Bibliotheek Stichting Historie van Ruinerwold
 → 
 →  [db-nr 95870]
 

 
 

 
 

 

Uitgebreid zoeken
db-nr : 95870
 
Titel boek / art. : Nieuwe Drentsche Volksalmanak 1894
Auteur(s) : Comm. v Best. Provinciaal Museum enz.
Versch. jaar : 1893
Beschrijving : Verschijnt jaarlijks. Twaalfde jaargang.
 
Document-nr : B-612
Medium : Boek
Genre : Cultuur
Uitgever / Bron : Van Gorcum en Comp. te Assen
Aantal blz. : 288
Afmeting : 12 x 19
ISBN/EAN-nr :
Index boek : P. 19 Bij de Titelplaat, bouwstijlen, door Mr. W. L. van den Biesheuvel Schiffer.
P. 29 Ernstig en getrouw geschiedverhaal, van de daden der Utrechtse Bisschoppen, door J. Homan.
P. 64 Iets over den ondergrond van Drenthe, door J. Lorié.
P. 72 Iets over het onderwijs en het onderwijzerspersoneel in Drenthe in vorige eeuwen, door J. M. van Kuyk.
P. 80 Roldermaark, in Oost-Drentsche dialect, door H. Tiesing.
P. 86 Notulen mijner daghen, ofte tyts getuygenssen clapper van A. en P. Calkoen enz. 1661-1709, door Alb. Steenbergen.
P.116 De landstorm in 1814, door Mr. W. L. van den Biesheuvel Schiffer.
P.122 Iets over Drouwen, door H. Tiesing.
P.126 Uit de oude kronieken, door C. Reijntjes.
P.144 Gebeurtenissen in Drenthe in het laatste kwart der 18e Eeuw, door Mr. Seerp Gratama.
P.200 De “Oldenhof” te Ruinen, door Mr. W. L. van den Biesheuvel Schiffer.
P.210 Lampe geld, carspel-huisrogge,kannevoogden, door E. Pelinck.
P.219 Botterfabriek en de botterwieven, door P. A. Derks.
P.235 De positie van den noordrand van Drenthe, tegenover stad Groningen, door J. Scheltens.
P.274 De comparanten in de ridderschap van Drenthe, 1600-1795, door Jhr. Mr. R. O. van Holthe tot Echten.
 
 

Vorige object   Volgende object

Wilt u reageren op bovenstaand publicatie?
Wij vernemen dat zeer graag van u via het  

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 26 maart 2023