Beeldbank Stichting Historie van Ruinerwold
 → 
 →  [Fotonummer 01054]
 

 
 

 
 

 

Uitgebreid zoeken
Fotonummer : 01054
 
Titel : Pastorie en theologische school Berghuizen
Plaats/dorp : Ruinerwold
Straatnaam : De Weidenweg 52    (1947-1956: C62)
Datering : 1954
Bijzonderheden : Tekening. Krantenknipsel april 1954, mogelijk getekend door Bert Bouman.

De opleidingsschool in De Bergen.

Toen Ds. W. A. Kok van Dwingeloo naar Berghuizen (de Bergen) verhuisde, werd de opleiding van predikant ook meteen naar hier verplaatst.
De leerlingen uit onderscheidene provinciŽn, zelfs uit de Graafschap (Bentheim) kwamen wekelijks bij hem op de les, die gratis gegeven werd. Echter moesten zij per week f 1.50 aan kostgeld betalen.
In de literarische vakken werd Ds. Kok geholpen door den heer Rozensweigh, een bekeerden Jood, die bij T. F. de Haan te Birdaard gestudeerd had. Sommige studenten namen bovendien privaatles bij den Rector der Latijnsche school te Meppel.
"Ds. Wolter" (Kok) werd beroepen te Hoogeveen, waarheen hij vertrok in het voorjaar van 1846 en waar hij bevestigd werd door zijn broeder en bij zijn intree tot tekst had Rom.1 :16. De studenten, ten getale van 17, gingen mede naar Hoogeveen.
Twee bleven door bijzondere omstandigheden eerst achter, n.l. R. v. d. Scheer en J. Kooiker, die ook ouderling was te Ruinerwold. Ook Rozensweigh ging eerst in 't laatst van April '46 naar Hoogeveen.
De studenten betaalden een gulden leergeld per week en twee gulden of een rijksdaalder voor kamerhuur met kost en inwoning. Onder de leerlingen van deze school waren bijzonder begaafde mannen, o.a. J. Kreulen en J. Bavinck.
Na deze uitweiding over de opleiding keren we tot de Gereformeerde gemeente alhier terug. Men begon hier na de stichting dezer kerk al gauw behoefte te voelen aan een goeden voorganger. De eerste voorganger is waarschijnlijk geweest J. F. Zeebuyth, die voor "elke reize godsdienstoefening" een vrijwillige gift van een gulden kreeg. Hij werd tot 6 maanden gevangenisstraf veroordeeld, omdat hij had gesproken voor meer dan 19 personen.
Met het godsdienstonderwijs voor kinderen belastte zich in Sept. 1837 de diaken J. R. Kamer, die daarvoor als bezoldiging zal genieten 't geen in de catechisaties gecollecteerd wordt.
Den 25sten October van hetzelfde jaar besloot de kerkeraad in plaats van H. A. de Vos, die was vertrokken, een nieuwen voorganger of oefenaar te zoeken, waarbij het oog viel op H. H. Knol te Smilde, die 10 April 1838 als zoodanig in functie trad.
"Hij krijgt iederen Zondag f 2 voor het waarnemen van den dienst. Bijzondere diensten op Paschen Pinksteren, enz., zal hij uit liefde doen. Voor het leeren van de jeugd zal hij van elken leerling 3 stuivers ontvangen."
De pastorie en school stonden dichtbij de boerderij, De Weidenweg 52.
 
Fotograaf : Onbekend  
Rubriek : Gebouwen
Subrubriek : School
Categorie : Dia
 

Vorige object   Volgende object

Heeft u aanvullende informatie over bovenstaande foto?
Wij vernemen dat zeer graag van u via het  

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 28 december 2022