Homepage RW Archief SHR Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Knipselpagina   (in veld: Medium)     

Aantal gevonden publicaties : 152   (uit: 1453)

Getoond wordt publicatie : 91 t/m 120


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 6 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

Begin        Vorige      1   2   3   4   5   6       Volgende       Eind

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

91. Db-nr: 30872  
Document-kode: MP-09-1-08-071-080
Waar in archief: Kast 9, laag 1, map 8, bladzijde 71 t/m 80
Titel: Map Krantenknipsels 1969 - 1974, inhoud per pagina
Knipsels pagina 71
1969 inzet boerenplaats Koekangerdwarsdijk 17 van Kl. Hielken, not. J. van Kampen.
Knipsels pagina 72
16-10-1969 Verhaal over de perebomen aan Dr. Larijweg.
Knipsels pagina 73
1969 KIOS leed verlies tegen SDO.
1969 cursisten krijgen rietdekkerscursus o.l.v. J. Vos IJhorst.
1969 verkoop boerderijbehuizing aan Boerpad van R. Konterman Meppel, koper H.J. Bolding. Broekema not
1969 Streekwedstrijden van ponyruiters te Halfweg, uitslagen.
Knipsels pagina 74
1969 Clandestiene jenever in 150 jaar oude Kruiken gevonden Oosteinde 28 bij fam Tijmes.
Knipsels pagina 75
1969 Auto over de kop op N. 375 van Rotterdammer.
1969 voetbal Vitesse wint van Swifterbant.
1969 Carolien produceerde 100.000 liter melk, eig. fam. Wever Buitenhuizerweg 5.
1969 Boerderij van fam. H. Mulder Dr. Larijweg 48 door blikseminslag verbrand.
1969 schaatsen Jan Werner Pol wint in Leek.
Knipsels pagina 76
1969 mevr. L. Mulder-Linde verongelukt op kruising Meppel-Eursinge N. 375 bij Broekhuizen.
Knipsels pagina 77
15-12-1969 IJsclub 50 jarig bestaan, receptie spr. voorz. Schuurman, burg. van Notten, secr. Hoogenberg.
Knipsels pagina 78
1969 Raadsverg. Ruinerwold past vleeskeuringsverordening aan.
15-12-1968 voorgeschiedenis IJsclub oprichters G. Reimers voorz. J. Busscher secr. J.W. Schiphorst pennm. en dhr. H. Buiten en J.P. Diphoorn in 1920 L. Buiten voorz. 27 jaar lang. huidige bestuur R. Schuurmans voorz. J.C. Thijn 2e voorz. S.H. Hogenberg secr. L. Reinders 2e secr. A. Lubelinkhof pennm. A. Koning 2e pennm en K. Lommers lid.
28-02-1969 eigengemaakte brug van boomstammetjes.
Knipsels pagina 79
1-01-1974 vreemde tekst op raam Dijkhuizen 77, melkkarretjes versleept.
Knipsels pagina 80
juni 1974 Zomerfeest Oosteinde uitslagen.
 

92. Db-nr: 30873  
Document-kode: MP-09-1-08-081-090
Waar in archief: Kast 9, laag 1, map 8, bladzijde 81 t/m 90
Titel: Map Krantenknipsels 1969 - 1974, inhoud per pagina
Knipsels pagina 81
7-06-1974 Grasdrogerij mag ’s nachts niet meer draaien, gemeentebestuur gedagvaard.
Knipsels pagina 82
1974 Raadsverg. plan bouw 20 woningen, uitbreiding dorpshuis, aanleg tennisbanen.
Knipsels pagina 83
10-07-1974 opening Flier keurslagerij Havelterweg, gebouwd door aann. J. Guichelaar Koekange.
Knipsels pagina 84
mei 1974 nieuwe tractoren voor drogerij van firma Spijkervet Steenwijk, nu 15 tractoren.
juni 1974 kort geding grasdrogerij voor Asser rechtbank.
sept. 1974 adv. te koop aanbiedingen van makelaar B. Smilde.
Knipsels pagina 85
1974 voorbereiding ruilverkaveling komt nu spoedig op gang.
1-09-1974 veiling woning B. Nijsinghweg 20 van fam. Schreur, not. J. van Kampen.
16-09-1974 Braderie Ruinerwold, lampionoptocht met uitslagen, organisatie RMV.
Knipsels pagina 86
30-08-1974 De raad van Ruinerwold in oude bezetting voor de laatste keer bijeen.
mei 1974 Plan voor verbetering weg Ruinerwold- grens Ruinen.
Knipsels pagina 87
19-08-1974 Installatie burg. van der Steur, plus rondrit door het dorp, begeleid door rijvereniging.
Knipsels pagina 88
19-08-1974 bijzondere raadsvergadering i.v.m. installatie burg. v.d. Steur.
Knipsels pagina 89
1974 afscheid burgemeester van Notten in Dorpshuis.
23-08-1974 Heel Ruinerwold maakt kennis met burg. v.d. Steur in Dorpshuis, sprekers E.J. Luichjes Groene Kruis en Buddingehof, T. Snijder beide muziekver. en Oosteinde, ds. Land namens de kerken en E. Slomp namens de landbouwende bevolking.
Knipsels pagina 90
15-03-1974 hartelijk afscheid van burg. van Notten, wegens vertrek naar Gorssel.
 

93. Db-nr: 30874  
Document-kode: MP-09-1-08-091-100
Waar in archief: Kast 9, laag 1, map 8, bladzijde 91 t/m 100
Titel: Map Krantenknipsels 1969 - 1974, inhoud per pagina
Knipsels pagina 91
1974 woning van G. Mulder Broekhuizerweg 10a uitgebrand.
1974 aankondiging muziek en toneeluitvoering Sempre Sereno-Mannenkoor-toneelver. De Rieverst.
1974 perceel groenland van fam. Wup aan Weidenweg verkocht, koper H. Keizer, not. Ensink Meppel.
Knipsels pagina 92
19 ? aankondiging feestprogramma van Ver. van Volksvermaken i.v.m. 10 jarig bestaan.
Knipsels pagina 93
15-03-1974 uitgebreide reportage afscheid burgemeester van Notten.
Knipsels pagina 94
1974 de Wijk krijgt een 4-cijferig telefoonnummer.
1974 begonnen bouwrijp maken ten westen van Havelterweg.
06-1974 met 3 bussen van Van Echten naar Soestdijk, deputatie Ruinerwoldse bejaarden door Koningin ontvangen, J.W. Pol biedt een schilderij van kerk Blijdenstein.
juli 1974 Taptoe op sportterrein met zes muziekkorpsen.
Knipsels pagina 95
7-06-1974 Grasdrogerij het gemeentebestuur gedagvaard.
Knipsels pagina 96
juni 1974 kortgeding grasdrogerij Ruinerwold.
1974 Finales straatvoetbal in café Reinders werden prijzen uitgereikt door voorz. Zwiers.
Knipsels pagina 97
13-09-1974 conflict omwonenden-grasdrogerij bereikt climax.
Knipsels pagina 98
30-09-1974 Waterschap Wold Aa verhoogt omslag zeveneneenhalve ton voor schouwpaden.
28-09-1974 interview met directeur Emmink van Grasdrogerij.
Knipsels pagina 99
28-09-1974 slaaptabletten voor de kinderen van Ruinerwold.
Knipsels pagina 100
1974 Regionale muziekkorpsen te gast in Ruinerwold, Buddingehof.
 

94. Db-nr: 30875  
Document-kode: MP-09-1-08-101-107
Waar in archief: Kast 9, laag 1, map 8, bladzijde 101-107
Titel: Map Krantenknipsels 1969 - 1974, inhoud per pagina
Knipsels pagina 101
06-1974 Klassificatie-kaart van waterschap “De Wold AA”.
Knipsels pagina 102
10-1974 Perenverkoop onder leiding van weth. J. Boelens.
10-1974 Jongveekeuring te Rogat.
Knipsels pagina 103
1974 Foto van burgemeesters paar van de Steur met dochter voor het gemeentehuis.
17-09-1974 veiling woning B. Nijsinghweg 20 van fam. Schreur (inzet).
17-09-1974 Makelaar B. Smilde heeft woningen in de aanbieding (advertentie).
Knipsels pagina 104
24-10-1974 Opening nieuwe school Oosteinde, sprekers Inspecteur Harmsen, schoolhoofd Meester Bos,J. Jonker buurtver., J. Meijer oudercomm. J. Schoemaker school Dijkhuizen, burg. v.d. Steur.
8-05-1974 Ruinerwold wil bejaardenwerk onder steunen.
8-05-1974 GJV feestelijke jaarvergadering met blijspel dorpshuis Berghuizen.
7-01-1974 Goedkeuring bij Koninklijk Besluit onteigening gronden R. Derks, M. Moret-Wessels Boer
Knipsels pagina 105
1-02-1974 Raadsverg. Ruinerwold attaqeert “Drenthe Anno”, bescheiden groei kern bepleit.
Knipsels pagina 106
16-12-1974 Openbare hoorzitting rapport “Herstructurering gemeentelijke indeling in Drenthe in Dorpshuis Buddingehof.
Knipsels pagina 107
1974 Rapport Vereniging Nederlandse Gemeenten gereed, “Grote variant”: N.W-en N.O. Overijssel, Z.W.-Drenthe biedt beste mogelijkheden.
 

95. Db-nr: 30972  
Document-kode: MP-09-1-10-01-10
Waar in archief: Kast 9, laag 1, map 10, bladzijde 1 t/m 10
Titel: Map Krantenknipsels 1981 - 1984, inhoud per pagina
Knipsels pagina 1
05-01-1981 Marinefregat trok veel belangstelling uit Noord-Nederland.
11-02-1981 Raadslid W. Dekker stelt voor om gemeentehuis op monumentenlijst te laten plaatsen.
11-02-1981 Molotov-cocktail naar woning M. Koetsier gegooid.
11-02-1981 Jobingstaf voor achtste keer naar Ruinerwold.
Knipsels pagina 2
11-02-1981 Dhr H. L. uit R’ wold koopt terrasstoelen in Meppel, niet weer uit auto zonder sloopwerkzaamheden.
11-02-1981 Mevr. G. S. ernstig ongeval door aftakas van tractor, tijdens melken.
11-02-1981 Raijoncommandant opperwachtmeester G. Ziel leeftijd ontslag.
Knipsels pagina 3
15-02-1982 Ruinerwold heeft een sluitende begroting.
15-02-1982 Lijsterbes en eik vervangen de populieren aan de Weidenweg.
Knipsels pagina 4
02-07-1982 Burgemeester drs. J.A.G. v.d. Steur gaat na 8 jaar naar de gemeente Vries.
Knipsels pagina 5
02-07-1982 verslag van benoeming en terugblik van de Burgemeester.
Knipsels pagina 6
01-07-1982 Raadscommentaar over vertrek burg. v.d. Steur.
10-08-1982 Inwonertal gemeenten in Drenthe gedaald, Ruinerwold min 12.
Knipsels pagina 7
15-07-1982 Vuurwerk in raadsvergadering van W. Dekker t.a.v. verbouwingsplan Buitenhuizerweg 10.
Knipsels pagina 8
23-04-1982 Mannenkoor naar Eibelshausen in Duitsland om daar aan concert deel te nemen.
Knipsels pagina 9
29-10-1982 Populieren langs Weidenweg worden voorjaar 1983 gekapt.
01-04-1982 Woldzang eerste prijs zangconcours Epe, dirigent A.P.D. Rasch.
15-05-1982 Afscheid van K. Idserda voor 25 jaar Rode Kruiswerk, benoemd H. Luning, afdeling welfare, afscheid van mevr. Schoemaker-de Groot na 18 jaar, benoemd mevr. Boverhof-Bosman.
Knipsels pagina 10
02-07-1982 Amateur kunstschilders “Amatura” op zoek naar nieuw onderkomen, 14-08-1982 expositie.
 

96. Db-nr: 30973  
Document-kode: MP-09-1-10-1-20
Waar in archief: Kast 9, laag 1, map 10, bladzijde 11 t/m 20
Titel: Map Krantenknipsels 1981 - 1984, inhoud per pagina
Knipsels pagina 11
02-07-1982 Ontstaan “Amatura” oprichters Femmie Martens en Hendrik de Leeuw.
15-05-1982 Raadsverg. planning riolering Berghuizen.
15-10-1982 verbouwing Groene Kruisgebouw door aann. P. Smilde.
Knipsels pagina 12
02-07-1982 Wielerronde Ruinerwold, winnaar Piet Kleine, plus verder uitslag.
Knipsels pagina 13
17-05-1982 RMV organiseerde een vlooienmarkt te Oosteinde, helicopterrondvluchten.
17-03-1982 H. Kleene als gemeentevrachtrijder uitgeluid.
11-02-1982 G. Ziel opperwachtmeester na 10 jaar Ruinerwold met pensioen.
15-03-1982 Kandidatenlijst GPV Ruinerwold.
Knipsels pagina 14
02-02-1984 Vooroorlogse woningen aan de Kerkweg onder slopershamer.
Knipsels pagina 15
13-04-1982 Harm Benak en Albertje Gort 65 jaar gehuwd levensbeschrijving.
13-04-1982 D. Mulder en J. Mulder-Bloemberg 50 jaar gehuwd, advertentie.
13-04-1982 W. Poortman en A. Poortman-Slot 60 jaar gehuwd, advertentie.
13-04-1982 K. Pool en G. Pool-Bakker 25 jaar gehuwd, advertentie.
Knipsels pagina 16
13-04-1982 Harm Benak en Albertje Gort 65 jaar gehuwd, levensbeschrijving.
Knipsels pagina 17
15-04-1982 J.J. Huiskes en G. Huiskes-Mulder 55 jaar gehuwd, rondrit per koets door kleinzonen.
Knipsels pagina 18
09-04-1982 auto van bruidspaar Kees de Boer en Trijnie Pekel, begraven, zelf door spitten bevrijden.
09-04-1982 de 85-jarige Geertje Boxem al vijftig jaar in ’t Vonder, 5 beheerders echtparen meegemaakt.
Knipsels pagina 19
15-10-1982 Eerste concert nieuwe seizoen in NHK, Kerkkoor dir.Röttgering, Bejaardenkoor dir. Keyl, Bergklanken dir. Wondeel, orgel mevr. Zwikker.
27-10-1982 afscheid opper Ruinerwold uit actieve dienst.
07-07-1982 Uitslagen clubkampioenschappen TC ’t Wold.
Knipsels pagina 20
15-09-1982 Johan en Lina v.d. Berg van de Karstenhoeve vertellen wat er al zo komt kijken als de Koningin komt.
15-09-1982 In memoriam Jan Brand.
 

97. Db-nr: 30974  
Document-kode: MP-09-1-10-21-30
Waar in archief: Kast 9, laag 1, map 10, bladzijde 21 t/m 30
Titel: Map Krantenknipsels 1981 - 1984, inhoud per pagina
Knipsels pagina 21
15-09-1982 Johan van den Berg het zal ons nog lang heugen het bezoek van Koningin Beatrix.
Knipsels pagina 22
30-09-1982 Zomerfeest uitslagen tuinverlichting, demonstratie ponyclub en Woldruiters.
Knipsels pagina 23
30-09-1982 Zomerfeest braderie achter dorpshuis, gecostumeerde voetbalwedstrijd, lampionoptocht.
Knipsels pagina 24
15-10-1982 Raadsverg. L. Schuring stelt het drankgebruik onder jeugd ter sprake.
24-09-1982 Auto bleef op spoorbaan steken te Broekhuizen, schade beperkt.
Knipsels pagina 25
27-09-1982 Groene Kruis wil gebouw uitbreiden.
07-07-1982 Groen Kruisvereniging mag bouwen, voorz. J.A.G. v.d. Steur, secr. M. Blaauw-Smit, pennm. H. Slomp afscheid van bode O. Bel.
01-10-1982 Gemeenteraad akkoord garantiebedrag 380.000 voor uitbreiding Groene Kruis.
Knipsels pagina 26
08-12-1982 Hulpactie Polen met nog in te rijden van nieuwe gemeente vrachtauto, chauffeurs A. Hester en H.J. Huiskes, tolk Paulina Hester, initiatief J. Jonker, IJ.C. Ypey en F.R. Bork.
11-11-1983 Christ. Plattel. Vr. 30 jarig bestaan dorpshuis Berghuizen, pres. mevr. Brink, optreden duo Karst.
14-12-1983 Klootschieten uitslagen.
Knipsels pagina 27
08-12-1982 Hulpactie Polen in drie dagen geld bijeengebracht, goederen gekocht, 17-12- 1982 vertrek.
Knipsels pagina 28
18-12-1982 Hulpactie Polen, de Ruinerwolders waren erg onder indruk van de armoede in Polen.
Knipsels pagina 29
19-12-1982 veel “black spots” in Zuidwest-Drenthe o.a. Blijdenstein-Broekhuizen en Berghuizen.
Knipsels pagina 30
28-07-1982 Ruinerwold wint spuitvoetbal tegen Havelte.
28-01-1982 Politie geeft voorlichting over voorkomen misdrijven, rijkspolitie H.A. Esselink.
16-12-1982 Klootschietwedstrijden.
23-12-1982 Klootschietwedstrijden.
 

98. Db-nr: 30975  
Document-kode: MP-09-1-10-31-40
Waar in archief: Kast 9, laag 1, map 10, bladzijde 31 t/m 40
Titel: Map Krantenknipsels 1981 - 1984, inhoud per pagina
Knipsels pagina 31
12-05-1982 VVD-Ruinerwold verkiezingsbijeenkomst, inleiders J. Jonker, M. Beets, R. Lier en M. Blaauw-Smit.
15-01-1983 Raadsverg. weer woningbouw, verbetering straatverlichting, lichte industrie, enz.
Knipsels pagina 32
05-07-1982 Feest Oosteinde, optocht hoogtepunt, uitslagen prijzen optocht.
Knipsels pagina 33
03-05-1982 Kostersechtpaar Klaas en Roelie Luten 25-jarig werkjubileum, zilveren draaginsigne door J.Schoemaker namens kerkvoogdij uitgereikt, sprekers Ds. C. Smit, J. Westenbrink van Kerkkoor, serenade kerkkoor.
Knipsels pagina 34
01-03-1983 IJzelschade in Drenthe, ook de populieren in Ruinerwold.
01-03-1983 Ruinerwold voert compostvaten in.
09-09-1983 Ruinerwold heeft een eigen weekmarkt.
01-12-1983 De perenbomen krijgen een opknapbeurt van Drents Landschap.
05-08-1982 Bomen bedreigd door perevuur.
Knipsels pagina 35
30-03-1983 W.H. van Boekel heeft de jeugd in ban van het schaakspel, uitgebreid verslag.
Knipsels pagina 36
15-06-1983 Gospelgroep “Testimony to the Lord” eerste lustrum, concert kerk Berghuizen, dirigent Jannes Koetsier, sprekers dhr. Kortenweg namens kerkeraad, dhr. Rietstap bestuurder.
Knipsels pagina 37
05-09-1983 Zomerfeest in herfstachtig weer, braderie, spuitbalwedstrijden, straatverlichting, alle uitslagen.
Knipsels pagina 38
09-01-1983 Afscheid ds. C. Terpstra van Berghuizen naar Heerenveen, sprekers W. de Ruiter kerkbest. dhr. Noordzij en J. de Roo-Maat, optreden Bergklanken en Gospelgroep.
Knipsels pagina 39
05-11-1983 Anderhalve eeuw Gereformeerden uitgebreid verslag van het ontstaan.
Knipsels pagina 40
05-11-1983 Anderhalve eeuw Gereformeerden, verslag van S.J. de Groot
 

99. Db-nr: 30976  
Document-kode: MP-09-1-10-41-50
Waar in archief: Kast 9, laag 1, map 10, bladzijde 41 t/m 50
Titel: Map Krantenknipsels 1981 - 1984, inhoud per pagina
Knipsels pagina 41
05-11-1983 Anderhalve eeuw Gereformeerden, het verloop in de jaren.
Knipsels pagina 42
04-07-1983 Amatura en Alting exposeren in Karstenhoeve, opening burg. Witteveen : exposeren van Tina Luning Lina van de Berg, H. de Leeuw, Zus Soutberg, Sjoukje Rumph, Jan Kip, Hillie Brals-Eemten en Martha Ganzinga.
11-11-1983 Tuinkring najaarsverg. zaal Klok voorz. H.W. Colenbrander, secr. M. Geel-Ouwerkerk, uitreiking prijzen zomerverlichting door L. Schuring.
15-09-1983 Zwemvierdaagse en kanovaren in de Wold Aa.
15-09-1983 Kruispunt Weerwille wordt gereconstrueerd, raadslid R. Lier, loco-burg. J. Bosma.
Knipsels pagina 43
01-07-1983 volgend voorjaar inspraak ruilverkaveling in behandeling van raadsvergadering.
25-02-1983 Raadsverg. veel moeilijkheden rond bestemmingsplan “Weijert”.
23-12-1983 IJsbaan voor jeugd aan de Havelterweg, organisatie Stichting Sociaal Cultureel Werk.
25-11-1983 Optreden van Pools knapenkoor “De Nachtegalen” in Herv. Kerk, gemeente garant tekort.
Knipsels pagina 44
26-08-1983 Raadsverg. houtworm kerk Blijdenstein, sport vergoeding, verharding begraafplaats Blijdenstein.
01-11-1983 voorlichting verlichting fietsen, auto’s, motoren, tractoren en landbouwmachines.
27-06-1983 Klootschieten in Ruinerwold, uitslagen.
Knipsels pagina 45
12-09-1983 Zomerfeest, fraaie optocht, Jennechiesmarkt, alle uitslagen.
27-06-1983 Ruinerwolds mannenkoor 3 openluchtconcerten, Gem.huis, Berghuizen, Oosteinde.
Knipsels pagina 46
12-09-1983 Zomerfeest uitslagen volksspelen en feestavond, toneel van Zutphen, voorz. L. Schuring
25-06-1983 heropend Kruisgebouw door oud burg. v.d. Steur, voorz. H. Veldhuijs.
Knipsels pagina 47
05-09-1983 Braderie, spuitbalwedstrijden jeugd, uitslagen straatversiering en straatverlichting.
Knipsels pagina 48
08-08-1983 Boerenbruiloft in Ruinerwold met gasten uit Zeeuws-Vlaanderen, uitwisseling agrarische jongeren.
Knipsels pagina 49
01-07-1983 Leven en werken op boerderij, uitgebreide interview van Marrie Blaauw-Smit.
Knipsels pagina 50
19-08-1983 Geitenkaas van de fam. Worst aan de Wolddijk 4 , uitgebreid interview.
 

100. Db-nr: 30977  
Document-kode: MP-09-1-10-51-60
Waar in archief: Kast 9, laag 1, map 10, bladzijde 51 t/m 60
Titel: Map Krantenknipsels 1981 - 1984, inhoud per pagina
Knipsels pagina 51
08-03-1983 Uitbreiding Groene Kruisgebouw nadert voltooiing.
Knipsels pagina 52
27-06-1983 Opening Groene Kruisgebouw door oud-voorz. en oud burgemeester v.d. Steur, sleutel werd door zr. Louwerse aangereikt, voorz. J. Veldhuis, mevr. Gelinck en Dhr. ter Haar ere-leden, weth. J. Jonker, dhr.Niemijer vice voorz. kruisver. en oud Ruinerwolder, Sjoukje Rumph.
Knipsels pagina 53
27-06-1953 ? Groene Kruisgebouw met flatwoning een unicum in deze omgeving. receptie café Freen (Centraal) voorz. J. Middelveld, gem. secr. E. Veld voor adviezen, pennm. Mevr. Gelinck-van Kerkwijk, burg. Gelinck, H. Buiten Kzn kinderuitzending, gemeente opzichter R. de Jong.
Knipsels pagina 54
30-06-1983 ? Oosteinde heeft twee dagen feest uitslagen optocht en spelletjes.
Knipsels pagina 55
30-06-1983 eiergooien en vangen op feest te Oosteinde.
Knipsels pagina 56
06-06-1983 Installatie burgemeester Witteveen, intocht met koets van L. Reinders, beide muziekverenigingen, rijvereniging-ponyclub, ambtsketen door loco-burg. J. Bosma, mr. H. v.d. Brink namens raad, W. Huizenga gem. secr., ds. C. Smit namens de kerken, mevr. Remmelts Sociaal Cultuurwerk.s’avonds kennismaking dorpshuis, optreden mannenkoor dir. Harry Keyl, voorz. W. Zandstra, dhr. Lopers Bergklanken namens beide muziekver.
Knipsels pagina 57
15-05-1983 Nieuwe burgemeester, humor voor mij erg belangrijk. Witteveen van Bussum naar Ruinerwold.
Knipsels pagina 58
31-08-1983 Luchtfoto’s van dorp Ruinerwold 1983 en ongeveer 50 jaar eerder.
Knipsels pagina 59
07-09-1983 Gezellige eerste weekmarkt geopend door burg. Witteveen.
07-09-1983 Zwemvierdaagse met o.a. kanovaren (uitslagen), spuitvoetbal en discoshow.
Knipsels pagina 60
07-09-1983 Opening weekmarkt door burg. Witteveen, zes kramen, crossfiets gewonnen G. Schipper-Dragt.
05-09-1983 Vriendenclub van Oosteinde voor twintigste keer bijeen.
 

101. Db-nr: 30978  
Document-kode: MP-09-1-10-61-70
Waar in archief: Kast 9, laag 1, map 10, bladzijde 61 t/m 70
Titel: Map Krantenknipsels 1981 - 1984, inhoud per pagina
Knipsels pagina 61
28-12-1983 H.A. Tissingh direkteur Bonsspaarbank Ruinen met pensioen, opvolger W. Reker.
Knipsels pagina 62
04-06-1983 aankondigingen installatie burgemeester W.E. Witteveen.
Knipsels pagina 63
15-12-1983 Plattegrond van Ruinerwold met straatnamen en lijst bijzondere gebouwen.
Knipsels pagina 64
15-01-1984 Superkoe Truus van Jan en Margje Dekker Kuiperdijkje geeft 100.000 kg melk, receptie Hogenkamp.
Knipsels pagina 65
01-03-1984 Henk Knecht oud Ruinerwolder krijgt F 300,-- aangeboden als bewoner van “De Kamp” voor aanschaf video-apparatuur van “De Pedaalridders”.
15-05-1984 Commissaris Oele bezoek aan Ruinerwold, raadsverg. en verg. van Ruilverkavelingscomm.
Knipsels pagina 66
15-05-1984 Kachelmuseum van Jaan de Graaf Dr. Larijweg 53, interview.
Knipsels pagina 67
16-04-1984 Sempre Sereno interview met voorz. T. Snijder i.v.m.a.s 60-jarig jubileum.
05-09-1984 Koningin Beatrix krijgt bloemen aangeboden.
oud bericht vergadering van waterschap “Het Meppelerdiep” voorz. J. Derks Brouwer.
04-05-1984 1-meiviering in café Zwart, spreker Klaas de Vries, toneel vrouwencabaret uit Leek.
Knipsels pagina 68
02-05-1984 Koninginnedag voorz. M. Koetsier, beide muziekver. ballonnen oplaten, poppenkast van Leon Driessen, spelen voor de jeugd, oriënteringsrit per auto en fiets, toneel van K.n.A. en UDI, (uitslagen).
Knipsels pagina 69
30-01-1984 Peuterspeelpl. “De Prugelties” nieuw onderkomen, opening burg. Witteveen, straatorgel Boomsma.
30-01-1984 Woldzang uitvoering, voorz. Morsink, koorleiding J. Pastoor-Scholten, piano J. Veenje, Anne Postma 30-jaar lid, toneel van eigen leden, regie D. Meijer.
Knipsels pagina 70
05-09-1984 Koningin Beatrix warm onthaald door boerenkapel van Sempre Sereno.
04-05-1984 Jeugdsoos “De Miete” houdt rommelmarkt.
03-02-1984 Steenbergen Veevoeders bouwt nieuw complex in Ruinerwold.
 

102. Db-nr: 30979  
Document-kode: MP-09-1-10-71-80
Waar in archief: Kast 9, laag 1, map 10, bladzijde 71 t/m 80
Titel: Map Krantenknipsels 1981 - 1984, inhoud per pagina
Knipsels pagina 71
29-02-1984 raadsverg. riolering Larijweg, de Weide, Berghuizen, S.H.R. subsidie van F 2.500,-- cursus Nederlands voor “analfabeten”
16-11-1984 raadsverg. sluitende begroting, uitbreiding gemeentehuis, bij de Kroon in beroep i.v.m. afvalst.wet.
22-11-1984 Tennisclub krijgt noodlokaal als kantine, was voorheen noodlokaal school Oosteinde.
Knipsels pagina 72
Koningin Beatrix warm onthaald in Zuidwest-Drenthe.
Knipsels pagina 73
15-02-1984 Albert Brunsting bekijkt de wereld door het oog van zijn kamera, interview over zijn opleiding en werk en hobby’s o.a. met Anne Koster bedrijf “Total Image”.
Knipsels pagina 74
10-09-1984 P. Knol Sparwinkelier wint een fraaie bedrijfswagen.
12-10-1984 Activiteiten voor de jeugd in herfstvakantie, kinderclub “De Wieling”, poppenkast, “De Miete”
Knipsels pagina 75
15-10-1984 Ruilverkaveling hoeft geen landschapsvernietiging zijn, zo sprak voorz. J.H. Boom van de stuurgroep “Het Groene Plan voor Meppel en Omstreken”, in dorpshuis Buddingehof.
29-08-1984 foto de Museumboerderij in Ruinerwold.
Knipsels pagina 76
25-04-1984 Rob van der Veen verteld over zijn verzameling “Oorlogsdocumenten “.
Knipsels pagina 77
26-03-1984 TOVOS geeft een jubileumuitvoering i.v.m. 50-jaar bestaan, volledig programma.
28-03-1986 Ruinerwold wil graag een nieuw gymlokaal, planning achter dorpshuis.
Knipsels pagina 78
27-03-1984 Boer Krale deelt gratis melk uit i.v.m. sluiting van melkfabriek.
29-08-1984 Veehouder Henk Pol heeft een wekker aan hek, die deze opent wanneer de koeien gemolken worden.
Knipsels pagina 79
05-12-1984 advertentie Kapsalon Jennie Fortuin.
05-12-1984 Voetbal Zuidwolde wint verdiend van Ruinerwold.
05-12-1984 Positieve reakties op aktie “Dobbelsteen”, aktie om alcohol in verkeer tegen te gaan.
05-12-1984 Tennisclub ’t Wold krijgt nieuw kantine.
Knipsels pagina 80
30-01-1984 Woldzang geeft uitvoering, eerder beschreven.
 

103. Db-nr: 30980  
Document-kode: MP-09-1-10-81-90
Waar in archief: Kast 9, laag 1, map 10, bladzijde 81 t/m 90
Titel: Map Krantenknipsels 1981 - 1984, inhoud per pagina
Knipsels pagina 81
15-04-1984 ambtenaar van de burgelijke stand Alie van ’t Ende-Snijder verbond haar zuster Gea in de echt met Jans Tabak.
Knipsels pagina 82
15-04-1984 Brief van burg. Witteveen gericht aan Stichting Historie van Ruinerwold voor de oprichting en uitgave eerste Periodiek.
Knipsels pagina 83
24-08-1984 Feest in Ruinerwold, spelmiddag voor ouderen, braderie, voetbaltoernooi, sterkste man, autocross met uitgebreide uitslagen.
Knipsels pagina 84
16-04-1984 Meningen over Meppel, artikel van Cor Ketelaar, foto met grootmoeder Klaasje Bijker.
Knipsels pagina 85
16-04-1984 Arend Veerman 60 jaar lid van 60-jaar oude muziekvereniging wordt met vrouw in een open koets door het dorp gereden.
Knipsels pagina 86
22-08-1984 Berend Smilde houthandelaar van Weerwille, uitgebreid verhaal over het ontstaan van zijn zaak.
Knipsels pagina 87
22-08-1984 Berend Smilde het als maar uitbreiden van zijn zaak te Weerwille.
Knipsels pagina 88
16-04-1984 Uitgebreid interview van muzikant, verenigingsman en raadslid Arend Veerman.
Knipsels pagina 89
15-03-1984 Coöp. Zuivelfabriek aktie comité tegen sluiten van fabriek.
29-03-1984 Frico-Domo praat weer met de bonden.
15-03-1984 Advertentie van mechanisatiebedrijf “Mesken”, filiaal in Ruinerwold.
Knipsels pagina 90
15-05-1936 Zonnedag-reisje met grote foto van deelnemers.
 

104. Db-nr: 30981  
Document-kode: MP-09-1-10-91-95
Waar in archief: Kast 9, laag 1, map 10, bladzijde 91 t/m 95
Titel: Map Krantenknipsels 1981 - 1984, inhoud per pagina
Knipsels pagina 91
15-03-1984 Spar wil een nieuwe winkel bouwen aan Havelterweg.
15-04-1984 Prijsuitreiking van middenstandsver. kantoor Bonsspaarbank M. Reker dir. G. Meester en H. Schalen medewerkers, G. Remmelts van DLG, plus winnaars beurs.
Knipsels pagina 92
23-02-1985 Ned. Herv. Zusterkring pres. A. Brand-Mulder, ds. Smit en dhr. Harmsen vertelt over luchtvaart.
22-02-1985 Alexander Curly opent clubhuis scouting Ruinerwold Dr. Larijweg 94.
22-02-1985 Cyanide in hoofdriool van bedrijf Waelbers, leeggepompt en afgevoerd.
Knipsels pagina 93
15-08-1985 aankondiging volksfeest van17 t/m 25 augustus.
22-02-1985 Jaarvergadering “Woldzang”, bespreking 40-jarig bestaan, J. Jans herk. nw. best.l. A. de Best-Luten i.p.v. H. Boxum-Stevens
Knipsels pagina 94
15-05-1985 Reünie van leerlingen lagere school Kerkweg 1937 na 50 jaar, initiatief nemers R. Oostra-Snider en Jan Meijer, ook aanwezig oud onderwijzeressen Juf Meijer nu mevr. Jager en mevr. Meijer-Jans. Piet Twijnstra dankte namens de aanwezigen.
Knipsels pagina 95
01-09-1985 Voorlichting over ruilverkaveling, plannen gewijzigd na de inspraak, voorz. J. Brunsting, secr. S. Sipkema.
 

105. Db-nr: 31067  
Document-kode: MP-09-1-11-01-10
Waar in archief: Kast 9, laag 1, map 11, bladzijde 1 t/m 10
Titel: Map Krantenknipsels 1985 - 1986, inhoud per pagina
Knipsels pagina 1
8-11-1985 Foto laatste stukje Larijweg (met de populieren) en huis van Jaap Jonker
Knipsels pagina 2
25-11-1985 Foto stookhok van de Linde (Oosteinde), met Amsterdams geveltje.
Knipsels pagina 3
1985? Foto veevoederbedrijf H. Luichjes
14-1-1985 Verslag uitvoeri9ng Sempre Sereno in zaal Reinders. Met optreden van goochelaar Manro.
Knipsels pagina 4
6-1985 Verhaal over Lucas en Albertje de Kuijper, die vier tweelingen kregen.
Knipsels pagina 5
6-1985 Interview met de acht kinderen van de Kuijper, vier tweelingen
Knipsels pagina 6
29-4-1985 Ruinerwolds Mannenkoor bestaat 25 jaar. Vrijdagavond een concert in de kerk in Blijdenstein, met Coevorder Mannenkoor en het mannenkoor van de Rijkspolitie. Zaterdagavond een feestavond in de Buddingehof met het RMK, MGV Liederkranz uit Eibelshausen (Dld) en operettevereniging NZOV uit Zwolle. Daarnaast cabaret van eigen leden.
Knipsels pagina 7
1985? Het Groene Kruis huldigt op de algemene ledenvergadering Hendrik Slomp, hij neemt na 23 jaar afscheid van het bestuur.
Knipsels pagina 8
20-11-1985 Het gaat moeizaam met de verkoop van bouwterreinen op de Hoge Akkers. Men aast nu op de vestiging van relatief kleine bedrijven.
1985 Burgemeester Witteveen is weer thuis nadat hij een hartoperatie heeft ondergaan.
29-4-1985 Schietvereniging “De Losse Flodder” hield een gezellige avond, waarbij uiteraard wel werd geschoten. Winnaar werd Jan Piepot.
6-3-1985 In 1984 zijn heel veel gevonden voorwerpen ingebracht bij het politiebureau. Het grootste deel is afkomstig uit dancing Klok.
6-3-1985 Vooraankondiging toneelspel van UDI in zaal Reinders.
Knipsels pagina 9
29-3-1985 Gemeente heeft het plan opgevat om de kern van Berghuizen te verbeteren. Ze denken aan straatverlichting, verharden van de zandwegen een inrichten van een speelterrein.
19-12-1975 De Gereformeerde kerk in Berghuizen bestaat 100 jaar.
Knipsels pagina 10
25-3-1985 Bergklanken bestaat 30 jaar en geeft een jubileumconcert.
 

106. Db-nr: 31068  
Document-kode: MP-09-1-11-11-20
Waar in archief: Kast 9, laag 1, map 11, bladzijde 11 t/m 20
Titel: Map Krantenknipsels 1985 - 1986, inhoud per pagina
Knipsels pagina 11
1985 De gereformeerde kerk Ruinerwold-Koekange bestaat 150 jaar. Dit werd herdacht tijdens een indrukwekkende dienst in de kerk in Berghuizen. Chr. Zangvereniging Excelsior verleende haar medewerking.
Knipsels pagina 12
1985 Vervolg van pagina 11.
Knipsels pagina 13
22-11-1985 Een in memoriam over Evert Jan Schuurman, die op 19 november is overleden, door Lammert Huizing.
22-11-1985 Ledenvergadering van het Groene Kruis. Organisatorisch komen er veranderingen aan.
24-5-1985 Bij de volleybal wordt het eerste damesteam van Ruinerwold kampioen in de 1e klasse van de stadsvolleybalcompetitie te Meppel.
Knipsels pagina 14
21-8-1985 Het modecentrum van Gerrit en Bertha Ham is gemoderniseerd en wordt geopend door loco-burgemeester Jan Bosma.
30-5-1995 Dijkhuizen is gereconstrueerd en dit wordt beëindigd met nodige feestelijkheden. Vooraankondigingen van de activiteiten vanaf 7 juni.
Knipsels pagina 15
1985 Dominee Smit van de Hervormde kerk neemt afscheid, van 20 jaar dienst.
Knipsels pagina 16
? Langs weg en drift in zuid-west Drenthe. Over gewoontes van vroeger.
Knipsels pagina 17
16-10-1985 Over de oprichting van de Stichting Historie van Ruinerwold, in mei 1985.
Knipsels pagina 18
20-5-1985 In de Buddingehof kregen de bejaarden een toneelstuk van KNA voorgeschoteld.
15-2-1985 De padvinders krijgen een clubhuis, dat zal op 23 februari worden geopend door Alexander Curly.
20-5-1985 Bijeenkomst van de vrouwenbond FVN. Lezing van mevr. De Jong over nieren.
20-5-1985 Ds. Krijtenburg heeft bedankt voor de benoeming in Zuidwolde en Berghuizen.
1-11-1985 Bijeenkomst van de plattelandsvrouwen-West. Lezing van mevr. Landeweer-Smit over binnenhuisarchitectuur.
1-4-1985 Hendrik en Stina Ham-van de Berg vijftig jaar getrouwd. Zij woonden vroeger aan de Oude Vaart.
22-2-2985 Woldzang hield haar jaarvergadering. Bespreking van het binnenkort te vieren veertig jarig bestaan.
Knipsels pagina 19
29-11-1985 Gemeente schaft materialen aan tegen de gladheid.
20-11-1985 In de gemeenteraad wordt besproken of het zinnig is spreekrecht in te voeren, voorafgaand aan de raadsvergadering. De meningen zijn verdeeld.
11-12-1985 Voorlichtingsavond bij Klok over de proefboringen van de NAM, b.v. nabij Vos tussen de Wolddijk en de Larijweg.
28-11-1985 Plannen van de nAM voor winning van gas aan de Wolddijk nabij Vos. Gemeente is er niet echt gelukkig mee.
11-12-1985 Aankondiging viering 40-jarig jubileum Woldzang bij Klok. Zang en toneel van eigen leden.
Knipsels pagina 20
20-12-1985 Gemeente geeft de hoop op een sporthal niet op, ondanks dat de kans op subsidie klein is.
 

107. Db-nr: 31069  
Document-kode: MP-09-1-11-21-30
Waar in archief: Kast 9, laag 1, map 11, bladzijde 21 t/m 30
Titel: Map Krantenknipsels 1985 - 1986, inhoud per pagina
Knipsels pagina 21
20-11-1985 Gemeentebelangen (Sipke Rumph) vreest dat er onvoldoende bekendheid is gegeven aan de bouwterreinen in Oosteinde.
20-11-1985 De VVD (Roelof Lier) klaagt over de slechte toestand van de weg Broekhuizen. Het lijkt wel een wasbord.
20-11-1985 Het CDA (Egbert Slomp) vraagt aandacht voor de cultuurhistorische elementen in Ruinerwold.
Knipsels pagina 22
20-11-1985 Ruinerwold gaat meer reclame maken voor het zwembad aan de Koekangerweg. Het aantal bezoekers valt tegen.
20-11-1985 Er komt een nieuwe uitweg vanaf de grasdrogerij, n.l. naar de Wolddijk.
Knipsels pagina 23
31-5-1985 Zuster Liet Louwerse stopt er mee na 20 jaar wijkwerk in Ruinerwold. Een uitgebreid interview.
Knipsels pagina 24
17-8-1985 Verslag van de paalzitwedstrijd bij de Kastelein.
Knipsels pagina 25
4-9-1986 Verhaaltje en foto van Blijdenstein.
Knipsels pagina 26
4-9-1986 Rechter kant van foto Blijdenstein.
Knipsels pagina 26
4-9-1986 Rechter kant van foto Blijdenstein.
Knipsels pagina 27
1-11-1985 Gemeentelijke kosten leges en begrafenisrechten gaan omhoog.
1-11-1985 Bijeenkomst in de Buddingehof van Stichting Historie van Ruinerwold. Presentatie van film en van een dia-serie. Er was ook een expositie in de hal van de Buddingehof.
Knipsels pagina 28
22-11-1985 Oefening van de pantser-artillerie uit Havelte in Ruinerwold.
22-11-1985 Ledenvergadering van de VOO. Voorlichting over de vervolgmogelijkheden in Meppel, na de lagere school.
22-11-1985 Frens Hofman omgekomen bij een verkeersongeluk aan Dijkhuizen.
Knipsels pagina 29
2-8-1985 Nelly Balfoort-Bosma onderzoekt de voorvaderen van de families Slomp en heeft er een boek van gemaakt, “Van boeren en brouwers”.
Knipsels pagina 30
2-8-1985 Vervolg van pagina 29.
 

108. Db-nr: 31070  
Document-kode: MP-09-1-11-31-40
Waar in archief: Kast 9, laag 1, map 11, bladzijde 31 t/m 40
Titel: Map Krantenknipsels 1985 - 1986, inhoud per pagina
Knipsels pagina 31
11-10-1985 Verslag van de oprichting van de Stichting Historie van Ruinerwold.
Knipsels pagina 32
1985 60-jarig jubileum van kerkkoor Con Amore
Knipsels pagina 33
4-10-1985 Foto van Piebe Boomsma en Elfie van Ree in Helsinki.
Knipsels pagina 34
4-10-1985 Verslag van Piebe Boomsma en Elfie van Ree in Helsinki.
Knipsels pagina 35
1985 Braderie en paalzitten als start voor de feestweek
Knipsels pagina 36
leeg
Knipsels pagina 37
1985 Motorcrosser Johnny Slomp stapt over naar de senioren. Een interview.
Knipsels pagina 38
1985 Vervolg op pagina 37
Knipsels pagina 39
22-4-1986 Luchtfoto van boerderij (Haakswold 2).
Knipsels pagina 40
29-1-1986 Jaarvergadering plattelandsvrouwen-oost. Expositie van de deelnemers aan de boetseercursus.
14-3-1986 Jan Willem Jonkers heeft sponsors gevonden voor zijn fietstocht van Parijs naar Ruinerwold.
9-1986 Ds. R.J.H. Brink is overleden, hij was jarenlang dominee op Blijdenstein.
17-1-1986 Mevr. Fabius is de nieuwe dominee op Blijdenstein.
13-9-1986 Over de Meppeler Kluiten, boter uit Ruinerwold aangevoerd op de Meppeler botermarkt.
 

109. Db-nr: 31071  
Document-kode: MP-09-1-11-41-50
Waar in archief: Kast 9, laag 1, map 11, bladzijde 41 t/m 50
Titel: Map Krantenknipsels 1985 - 1986, inhoud per pagina
Knipsels pagina 41
27-1-1986 Ds. Fabius ontvangen in de kerk van Blijdenstein.
Knipsels pagina 42
14-8-1985 Aankondiging van de feestweek in Ruinerwold.
Knipsels pagina 43
1986 PvdA is tegen het leveren van financiële steun aan de organisatoren van de fokveedag.
26-1-1986 Ruinerwold voert compostvaten in, er zullen er 50 worden aangeschaft om door te verkopen (met subsidie) aan de burgers.
28-1-1986 Twee inwoners van Koekange zijn op de bon geslingerd na het moedwillig verlielen van tuinhekken in Ruinerwold, na een bezoek aan een dancing.
1986 In Ruinerwold is een EHBO-vereniging opgericht, er hebben zich 25 leden aangemeld.
Knipsels pagina 44
16-5-1986 Een kalf van Bisschop moest worden bevrijd uit een giergreppel. De brandweer schoot te hulp.
1986 Reuring over het aanpassen van een grasveldje in een veld met struikjes. Omwonenden hadden last van voetballende jeugd op het grasveld.
Knipsels pagina 45
16-4-1986 Opnames van Radio Noord in het dorpshuis. Willem Nijstad (SHR), Albert Jonkers en Johnny Slomp waren te gast. Het RMK trad op, evenals Zwik-zwak.
Knipsels pagina 46
28-3-1986 De gemeente heeft een verzoek ingediend bij het ministerie voor de bekostiging van een gymlokaal achter het dorpshuis.
18-8-1986 Opening van de christelijke basisschool “De Arendsvleugel”.
1986 Ruinerwold heeft een sluitende begroting.
Knipsels pagina 47
15-8-1986 Reportage vanuit café Kwint aan het Kerkplein, foto met J.C. Thijn en H. van de Wetering.
Knipsels pagina 48
29-8-1986 De kans op een sporthal zijn behoorlijk vergroot, nu er een hogere vergoeding komt voor het gymnastiekonderwijs.
20-8-1986 Kinderen van de nieuwe school “De Arendsvleugel”hebben een rondrit gemaakt door Ruinerwold.
Knipsels pagina 49
1-1986 Foto van de Wold Aa.
20-12-1985 De benedenloop van de Wold Aa, in Meppel, zal een opknapbeurt krijgen.
1986 Jaap Jonker is geen lijsttrekken van het CDA, zoals in een eerdere uitgave abusievelijk werd vermeld, maar van de VVD.
28-3-1986 De gemeente Ruinerwold moet vóór 1-1-1991 vijf plaatsen voor woonwagens hebben gerealiseerd.
Knipsels pagina 50
1986 In het plan van de ruilverkaveling Ruinerwold-Koekange wordt geen alternatief pan opgenomen voor de waterbeheersing. Dit tot teleurstelling van het waterschap “De Wold Aa”.
 

110. Db-nr: 31072  
Document-kode: MP-09-1-11-51-60
Waar in archief: Kast 9, laag 1, map 11, bladzijde 51 t/m 60
Titel: Map Krantenknipsels 1985 - 1986, inhoud per pagina
Knipsels pagina 51
17-1-1986 De ruilverkavelink Ruinerwold-Koekange zal als consequentie hehbben dat er boerderijen verplaatst zullen moeten worden. Met name aan de Dokter Larijweg staan de bedrijven vaak veel te dicht op elkaar.
Knipsels pagina 52
1-1986 Over het algemeen positieve reacties van de boeren op de plannen van de ruilverkaveling.
Knipsels pagina 53
28-3-1986 Gemeentebelangen heeft een stuk in de krant gezet met als titel Kiezersbedrog, gericht tegern het CDA en de VVD. Ondanks aandringen van deze twee fracties nam gemeentebelangen geen woord terug van deze ingezonden brief.
Knipsels pagina 54
1-1986 Interview met wethouder Jan Bosma, die binnenkort stopt met de gemeentepolitiek.
22-1-1986 Wethouder Bosma stopt met de gemeentepolitiek
Knipsels pagina 55
1-1986 Vervolg interview Jan Bosma
Knipsels pagina 56
1985 Harry Schaapman wederom de Sterkste Man in Ruinerwold.
1985 Er was een mini-triatlon georganiseerd, start in het zwembad.
Knipsels pagina 57
20-8-1986 Willem Nijstad heeft een boekje uitgebracht over 80 jaar zuivel in Ruinerwold. Een interview met de schrijver.
Knipsels pagina 58
20-8-1986 Vervolg interview Willem Nijstad.
Knipsels pagina 59
19-3-1986 De winkel van H. Boverhof is na een grondige verbouwing weer heropend, door burgemeester Witteveen.
Knipsels pagina 60
30-4-1986 Speciale uitgave van de Meppeler Courant ter ere van het huwelijk van Albert Brunsting met Jennie Fortuin.
 

111. Db-nr: 31073  
Document-kode: MP-09-1-11-61-70
Waar in archief: Kast 9, laag 1, map 11, bladzijde 61 t/m 70
Titel: Map Krantenknipsels 1985 - 1986, inhoud per pagina
Knipsels pagina 61
25-4-1986 Wethouder Bosma stopt er mee en wordt geridderd.
Knipsels pagina 62
19-4-1986 Rubriek Noorder Rondblik, De eerste Drenten in Amerika. Met o.m. volk uit Ruinen en Ruinerwold.
Knipsels pagina 63
1976 Ruinerwold werkt mee aan het plan van de IGMO voor een centraal antennesysteem.
Knipsels pagina 64
13-8-1986 De Woldruiters hebben een nieuw terrein voor het concours hippique.
Knipsels pagina 65
19-12-1986 Voortbestaan van zwembad Ruinerwold blijft een vraagteken.
19-12-1986 De Woldruiters leggen een buitenmanege aan achter de zuivelfabriek.
19-12-1986 Er komt een wandelpad vanaf het gemeentehuis tot het Vonder.
19-12-1986 Dorpsvernieuwing Berghuizen valt eenvoudiger uit.
Knipsels pagina 66
25-8-1986 Historie zuivelfabriek in boekvorm, door Willem Nijstad.
Knipsels pagina 67
11-1986 De verbetering van de weg Broekhuizen lat nog jaren op zich wachten.
Knipsels pagina 68
19-12-1986 De sporthal lijkt er nu toch echt te komen.
Knipsels pagina 69
19-12-1986 Grasdrogerij is een soort Goede Tijden, Slechte Tijden aan het worden.
19-12-1986 De nieuwbouw in de Wijert begint al aardig vorm te krijgen.
Knipsels pagina 70
1986 Gemeentebestuur staat wantrouwens tegenover de regiovorming. Geen vierde bestuurslaag.
1986 Onroerend goed belasting moet omhoog.
 

112. Db-nr: 31074  
Document-kode: MP-09-1-11-71-80
Waar in archief: Kast 9, laag 1, map 11, bladzijde 71 t/m 80
Titel: Map Krantenknipsels 1985 - 1986, inhoud per pagina
Knipsels pagina 71
17-11-1986 Stichting Historie vertoonde oude dorpsfilms in De Buddingehof.
20-11-1986 Advertentie van Stichting Historie, presentatie van de dorpsfilms in zaal Ruinders en in dorpshuis De Bargn.
19-12-1986 Veel lof voor Stichting Historie vanuit de gemeenteraad, jaarlijkse bijdrage van fl. 1000,=. Alleen Gemeentebelangen vond dat men zelf wel wat meer aan fondsenwerving kon doen.
29-12-1986 Uitnodiging tot inspraak in het kader van de wet op de stads/ en dorpsvernieuwing.
Knipsels pagina 72
14-3-1986 Jan Willem Jonkers heeft een sponsor gevonden voor zijn fietstocht Parijs - Ruinerwold.
29-1-1986 Bijeenkomst plattelandsvrouwen Oost in zaal Reinders.
13-9-1986 Verhaal over Meppeler Kluiten (zie eerder.
1986 Vrouw uit Ede opgepakt die juwelen had begraven in een tuin in de omgeving van Ruinerwold, waarde fl. 200.000,=.
Knipsels pagina 73
leeg
Knipsels pagina 74
6-8-1986 Over de expositie Uut ’t Wold van Jan Brouwer, met zijn houtsnijwerken.
Knipsels pagina 75
6-8-1986 Vervolg Jan Brouwer
Knipsels pagina 76
22-3-1986 Ruinerwold krijgt op korte termijn een gymnastiekzaal.
29-4-1986 Jeugdige bezoekers van Klok malen blijkbaar niet om hun eigendommen, gevonden voorwerpen worden zelden opgehaald.
Knipsels pagina 77
9-4-1986 Alexander Curly verlaat na 10 jaar weer Ruinerwold.
Knipsels pagina 78
1986 Interview met M.E. Sassen en Marrie Blaauw, leden van het hoofdbestuur van de Plattelandsvrouwen Drenthe.
Knipsels pagina 79
22-12-1986 Reportage over het bizarre ongeluk van A.J. Noordhuis, die werd gespiest op een tand van een kuilvoersnijder.
Knipsels pagina 80
22-12-1986 Vervolg van pagina 79.
 

113. Db-nr: 31147  
Document-kode: MP-09-1-13-01-10
Waar in archief: Kast 9, laag 1, map 13, bladzijde 1 t/m 10
Titel: Map Krantenknipsels 1987 deel 2, inhoud per pagina
Knipsels pagina 1
7-1987 Folder van foto-expositie Dorpsbeeld ’60 – ’87, van SHR i.s.m. Albert Brunsting.
Knipsels pagina 2
7-1987 Aankondiging expositie SHR in de museumboerderij.
11-1987 Advertentie dia-avonden SHR.
Knipsels pagina 3
1-7-1987 D1-team van VVR is kampioen geworden. Foto met de namen.
Knipsels pagina 4
3-7-1987 Aan de Molenbergh zullen zeven woningwetwoningen gebouwd worden.
1-7-1987 Verslag van de wielerronde van Ruinerwold, Dries Timmer is de winnaar.
8-7-1987 SHR heeft een expositie samengesteld in de Karstenhoeve.
1-7-1987 Zwembad aangepast, nu energiezuiniger en een betere kwaliteit van het zwemwater.
Knipsels pagina 5
3-7-1987 Gemeenteraad heeft het besluit genomen, er komt een sporthal.
3-7-1987 Gemeente stoot de burgemeesterswoning (Kerkweg 2) af.
Knipsels pagina 6
3-7-1987 Gemeente geeft groen licht voor transportbedrijf Everts, Wolddijk 4.
3-7-1987 De vrijwillige brandweer hield een viswedstrijd met de omliggen de korpsen. Ruinerwold won, voor Havelte en Zuidwolde.
Knipsels pagina 7
11-7-1987 De familie Knol is 50 jaar kruidenier in Ruinerwold.
Knipsels pagina 8
16-7-1987 Weg op Weerwille moet worden verbreed, Diverse eiken moeten hiervoor wijken.
23-7-1987 Er komen gelden beschikbaar voor de renovatie van dorpshuis de Barg’n in Berghuizen.
16-7-1987 Plattelandsvrouwen-Oost kreeg bezoek van haar zustervereniging uit het Duitse Furstenau. Gezamenlijke boottocht in Giethoorn.
Knipsels pagina 9
3-7-1987 De raad van Ruinerwold is boos op Witteveen, die de Meppelere Courant al op de hoogte bracht van de sporthalplannen, voordat de raad er vanaf wist.
15-7-1987 Woldzang ging een dagje op reis, naar o.a. de Veluwe.
15-7-1987 TOVOS hield een sportdag, samen met WVG uit de Wijk en DOO uit Ruinen. Alle uitslagen.
15-7-1987 Foto-expositie in de museumboerderij, van Stichting Historie i.s.m. Albert Brunsting.
Knipsels pagina 10
6-7-1987 Verslag van het Zomerfeest Oosteinde. Met alle uitslagen.
 

114. Db-nr: 31148  
Document-kode: MP-09-1-13-11-20
Waar in archief: Kast 9, laag 1, map 13, bladzijde 11 t/m 20
Titel: Map Krantenknipsels 1987 deel 2, inhoud per pagina
Knipsels pagina 11
17-7-1987 Nieuwe groentezaak in Ruinerwold, van Jan en Gea Lubbinge.
17-7-1987 Meisje van 16 jaar verkracht op splitsing Haakswold / Boerpad.
Knipsels pagina 12
22-7-1987 Politieonderzoek in verkrachtingszaak zit muurvast, politie houdt een passantenonderzoek exact een week na het gebeurde.
Knipsels pagina 13
22-7-1987 Politieonderzoek in verkrachtingszaak zit muurvast, politie houdt een passantenonderzoek exact een week na het gebeurde.
27-7-1987 De abonnementskosten voor de bibliotheek zullen in 1988 worden verhoogd met een rijksdaalder.
27-7-1987 Verslag van de 62e fokveedag in de Wijk, georganiseerd door Veehouderij Belangen Zuidwest Drenthe. Alle uitslagen, veel winnaars uit Ruinerwold.
Knipsels pagina 14
24-7-1987 Interview met Willem Arnhold, die aan de Buitenhuizerweg 9a een biologisch-dynamische yogurtmakerij heeft gevestigd.
31-7-1987 Veel belangstelling voor water-gewenningslessen in het zwembad aan de Koekangerweg.
Knipsels pagina 15
31-7-1987 Mogelijke VVV in het stookhok naast de museumboerderij.
27-7-1987 De voorgevel van het stookhok naast de museumboerderij staat op instorten, B&W stelt voor dit te herstellen.
Knipsels pagina 16
27-7-1987 Reconstructie van het kruispunt bij Blijdenstein (N375). B&W is tegen optie III, een verhoging van de S10 (nu N375), maar zal wel meewerken.
31-7-1987 De reconstructie van de kern van Weerwille loopt vertraging op, gemeente wil eerst toezegging uit Assen voor financiële ondersteuning.
31-7-1987 De raad complimenteert B&W met de voortvarende aanpak van het inzamelen van het chemisch afval.
22-7-1987 Bij een snelheidscontrole op Oosteinde bleek dat maar liefst één op de vier automobilisten daar te hard reed.
Knipsels pagina 17
29-7-1987 Een ongeluk op Oosteinde zorgde voor twee auto’s rijp voor de sloop en de voorpui van de voormalige smederij van Lotterman totaal ontzet.
Knipsels pagina 18
30-7-1987 Martijn de Jonge (CDA) neemt burgemeester Witteveen de maat, over het interview met de Meppeler Courant over de sporthal, terwijl de raad nog nergens van wist.
30-7-1987 Er is verontrusting in de raad over de vervuilde grond nabij metaalindustrie Waelbers aan de Kerkweg.
Knipsels pagina 19
29-7-1987 Verslag van de 62e fokveedag in de Wijk, georganiseerd door Veehouderij Belangen Zuidwest Drenthe. Alle uitslagen, veel winnaars uit Ruinerwold.
Knipsels pagina 20
31-7-1987 Voor de reconstructie van de kruising S10 op Blijdenstein heeft de provincie, tot opluchting van de gemeenteraad, gekozen voor optie II.
27-7-1987 Voorstellen van B&W t.a.v. inzameling chemisch afval
31-7-1987 Raadslid Roelof Lier (VVD) voorspelt ongelukken op weg Broekhuizen, vanwege de slechte staat van deze weg.
 

115. Db-nr: 31149  
Document-kode: MP-09-1-13-21-30
Waar in archief: Kast 9, laag 1, map 13, bladzijde 21 t/m 30
Titel: Map Krantenknipsels 1987 deel 2, inhoud per pagina
Knipsels pagina 21
10-8-1987 Quiz op feestavond t.g.v. concours-hippique werd gewonnen door de brandweer, voor het DLG en het SKW.
12-8-1987 Verslag van het concours-hippique van de Woldruiters, met de voornaamste uitslagen.
Knipsels pagina 22
5-8-1987 Vooraankondiging van het concours-hippique van de Woldruiters, interview met voorzitter Egbert Emmink.
28-8-1987 B. Ridderman wordt de nieuwe beheerder van dorpshuis De Barg’n.
30-8-1987 B&W zal serieus nadenken over een eventuele verkoop van garageboxen aan de Vos van Steenwijkstraat en de Kerkweg.
Knipsels pagina 23
5-8-1987 Meerjarenplan restauratie monumenten, voor Ruinerwold is slechts fl. 47.000,= beschikbaar.
Knipsels pagina 24
10-8-1987 Verslag van het door regen geplaagde concours-hippique van de Woldruiters
Knipsels pagina 25
5-8-1987 Als de pijp met een aantal meters wordt verhoogd en er op zondag niet wordt gedraaid zal de provincie aan de grasdrogerij toestemming verlenen om dit najaar bietenpulp te drogen
Knipsels pagina 26
24-8-1987 Verslag van de optocht van het zomerfeest en andere onderdelen van het laatste weekend van de feestweek.
Knipsels pagina 27
24-8-1987 Over de optocht van het zomerfeest, een foto.
Knipsels pagina 28
24-8-1987 Verslag van het zomerfeest van Ruinerwold. Uitslagen.
Knipsels pagina 29
26-8-1987 De foto-expositie van SHR in de museumboerderij is nog drie weken te bezichtigen.
26-8-1987 Over de unieke oplossing van B&W t.a.v. inzameling chemisch afval
24-8-1987 Demonstraties van menvereniging De Inspan trokken veel publiek.
26-8-1987 Hendrikus de Roo ontdekte in zijn tuin een kolossale gele knol. Hij woog 3 kg en had een omtrek van 70 centimeter.
Knipsels pagina 30
24-8-1987 Gebouwd hoeft minder mee te betalen aan de ruilverkaveling Ruinerwold – Koekange.
24-8-1987 Het kachelmuseum van Jan de Graaf aan de Dokter Larijweg stopt er mee, de kachels worden geveild bij het Amsterdamse Sotheby’s.
 

116. Db-nr: 31150  
Document-kode: MP-09-1-13-31-40
Waar in archief: Kast 9, laag 1, map 13, bladzijde 31 t/m 40
Titel: Map Krantenknipsels 1987 deel 2, inhoud per pagina
Knipsels pagina 31
24-8-1987 De Jobingstaf is weer terug in Ruinerwold. Flinkert en Jongman hebben hem weer terug geroofd vanuit Meppel.
28-8-1987 Poging tot inbraak bleek een nachtbrakende zoon te zijn. Getuigen hoeven zich niet meer te melden.
Knipsels pagina 32
9-9-1987 Gemeenteraad moet beslissen over VVV-kantoor in Ruinerwold, in het stookhok naast de museumboerderij.
14-9-1987 De open monumentendag trok in Ruinerwold veel bezoekers, vanuit het gehele land.
18-9-1987 G.J. Bos uit Koekange brengt binnenkort een boekje uit over Berghuizen.
Knipsels pagina 33
9-9-1987 Bouwbedrijf Smilde van de Kerkweg Bouwt een huis in één dag op, hier aan de Lienkamp 2.
Knipsels pagina 34
4-9-1987 Open huis in de bibliotheek. Met gelegenheid tot stellen van vragen.
2-9-1987 De seriewedstrijden korfbal zijn weer achter de rug. Het weer werkte erg mee.
Knipsels pagina 35
4-9-1987 Verslag van de zwemvierdaagse in het zwembad van Ruinerwold – Koekange.
Knipsels pagina 36
11-9-1987 Nijland is het gedoe met melkquota en mestwet zat, hij gaat duiven melken. Er is een fraaie duiventil verschenen voor zijn boerderij.
Knipsels pagina 37
8-9-1987 Lina van de Berg, beheerder van de museumboerderij, is door het gemeentebestuur benaderd om het VVV-kantoor in het stookhok naast de museumboerderij te runnen.
Knipsels pagina 38
16-9-1987 De spelers van het eerste team van VVR is door e bondsspaarbank in een nieuwe tenue gestoken.
30-9-1987 De raad van Ruinerwold was afgelopen week goedgeefs, meerdere voorstellen met financiële consequenties werden aangenomen.
Knipsels pagina 39
16-9-1987 Over een week wordt begonnen met de aanpak van de kruising Broekhuizen met de N375.
Knipsels pagina 40
16-9-1987 De schoorsteen van de grasdrogerij moet minimaal twee keer zo hoog worden. Alleen dan zal de provincie een vergunning afgeven.
 

117. Db-nr: 31151  
Document-kode: MP-09-1-13-41-50
Waar in archief: Kast 9, laag 1, map 13, bladzijde 41 t/m 50
Titel: Map Krantenknipsels 1987 deel 2, inhoud per pagina
Knipsels pagina 41
11-9-1987 Aankondiging van de open monumentendag in Ruinerwold, Ruinen en Staphorst. Er is een autoroute van 65 kilometer uitgezet.
19-10-1987 Bijeenkomst zusterkring NH-kerk, presentatie over goede voeding.
14-9-1987 Uitstapje van de bejaarden naar de museumboerderij in Staphorst.
18-9-1987 Binnenkort komt een boekje uit over Berghuizen, van G.J. Bos.
1987 B. Ridderman wordt de nieuwe beheerder van dorpshuis De Barg’n in Berghuizen.
Knipsels pagina 42
9-10-1987 Bekendmaking vergunning voor gasproduktieinstallatie.
28-10-1987 Jan Mos autobedrijf krijgt een grotere showroom.
Knipsels pagina 43
16-9-1987 Er komt schot in de ruilverkaveling Ruinerwold-Koekange.
9-1987 Raad van Staten verwerpt het bezwaar van H.J. Oosten tegen de vergunning voor uitbreiding van de grasdrogerij.
2-10-1987 Opening van sneldrukkerij Hogeboom.
Knipsels pagina 44
23-9-1987 Er is subsidie binnen voor de renovatie van dorpshuis De Barg’n in Berghuizen, ongeveer fl. 98.000,=.
21-9-1987 Er komt veel voorlichting over de ruilverkaveling. Jaap Jonker wordt voorzitter van de Werkgroep voorlichting.
25-9-1987 De gemeenteraad is vrijgevig en keurt meerdere projecten goed, b.v. riolering in de Buddingerstraat en op Weerwille.
Knipsels pagina 45
23-9-1987 Nieuw bestemmingsplan Berghuizen geeft ruimte voor zeven woningen.
23-9-1987 De klinkerweg Broekhuizen wordt volgend voorjaar vervangen door een asfaltweg.
25-9-1987 Henk Tiemens doet zijn drukkerij Tiemens v/h Centraal Copieer Bureau over aan K. Broekman, die het voortzet onder de naam Broekmans Drukwerk.
Knipsels pagina 46
23-9-1987 De gemeenteraad geeft toestemming voor de bouw van een nieuwe loods voor transportbedrijf H. Zoer in Oosteinde.
23-9-1987 B&W stelt voor aan de raad een krediet van fl. 1.990.690 ter beschikking te stellen voor de bouw van een sporthal.
23-9-1987 De Jobingstaf is weer terug in Ruinerwold, na een kortstondig verblijf in Meppel. Bennie Flinkert wist hem terug te halen.
23-9-1987 De Buddingerstraat wordt gereconstrueerd. Denk aan de riolering, groenstroken en nieuwe straatverlichting.
30-9-1987 Transportbedrijf Everts krijgt geen toestemming van de provincie voor een vestiging aan de Wolddijk 4, nu geitenboerderij De Sikke.
Knipsels pagina 47
23-9-1987 Weerwille krijgt een nieuw wegvak, en riolering met een modern pompgemaal.
25-9-1987 Sneldrukkerij Hogeboom vestigt zich in Ruinerwold.
Knipsels pagina 48
25-9-1987 De raad geeft toestemming voor het huisvesten van drie asielzoekers in Ruinerwold.
25-9-1987 Raad geeft accoord voor het krediet voor de sporthal van ongeveer fl. 2.000.000,=.
6-11-1987 Harm Vonckschool houdt zich een week lang bezig met een natuurproject.
Knipsels pagina 49
28-9-1987 Leerlingen van de lagere school aan de Kerkweg van 1937 hielden een reünie, op initiatief van R. Oostra-Snider en Jan Meijer.
Knipsels pagina 50
11-9-1987 Oprichting Stichting Basiseducatie Zuidwest-Drenthe. De gemeentes in Zuidwest-Drenthe hebben zich verenigd, met als doel volwassenen-educatie.
23-9-1987 Er komt een wandelpad langs het Boerpad, tussen ’t Vonder en Dijkhuizen.
25-9-1987 Weg Broekhuizen wordt volgend jaar eindelijk verbeterd.
 

118. Db-nr: 31152  
Document-kode: MP-09-1-13-51-60
Waar in archief: Kast 9, laag 1, map 13, bladzijde 51 t/m 60
Titel: Map Krantenknipsels 1987 deel 2, inhoud per pagina
Knipsels pagina 51
25-9-1987 De grasdrogerij heeft toestemming voor het plaatsen van een nieuw trafo-gebouw.
23-10-1987 Wim van Boekel is 65 jaar geworden. Foto.
Knipsels pagina 52
16-10-1987 De grasdrogerij is klaar voor het drogen van bietenpulp, nu de schoorsteen twee keer zo hoog is geworden.
7-10-1987 De provincie geeft de grasdrogerij toestemming voor het drogen van bietenpulp, mits er op zondag geen pulp wordt aangevoerd. Ook moet de schoorsteen twee keer zo hoog worden.
16-10-1987 Advertentie, grasdrogerij zoekt een onderhoudsmonteur.
Knipsels pagina 53
5-10-1987 Perenpluk levert de gemeente fl. 2.011,= op. Boven verwachting.
14-10-1987 De heer van Es stopt als voorganger van de hervormde Kapel.
19-10-1987 De heer van Es is gestopt als voorganger bij de hervormde Kapel.
Knipsels pagina 54
30-10-1987 De voormalige stortplaats in Berghuizen is slechts minimaal verontreinigd, verdere maatregelen zijn niet nodig.
21-10-1987 Sempre Sereno organiseerde een geslaagd Blaaskapellenfestival.
28-10-1987 Ruinerwold heeft weer een sluitende begroting voor 1988. Wel moeten enkele belastingen worden verhoogd.
2-10-1987 Installatietechniek K.J. van Dijk houdt Open Huis in hun nieuwe pand aan de Hoge Akkers.
Knipsels pagina 55
2-10-1987 Binnenkort speciale voorlichtingsbijeenkomsten over de ruilverkaveling voor vrouwen.
30-10-1987 De concierge van het gemeentehuis, het echtpaar Mulder-Wiltinge, stopt er mee. Einde van een tijdperk.
2-10-1987 Opening van Sneldrukkerij Hogeboom.
Knipsels pagina 56
19-10-1987 Sempre Sereno organiseerde een geslaagd Blaaskapellenfestival.
14-10-1987 Klein chemisch afval zal gescheiden worden ingezameld.
2-10-1987 Bijeenkomst van de CPB Ruinerwold.
Knipsels pagina 57
12-10-1987 Foto van Lefert Huizing, die met een kar met paard naar de koeien gaat om te melken.
12-10-1987 Oude ansicht van Ruinerwold, rondom Dijkhuizen 25 en 27.
Knipsels pagina 58
1978 Aankondiging veiling van woningen Wolddijk 39 en Dokter Larijweg 16.
24-12-1947 Uitspraak van de rechtbank te Assen, waarin meerdere Ruinerwolders worden veroordeel tot boetes van fl. 50,= tot 100,= voor “radiotoestel”?
Knipsels pagina 59
7-11-1987 Kofferbakverkoop van de middenstandsvereniging as een groot succes.
14-1-1985 Sempre Sereno had een uitvoering in zaal Reinders
Knipsels pagina 60
4-11-1987 Aankondiging kofferbakverkoop.
4-11-1987 27 bezwaren ingediend bij GS tegen de ruilverkaveling.
4-11-1987 Nog een artikel over de kofferbakverkoop.
 

119. Db-nr: 31153  
Document-kode: MP-09-1-13-61-70
Waar in archief: Kast 9, laag 1, map 13, bladzijde 61 t/m 70
Titel: Map Krantenknipsels 1987 deel 2, inhoud per pagina
Knipsels pagina 61
9-11-1987 Gemeente sluit overeenkomst met de Stichting de Buddingehof over het schoonmaken van de sporthal.
9-11-1987 Kofferbakverkoop was een groot succes.
30-10-1987 Interview met Henk Buld een Gerrit Ham over de aanstaande kofferbakverkoop.
Knipsels pagina 62
19-10-1987 Uitgave van “Ach Lieve Tied” over de historie van Drenthe, door het Drents Museum en het Drents Archief.
22-10-1987 CdK Oele is niet onverdeeld positief over de uitgave “Ach Lieve Tied”.
18-11-1987 Bijeenkomst jonge agrariërs, over o.m. genetische manipulatie.
2-12-1987 Diverse personen nemen afscheid van het Zomerfeestcomitee (L. Schuring, M. Beets, B. Knol, D. Hanson, R.J. Tabak, J. Bakker, G. Brink, K. Mulder), ook H. Slomp, hij werd benoemd tot erelid omdat hij maar liefst 25 jaar secretaris was geweest.
20-11-1987 Welfare-markt van het Rode Kruis in ’t Vonder.
Knipsels pagina 63
2-11-1987 Uitvoering van UDI van “Dr. Lexo als overgrootvader”
2-11-1987 TOVOS organiseerde een sponsorloop en haalde fl. 5.420,= op voor nieuwe turntoestellen.
Knipsels pagina 64
25-11-1987 Burgemeester Witteveen trapt af voor de bouw van de sporthal.
27-11-1987 B&W tegen een verhoging van de N375 bij Blijdenstein.
Knipsels pagina 65
9-11-1987 KNA geeft toneeluitvoering van “De Goede Gokker”.
4-11-1987 Uitvoering van UDI van “Dr. Lexo als overgrootvader”
Knipsels pagina 66
4-11-1987 Bodemvervuiling in Berghuizen valt erg mee.
4-11-1987 Onroerend Goed Belasting heet hangijzer in de raadsvergadering.
11-1987 Bijeenkomst van de Gereformeerde Vrouwenvereniging. Over het hospitaalschip de Henry Dunant.
Knipsels pagina 67
27-11-1987 Viertal (uit Ruinerwold, Koekange en Staphorst) bekent vernieling te hebben aangericht bij het dorpshuis in de nacht van oud op nieuw.
27-1-1987 Gemeente geeft subsidie op ophalen oud papier, alleen voor scholen of verenigingen met een sociaal of cultureel doel.
30-1-1987 Gemeenteraad stemt morrend in met de winkel van G. Keizer aan de Kerkweg.
25-10-1987 Rode Kruis organiseert een welfareverkoop in ’t Vonder.
25-9-1987 Broekhuizen krijgt nieuw asfalt.
Knipsels pagina 68
27-2-1987 Er komt een totaalvisie over het dubbellint.
4-11-1987 Afspraken met de Buddingehof over beheer sporthal.
19-10-1987 Van Es vertrekt bij de hervormde Kapel.
25-11-1987 Open School voor volwassenen.
4-11-1987 Monstertour in de Buddingehof, optredens van Elise en Frankenstein.
Knipsels pagina 69
18-10-1989 Over de bestuurscrisis in Ruinerwold, met burgemeester Witteveen.
Knipsels pagina 70
18-10-1989 Over de bestuurscrisis in Ruinerwold, met burgemeester Witteveen.
 

120. Db-nr: 31154  
Document-kode: MP-09-1-13-71-80
Waar in archief: Kast 9, laag 1, map 13, bladzijde 71 t/m 80
Titel: Map Krantenknipsels 1987 deel 2, inhoud per pagina
Knipsels pagina 71
30-10-1987 Reuring in de raad over de OGB.
30-10-1987 De conciërge van het gemeentehuis, het echtpaar Mulder-Wiltinge, stopt er mee. Einde van een tijdperk.
30-10-1987 Bijenkomst Jonge Boeren over genetische manipulatie
9-11-1987 Bodemvervuiling Berghuizen valt erg mee
6-11-1987 KNA geeft uitvoering in zaal Tiemens.
Knipsels pagina 72
27-11-1987 Raad stelt de tarieven voor de sporthal vast.
27-11-1987 Verbazing omdat Voorstel Regiovorming niet op de agenda staat.
Knipsels pagina 73
30-12-1987 Raadsfracties ontstemd over berichtgeving in de pers voordat de raad er vanaf weet.
30-12-1987 Weg Broekhuizen kan eerder worden aangepakt.
30-12-1987 Komend jaar meer en meer bezuinigingen
30-12-1987 Jongerendag van Jong Agrarisch Drenthe in Klok. Over vee en over graslandverbetering.
30-12-1987 Kerstviering van de zusterkring van de NH-kerk.
30-12-1987 Door vertrek van de conciërge in het gemeentehuis kan de secretarie vergroot worden.
Knipsels pagina 74
13-11-1987 Gemeente organiseerde een kleurplaatwedstrijd, i.v.m. inzamelen chemisch afval. Egbert Slomp deelt de prijzen uit aan Jeroen Muller, Matthijs Klomp, Erica Veld, Annemiek Ypey, Jolanda Dijk en Marjon Meijer.
16-12-1987 Aankondiging bijeenkomst Jong Agrarisch Drenthe, lezing over vee en graslandbeheer.
30-11-1987 Telefooncel aan Dijkhuizen vernield door vandalen.
Knipsels pagina 75
27-11-1987 Voorgevel stookhok bij museumboerderij staat op instorten, B&W wil geld opzij leggen voor herstel.
27-11-1987 kleuters komen in de verdrukking bij het onderwijs op de basisscholen.
27-11-1987 Aan de Molenbergh komen zeven woningwetwoningen.
Knipsels pagina 76
4-12-1987 Ruilverkaveling komt steeds dichterbij. Volgend jaar de stemming.
Knipsels pagina 77
2-12-1987 Ruilverkaveling komt steeds dichterbij. Volgend jaar de stemming.
20-11-1987 Ruinerwold gaat accoord met samenwerking binnen de gemeentes in Zuid-west Drenthe.
Knipsels pagina 78
2-12-1987 De Provinciale Planologische Commissie gaat accoord met de ruilverkaveling.
27-11-1987 PPC verwerpt de bezwaren tegen de ruilverkaveling.
Knipsels pagina 79
7-12-1987 Een brandje in de keuken bij de familie Lier aan Broekhuizen was snel geblust.
13-11-1987 Nabij de Oude Vaart is een pelikaan gespot.
12-1987 De toezichthouders zullen tijdens oud en nieuw hard optreden tegen vernielingen.
Knipsels pagina 80
11-12-1987 Familie de Leeuw wint een reis naar een vakantiepark in Zeeland, verloting van de middenstand.
4-12-1987 Ruinerwoldse kinderjury kiest het boek “Verborgen Steeg” van Johan Diepstraten als beste kinderboek.
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 6 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

Begin        Vorige      1   2   3   4   5   6       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 19 april 2021