Bibliotheek Stichting Historie van Ruinerwold
 → 
 →  [db-nr 95866]
 

 
 

 
 

 

Uitgebreid zoeken
db-nr : 95866
 
Titel boek / art. : Nieuwe Drentsche Volksalmanak voor het jaar 1887
Auteur(s) : Hartogh Reijs van Zouteveen, H.
Versch. jaar : 1886
Beschrijving : Verschijnt jaarlijks. Vijfde jaargang.
 
Document-nr : B-605
Medium : Boek
Genre : Cultuur
Uitgever / Bron : Van Gorcum en Comp. te Assen
Aantal blz. : 254
Afmeting : 12 x 19
ISBN/EAN-nr :
Index boek : P. 19 Lodewijk 11 van Beieren, door Dr. H. Hartogh Heijs van Zouteveen.
P. 23 Karel de Groote bedwingt de Saksers en verovert Drenthe, door Oldenhuis Gratama.
P. 32 Heidens, door J.v.d.V.
P. 34 Het gerechtelijk te keer gaan van ’t verwekken van vrees voor spoken, door J. Kijmmell.
P. 36 De kerk te Anloo (met een plaat), door Mr. W. L. van den Biesheuvel Schipper.
P. 52 De Slaapvallei, door Alb. Steenbergen (een donkere bladzijde uit moeders levensboek).
P. 86 Het wapen van Drenthe, door J. A. R. Kijmmell.
P. 92 Op den Drentschen Esch, door J. M. Schiphorst Oosterboer.
P. 94 Kleine Bertus, door A. de Visser Meppel.
P.104 Hunebedden en Hunesteenen in het Oldenburgsche, door A. Stb.
P.114 De Arabier en de Krokodil, Door H.H.v.Z.
P.117 DrentscheAlmanakken,volksalmanakkenjaarboekjes,alphabetischebladwijzer daarop o.a. boekdrukkers uit Meppel,Almanak 1845 een portret van J. Alberti., door Menno O. Gratama.
P.137 Helge’s trouw, gedicht van P.
P.140 Merkwaardige vondst, door v.d. B. S.
P.143 Aan de Smart, door C. L. Kniphorst.
P.145 Van der Eerweerdiger vrouwen van Runen, Zwedera van Heeckeren of van Rechteren, door Oldenhuis Gratama.
P.155 Aanstelling van een Fac-Totum, door v.d. B. S.
P.162 Drenthina, o.a. Meppel, Ruinen en Ruinerwold, door W. Jonker Jr.
P.175 Inval der Gelderschen in Drenthe in 1521, door Oldenhuis Gratama.
P.177 Skelet van Drusus te Rolde enz. , door Oldenhuis Gratama.
P.183 Iets over Drenthe’s bodem, door J. Lorié.
P.200 Officieele verslagen omtrent oudheden in Drenthe van 1818 en 1819.
P.233 Krijgswezen en Landschapsbetrekkingen in den 17e eeuw, door J. A. R. Kijmmell.
P.242 Collatierecht van militaire ambten in de Landschap, door J. A. R. Kijmmell.
P.245 Het Recht van Zegelen der Eigenerfden in Drenthe, door R. O. van Holthe tot Echten.
 
 

Vorige object   Volgende object

Wilt u reageren op bovenstaand publicatie?
Wij vernemen dat zeer graag van u via het  

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 18 juli 2021