Homepage RW Archief SHR Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Boekje   (in veld: Medium)     

Aantal gevonden publicaties : 96   (uit: 1378)

Getoond wordt publicatie : 31 t/m 60


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 4 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

Begin        Vorige      1   2   3   4       Volgende       Eind

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

31. Db-nr: 20266  
Document-kode: RK-23-15
Waar in archief: Rode kast lade 23 document 15
Titel: Larijweg, bestek en voorwaarden voor de aanleg
Boekje met de eisen t.a.v. de aanleg van de Dokter Larijweg met drie zijwegen. Gezamenlijke lengte 7422 meter.
 

32. Db-nr: 20271  
Document-kode: RK-23-20
Waar in archief: Rode kast lade 23 document 20
Titel: Landbouw in en om Meppel
Uitgave in het kader van de Memato, de Meppeler Markt Tentoonstelling t.g.v. het 350-jarig bestaan van de Meppeler Markt. Van A. Vedder.
 

33. Db-nr: 20274  
Document-kode: RK-23-23
Waar in archief: Rode kast lade 23 document 23
Titel: Landbouwkunde
Boekje "Hoeveel? Wanneer? Hoe?". Het gebruik van kunstmest bij krachtbebouwing.
Aangeboden door het Inlichtingsbureau voor Chilisalpeter.
Per gewas wordt aangegeven wanneer en hoeveel er bemest dient te worden.
Opmerkelijke gewassen als Aardpeer, Dederzaad, Griend, Heulzaad, Kardoen, Krok, Labboon, Latuw, Maankop, Rutabaga, Scarool, Serradella, Spelt, Spurrie, Warmoes, Wikke en Zurkel.
 

34. Db-nr: 20276  
Document-kode: RK-24-01
Waar in archief: Rode kast lade 24 document 01
Titel: Landbouw bemesting
Boekje Rust Roest, over bemesting bij veldvruchten-, groente- en ooftteelt. Uitgegeven vanwege den Boerenbond van Alem, Maren en Kessel.
Dit exemplaar is indertijd aangeboden door de Firma R. Spijkerman Rzn, Heeren- en Kinder-Kleeding-Magazijne gevestigd te Meppel en Steenwijk. Ongetwijfeld aan de agrariŽrs onder zijn klandizie.
 

35. Db-nr: 20277  
Document-kode: RK-24-02
Waar in archief: Rode kast lade 24 document 02
Titel: Landbouw, Bond van kleine boeren
Statuten en Reglementen van genoemde bond. Doelstelling is het behartigen van de belangen van de kleinere boeren op maatschappelijk en cultureel gebied,
Het werkgebied betreft de provincies Drenthe en Overijssel en verder waar nog afdelingen worden opgericht.
Het bestuur van de afdeling Ruinerwold werd gevormd door K. Boxem (voorz), H. Appelmelk (secr) en J. Zwiers (penn).
 

36. Db-nr: 20281  
Document-kode: RK-24-06
Waar in archief: Rode kast lade 24 document 06
Titel: Landstormdag, Bijzonderen Vrijwillige Landstorm
Herinnerings-boekje met foto's van de Nationale Landstormdag te 's Gravenhage ter herdenking van het 10-jarig bestaan van genoemde instelling.
 

37. Db-nr: 20287  
Document-kode: RK-24-12
Waar in archief: Rode kast lade 24 document 12
Titel: Lommers, Karst
Boekje t.b.v. de publieke verkoop van de gehele veestapel van K. Lommers aan het Boerpad 20.
 

38. Db-nr: 20290  
Document-kode: RK-24-15
Waar in archief: Rode kast lade 24 document 15
Titel: Landbouw, Groenteteelt bij de boerderij
Boekje met aanterkeningen. Beschrijving van o.m. postelein, schorseneeren en rammenas.
 

39. Db-nr: 20291  
Document-kode: RK-24-16
Waar in archief: Rode kast lade 24 document 16
Titel: Landbouwleer, Fransche
Over het toepassen van de Fransche landbouwleer van George Ville op Drentse gronden.
 

40. Db-nr: 20293  
Document-kode: RK-24-18
Waar in archief: Rode kast lade 24 document 18
Titel: Landbouwgewassen, beschrijvende rassenlijst
Van Dorst, J.C.; Wind, J.; Groenewolt, J.K.
 

41. Db-nr: 20294  
Document-kode: RK-24-19
Waar in archief: Rode kast lade 24 document 19
Titel: Landbouw, En de boer, hij...
Boekje van Wiedhaup, C.J.J.; Maas, F. uit de reeks Actuele Onderwerpen.
 

42. Db-nr: 20295  
Document-kode: RK-24-20
Waar in archief: Rode kast lade 24 document 20
Titel: Landbouw, jaarverslag 1949 van het Rijkslandbouwconsulentschap
Boekje met tevens verslagen van o.m. Vereniging voor de Bedrijfsvoorlichting Ruinerwold e.o.
 

43. Db-nr: 20296  
Document-kode: RK-24-21
Waar in archief: Rode kast lade 24 document 21
Titel: Landbouw, Ontginning van woeste gronden
Boekje met adviezen voor het ontginnen van woeste gronden.
De schrijver Albert Kuipers (1830-1904) was van 1842 tot 1854 boerenknecht in Ruinerwold en is in 1882 van Steggerda (Weststellingerwerf) naar Dakota (USA) geŽmigreerd.
Dit boekje bevat enkele stukken uit de provinciale Drents en Asser Courant van juli 1878 (ook in de Oprechte Steenwijker Courant van die data).
In de krant van 12 sept. 1878 is te lezen dat dit boekwerkje indertijd verspreid is onder de leden van het genootschap van de bevordering van de landbouw in Drenthe.
 

44. Db-nr: 20309  
Document-kode: RK-22-05
Waar in archief: Rode kast lade 22 document 05
Titel: Karsten, Jan Jans
Boekje over een publieke verkoop van een opstrekkende boerenplaats van Jan Jans Karsten, inclusief kaart van de betreffende percelen.
Met aantekeningen over de opbrengst.
 

45. Db-nr: 20328  
Document-kode: RK-22-24
Waar in archief: Rode kast lade 22 document 24
Titel: Koetsier, Marcus, schriften
Drie schriften van Marcus Koetsier, rekentestschrift, Indieschrift en bijbelse verhalenschrift.
 

46. Db-nr: 20353  
Document-kode: RK-25-12
Waar in archief: Rode kast lade 25 document 12
Titel: Memento mori
3 reglementboekjes 1920, 1934 (2 x). boekje met statuten 06-09-1988. 2 x reglementenboekje 1963. statutenwijziging 19-03-1998.
 

47. Db-nr: 20358  
Document-kode: RK-25-17
Waar in archief: Rode kast lade 25 document 17
Titel: Markegrenzen in Drenthe
M.A.W. Gerding. Catalogus van bewaard gebleven restanten, onder meer het meest oostelijk deel van de Larijweg (langs de grens met Ruinen).
 

48. Db-nr: 20362  
Document-kode: RK-25-21
Waar in archief: Rode kast lade 25 document 21
Titel: Militair zakboekje Arend Reinds
 

49. Db-nr: 20364  
Document-kode: RK-25-23
Waar in archief: Rode kast lade 25 document 23
Titel: Militair veldzakboekje Geuchien Vogelzang.
Inclusief briefje met gegevens wat is meegenomen.
 

50. Db-nr: 20365  
Document-kode: RK-25-24
Waar in archief: Rode kast lade 25 document 24
Titel: Militair zakboekje van Jan Kleis
Regiment Veld-artillerie
 

51. Db-nr: 20366  
Document-kode: RK-25-25
Waar in archief: Rode kast lade 25 document 25
Titel: Militair zakboekje Derk Huiskes
Inclusief briefje met instrukties betreffende opkomst met spoed, met reisroute.
 

52. Db-nr: 20367  
Document-kode: RK-25-26
Waar in archief: Rode kast lade 25 document 26
Titel: Middenstandsvereniging
Wandelroute langs de geschiedenis van de middenstand, "Stap'n door Ruinerwold", 1991.
Ledenlijst handelsver 2005.
Route Meppel en zijn ommelanden, 14 km.
 

53. Db-nr: 20381  
Document-kode: RK-27-06
Waar in archief: Rode kast lade 27 document 06
Titel: Nederlands Hervormde Kerk Blijdenstein
Lesboekjes voor de catechisatie, 4 stuks. Het oude testament, het nieuwe testament, kerkgeschiedenis en een vraagboekje. Auteurs Baan, L. de; Willinge, L.A.
 

54. Db-nr: 20382  
Document-kode: RK-27-07
Waar in archief: Rode kast lade 27 document 07
Titel: Nederlands Hervormde Kerk Blijdenstein
Psalm- en gezangenboek voor de jeugd. Bloemlezing door Ds B.J. Aris.
 

55. Db-nr: 20383  
Document-kode: RK-27-08
Waar in archief: Rode kast lade 27 document 08
Titel: Nederlands Hervormde Kerk Blijdenstein
Afschrift verordening op de heffing en invordering van een hoofdelijken omslag in de Nederdeutsch Hervormde Gemeente te Ruinerwold. Twee identieke boekjes.
 

56. Db-nr: 20385  
Document-kode: RK-27-10
Waar in archief: Rode kast lade 27 document 10
Titel: Nederlands Hervormde Kerk Blijdenstein
Boekje "De kerk te Blijdenstein", geschreven door Jac. ter Haar, enkele historische gegevens. Met "haar ontstaan", "Sedert de protestante tijd", "Restauratie", "Het orgel" en "De kerkvoogdenbank".
 

57. Db-nr: 20386  
Document-kode: RK-27-11
Waar in archief: Rode kast lade 27 document 11
Titel: Nederlands Hervormde Kerk Blijdenstein
Boekje van J. Oosterhuis, Wegwijzer Hervormde Gemeente Ruinerwold.
 

58. Db-nr: 20388  
Document-kode: RK-27-13
Waar in archief: Rode kast lade 27 document 13
Titel: Nederlands Hervormde Kerk Blijdenstein
Boekje van Ds. AE.T. de Boer, "De Kerk te Ruinerwold". Over de geschiedenis van de kerk. Vier identieke boekjes.
 

59. Db-nr: 20390  
Document-kode: RK-27-15
Waar in archief: Rode kast lade 27 document 15
Titel: Nederlands Hervormde Kerk Blijdenstein
Schrijfboek van H.G. Brouwer. Wat is het werk van predikanten, ouderlingen en diakenen.
 

60. Db-nr: 20398  
Document-kode: RK-27-23
Waar in archief: Rode kast lade 27 document 23
Titel: Nederlandse staatswetten
Boekjes, wet op de vermogensbelasting en 2 x wet op de Personele belasting.
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 4 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

Begin        Vorige      1   2   3   4       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 21 april 2021