Homepage RW Archief SHR Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Nieuwe publicaties op internet van afgelopen 12 maanden     

Aantal gevonden publicaties : 79   (uit: 1453)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 3 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2   3       Volgende       Eind

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Db-nr: 20737  
Document-kode: RK-44-01
Waar in archief: Rode kast lade 44 document 01
Titel: Dankbrief van de gemeente aan Annie Wolbers-van der Tuuk
Zij was 22 jaar directrice van bejaardentehuis 't Vonder
 

2. Db-nr: 31292  
Document-kode: MP-10-2-01
Waar in archief: Kast 10, laag 2, map 1
Titel: Box met info over de familie ter Haar
7 Zegels van 1971 voor verzenden van pakketten á £ 1,--
8 Zegels á 20 kg Zuivere Kali.
Zegels voor aanschaf Benzine personenauto’s.
Documentatie Brandweer van commandant J.A. ter Haar o.a. ook
Nederlandsche Ver. voor Luchtbescherming en brandgevaar, schuilloopgraven.
Landbouw-boekhouden jaargangen 1943 t/m 1945 2x.
Boekje 125-jarig bestaan gemeente Assen 1907-1932.
Boekje Wet op het Regt van Successie 1879.
Zegels voor Boter, Textiel en Serviesgoed.
Zakboekjes 1959 t/m 1965 over bemesting en oogsten van het land.
Kranten Trouw, Het Parool, Utrechtse Nieuwsblad, Algemeen Handelsblad 1944-1945.
Statuten van Coöp. Grasdrogerijen.
Notulen van Grasdrogerijen te Utrecht 1969.
Verkochte Boterpagten met Zegel van 1735.
Afstamming van Claes Willems 1650 t.a.v. Reünie de fam. Groenewold 29-09-1990.
Zuivel in cijfers Zuivelbond 1985, 1986, 1987.
Coöp. Stoomboterfabriek “Oosteinde” 1903-1935. (namen van Bestuur en Directie).
Coöp. Stoomboterfabriek “Algemeen Belang” 1903-1985. (namen van Bestuur en Directie).
Nr. 331 Coöp. Vereniging “Diepvries” G. A. te Ruinerwold, reglement met namen Bestuur.
Bouwtekening 1952 verbouw serre tot erker Haakswold 27.
Luchtbescherming orgaan 1ste Jaargang No. 1 , juli 1939.
Nederlandsche Staatswetten.
Afschaffing der Tienden op 16-07-1907.
Enkele foto’s en ansichtkaarten.
Statuten Coöp. Stoomzuivelfabriek “Algemeen Belang” 1927.
Het Groene Kruis afd. Ruinerwold huishoudelijk reglement.
Distributiewet 1916.
O.B.M. “De Eendracht” reglement 1873, uitgave 1884, 1931.
Groene Kruis afd. Ruinerwold reglement 1903.
Kerkgenootschap Zamenspraak.
No. 1451 Naamlooze Vennootschap Ruinerwoldsche Electriciteits Maatschappij te Ruinerwold., 1913 Gerhardus Reimers en Egbert Derks.
Kluchtig spel in twee bedrijven.
Melkgeldzakje van Algemeen Belang.
Attentie-briefje van Sparwikelier J. Knol.
Cursus “Het voorbrengen van het Nederlandsche Trekpaard” 1944 in café Luning Ruinen.
Reglement Memento Mori 1934.
Luchtbescherming 1939.
Rede van Adolf Hitler 10-12-1940.
Prov. Drentsche Courant 13-03-1903 kadaster nr.s Gem. Havelte van Ruinerwoldse eigenaren.
Driehonderdjarige “Waterkwestie” in Ruinerwold 1594-1875 door P. A. Derks.(in Bibliotheek).
Meppel en Omstreken, geschiedkundig overzicht 1887 door P. A. Derks (in Bibliotheek).
Rijkswaterstaat nota tracé Rijksweg 32, omlegging bij Meppel 1972.
Bezwaarschriften van Joh. ter Haar en Gem. Ruinerwold dienaangaande.
Plan route A. 32, 2 verschillende voorstellen.
Rijkswegenplan 1968 weg 32 grote kaart 2 X.
Brieven n.a.v. Nieuwe Rijksweg 32.
Taxatie roerende goederen van wijlen notaris J. ter Haar Zuidlaren.
Brief van 1905 betreffende waterschap Havelte over verbetering kade Oude Vaart, Leisloot, gericht aan R. ter Haar.
Verschillende brieven van Notaris A. H. Ages van ± 1938.
Verschillende brieven van Makelaar J. Meinsma van ± 1939.
Taxatierapport Waterleidingsmaatsch. gronden bestemd voor waterwinning.
Polissen O. B. M. “De Eendracht”.
Reglement Vrijwillige Ongevallenverzekering.
Firma Haitjema en Zn Dedemsvaart grondboringen 1937.
Feestrede 40-jarig bestaan Coöp. Zuivelfabrieken 1937.
IJsselcentrale.
Koninklijke Nederlandsche Meteorologisch Instituut en de landbouw, boekwerk.
Envelop met briefjes van R. ter Haar, kleine aantekeningen.
Waterleidingmaatsch. voorwaarden voor levering van water.
Oude Pachtcontracten.
 

3. Db-nr: 31293  
Document-kode: MP-10-2-02
Waar in archief: Kast 10, laag 2, map 2
Titel: Box met info over de familie ter Haar
Envelop met inhoud, afwikkeling nalatenschap Karsje van de Wetering.
Map Kavelruil J.A. ter Haar, P.R. ten Oever en J.F. ter Haar 1980.
Inzake nalatenschap Annichje ter Haar, testament van Jan ter Haar.
Bezwaarschriften fam. ter Haar tegen onroerend-goedbelasting 1982 betreffende Dokter Larijweg 23, Havelterweg en Dr. Larijweg 118.
Boedel beschrijving J. ter Haar, Appien Karsten, Femmichje v/d Wetering, nota’s
betreffende successie, alles in Blauwe Map.
Map uittreksel percelen Kadaster.
Nieuwjaarswens 1865 van Femmigje.
Nieuwsblad van het Noorden 29-04-1935.
Kazerne editie van Mobilisatie 1914.
Klazenstem gedichten en verhalen 74e jaargang No. 1.
Moriaantje zo zwart als roet, vers.
Aanleg weg Fluitenberg-Echten, grond van J. ter Haar Zuidlaren, tekeningen gronden.
Rijbewijs J.A. ter Haar 27-03-1930.
Tag und Nacht, door Adolf Hitler 11-12-1941.
Brief van F. van Dijk aan F. ter Haar.
Zomerfeest 22-08-1964, programma.
Loonberekening form. 1967 enz. landbouwtelling.
Zakboekje van Jan ter Haar schutter 5e Compagnie 1905.
Herinneringen aan Appien Karst Dedden.
Boekje gemaakt door F. ter Haar 1868.
Russische stukken + Asphalt Maatschappij bewijs van aandeel.
Brief Brandweer 1918.
Witte Klapper
Distributie Stamkaarten Haakswold C. 58, 5x
Dagvaarding J.F. ter Haar 1940
Brieven om te voorkomen werk te doen in mobilisatie
Nieuwe brug over de Oude Smildervaart enz.
Zwarte Klapper No. 1
Vermogensbelasting 1893/94.
Lijst van meubilair goud, zilver porselein met bedrag J.A. ter Haar 1903.
Fam. gegevens van Frederik Slomp, Pol, Dedden enz.
Overlijdensakte Willem Pol koopman 18-06-1912.
Huwelijkscontract van Jan Albert ter Haar.
Huwelijks aankondiging J.A. ter Haar- A. Nijk 5-04-1918 maatijd trouwdag.
Familie-boekje J.A. ter Haar/A. Nijk. Geldlening aan A. Visser te Meppel 4-9-1919.
Boekje van Freekje ter Haar geb. 7-1-1919 en overl. 19-7-1919.
Bewijs van Aandeel Coöp. Landbouwersbank 1918.
Executair/testamemtair J.A. ter Haar/ A. de Visser.
Veestapel 1918.
Bankpapier J.A. ter Haar 1919.
Afkoop roggepacht door J.A. ter Haar 1920.
Ruiling tussen J.A. ter Haar en Berendina Eemten en Margje Meeuwes 1920.
Aankoop gronden door J.A. ter Haar op de Haveltermade.
Vergunning bouwen ovenhuis Haakswold 27, J.A. ter Haar 1921.
Aangifte vermogens belasting 1921.
A.N.W.B.- toeristenbond Afstandstafel 1925.
Publieke verkoop vastgoed Steenwijkerwold 1923.
Vereniging Onderlinge verz. tegen brandschade Steenwijkerwold 1923.
Nota’s voor mej. de wed. v/d Pol te Ruinerwold van Steenwijk 1923.
Foto’s 39770, 39771, 39774, 39759, 39760, 39762, 39768, 39769, 39772, 39775, 39773.
39776, 39777, 39778, 39766, 39763, 39764, 39765, 39767.
Zwarte Klapper No. 2.
Aankoop bouwterrein a.d. Havelterweg door J.A. ter Haar van W. Derks 1926.
Bouw woning Havelterweg 1927, rekening van timmerman F. Bolding
Nota van J. Lenters 31-07-1928.
Aankoop land Haveltermade 1929 ruilverkaveling.
Ruilverkaveling Haveltermade 4-10-1929, akte.
Via deurwaarder Harm de Kleine woning opgezegd aan Hendrik Middelveld 1929.
Aankoopgrond van J.A. ter Haar voor wegomlegging Meppel.
“De Stamboekonderlinge” paardenverzekering, afrekening 8-03-1930.
Vergunning tot oprichten van woning te Havelte 1931, bouwer D. Nimberg.
Rekening van D. Nimberg, schilder H. Hoogeveen, bouwmaterialen Arend Zwikker.
Nota Landbouwersbank voor J.A. ter Haar betreffende maalloon 9-07-1932.
Nota’s wegens geneeskundige diensten van chirurgen Zwolle en Sophia-ziekenhuis 1930/32.
Vergunning voor J.A. ter Haar van een vuurwapen.
Aankoop auto van R. Rijkmans 1 Chevrolet Standard Sedan 1935.
Nationaliteitsbewijs voor deze Chevrolet.
Brief aan de Domeinen te Meppel betreffende afkoop voor Rijksweg.
Ruiling grond bij de Hunebedden te Havelte.
Aankoop grond door J. A. ter Haar 1936/37 bouwland “Op de Kippen” te Havelte.
J.A. ter Haar benoemd tot commandant van den Luchtbeschermingsdienst 1937.
Bewijs van Nederlanderschap aan Albertje Nijk en Jan Albert ter Haar 1937
Internationaal Bewijs voor motorrijtuigen 1938.
Brief van dierenarts J. Nip 1938.
Rekening en verantwoording aan J.A. ter Haar, inzake nalatenschap van Jan ter Haar.
Brief van notaris uit Zuidlaren i.v.m. boedel J. ter Haar. 1938.
Verkoop boerderij en land te Oosteinde door J.A. ter Haar aan Gerrit ten Cate te Lankhorst, voorheen eigendom van Roelof ter Haar en Janna Pol, 22-04-1939.
 

4. Db-nr: 31294  
Document-kode: MP-10-2-03
Waar in archief: Kast 10, laag 2, map 3
Titel: Box met info over de familie ter Haar
Witte Map Boerderij 2.
Cultuurtechnische Dienst schade talud Wold Aa 1951.
Vrijwillige Ziekenver. 1951, afdeling van “Centrale Onderlinge”.
Taxatie-biljet Onderlinge Veefonds Ruinerwold 1950.
Stucadoorswerk door J. Hagedoorn en Zn. Meppel.
Ongeval werknemer Jac. Jonker 1952.
Rekening Firma G. Kiers en Zn. Ruinen 1952.
Vergunningen van slachten varkens, kalf enz. gem. Ruinerwold.
Hinderwetvergunning voor gierpomp en cirkelzaag 1953.
Bedrijfsvereniging voor Ongevallenverzekering voor Agrarsche Bedrijf 1954.
Keuring van hoefbeslag bij paard van ter Haar bij hoefsmid A. Wobben.
Pachtovereenkomst Boerderij verpachter J.A. ter Haar, pachter J.F. ter Haar.
Huurcontract dubbele woning Havelterweg 1962.
Het begin van de Bedrijfsverzorgingsdienst in Ruinerwold
Brieven t.a.v. diepploegen Ned. Heide Mij.
Stemming Waterschap “De Wold Aa’, uitslagen 1965.
Brieven deurwaarder Brugman inzake dienstwoning Havelterweg 10.
Brieven Waterschap “De Oude Vaart” betreffende kwelland 1963-1966 inzake,
Gezondheidsdienst i.v.m. Leverbotbestrijding.
Bouwaanvraag dakkapel Haakswold 27 1965, weer afgebroken in 1990.
Akte van ruiling Prov. Drenthe en J.A. ter Haar “Storksnust” i.v.m. omweg bij Meppel.
Overeenkomsten betreffende hoogspanningslijn in Westerd en Haveltermade 1966.
Kwelland Haveltermade
Verkoop boerderij “De Boterkamp” 1967 in Broekhuizen.
Ned. Trekpaard aanschaf en keuring e.d.
Arbeidsongeschiktheid B. Koobs werknemer 1967.
Akte Ruiling “Storksnust 2 met Reint van Dijk 1967.
Muziekver. “Sempre Sereno”, propagandabrief.
Hendrik Mulder v/d “Drentex” zwaait af 1968.
Coöp. Landbouwbank Meppel, begin v/h computertijdperk.
Verkoop land en boerderij eig. Schiphorst Preuper, bew. A. Leunge Oosteinde 66, 1968.
O.B.M. “De Eendracht” Hendrik Thijn wordt opgevolgd door Jac. Brunsting 1969.
DOMO-Bedum tankmelken krijgt aandacht 1969.
Akte Aankoop Haakswold 25 door Joh. ter Haar 1969.
Akte uitweg haakswold 27 in 1969.
Akte aankoop Haveltermade, Het Grote Westerd, De Rabraken en Storksnust 1969.
Bouwen van doorloopmelkstal in 1970.
Leverbot bestrijding 1970.
Krantenartikel over 3 agrariën van Haakswold 22-05-1999.
Schets Ligboxenstal 1970.
Hypotheek acte 1973.
Overeenkomst betreffende Rente susidie 1973.
Betreffende de Hypotheek 1973.
Blauwe Map.
Akte van Koopakte door J. Vedder, perceel heidegrond te Koekange 1905.
Taxatie onroerende goederen Fam. J. Vedder 23-01-1948.
Bewijs van lidmaatschap “De Drentsche Landbouw Onderlinge” van W. Vedder 1-5-1922.
Bewijs van Aandeel O.B.M. “De Eendracht” W. Groenewold Vedder 3x.
Ontwerp der akte van scheiding van Jan Vedder 1948.
901 Pacht door E. Vedder van W. Vedder te Oosterboer.
Waterschap “Middenveld” te Hoogeveen keursloot eig. R. Groenewold Vedder-Stapel 1959.
Akte van Algemeen Volmacht van Roelofje Stapel en kinderen 1962.
Oude pachtcontracten van Willem Groenewold Vedder 7x.
Akte verkoop grond van Roelofje Stapel te Zuidwolde aan de Prov. 1962.
Boerderij Hooijersteeg 9 te Koekange van R. Gr. Vedder-Stapel verzekerd onderling De Wijk.
Aangifte Successie Willem Groenewold Vedder 1963.
Verkoop grond Hooijersteeg 1963-1965.
Grond aankoop Prov. van R. Gr. Vedder-Stapel te Zuidwolde i.v.m. wegaanlegging 2x.
Kadasterpapieren van W. Groenewold Vedder.
Pachtcontract W. Gr. Vedder en Geert Pekel “De Boterkamp” 1969.
Verklaring van erfpacht van Willem Gr. Vedder 1962.
Grondafstand van R. Gr. Vedder-Stapel te Zuidwolde, huurder A. Stapel aan Prov. 1973
Gasunie betreffende Zuidwolde 1974.
Eigendomsbewijs vastgoed Zuidwolde 1981 Geesje en Grietje Groenewold Vedder.
Scheiding en deling nalatenschap R. Groenewold Vedder-Stapel overl. 3-03-1981.
Verkoop grond Zuidwolde G. ter Haar-Groenewold Vedder huurder W. Stapel 1983.
 

5. Db-nr: 31295  
Document-kode: MP-10-2-04
Waar in archief: Kast 10, laag 2, map 4
Titel: Map met info over de familie ter Haar
Ordner oude akten.
Stamboom uit laten zoeken t.b.v. onbezoldigd veldwachter J.A. ter Haar.
Certificaten Nationale Monum. Comm. Voor oorlogsgedenktekens.
1945 Drogerij gebrek aan brandstof, paarden gebruikt voor melkritten zuivelfabriek.
1945 Plaatselijke Comm. Afd. Ruinerwold van de B.S. i.v.m. schorsing van Mej. H. Lubelinkhof employ Zuivelfabriek.
1945 Zuivelbond regeling en uitvoering overheids maatregelen, off. Orgaan.
1945 Strubbelingen melklevering van Tweelo naar Rogat.
1932-1947 Plattelandsvrouwen afd. Ruinerwold feestprogramma.
1943 Betreffende afstand van de Nieuwe Steeg door J.A. ter Haar.
Paardenvordering te Tweeloo.
1940 Eigenaren van de Reest inzake uitbaggeren cq uitbreiden Reestlanden 3 docum.
1940 Stichting Rotterdam 1939, Comm. Kleeding en Dekking, landelijke lijst inzamelpunten.
1940 Eigenaren van de Reest inzake uitbaggeren cq uitbreiding Reestlanden, 3 concepten.
1990 Verbetering van waterafvoer “de Maten” Haakswold.
1940 Pachtcontract met Klaas Veld (naast Karstenhoeve) geschil pacht overeenkomst.
1941 Persoonsbewijs en 1988 abb. Spoorwegen.
1941 Jan Albert ter Haar onbezoldigd gem. veldwachter, verklaring niet van Joods afkomst, Stamboom wederzijdse ouders overlegd.
1940 Hooiland verhuring ten gunste Productie comm. Akker- en Weidebouw Drenthe.
1941 Vergunning om turf te maken.
1942 huis te Tweeloo uit brandverz. i.v.m. gem. grens wijziging.
1943 Vordering personenauto als commando-wagen.
1943 Vordering rijwielen.
1948 Scheiding deling nalatenschap van Albertje Slomp.
De “ Seijss Inquart” bunker.
1948 Oorlogsschade aan brug april 1945.
Nota’s Ziekenhuis verpleging e.d.
1938 Vete van scheiding ter Haar-Henkel over land in de Keuterweide.
1949 Lening ten laste van J.A. ter Haar bij Coöp. Verzekeringsfonds Leeuwarden.
1950 Verkoop grond aan gem. Ruinen.
1950 Afkoop Roggepacht door J.A. ter Haar.
1951 Verkoop ijzeroer te Tweelo.
1950 Raad voor rechtsherstel afd. effectenreg. Wed. A. Pol-Slomp.
Formulier Buitenlandsche Effecten 4 procent Brazilië 1889.
1950 aanvraag bouwvergunning gierkelder en grassilo’s.
1951 per 1 maart eervol ontslag van Jan Albert ter Haar als Brandmeester-generaal.
1952 herinneringsmedaille Luchtbescherming J.A. ter Haar.
1952 Geschreven akte not. Mr. W.L. Tonckens t.a.v. fam. Kleijenberg/ ter Haar.
1952 Verzoek bouwvergunning veranderen voorhuis Haakswold 27.
1952 Bezwaarschrift i.v.m. schade oorlogshandelingen, Rijksdienst voor Landbouwherstel.
1952 Stichting beheer landbouwgronden schadelloosstelling vliegveld.
1952 Akte Stichting Beheer Landbouwgrond Havelte 3.77.70 ha.
1952 Akte van Afkoop Rogge- en Boterpacht te Ruinen.
1953 Grondhuur hoefsmid Albert Wobben van J. A. ter Haar.
1954 Afstand erfdiensbaarheid van wijlen Karst Slomp Havelte.
1954 Brandveiligheidsrapport Grasdrogerij.
1953/56 Grondaankoop Diever betreffende erfpacht in Diever.
1955 Bouwaanvraag bijbouw koeienstal Haakswold 27.
1956 J.A. ter Haar in actie voor de ver. “Coöp. Grasdrogerijen”.
1957 Bouwaanvrage plaatsen deurkozijn Haakswold 27.
1959 Taxatierapport bezittingen van Jan Albert ter Haar.
1957 Provinciale Plassenverordening.
1959 Programma feestavond Rijks Middelb. Landbouwschool Meppel.
1961 Onderzoek Erfdienstbaarheid van de Grote Oever nabij Tweeloo.
1962 Bouwaanvraag schuur Larijweg 105, eig. J.A. ter Haar, aannemer J. Smilde.
Bouwtekening huis “Hondhang” Stuifzand, eig. J.A. ter Haar.
1960 Bouwaanvraag glaskozijn Havelterweg 10, eig. J.A. ter Haar, aann. L. Koops.
1963 Verkoop boerderij + grond Havelte pachter Jan Wieger Bosman.
1964 Overeenkomsten met IJsselcentrale leggen kabels o.a. Dijkhuizen 125 (Postma).
1902 Het drama “Gerrit Beerts van ’t Oever “ .
Diverse pachtovereenkomsten, grondaankoop Tweeloo.
1963 Nr. 358 reglement Coöp. Ver. Landbouwbank en statuten, vermeld met namen.
1965 Vereniging Coóp. Grasdrogerijen 25 jarig bestaan, verschillende brieven.
Receptie 25 jaar V. C. G. grasdrogerijen (krantenberichten).
Menu kaart restaurant in Denemarken.
Welcome te Wunderful in Copenhagen.
Welcome te Tuborg Denemarken.
Treffpunt Malmö Schweden.
1966 Ruilverkaveling “Oude Vaart” plus kavelkaart.
1966 Ontsluitingsgronden nabij Meppel “Rhabraken “.
1965 Verbouwing pand Fluitenbergseweg 83 Echten.
1967 Verhuur woning Havelterweg 8 aan A. Hazenboom + verbouwing.
1968 Bouwvergunning “manege” Molendwarsweg 1 Havelte, B. Dumoré Leeuwarden.
1968 Antiek nalatenschap Jan ter Haar Zuidlaren.
1968 Aanpassingen woningHavelterweg 8 + 10, vergunn., tekening, rekeningen.
1971 Waterleiding bedrijf “Sultanberg”, verschillende brieven Waterleiding Mij.
1974 Aanvraag bouwvergunning Larijweg 23, bew. A. Huizingh.
1976 Verkoop grond aan Prov. Waterl. Paralelweg langs Smildervaart Havelte.
1976 J.A.t.H.-Verkoop grond aan Gem. Havelte.
1976 J.A.t.H.- Verkoop grond te Meppel aan Prov. Drenthe.
1965 J.A.t.H.- Voorlopig koopakte grond Ruinen op Zuides.
1947 Koopakte ? ? van en waarvoor ? 4 -bladig.
1976 J.A.t.H. verkoop grond te Hoogeveen plus tekening.
1977 J.A.t.H. perceel van 00.00.13 ha ander sectienummer.
1980 J.A.t.H. commentaar op Ruilverkaveling Havelte.
1982 J.A.t.H. verkoop grond aan Gerrit Brand in de Meenthe te Havelte
1983 J.A.t.H. verkoop huis en erf aan Tienus Snijder Larijweg 118.
1984 Ruilverkaveling Havelte uitzetten van de percelen.
1985 J.A.t.H. verkoop grond aan J.W. Wesseling aan de Wolddijk.
1985 J.A.t.H. overdracht grond aan Arend Huizingh c q melkqoutum.
1986 J.A.t.H. verkoop grond te Havelte/Ruinerwold aan Jan en Hendrik Jans + plattegrond.
1986 Akte beschrijving van bovenstaande.
1986 Diverse aantekeningen o.a. i.v.m. ruilverkaveling.
1986 J.A.t.H. verk. boerderij met erf + weiland aan Lubertus Middelveldt Dijkhuizen 125.
1986 Een advertentie over bovenstaande.
1988 Overzicht akten + lijst van bewoners die boterpacht zijn verschuldigd.
1988 Overzicht van reeds in bewaring gegeven akten enz. plus een schrift met belangrijke notities van Grietje ter Haar-Groenewold Vedder.
 

6. Db-nr: 31296  
Document-kode: MP-10-2-05
Waar in archief: Kast 10, laag 2, map 5
Titel: Map met info over de familie ter Haar
Onder meer oude pachtcontracten
1887 Huurder Willem Scheper Tweelo verhuurder Roelof Hilberts Pol opzegging.
1887 Huurder Jan Koop Stellink Ruinerwold, verh. R. ter Haar boerderij + land Dijkhuizen 125
1895 Huurder Willem v/d Berg verh. R. ter Haar keuterij Dijkhuizen.
1896 Onderhoudslast Ruinerwoldsche A van R. ter Haar aan Femmigje Snijder Larijweg 118
1931 Verh. J.A. ter Haar woning Havelterweg 8, huurder Hendrik Jan van Dalen.
1938 Huurcontract ter Haar en J. Vogelzang Azn.
1948 Grondkamer en J.A. ter Haar goedkeuring contracten.
1948 Opzegging pachtcontract door J. Gunst Oosteinde B. 77 No. 20620 wed. D. Gunst.
1949 Opzegging pachtrecht door R. Postma Oever te Meppel naast terrein Zwikker C. 3061, 3064.
1949 Opzegging pacht J. Remmelts Rzn. Larijweg, land te Meppel sectie B.
1952 enige percelen v. J.A.t.Haar te Wateren, aan erfpacht Jans Vieroven.
1940 Verpachter J.A.t.Haar en pachter Jan Dorenbos Havelte sectie L.
1948 Kantongerecht oproeping J.A.t.Haar en Klaas Veld boerderij Dijkhuizen.
1949 Huur J. Klaren woning Dijkhuizen 112 gedeelte.
1949 Pachtovereenkomst met E. de Wit perc. op Kosterij achter Dijkhuizen 112.
1951 J.A.t.Haar B. 316 verpacht grond aan J.W. Bosman land te Havelte.
1950 Pachtovereenkomst met A. Bennink 1940-1950 vertr. naar Canada Dijkhuizen 114.
1958 Pachtovereenkomst J.A.t.Haar met J. Weide Oosterboer Meppel.
1969 Pachtcontract met A. Hazenboom Havelterweg 8 en Dijkhuizen 114, ook met R. Postma Dijkhuizen 123. 1938 en 1941.
1981 Pachtovereenkomst met H. Nijsing Dijkhuizen 41.
1959 Pachtcontracten met R. de Vries en J. de Vries.
1949 Omschrijving pachtovereenkomsten met Kl. Veld, A. Postma, J. Snijder, A. Huizingh.
1957 Pachtovereenkomst met A. Postma.
1959 Pachtovereenkomst met J. Gritter te Uffelte.
1965 Pachtovereenkomst met Koop Zwiers land op Uffeltermade.
1969 Pachtovereenkomst met Hilbert Slagter F. 888.
1969 Pachtovereenkomst met R. Postma Havelterweg 8.
1976 Beëindiging pachtcontract met J. Steenbergen “Hondhang” te Ruinen.
1981 Opzegging pacht aan Jan de Vries i.v.m. niet nakomen werkzaamheden.
1977 J.A.t.Haar verpacht aan J. Middelveldt.
1977 Pachtovereenk. met G. Lamberts land te Uffelte, wonende Pesse, voormalig vliegveld.
1978 J.F.t.H. verpacht aan Hendrik Jan Everts land op Haveltermade.
1977 t/m 1992 9 dossiers over correspondentie tussen J.A.t. Haar/ J.F.t.Haar en A.R. Middelveldt, over pacht grond te Uffelte.
1998 Pachtovereenkomst met Potuyt.
1998 Melkquotum verkoop aan Meppelink te Mantinge.
1995 Huur oever Zomerdijk te Meppel door Westenbrink te Meppel.
1995 Dik dossier over Wandelbos gemeente Meppel.
1996 Betreffende Oever M. 1546 o.a. ter Haar en o.a. A.J. Pol uit Bussum, dik dossier.
1997 Verkoop Oever aan gem. Meppel, gedenkbord plaatsen Wandelbos, dik dossier.
1993 G.t.Haar-Gr.Vedder land in Zuidwolde in gebruik bij J. Wever, verkocht aan R. Kuijer.
1997 Boerderij met land Larijweg 47/48 fam. Mulder verkocht, koper Frits Timmerman.
 

7. Db-nr: 31297  
Document-kode: MP-10-2-06
Waar in archief: Kast 10, laag 2, map 6
Titel: Map met info over de familie ter Haar
1990 Koopakte kopers Jacobus en Berend Steenbergen te Echten boerderij “De Hondhang” met land Fluitenbergseweg 83, verkoper Frederik Johan Willem ter Haar arts te Enschede.
Uitgave van Ned. Rundvee Stamboek afbeelding van koe met het benoemen van alle onderdelen.
1943 Overname landbouwbedrijf door J.F. ter Haar van vader J.A. ter Haar, op 18-jarige leeftijd.
1943 Koopakte van boven genoemde personen van vee en machines.
1943 Pachtcontract van boven genoemde personen van boerderij Haakswold C. 58.Haakswold 27.
1943 Pachtcontract tussen J.A. t. H. en J.F. t. H. het Westerse Stuk en op de Kosterij.
Kaart bericht toelating als Landbouw- Crisis-Organisatie Drenthe.
1943 Lidmaatschap “De Centrale Landbouw-Onderlinge”.
1943 Toewijzing van fokzeugen. Huisnr. C. 58.
1943 Vergunning van het houden van pluimvee, c.q. eierlevering.
1943 Het Bestuur der Rijksverzekeringsbank.
1943 Hooivordering.
1944 Huisslachting.
1943 Lidmaatschap Coöp. Landbouwersbank en Handelsvereniging W.A.
1943 Hengstenhouder J.H. Gtootenhuis Balkbrug inzake afstammeling veulen.
1943 Vervoerbewijs van Zaaizaden Coöp. Bank en Handelsvereniging W.A.
1943 Kunstmest distributie.
1943 Rijksbureau Voedselvoorziening in Oorlogstijd.
1943 Veefonds en lidmaatschap Ned. Rundvee Stamboek.
1943 Taxatiebiljet Veefonds namen en bedragen veestapel.
1944 Afrekening Noodslachting van een varken, uitgebreide informatie Voedselcommissie e.d. Plaatselijke bureauhouder toen H. Thijn.
1944 Verklaring van Dierenartsen Dr. H. Jalvingh en J.W. Bussink dierenartsen te Ruinerwold.
1944 Lidmaatschap Vereniging “Het Nederlandsche Trekpaard”.
1944 Vordering van paarden voor arbeid op vliegveld Havelte.
1944 Toewijzing kunstmest, ass. Landbouwvoorlichting toen A. Bisschop.
1944 Afdeling Bureau Aardappelverbouw.
1944 Pachtovereenkomst los weiland aan Staat der Nederlanden.
1944 Leveringsbewijs hooivordering.
1944 Bedrijfslaboratorium voor grondonderzoek, uitslag.
1944 Rijksbureau Voedselvoorziening in Oorlogstijd.
1944 Ontvangstbewijs van kunstmestbonnen.
1944 Ontslagbewijs werkgever J.A. ten Heuvel, arbeider Johan Muller 7-1942 tot 1-5-1944.
1944 Bureau van de Prov. Voedselcommissies opgave producten dit 2x.
1944 Ontvangstbewijs huisslachting meerdere.
1944 Verplichte wollevering plus afrekeningsbonnen.
1944 Nota Ver. Zuid-West Drentsche Fokkers i.v.m. verkoop stier.
1944 Vervoerbewijs Zaaizaden, Havertoewijzing e.d. en meerdere Kwitanties.
1945 Vordering paardentuigen naar Gemeentehuis R’Wold hooivordering.
1945 Prikkeldraad beschikbaar.
1945 Rekening G. Mos electr. Wagenmakerij en Carrosseriebouw.
1947 Varkensstamboek keuringslijst van Stamboekzeug + afstammings lijst.
1946 Levering maaimachines na de oorlog.
1947 Afrekening personeel J.F.t.Haar inwonend F. Lubbinge, dagmeisje A. Kalter, Uitw.pers. H. Bennink, J.v.d. Haar en J. Muller.
1947 Levering Zoete Lupinen.
1948 Aankoop Koe met Fries papier, verkoop koe naar Brazilië, verkoop stier e.d.
1949 De Centrale Landbouw-Onderlinge, vrijwillige ongevallenverzekering.
1945 Loonbelasting.
1948 Het Nederlands Trekpaard, keuring paard voor ’s Hertogenbosch,
Dekstation E. Muggen Smalbroek.
1948 Ontheffing van de verplichting tot ter beschikking houden van haver.
1948 Organon Oss i.v.m. urineonderzoek paarden.
1948 Coöp. Drentse Veeafzetvereniging, aanhoudings bewijs opfokzeug.
1949 Akte van kwijtschelding door J.A.t.Haar aan J.F.t.Haar.
1949 Aanvraag bouwvergunning i.v.m. Huwelijk met Grietje, plus bouwtekening.
1950 Bedrijfschap voor pluimvee, aanschaf Roode IJslanders kuikens.
1950 Uitgebreide dokumentatie over terkpaard merrie Wilhelmina v. Haakswold.
1950 Aanvraag bouwvergunning uitbreiding schuur tot Landbouwwerktuigen schuur O.Zijde. Plus uitgebreide tekening.
1950 Ruilactie grond tussen J.A.t.Haar en Hendrik en Jan Smit.
1950 Grasland gekeurd door commissie van B.O.D.
1951 Proces Export pink geen betaling 1951-1954 uitgebreide documentatie.
1953 Hinderwet vergunning voor verschillende electr. Motoren.
1950 Programma districts-fokdag Trekpaarden te Beilen.
1950 Landbouwhuis Assen i.v.m. Rechtskundig Bureau.
1950 Opsomming van gedroogd gras seizoen 1950.
1950 Rekening van E. Martinus Loondorsbedrijf voor dorsen graan.
1950 Algemene vergadering van Kon. Ver. “Het Nederlands Trekpaard” met agenda punten.
1950 Orde bevestiging voor 10 ton V.A.M.-compost.
1951 Vee-inscharing seizoen 1951 in N.O.P.
1951 Correspondentie met oom A. Vedder Rijkslandbouwconsulent.
1952 Technisch Bureau “Kobald” i.v.m. verzenden horloge.
1951 Stierlevering aan H. Cohen Den Haag.
7-1954 H. Lubbinge in gebruik woning B. 220 (Havelterweg 8 of 10) ?
1954 Inzake ongevallen verzekering met werknemer J. Jonkers.
1954 Uitgave van Tips waar boer per maand aan moet denken.
1954 Taxatiebiljet Veefonds.
1953 varken geslacht samen met personeel ieder ¼ deel.
1954 huisslachting, stoomkosten van aardappels stomen.
1955 uitbreiding boerderij Larijweg 23 plus tekening
1957 Stookhok verbouw tot garage Haakswold 27 + tekening.
1958 Mestkelder bouwen achter Potstal door G. kiers en Zn. te Ruinen.
1959 Hooiventilator met tekening e.d.
1959 “Uniek” mestpomp via smid J. Kleene
Geleide biljet voor slachtrund van Gezondheids Dienst t.a.v. J.W. Thijn.
 

8. Db-nr: 31298  
Document-kode: MP-10-2-07
Waar in archief: Kast 10, laag 2, map 7
Titel: Map met info over de familie ter Haar
Oude akten A.H. Pol en R. ter Haar e.a.
1748 Akte verkoop Oever door Hilbert Harms en Jacob Lamberts aan Jan Uijterwijk en Tijmen Alberts.
Overeenkomst tussen Arend Hilberts Pol en Jan Geerts Talen.
1778 Akte aankoop door Jan Roelofs gelegen in Luningsland strekkende van de dijk tot aan de Kooy.
1787 Persoonlijke notities.
1796 In Pesse overdracht voor Hendrik Elevelt van Havelte.
1803 Aankoop door Geugien Jans Santing van Koops Jans Stellink.
1807 Aankoop door Hilbert Arends Pol van een akker bouwland.
1808 Scheiding en subdivisies tussen Hilbert Arends- en Roelof Arends Pol te Ruinerwold.
1808 H. A. Pol en R. A. Pol scheiding van de ouderlijke boedel en nalatenschap.
1816 Aankoop door Hilbert Arends Pol “De Paasberg” te Ruinen.
1823 Overdracht van zeven ponden Boterpacht aan Hilbert Arends Pol
1823 Aankoop door Berend Eleveld en Hendrik Pouwels van Albert Bartelds Bazuin Zuidwolde.
1825 Aankoop door Berend en Lucas Eleveld “Pesserland”.
1829 Aankoop door Hilbert Arends Pol van Roelof Arends Pol.
1830 Verkoop en aankoop door Fam. Santing.
Kwitantie van A. P. Derks, ruiling in de Weiden gemeente Havelte.
1838 Ruiling tussen Hilbert Arends Pol en Willem Arends Huiskes.
1839 Ruiling tussen Hilbert Arends Pol en Willem Arends Huiskes.
1857 J. F. ter Haar afrekening schoolgeld.
1865 Afkoop naweiden aan de marktgenoten van Havelthe.
1865 Roelof Hilberts Pol lid van Prov. Staten in Drenthe.
1768 oude akte van J. van de Wetering.
1888 ontvangen voor registratie van Roelof Hilberts Pol en Lucas Lubbelinkhof.
1867 Roelof H. Pol grondeig. afkoop der zogenaamde “Riers” rustend op het land gem. Havelthe.
1867-1869 Afkoop v/h onderhoud v/d weg tussen Ruinen en Echten door Roelof Hilberts Pol.
1769 Jan Geerts Talen en Arend Hilberts Pol onderling accoord verdelen gedeelte Markte van Uffelte incl. overweg e.d.
1874 Afkondiging huwelijk van Roelof ter Haar en Janna Pol.
1878 Roelof Hilberts Pol verkoopt tuin aan: Hendrik Hofman, Arend Jan van de Kerk, Karel Flierman, Jacob Seijdell en Willem de Bruin.
1880 Uittreksel v/h kadaster betreffende Geert en Roelofje Hofman.
1881 Aankoop hooiland door Roelof ter Haar van R. A. G. en F. Santing.
1880 Patentregt van Prov. Drenthe voor landmeter R. ter Haar.
1880-1881 Begroting en rekening van Mr. timmerman T. Bralts inzake bouwen van huis voor R. ter Haar (Dijkhuizen 112) , uitgebreide notities.
1881 o.a. Nota van B. Lotgering Gzn voor het plaatsen van marmeren schoorsteen.
1882 Huurcontract Roelof Hilberts Pol verhuurt aan Jan Geuchies en Andries Vogelzang 24 ha.
1882 Huurcontract “Hondhang” gem. Ruinen R.H. Pol verhuurder en Lukas Kleis huurder.
1884 R. ter Haar herbenoemt in kiescollege Herv. Kerk Blijdenstein.
1885 Verhuur boerenplaats aan Harm Hendriks Snijder door R. ter Haar (Larijweg 118).
1887 Afrekening vastgoed van erven Engberts, koper Roelof Hilberts Pol.
1885 Rekening aan R. ter Haar van Mr. timmerman T. Bralts.
1889 Afrekening aankoop Oever door Roelof ter Haar.
1894 Scheiding Paardeweiden op de Hesseltermade door Arend Hilberts Pol, Lucas Pol en Roelof ter Haar.
1894 Uitgebreide documentatie van de studie van Jan ter Haar.
1896 Wilhelmus van Nassouwe door Marnix van St. Aldegonde + meerdere versjes door A. ter Haar.
1899 voor F. ter Haar rekening van Prof. en Diaconessenhuis te Groningen.
1904 Schrijven aan R. ter Haar betreffende onderhoud waterleiding “Beneden Egge” Zuidwolde.
1905 Aankoop vastgoed door R. ter Haar van W. Geerts Azn te Groningen (Dijkhuizen 112?).
1906 Overeenkomst Waterschap Havelte en Janna Pol.
1890 Nota not. Jhr. Mr. R.O. van Holthe tot Echten voor R. ter Haar vanwege veiling Pol.
1880 Koepokinenting aan Annigje ter Haar door arts Vaster (buurman?). Brief van J. ter Haar aan ouders e.d.
1909 Afstand grond te Oosteinde voor weg Ruinerwold-Havelte.
1911 Aanvrage aanleg straatweg te Oosteinde.
1912 Schenking van gronden aan de gem. Havelte voor aanleg straatweg R’wold-Havelte.
1916 Onkosten betreffende uitweg “Rabroeken” ± 10 namen gebruikers.
1917 duiker in scheidsloot tussen Albert kuiper smid en R. ter Haar.
1923 Bouw van afgebrande boerderij H. Snijder Oosteinde uitgebreid + tekening (Larijweg 118?).
1924 Acte van scheiding tussen fam. ter Haar en Geuchien Dekker te Koekange.
1924 Vestiging van Erfdienstbaarheid fam. ter Haar en G. Dekker.
1928 Acte van scheiding vastgoed Tiendeveen aan Jans Jacobs Koster.
1929 Verkoop grond ten behoeve v/d Rijksweg rondom Meppel, Jan en Annichje ter Haar.
1931 Spoorweg overgang in de Rabroeken.
1933 J. ter Haar grond verkoop aan Gemeente.
1936 Wegverbetering Ruinen-Meppel.
1936 Memorie van aangifte nalatenschap van Annichje ter Haar.
1938 J. ter Haar plotseling overleden 61 jaar oud, van 10-09-1876, vanaf 1919 not. te Zuidlaren. Vele condoleance’s.
1938-06-15 krantenartikelen over not. J. ter Haar, betreffende Rouwdienst e.d.
1938 Uitgebreid Testament van Jan ter Haar.
 

9. Db-nr: 31299  
Document-kode: MP-10-2-08
Waar in archief: Kast 10, laag 2, map 8
Titel: Map met info over de familie ter Haar
1937 Jan ter Haar verkoopt heidegrond te Ruinen aan Staatsboschbeheer.
1900 lijst van bezittingen van fam. Brouwer, Pol e.d.
Kaart van het waterschap Middenveld.
1894 Lijst van bezittingen van Arend Hilberts Pol, Lucas Pol en R. ter Haar.
1938 Erfdeel van Jan ter Haar naar J. A. ter Haar, boedel beschrijving en beschreven nalatenschap Jan ter Haar.
Plattegrond de “Hondhang”.
Brieven van houtvester e.d.
Register kadaster No. 71.
1894 Beschrijving boerenplaats “Hondhang” deling der goederen Arend H. Pol, L. Pol, R. ter Haar.
1938 Testament van Jan ter Haar.
Rooilijn van panden te Meppel e.d.
1904 R. ter Haar betreffende brug over “Oude Diep” Ruinen-Zuidwolde.
1910-10-07 Janna Pol overl. Memorie van aangifte van successie, meerdere delen.
Deling van R. en J.A. ter Haar, obligaties, meubels, goud, zilver, porcelein, diamant.
1903 Benoeming en beëdiging van voogd en toeziendvoogd kinderen F. ter Haar F. v/d Wetering.
Huwelijkse voorwaarden Frederik ter Haar en Femmichgien van de Wetering.
1894 Burgelijke Stand 09-08-1894 extract 17-05-1918.
1903 verschillende rekeningen van Meppeler Courant, artsen en hofjuwelier Amsterdam.
1894 Scheiding tussen Roelof Hilberts Pol en Annechien Lucas Eleveld.
1930 Aangifte de nalatenschap van Annichje ter Haar.
1938 Memorie van aangifte voor successie nalatenschap Jan ter Haar.
1892 Geschreven huurcontract door A.v/d Wetering-Dedden huurder Roelof Jonker Havelte.
Verkoop stuk turfveen van Jan Freriks ter Haar aan Harm Meiboom koopman en schipper Meppel.
1899 Frerik ter Haar gemagtigde van Appien Karst Dedden.
 

10. Db-nr: 31301  
Document-kode: MP-03-1-xx
Waar in archief: Kast 3, laag 1, map xx
Titel: Twee mappen met de partituren van het Ruinerwolds Mannenkoor
Voor een overzicht van alle partituren klik op de foto.
 

11. Db-nr: 31302  
Document-kode: MP-02-4-xx
Waar in archief: Kast 2, laag 4, map xx
Titel: Map met de partituren van het dubbelmannenkwartet Octaaf
Voor een overzicht van alle partituren klik op de foto.
 

12. Db-nr: 35390  
Document-kode: KA-0390
Waar in archief:
Titel: Overlijdensbericht van Aaltje Femmigje Brinkman
 

13. Db-nr: 35391  
Document-kode: KA-0391
Waar in archief:
Titel: Trouwkaart van Lubbert Steenbergen Wzn en Aaltje Karsten Pd.
 

14. Db-nr: 35392  
Document-kode: KA-0392
Waar in archief:
Titel: Annie Mulder-Pool wordt 65 jaar
 

15. Db-nr: 35393  
Document-kode: KA-0393
Waar in archief:
Titel: Trouwkaart van Roelof Pieter Mulder en Annigje Pool
 

16. Db-nr: 35394  
Document-kode: KA-0394
Waar in archief:
Titel: Trouwkaart van Jan van Noord en Lutina Keizer
 

17. Db-nr: 35395  
Document-kode: KA-0395
Waar in archief:
Titel: Trouwkaart van Jacob Maat Hzn en Jennigje Steenbergen
 

18. Db-nr: 35396  
Document-kode: KA-0396
Waar in archief:
Titel: Trouwkaart van Arend van Noord en Jantje Kamphof
 

19. Db-nr: 40001  
Document-kode: AF-001
Waar in archief:
Titel: Aankondiging optreden in het dorpshuis.
Van Powerplay.
 

20. Db-nr: 40002  
Document-kode: AF-002
Waar in archief:
Titel: Aankondiging optreden in het dorpshuis.
Dr. Feelgood.
 

21. Db-nr: 40003  
Document-kode: AF-003
Waar in archief:
Titel: Aankondiging optreden in het dorpshuis.
Rubberen Robbie
 

22. Db-nr: 40004  
Document-kode: AF-004
Waar in archief:
Titel: Aankondiging optreden in het dorpshuis.
THE ROUSERS 'TOUCHED' + DISC.PEE
 

23. Db-nr: 40005  
Document-kode: AF-005
Waar in archief:
Titel: Aankondiging optreden in het dorpshuis.
THE ROUSERS
 

24. Db-nr: 40006  
Document-kode: AF-006
Waar in archief:
Titel: Aankondiging optreden in het dorpshuis.
DRUKWERK + PEE
 

25. Db-nr: 40007  
Document-kode: AF-007
Waar in archief:
Titel: Aankondiging optreden in het dorpshuis.
FRANKENSTEIN + PEE
Afscheidsconcert van BERTHUS,ROELOF,JOS en RUDI
 

26. Db-nr: 40008  
Document-kode: AF-008
Waar in archief:
Titel: Aankondiging optreden in het dorpshuis.
BARRELHOUSE + HANS DULFER + DISCOTEEK PEE
 

27. Db-nr: 40009  
Document-kode: AF-009
Waar in archief:
Titel: Aankondiging optreden in het dorpshuis.
AA & the doctors + PEE
 

28. Db-nr: 40010  
Document-kode: AF-010
Waar in archief:
Titel: Aankondiging optreden in het dorpshuis.
PICTURE in concert
 

29. Db-nr: 40011  
Document-kode: AF-011
Waar in archief:
Titel: Aankondiging optreden in het dorpshuis.
BARRELHOUSE
 

30. Db-nr: 40012  
Document-kode: AF-012
Waar in archief:
Titel: Aankondiging optreden in het dorpshuis.
NEW ADVENTURES
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 3 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2   3       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 21 juli 2023