 Nieuwjaars wensen voor 1938.
---Pinkstermaandag 1938 groot feest 10-jarig bestaan Volksvermaken.
 

23. Db-nr: 30395  
Document-kode: MP-09-1-03-61-64
Waar in archief: Kast 9, laag 1, map 3, bladzijde 61 t/m 64
Titel: Map Krantenknipsels 1934 - 1939 deel 2, inhoud per pagina
Knipsels pagina 61:
19-1-37 jaarverg. in Geref. School Dijkmansweg namens kiesver. A. R.
--- 1937 Combineerde vergadering D.L.G. en C.B.T.B. i.v.m. landbouw-crisisorganisatie.
---U.D.I uitvoering matig bezocht (crisis invloed ?).
1937 oprichting Anti-Rev. jongerenactie A.R.J.A.
---voor Zwitserland werden 3 paarden verkocht
1937 Jaarverg. schoolver. Weerwille.
1937 Landbouw crisis org. uitreiken teeltvergunningen.
12-11-37 verkiezing kerkbestuurders,
1-37 drie paarden verkocht, al eerder genoemd.
Knipsels pagina 62:
1-11-38 Kerkkoor Ned. Herv. Gem. vraagt een dirigent.
29-6-38 Raad Ruinerwold nieuwe politieverordening goed gekeurd in stand houden school Broekhuizen.
19-3-37 Ongevallen Commissie verantwoording.
14-11-38 zoon van landbouwer Boxem fokt big op met flesch ( foto).
Knipsels pagina 63:
26-3-37 Staatspensioen vraagt belangstellenden om het ingevoerd te krijgen.
---Onderling veefonds schatters herverdelen.
---plaatselijke landbouworganisatie discussie over collectief arbeidscontract.
26-3-37 Jaarfeest Ger. Jongelingsver. “Nathanaël en Geref. meisjes ver. “Bidt en Werkt” Berghuizen.
5-12-49 Garage Jonkers heeft zijn zaak verbouwd.
---Bond van Plattelandsvrouwen boekbespr. Café Roze.
--- Bouwkas bouwplan 1950 wordt besproken.
---Joh. v.d. Veen vrijstelling mil.dienst.-
--Jubileum J. Winters bij Coöp. “Samenwerking”.
9-4-37 oprichting vaste Oranjevereniging.
Knipsels pagina 64:
Raad Ruinerwold o.a ontginning, nieuwe brug, ”de Vos van Steenwijkbrug”, onderhoud van wegen, lucht beschermingsdienst, ontslagaanvrage van Mej. Bos onderwijzeres Oosteinde.
2-10-37 einde zomertijd.
1937 Voordracht hoofd der school Broekhuizen.
24-12-36 nieuw best. lid school Ruige Kluft A. G. Kiers. verkoop stamboekvee, zandstrooiers van Veen in belangstelling van Havelte.
—bij monstering 2 paarden v. uitslag gemeenteraads verkiezing.
8-3-37 Wees een Zegen Ned. Herv. meisjes vereniging opgericht 10 jaar geleden door Ds. en Mevr. de Boer.
---A. R. Kiesver. afgevaardigden benoemd.
 

24. Db-nr: 30221  
Document-kode: MP-09-1-04-001-010
Waar in archief: Kast 9, laag 1, map 4, bladzijde 1 t/m 10
Titel: Map Krantenknipsels 1940 - 1962, inhoud per pagina
Knipsels pagina 001:
9-10-1950 Verhaal over Rimelda en Wolfaart, speelt zich gedeeltelijk af op klooster Blijdenstein.
Knipsels pagina 002:
26-9-1950 Stond er een klooster in Ruinerwold?
Knipsels pagina 003:
1940 Benoeming Wildeman (hoofd Harm Vonckschool) te Winterswijk
3-1940 Verslag vergadering CBTB, jaarverslag over 1939
3-1940 Verslag bestuursvergadering volksonderwijs
3-1940 Bijeenkomst Ned. Bond van Arbeiders in de Land- en Tuinbouw, ter bespreking van een collectief arbeiderscontract. Het DLG had hier geen belang bij, de arbeidersbond zal arbitrage aanvragen bij de minister.
5-1940 Opbrengst Emmabloemcollecte fl. 65,41.
5-1940 Kalf van J.W. t. H. in de weide doodgebeten door honden.
21-5-1940 Inzameling kleding voor slachtoffers Rotterdam, veel opgehaald.
6-1940 Uitreiking petroleum distibutiezegels
5-1940 Aan te besteden vervoer van 60 m3 grint.
1-1940 Verslag jaarvergadering Harm Vonckschool. B. Padding kwam in het bestuur i.p.v. J. Middelveld.
Knipsels pagina 004:
4-10-1940 30-jarig bestaan geitenfokvereniging, kringkeuring. Drie artikelen met elk een foto.
5-1940 te besteden drie melkritten.
1940 L. Buiten verkoopt een kalfstier (1 jaar oud) voor fl. 450,=.
Knipsels pagina 005:
1941 Op het Sultansmeer de Drentse schaatskampioenschappen voor vrouwen. Kampioen mej. Holterman uit De Wijk.
23-10-1941 Ruiterfeest in Ruinerwold. Noodweer.
7-1941 Dokter ter Brake voor noodgevallen ook arts te Havelte, op 16 juli.
6-5-1941 Raad Ruinerwold over de grenswijziging Tweeloo.
Knipsels pagina 006:
11-4-1940 J. Kuik verkoopt een paard voor fl. 750,=
11-4-1940 Verslag algemene ledenvergadering Onderling Veefonds. J. Guichelaar wordt nieuw bestuurslid.
31-5-1940 L.H. is met zijn motor gevallen op de weg Meppel-Ruinerwold. Oorzaak een zak zout die tussen het achterwiel geraakt. Gapende wond boven het rechter oog.
31-5-1940 Veeauto in Oosteinde tegen boom, wiel was er af gelopen. Snijwonden, auto aan voorkant ernstig beschadigd. Dieren hadden geen letsel.
4-6-1940 Verslag algemene vergadering Onderling Paardenfonds.
4-6-1940 A. van Gijsel krijgt fl. 9,50 subsidie voor zijn V.D.L. beer Leo, uit de kas van het Dr. Varkensstamboek.
4-6-1940 Opbrengst bermgrasverhuur fl. 76,75.
Knipsels pagina 007:
28-2-1941 Verslag Provinciale Staten, over waterschappen. Oprichting waterschap Stroomgebied van de Wold Aa.
Knipsels pagina 008:
28-2-1941 Verslag Provinciale Staten, over waterschappen. Oprichting waterschap Stroomgebied van de Wold Aa, vervolg.
Knipsels pagina 009:
9-6-1942 Aandacht van B&W voor verzekering bij een ziekenfonds, gemeente dekt dit niet meer.
10-1941 Aanvragen voor steun voor kleine boerenbedrijven bij de gemeente.
5-1941 Staat met aantallen mond- en klauwzeer in de week van 11 op 18 mei. In Drenthe 1 geval.
6-1942 De ontvanger van Ruinerwold houdt op 17 juni geen zitting
Knipsels pagina 010:
6-1942 Schoenenbeurs op het gemeentehuis
6-1942 Uitreiking bonkaarten voor zware arbeid.
6-1942 Oproep voor grasvervoer naar de grasdrogerij
1942 25-jarig ambtsjubileum dominee T.L. Kroes
 

25. Db-nr: 30231  
Document-kode: MP-09-1-04-010-110
Waar in archief: Kast 9, laag 1, map 4, bladzijde 101 t/m 110
Titel: Map Krantenknipsels 1940 - 1962, inhoud per pagina
Knipsels pagina 101:
4-1952 Op 2e paasdag zullen geen privaattonnen gewisseld worden, dit zal gebeuren op dinsdag 8 april.
3-7-1953 Dokter J. ter Braake heeft van 6 t/m 17 juli alleen spreekuur van 9 tot 10 uur.
??? Van de burgemeester: In de schutstal bevinden zich momenteel vier vaarzen en één koe. N.B. de schutstal was vroeger bij café Roze, daar was ook de waag voor het wegen van b.v. varkens voor de slacht.
3-7-1953 Officiële opening zwembad aanstaande. Dit betrof het zwembad in de Wold Aa.
3-7-1953 Leerlingen van de school in Broekhuizen maakten een 4-daags reisje naar de Veluwe, op de fiets.
3-7-1953 Collecte Rode Kruis heeft fl. 715,= opgeleverd.
3-7-1953 Voordracht voor onderwijzeres in Broekhuizen, mej. J. Wester uit Meppel.
3-7-1953 J. Geuzinge slaagde ter Amsterdam voor het examen Zetter.
3-7-1953 Leden van Hengelaarsvereniging Ruisvoorn kunnen kaarten ophalen.
1953 Uitslag gemeenteraadsverkiezing Ruinerwold.
1953 Plattelandsvrouwen Oost jaarvergadering. Show van Biemold over diepvriezers.
4-2-1953 Ongeluk bij Tweeloo, B. Z. uit Ruinerwold botste met zijn Chevrolet op een Citroën.
Knipsels pagina 102:
1954 Foto’s van hoog water in Meppel en in Ruinerwold. Dijkje langs de weg Ruinerwold-Ruinen.
Knipsels pagina 103:
1953 Demonstratie van een greppelkantensnijder van de BOD. Met foto.
1954 Reclame van Koetsier
1954 Ledenvergadering van Onderling Paardenfonds Schade van T. Jonker zal worden uitbetaald.
1954 Ouderavond school Oosteinde. Overlijden Overes werd herdacht met één minuut stilte. Twee films werden vertoond. Men zal kijken of er samen met de andere openbare scholen een projector kan worden aangeschaft.
1954 Vergadering Coöperatieve Verbruiksvereniging Ruinerwold (Samenwerking). Financieel jaarverslag over 1953. Nu 289 leden.
Knipsels pagina 104:
27-12-1954 Raadsvergadering. Alle percelen in Ruinerwold worden aangesloten op het electrisch net (een unicum!!!). Bouwen van een garage met droogtoren voo de autobrandspuit. Verbeteren van de Dokter Larijweg. Men was zeer besluitvaardig zo op de valreep naar het nieuwe jaar.
Knipsels pagina 105:
25-3-1953 De Boerderij. Weekblad. Artikel over pacht- grond- en huurprijzen.
Knipsels pagina 106:
9-6-1954 Felle brand op Pinkstermaandag bij C. en L. Luten, naast de zuivelfabriek. Voorhuis bleef grotendeels gespaard. Oorzaak onbekend. N.B. Zoon Harm was op het pinksterfeest in Ruinen.
9-6-1954 Vergadering Oranjecomité over het zomerfeest.
9-6-1954 Algemene vergadering Memento Mori, ledental nu 683, financieel jaarverslag.
9-6-1954 Meeting Jongens- en meisjesvereniging op geref. Grondslag, in Berghuizen.
Knipsels pagina 107:
6-1954 Vergadering Volksonderwijs in café Freen.
6-1954 Plattelandsvrouwen Oost organiseerde een handwerktentoonstelling. Met uitslagen.
1954 Dokter Wilmes heeft spreekuur van 1 tot 2 uur.
7-1954 Buurtvereniging Oosteinde heeft volksfeest, met o.m. de Bekketrekkers.
1954 Oprichting van de Vereniging van Plattelandsmeisjes. Ruinerwold is der 12e vereniging in Drenthe.
1954 Roze heeft zijn café verkocht aan R. Westerbeek.
K5-1955 Café Westerbeek (nu Klok) gedeeltelijk in de as gelegd. Voorhuis kon worden behouden. Oorzaak onbekend. Met twee foto’s.nipsels pagina 108:
Knipsels pagina 109:
15-7-1955 Hooiruiterkampioenschappen Zuid-West-Drenthe, bij J. van Dijk in Broekhuizen. Winnaar werd W. Kolk uit Wanneperveen, J. Mulder uit Ruinerwold werd 2e. J. Wever Sr werd 6e.
15-7-1955 Ds. Huisman heeft zijn beroep in Ruinerwold aangenomen.
15-7-1955 Gemeentepersoneel bezocht in Rotterdam de tentoonstelling E 55.
21-1-1955 Uitvoering gemengde zangvereniging Woldzang in café Westerbeek. Met toneel van eigen leden. Bal na met de Holland Venetiëband.
Knipsels pagina 110:
15-7-1955 Demonstratie met hooiwerktuigen op terrein van J. van Dijk, georganiseerd door de bedrijfsvoorlichting.
17-10-1955 Mevr. L. Pekel-Zoer kwam ten val en brak haar rechter dijbeen.
1955 Binnenbrand bij wed. De Vos aan de Boersteeg, buren wisten de brand te blussen.
1955 A. Dost is bevorderd tot adjudant bij de Rijkspolitie.
1955 K. Raben is geslaagd voor F.N.Z.-diploma centrifugist.
23-5-1955 Bericht van overlijden van dokter Larij.
 

26. Db-nr: 30222  
Document-kode: MP-09-1-04-011-020
Waar in archief: Kast 9, laag 1, map 4, bladzijde 11 t/m 20
Titel: Map Krantenknipsels 1940 - 1962, inhoud per pagina
Knipsels pagina 011:
5-1942 Prijsnoteringen van de Timmerlieden-patroonsvereniging Ruinerwold. Lijst met minimumprijzen. B.v. een gevoerde eiken lijkkist kostte fl. 60,=
Knipsels pagina 012:
9-6-1942 Verslag jaarvergadering OBM De Eendracht in café Centraal. Weinig uit te keren schadebedragen, dus een goed jaar (fl. 7570,35 in de plus).
9-6-1942 Verslag algemene ledenvergadering Coöp Grasdrogerij. Lezing van G.W. Kaemingh, directeur landbouwschool te Hoogeveen.
1942 Verslag algemene vergadering Onderling Paardenfonds. Geen verslagen, alles was bij de brand bij K. Benak verloren gegaan. De kas kon wel gered worden. De taxatieprijzen voor alle paarden worden met fl. 300,= verlaagd.
4-1942 Verslag jaarvergadering van de geitenfokvereniging.
4-1942 Verslag ouderavond OLS Kerkweg. Stemming over aanvangsuur der school, 9 uur of half 10. Vertoning film en toneelstukje van de klassen 5, 6 en 7.
4-1942 Filmavond van de Ned. Bond v. Arbeiders in de Land- en Tuinbouw en de Zuivel.
4-1942 A. Pot is benoemd in Sexbierum als assistent bij de zuivelfabriek.
Knipsels pagina 013:
26-2-1942 Exemplaar van weekblad “De Landstand”, editie Drenthe. Met de installatierede van E.Z. Oldenbanning als voorman van de Nederlandse Landstand.
Knipsels pagina 014:
7-11-1944, Exemplaar van de Drentsch Nieuwsblad. In Ruinerwold afgelopen week 42 gevallen van Mond- en klauwzeer (waarvan 7 nieuwe), Te ruilen een vette vaars voor een neurende of afgekalfde, bij H.W. Gomarus.
Knipsels pagina 015:
7-1-1944 Gebr. Schoemaker hebben een roodbonte stier aangekocht.
25-8-1944 Voetbal-serie-wedstrijden te Ruinerwold, terrein ingang Larijweg
10-10-1944 L&M, Hoofdredacteur Jac. Ter Haar, Redacteur buitenland H. Bruggers.
Knipsels pagina 016:
15-12-1945 In de Oosterboer een nieuw huis in gebruik genomen, was vernield tijdens de bevrijding.
12-1945 KIOS viert (verlaat) haar 25-jarig bestaan in café Centraal. Met toneelstukjes, voordrachten en zang.
20-11-1945 De “staking” van burgemeester Gelinck is opgeheven, per 1-12 wordt hij weer in zijn functie hersteld.
9-10-1945 Kiescommissie ter verkiezing tijdelijke gemeenteraad is aangesteld door de comm. der koningin. Drie personen aanvaarden hun benoeming niet.
6-11-1945 Harm Hopman (Weerwille) bevindt zich in goede gezondheid in Kahasmi (Japan).
6-11-1945 Mej. A. Hummel heeft ontslag aangevraagd als vroedvrouw
6-11-1945 P. Alberti is herkozen bij het waterschap Ruinerwold.
6-11-1945 De Emmabloem-collecte heeft fl. 124,01½ opgeleverd.
12-1945 Oproep tot betaling van de peren, uiterlijk 21 december
12-1945 Zitdag Boaz-bank dinsdag en vrijdag 9 – 13 uur.
8-1945 Boaz-bank is 7 sept van 7 tot 9 uur geopend (ivm Oranjefeest)
1945 Oud-illegale werkers kunnen zich aanmelden bij de GOIW.
19-7-1945 Gevraagd motorwielen met banden, motorkleding en laarzen, door P. Keizer.
14-12-1945 Opmerkingen vanuit de SDAP op de fusie van NVH en HARK.
12-1945 Mej H. v.d. Wetering geslaagd voor lerares aan de huishoudschool.
Knipsels pagina 017:
1945 Serie van 18 artikelen “De Ondergrondsche”. Oorlogsherinneringen van Ds. Van Nooten, predikant te Meppel. B.v. over de overval op kerstavond op het politiebureau aan de Hagenstraat.
Knipsels pagina 018:
1982 Hele pagina over het vliegveld van Havelte, 1944-45.
Knipsels pagina 019:
2-11-1945 Gehele pagina uit de MC. Advertenties voor de MC worden aangenomen door L.H. Worst. Te koop beste Mol- en waakhond bij P. Derks. H.J. Brouwer van Broekhuizen vraagt een dienstbode, dagmeisje of werkvrouw. Vermist door wed. A. Flinkert een grote bruine hond, genaamd Frans. Vermist door R. Schiphorst van de Larijweg een jonge Texelse ram. Verloren een kinderschoentje tussen Ruinerwold en Meppel, door B. Gruppen, Havelterweg. En af te geven zes jonge honden, groot soort, door R. Hof van Dijkhuizen.
Knipsels pagina 020:
leeg
 

27. Db-nr: 30223  
Document-kode: MP-09-1-04-021-030
Waar in archief: Kast 9, laag 1, map 4, bladzijde 21 t/m 30
Titel: Map Krantenknipsels 1940 - 1962, inhoud per pagina
Knipsels pagina 021:
1945 Maisplanten te koop bij K. Hagewoud
1945 Binnenkort aanbesteding bouw pompgebouw bij het Sultansmeer voor waterleiding.
1945 Aanbesteding woningbouw twee dubbele woningen aan de Boersteeg (Kerkweg) en twee enkele woningen in De Weide. Gunning is nog in beraad.
1945 900 zakken verzameld voor herstel van de dijken.
1945 54 mannen hebben zich aangemeld voor onmiddellijke tewerkstelling als grondwerker of melker.
24-12-1945 Vergadering van de A.R. Kiesvereniging.
1945 1 toom biggen bij G. Reinders Oosteinde
4-9-1945 Inzameling voor Milsbeek, een Limburgs dorp geadopteerd door Ruinerwold.
29-6-1945 Dankbetuiging van de familie Hepp, evacués uit Rotterdam, aan Harm van Goor en J. Westerhuis en vrouw en kinderen.
1945 A. Hagedoorn uit Meppel benoemd tot dirigent van Zanglust.
1945 Ledenvergadering van zuivelfabriek. Gekozen tot nieuwe bestuursleden H. Pot en later J.D. Alberti, R. Kooiker en R. Schiphorst.
2-5-1945 Geboren Jan, zoon van H. Mannes en J. Mannes-Wassens
10-12-1945 Onderwijzer v.d. Meulen gaat ons verlaten wegens benoeming elders.
10-12-1945 Mej. A. Hummel heeft wegens haar voorgenomen huwelijk ontslag aangevraagd als gemeentevroedvrouw.
1-12-1945 Per 1 dec 1945 is de staking van burgemeester Gelinck opgeheven.
1945 De tien punten van Minister Lieftinck.
29-6-1945 VVR organiseerde een feestmiddag voor de jeugdleden.
Knipsels pagina 022:
17-4-1945 Herdruk van de Meppeler Courant van die datum, herdruk van 14 april 1995
20-4-1945 Herdruk van de Meppeler Courant.
Knipsels pagina 023:
21-12-1945 Js. Slomp benoemd tot assistent te Wapse
21-12-1945 Mevr. Stork uit Dwingeloo spreekster bij de Boerinnebond. Over Chinese vrouwen.
12-1945 Rijkssubsidie voor Groene Kruis van fl. 365,= voor bestrijding TBC.
12-1945 Uitvoering OZV in zaal Reinders Oosteinde. Zang en toneel (Stormeiland).
1945 Te koop haren kamervegers, kwasten etc, bij We. K. de Rood Weerwille
16-10-1945 J. Brand benoemd tot chef-bakker in Rheden.
16-10-1945 Bij de Boerinnebond een lezing van luitenant de Jager. Films over China en Ned. Indië. Tevens vele nieuwe leden (nu opgelopen tot 107).
18-12-1945 Verslag algemene ledenvergadering Ruinerwoldse IJsclub. Nieuw bestuurslid G. Diphoorn. Zowel inventaris als b.v. de verlichting van de ijstent bij het Sultansmeer is a.g.v. de bezetting geheel verdwenen.
18-12-1945 Verslag ouderavond lagere school Kerkweg. Afscheid van mej. J. Zwiers als onderwijzeres, zij gaat in de verpleging in Rotterdam werken.
1945 Lijst met HBS-kinderen die zijn overgegaan naar een hogere klas. Voor Ruinerwold W. Meijer van klas 1 naar 2 en J.F. Seijdell en J. Weide van 2 naar 3, H. Poortman van 4 naar 5.
Knipsels pagina 024:
2-11-1945 Te koop Inmaakpotten (10, 40, 45 en 50 liter), staartlijntouw, koetouwen en houten emmers bij E. Kraal
21-9-1945 Wed G. Timpman heeft de schoenenzaak overgedragen aan H. Boers.
23-10-1945 Inmaakpotten in alle maten bij L. van ’t Zand
23-10-1945 Voor textiel met uw vergunning naar Mulder.
23-10-1945 A. Zoer stopt met huisslachtingen, hij beveelt Jan Tuut aan als opvolger.
7-9-1945 Viering Koninginnedag 30 3n 31 augustus, optocht, straatversiering, erepoorten, fraaie etalages. Tevens krans gelegd bij de graven van de Engelse vliegeniers (Halifax neergestort op 29 december 1943).
1945 Verslag ledenvergadering Memento Mori. Bestond op 23 januari 1945 25 jaar. Opgericht op initiatief van ds. De Boer.
1945 Verslag algemene vergadering Groene Kruis. De zuivering van het bestuur zal plaatsvinden in een binnenkort te houden algemene vergadering.
3-7-1945 Benoemd tot dirigent van Sempre Sereno de heer D. de Geele uit Meppel
6-1945 Burgerlijke stand Ruinerwold 7 t/m 14 juni.
4-12-1945 Mej. H. v.d. Wetering geslaagd voor lerares huishoudschool.
16-11-1945. Overleden F. Bosman (72 jaar), eerder ontvanger.
16-11-1945 Opgericht een gemengde zangvereniging voor gehuwden (later Woldzang).
30-11-1945 Staking Gelinck opgeheven
1945 Opgericht een afdeling van NVH (Nederland Volks Herstel). Wikipedia: Dit was een hulpverleningsorganisatie die zich richtte op de "bevordering van de geestelijke en lichamelijke wederopheffing" van Nederlanders die als gevolg van de Tweede Wereldoorlog in nood verkeerden.
1945 Geitenkeuring. Algemene idruk: Wel goede geiten, maar door voedergebrek had de algemene kwaliteit te lijden.
1945 Tweede machinist zuivelfabriek R. ten Hoeve uit IJhorst benoemd in Rogat als 1e machinist.
Knipsels pagina 025:
2-9-1946 Verslag Koninginnedag, bogen, verlichting, chocolademelk drinken op weiland Westerhuis en “Bloaske trappen.”
4-7-1946 Waterschap “Het Boerpad” is opgeheven.
1-7-1946 Rechtszaak tegen slager Luurt Huizenga, was lid van de NSB.
6-8-1946 Collecte voor Collecte kinder-vakantie-kolonies en Huiszorg bracht fl. 652,= op.
6-8-1946 R. Slomp geslaagd voor praktisch examen boekhouden.
8-7-1946 Uitspraak tegen Luurt Huizenga: 1 ½ jaar internering (tot 22-10-1946) en boete van fl. 1000,=.
23-4-1945 Overleden Derk Gunst
1946 Oprichting toneelvereniging KNA
1946 3e kaasmaker in Stiens R. Bijma benoemd tot 2e kaasmaker in Ruinerwold.
2-1946 Vertoning film “It’s in the air” van George Formby in café Centraal.
1-3-1946 Wegens dienstplicht draagt P. Dieterman zijn bakkerszaak over aan Gerhardus Buld.
Knipsels pagina 026:
21-6-1949 Jac. Ter Haar in cassatie tegen zijn opgelegde 8 jaar gevangenisstraf. Uitspraak op 4 juli.
18-5-1946 Hendrik Lukas staat terecht wegens mishandeling van zijn paard. Eis 1 maand.
1946 Landbouwers met overzande percelen aan de Wold Aa moeten zich melden.
16-12-1947 Aanklacht en vonnis Roelof Luten wegens lid NSB etc., fl. 20.000,= en verliezen kiesrecht.
5-11-1946 Aanklacht Klaas Nieuwenhuis, lid en groepspropagandist NSB.
11-1946 Vonnis Klaas Nieuwenhuis, ontzegging kiesrecht en fl. 7000,=.
1946 Comité tot oprichting kleuterschool gevormd, mevr. Gelinck-van Kerkwijk en B. Klomp.
Knipsels pagina 027:
22-6-1946 Hendrik Geuchien Remmelts is gepromoveerd tot doctor in de geneeskunde
22-6-1946 Hendrik Zanting is buiten vervolging gesteld.
23-7-1946 Vergadering Oranjecomité
23-7-1946 verhogen begrafenisrechten, tevens maatregelen met het oog op kamperen.
23-7-1946 Js. Slomp geslaagd voor examen melkcontroleur.
5-8-1946 Collecte kinder-vakantie-kolonies en Huiszorg levert fl. 652,= op.
22-8-1946 Berisping voor L. Huizing wegens verkeerde houding tijdens de bezetting
22-8-1946 W. S. brak een been bij op hol geslagen paard
22-8-1946 Collecte voor Oranjefeest bracht fl. 2100,= op (vorig jaar fl 4850,=).
22-8-1946 Kleuterschool aan de Kerkweg wordt per 1-9 geopend, in lokaal lagere school. Hoofd H. Slot uit Meppel, assistente M. Weide. A. Meijer is adviseur.
15-7-1946 Oproep algemene vergadering Oranje-comité.
19-8-1947 Benoeming Harm v.d. Berg tot kerkelijke stalknecht in Berghuizen, hij mag geen fooien aannemen.
11-1946 Harm Drost veroordeeld tot 1 maand gevang wegens het slachten van een varken.
26-11-1946 Vergadering BOD. Inleiding van Stienstra over melkcontroles.
27-8-1946 Vaststelling districtsraad voor het consumentenkrediet.
27-8-1946 Twee bijenvolken van imker H. W. totaal vernield (in Ruinen).
27-8-1946 Voorzitter PvdA stapt op uit onvrede over de circulaire
27-8-1946 W. Pol en L.L. Buiten gekozen tot wethouder.
13-11-1946 Gevraagd aan de school in Berghuizen een onderwijzer(es).
19?? Foto van Dijkhuizen, nabij bakkerij Buld, uit ca 1915.
4-10-1946 F.J.W. ter Haar geslaagd voor doctoraal geneeskunde 2e gedeelte.
Knipsels pagina 028:
3-12-1946 Verbetering waterwerken Wold Aa en Weeerwille, met twee foto’s
3-1946 Vrachtauto van de Nederlandse Strijdkrachten op Dijkhuizen, even oostelijk van Dr. Larij, tegen en boom en op de kop in de binnenleiding. Een gebroken been en een arm uit het lid, Larij verleende eerste hulp.
13-11-1946 Onthulling oorlogsmonument omgekomen Halifax-0bemanning op 11 november 1946.
18-6-1946H. Boschman zoekt een venter in kruiden-waren.
24-6-1946 DABO-bus op de hoek Tweeloo-Ruinerwold gekanteld en in de sloot terecht gekomen.
12-6-1946 Te koop nieuwe motorketting, een carburateur etc bij P. Keizer.
1946 2e botermaker J. Engels is benoemd tot plaatsvervanger in Midden-Beemster.
Knipsels pagina 029:
Artikel over de mobiele radiozender op Haakswold, van 7 mei ’45 tot december 1945.
Knipsels pagina 030:
31-7-1945 Geitenkeuring mindere kwaliteit door minder voedsel
 

28. Db-nr: 30224  
Document-kode: MP-09-1-04-031-040
Waar in archief: Kast 9, laag 1, map 4, bladzijde 31 t/m 40
Titel: Map Krantenknipsels 1940 - 1962, inhoud per pagina
Knipsels pagina 031:
24-8-1945 Diefstal van 28 kazen en 250 kg. Zout uit de zuivelfabriek.
1945 Verslag bijeenkomst oudercommissie van de knapen- en meisjesverenigingen Berghuizen. Inleiding van E.E. Strating over “Ouders en jeugd”.
17-7-1945 Benoemingen elders van personeel zuivelfabriek, R. Hofstee Sr. In Westerbork, R. Hofstee Jr. in Weerdinge en B. de Vries in Beemster.
Knipsels pagina 032:
15-3-1946 Uitvoering UDI in café Roze, bal na.
7-12-1946 Vergadering CBTB.
25-9-1946 Rooster inlevering bank- en muntbiljetten i.h.k.v. Geldzuivering
31-7-1946 Onderwijzer H. Soer van de school Dijkmansweg benoemd in Hendrik-Ido-Ambacht
31-7-1946 Hoofd der school in Broekhuizen, K.H. Niekerk, neemt afscheid en vertrekt naar Meppel als officier-fiscaal.
30-11-1946 Bijeenkomst DLG, sprekers Lambers over looncontracten en L.G. Oldenbanning over landbouwboekhouden.
30-11-1946 Handwerktentoonstelling van de Bond van Plattelandsvrouwen, grote toeloop.
30-11-1946 G. Thijn benoemd tot ambtenares der gemeente-secretarie.
11-6-1946 K. Bijkerk uit Nijeveen benoemd tot 1e ambtenaar ter secretarie
11-6-1946 Vergadering OBM De Eendracht, weinig brandschade afgelopen jaar.
27-12-1946 Kantoor BOAZ-bank gesloten tot 9 januari. Schema aanbieding van spaarboekjes en uitbetaling van interest.
29-7-1946 H. Timmerman benoemd in Pijnacker als bedrijfsvoerder
29-7-1946 Geref. Jeugd uit Oosterbeek is enige dagen te gast in Berghuizen bij de jeugd aldaar.
11-1946 Week van veilig verkeer, “Rijdt en loopt met verstand, de DOOD loert aan den kant”.
Knipsels pagina 033:
1-11-1947 Verg Chr. Jonge Boeren.
21-11-1949 Filmavond van “Ons-3-cents-fonds” in Centraal
1946 J. Engels, 2e botermaker in de zuivelfabriek, benoemd in Midden-Beemster
20-8-1947 Ongeval in de zuivelfabriek, A. de V. raakte bekneld, vleeswond en gebroken been
20-8-1947 H. Mos en L.G. Huizinga geslaagd voor Middenstandsdiploma.
20-8-1947 85 jongelui van de Geref. Jongelingsver. Hielden een fietstocht van 4 dagen over de Veluwe.
13-4-1938 Opening Middenstandscursus, in de lagere school Kerkweg.
15-11-1946 Onthulling monument omgekomen Halifax-bemanning
29-10-1938 Zuivelfabriek ontvangt voor de 5e achtereenvolgende keer diploma van de Nat. Coöp. Exportvereniging, altijd klasse I.
2-1946 Filmvoorstelling in café Centraal.
9-5-1949 Opening nieuwe kleuterschool op Oosteinde.
12-7-1945 Aankondiging: Viering Koninginnedag dit jaar zeer uitbundig.
12-7-1945 Onderwijzer Knol gaat naar Duitsland om vermiste personen op te sporen.
5-7-1946 AR-kieskring dient lijst in. Helaas dient een groep AR-kiezers ook nog een andere lijst in.
Knipsels pagina 034:
29-10-1947 p de bonnenlijst is deze keer zachte zeep te verkrijgen.
29-10-1947 Verslag raadsvergadering Ruinerwold. Stuk grond achter het gemeentehuis wordt gehuurd. Geschil met aannemer ui Heemstede t.a.v. de woonwagen van H. Martinus wordt beëindigd, ieder betaald de helft van de proceskosten. Vergoeding brandweerpersoneel wordt vastgesteld.
7-7-1947 R.H. Gortemaker uit Broekhuizen krijgt trap van een paard. Toestand eerst ernstig, is aan de beterende hand.
19-9-1946 Kleuterschool Kerkweg is geopend met 45 leerlingen.
10-9-1947 Verslag gemeenteraad. Kappers en winkeliers mogen op vrijdag en zaterdag tot 21 uur open zijn. Blijkbaar is er ook iets met de toestand van de Larijweg.
23-10-1947 Bijenzwerm vond een woning in een oude melkbus. Eigenaar H. Knol, imker, besloot het zo te laten en de bus te gaan isoleren.
7-2-1938 Verslag vergadering Waterschap Ruinerwold. Vrees wordt uitgesproken dat de werkzaamheden aan het Mallegat zullen leiden tot een verminderde waterafvoer vanuit Ruinerwold.
6-8-1946 Normalisering Wold Aa vanaf Meppel tot aan de Koekangerweg nu gereed. Foto.
20-8-1947 R. Pluim werd op de fiets aangereden door garagehouder Bensik en over de weg geslingerd. Hij overleed dezelfde nacht. Bensik treft geen enkele schuld.
Knipsels pagina 035:
1946 Vergadering met spreken Weijs over het bouwspaarkaswezen.
5-4-1946 Bevorderingen Rijkslandbouwwinterschool van klas 1 naar klas 2: L. Zantinge en K. Tissingh uit Ruinerwold.
19-8-1947 Benoeming kerkelijke stalknecht in Berghuizen.
16-5-1946 Foto van de kanalisering van de Wold Aa. Foto met Reinder Monis.
Knipsels pagina 036:
1-11-1949 Verslag van de rechtszaak tegen Dijksma over zijn oorlogshandelingen. Dijkert (politie te Ruinerwold) wordt hierin genoemd.
Knipsels pagina 037:
1-11-1949 Vervolg verslag van pagina 36, getuige Dijkert (is gedetineerd) wordt gehoord.
19-11-1946 Ledenvergadering van de coöperatie Samenwerking.
5-3-1946 Uitvoering UDI bij Reinders Oosteinde, twee stukken opgevoerd.
5-3-1946 KIOS had een gezellige avond in café Roze. Twee toneelstukjes door jeugdleden. J. v.d. Meulen stopt als jeugdleider.
5-3-1946 Bijeenkomst plattelandsvouwen in café Roze. Lezing mevr. Niekerk over boeken lezen.
5-3-1946 J. Barneveld krijgt eervol ontslag als burgemeester van Aduard.
6-4-1946 Pieter Stelling wordt ontzet uit zijn rechten en onder toezicht gesteld.
Knipsels pagina 038:
Zetelverdelingen gemeenteraadsverkiezingen Drenthe. Benoemingen in Ruinerwold.
Knipsels pagina 039:
1946 Verslag volksfeest. ’s Morgens fraaie optocht, ’s middags de volksspelen, met de uitslagen per spel. Na afloop nog gezellig bijeen in de grote tent.
11-1-1946 Verslag vergadering NVH – HARK
11-1-1946 J.F. ter Haar heeft een stier verkocht naar Eisden (L) voor fl. 1100,=.
11-1-1946 Landbouwers in Ruinerwold zijn ontevreden over de vordering van hooi, ze hebben het zelf zo broodnodig. Quotum wordt teruggebracht met 25%.
Knipsels pagina 040:
11-1947 Ds. Van der Veen is 35 jaar predikant. Op 23 november a.s. wordt een gedachtenisrede uitgesproken.
23-9-1947 Bijeenkomst AR-kiesvereniging, o.l.v. Ds Vreugdenhil.
23-9-1947 Voetbal: VVR I wint met 3-1 van Ruinen II.
23-9-1947 Per 1 october 1947 wordt de nieuwe huisnummering van kracht.
23-9-1947 De schouw over wegen en voetpaden zal op 20 october plaatsvinden.
 

29. Db-nr: 30225  
Document-kode: MP-09-1-04-041-050
Waar in archief: Kast 9, laag 1, map 4, bladzijde 41 t/m 50
Titel: Map Krantenknipsels 1940 - 1962, inhoud per pagina
Knipsels pagina 041:
15-7-1947 Afscheid Ds. Brink in de NH-kerk Blijdenstein, met de volledige afscheidsrede.
3-1-1947 Cadeau voor prinses Juliana vanuit Drenthe, o.a. Jenny Overes uit Ruinerwold. Reis naar Soestdijk, alwaar ze hartelijk werden ontvangen.
5-7-1947 Berichten van de distributiedienst kring Meppel met agentschap o.m. in Ruinerwold. Over formulieren voor brandstof, over toeslag bijzondere arbeid etc.
Knipsels pagina 042:
24-10-1947 Piebe Boomsma is geslaagd voor vakdiploma dameskapper.
24-10-1947 Bijen in een melkbus bij imker H. Knol.
7-1947 Kosteloze vaccinatie. Trouwboekjes meenemen.
23-9-1947 Bijeenkomst AR-kiesvereniging, o.l.v. Ds Vreugdenhil.
23-9-1947 Voetbal: VVR I wint met 3-1 van Ruinen II.
23-9-1947 Per 1 october 1947 wordt de nieuwe huisnummering van kracht.
23-9-1947 De schouw over wegen en voetpaden zal op 20 october plaatsvinden.
7-1947 Oproep samenkomst eierverzamelaars voor verbetering winst-vaststelling.
Knipsels pagina 043:
24-6-1947 Verslag raadsvergadering Ruinerwold. Subsidie voor kleuteronderwijs fl. 15,= per kind, bouw van drie extra woningen in De Weide (naast de twee al geplande), onderzoek naar “perenbomen-ziekte” aan de Larijweg.
15-7-1947 Groot onderhoud aan kerk Berghuizen, o.a. restauratie orgel.
3-1-1947 Van Bergen op tournee door Drenthe, 7 januari in café Centraal.
22-8-1947 Arend Wemmenhove komt om bij ongeval op de zuivelfabriek Rogat.
30-5-1947 F. Lefferts benoemd tot 2e broodbakker bij de coöperatie Samenwerking.
Knipsels pagina 044:
18-7-1947 Groot verhaal van sergeant Willem Flinkert, over zijn ervaringen als oorlogsvrijwilliger in de tropen (Nederlands Indië).
Knipsels pagina 045:
5-8-1947 Distributiedienst Meppel e.o., zeep voor vuile arbeid, voor slagers, melkers, vroedvrouwen etc.
5-8-1947 Gelegenheid tot drogen van gras ook voor niet-leden van de Coöp. Grasdrogerij.
18-7-1947 Aan de vrouwenarbeidschool Meppel, bevorderd voor primaire opleiding van 1e naar 2e leerjaar: A. Barelds, J. v.d. Berg, J. Hummel, L. de Jonge, J. de Weerd en M. Wichers. Getuigschrift: H. Fransen, R. Morssink, J. Mulder, H. Stellink, G. v.d. Veen, J. v.d. Veen, A. Wiltinge en A. Zoer. Opleiding kinderjuffrouw, van 1e naar 2e jaar: M. ter Haar, Diploma voor M. Poortman. Diploma huishoudkundige voor J. Poortman. Diploma Hulp in de Huishouding voor J. v.d. Meulen.
25-10-1947 Vaststelling jaarrekening waterschap Ruinerwold.
25-10-1947 H. Poortman geslaagd voor propedeuse dierenarts.
25-10-1947 Voorschot van het rijk voor de bouw van twee woningen.
Knipsels pagina 046:
1-11-1947 Bijeenkomst Chr. Jonge Boeren en Tuindersorganisatie.
20-8-1947 Ongeval bij de zuivelfabriek, A. de V. Raakte gewond.
20-8-1947 H. Mos en L.G. Huizinga slaagden voor examen middenstandsdiploma
20-8-1947 Jeugd Berghuizen 4-daagse fietstocht naar de Veluwe.
21-7-1947 R. Scheper (kapper) slaag de voor examen Kleinhandelaar voor het bereiden van zelf verbouwde tabak.
9-9-1947 Voorschot van het rijk voor de bouw van nog een drie woningen.
1947 Vergadering oranjecomité, plannen voor Koninginnedag.
18-11-1947 Intrede van Ds. Van der Veen in kerk Blijdenstein.
24-12-1947 Tuchtrechter te Assen veroordeeld L.P. fl 50,=, K.V. fl. 80,=, R.P. fl. 100,=, M. v.d. W. fl. 100,=, voor radiotoestel !!??
3-10-1947 Raad Ruinerwold, dienstverband met Dr Larij wordt met een jaar verlengd, begraafplaats Blijdenstein wordt vergroot middels aankoop van grond van J.A. ter Haar, Verbetering fietspad Dijkmansweg en straatverlichting op verschillende punten in de gemeente.
28-11-1947 Advertentie op lied “Zie de maan schijnt” van Luuks van ’t Zand.
1947 R.H. Gortemaker krijgt trap van zijn paard in onderbuik.
Knipsels pagina 047:
5-12-1947 Raadsvergadering Ruinerwold. Aankoop grond voor school Broekhuizen, was in de oorlog al uitgevoerd, echter toen was er geen gemeenteraad. Nu alsnog goedgekeurd. Instellen verordening tot verbod van lokkorven (voor bijen) wordt verworpen. Er komt eveneens geen bepaling in de politieverordening tegen loslopende honden (ze zijn nauwelijks te vangen, in Gieten was de politie regelmatig buiten adem t.g.v. de hondenvangerij). Er komt een straatbelasting. Aan de Nieuwe Steeg (nu Buddingerstraat) komen vijf nieuwe woningen.
5-12-1947 Feestavond van de Moderne Landarbeidersbond, met toneel van KNA en bal na.
5-12-1947 Binnenkort weer een Moedercursus vanuit het comité Moeder en Kind.
Knipsels pagina 048:
leeg
Knipsels pagina 049:
8-5-1947 Internationale boerenorganisatie brengt een bezoek aan Drenthe, o.a. naar H.J. Brouwer in Broekhuizen. De bezoekers hadden verwacht een totaal uitgemergeld volk en totaal verwoest land aan te treffen, maar niets was minder waar.
Knipsels pagina 050:
30-9-1947 Onderling Veefonds heeft het zwaar vanwege de hoge sterfte onder het vee.
30-9-1947 Onderwijzer W, Koelewijn (school Dijkmansweg) geslaagd voor de hoofdakte.
30-9-1947 Vergadering VVR. Onder voorzitterschap van S. Lenos, batig saldo fl. 37,25, verkiezingen bestuur en commissies.
30-9-1947 Raadsvergadering. Dienstverband Larij met een jaar verlengd. Ged. Staten hebben de beloning voor de helpster in de nuttige handwerken teruggebracht van fl. 300,= naar fl. 275,= per jaar. De raad is teleurgesteld hierover. Stichting Woningbouw Ruinerwold wordt opgeheven, beheer gaat over naar de gemeente. Een hele politieke discussie over aankoop bouwterrein aan de Buddingerstraat, verwijten alom, extra bijdrage van de omwonenden. Rondvraag over fietspad Dijkmansweg, gevaarlijk hout bij de school Kerkweg, giftige heester aan de Boersteeg (Kerkweg). Daarna klaagzang van de journalist vergadering begon ’s morgens om 9.30 uur, eerste een Drents kwartiertje (wat een half uur duurde), daarna startte men met een besloten zitting tot 12.00 uur.
 

30. Db-nr: 30226  
Document-kode: MP-09-1-04-051-060
Waar in archief: Kast 9, laag 1, map 4, bladzijde 51 t/m 60
Titel: Map Krantenknipsels 1940 - 1962, inhoud per pagina
Knipsels pagina 051:
9-1-1947 Deense schip Mercur met 453 koeien krijgt onderweg naar Amsterdam wegens een zware storm grote problemen, 100 koeien komen om.
8-1948 In 1949 zullen 16.000 boeren (mannen, vrouwen en kinderen) naar Canada vertrekken.
1945 Algemene vergadering van de BOD in Assen.
1948 Veekeuring in Meppel, Prijzen voor Gomarus.
Knipsels pagina 052:
14-9-1948 Coba Smid reed met haar autoped bij café Roze van de Havelterweg Dijkhuizen op en werd geschept door een vrachtauto. Alleen enkele schaafwonden.
13-9-1948 idem Coba Smid.
13-9-1948 Meisje Monis geraakte met haar been tussen de spaken van het rijwiel van moeder, been gebroken.
28-8-1948 Reisje Herv. Vrouwenvereniging met de Boerinnenbond naar Maastunnel.
17-3-1948 Vonnis tribunaal Assen, Hendrik Reinders nader onderzoek op 24 maart.
22-9-1948 Heer S. had een motorongeluk, stuur brak af. Liep goed af.
23-3-1948 Optreden De Bazuin en Chr. Mannenkoor Meppel in kerk Berghuizen. Weinig publiek.
23-3-1948 Bij terugtocht van De Bazuin en het mannenkoor naar Meppel brak in De Weide de as. Wiel was niet weer te vinden. Bus tegen boom, als gevolg van de slechte staat van de weg volgens de DABO.
29-1-1948 75-jarig jubileum jongelingsvereniging Berghuizen.
29-1-1948 H. Kraal benoemd tot onderwijzer in Berghuizen.
6-6-1947 Coöp zuivelfabriek betaald uit naar de kwaliteit van de melk, toeslag voor tbc-vrije bedrijven.
9-6-1947 Ledenvergadering Memento Mori ten huize van Kin op Blijdenstein.
27-3-1948 Jeugd van Berghuizen neemt afscheid van voorzitter Knol.
10-9-1948 Proces verbaal tegen J. P. omdat hij met een hooiwagen een kinderwagen in puin had gereden en zonder zijn naam op te geven door was gereden.
16-3-1948 Heer Vos uit de Wijk had een ongeluk met zijn motor, kwam de Havelterweg uit en werd gegrepen door een auto. Vrij ernstig gewond.
21-8-1948 H. Drost en zijn vrouw uit De Weide vielen van de zolder door het breken van balken. Drost brak enkele ribben, vrouw Drost had lichte kneuzingen.
21-8-1948 Dorcas van Berghuizen had een reisje naar Oranjewoud.
1947 Wie iets te vorderen heeft uit het nalatenschap van Jans Hagen van Koekange moet zich melden bij R. Jonker.
Knipsels pagina 053:
16-7-1948 Overzicht bewoonde ooievaarsnesten in Drenthe met aantal uitgevlogen jongen over 1946 en 1947. Bij Kuik (0, 0), Hakman (3, 2), Kok (3, 2) en Tiemens (1, 0) en op Haakswold (4, 2).
4-2-1948 Boerderij van S. Jonkman op Oosteinde brandt volledig af. Oorzaak: Zoontje van 4 heeft de boel in de brand gestoken.
Knipsels pagina 054:
Gedicht van H. Keizer Ez over de melkfabriek.
Knipsels pagina 055:
1947 Prijslijst van de patroonsvereniging Havelte, …, Ruinerwold.
Knipsels pagina 056:
9-1947 Een truck met aanhangwagen beladen met 7500 straatstenen arriveerde laat in de avond bij café Roze, waren bestemd voor verbetering van de Havelterweg. Maar geen personeel op dat late moment, Binnen mum van tijd waren alle omwonenden aan het werk om de vrachtauto te lossen en niet lang daarna herkreeg wegwerker de heer Stokvis zijn gebruikelijke kalmte terug. Gemeenschapszin in de beste betekenis van het woord.
3-1-1947 Gebr. Schoemaker hebben een roodbonte stier ter dekking staan.
3-1-1947 Filmvoorstelling in café Centraal
1963 Jac. Ter Haar uit kerkelijke functies ontzet.
Knipsels pagina 057:
18-7-1947 Verhaal van sergeant Willem Flinkert over verblijf in de tropen.
Knipsels pagina 058:
2-5-1947 MC met burgerlijke stand Ruinerwold 23 – 29 april 1947, de kerkdiensten in Ruinerwold, diverse advertenties (geboorte, verloofd en huwelijk.
Knipsels pagina 059:
18-4-1947 MC met Paardenmonstering, P. Dekker verkoopt een schimmel voor fl. 1150,=, predikbeurten, burgerlijke stand, advertenties geboorte en huwelijk.
Knipsels pagina 060:
MC van 1-9-1948, Ruinerwolds nieuws er uit geknipt.
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 6 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2   3   4   5   6       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 24 november 2023