Bibliotheek Stichting Historie van Ruinerwold
 → 
 →  [db-nr 95878]
 

 
 

 
 

 

Uitgebreid zoeken
db-nr : 95878
 
Titel boek / art. : Nieuwe Drentsche Volksalmanak 1903
Auteur(s) : Comm. v Best. Provinciaal Museum enz.
Versch. jaar : 1902
Beschrijving : Verschijnt jaarlijks. Een en twintigste jaargang.
 
Document-nr : B-621
Medium : Boek
Genre : Cultuur
Uitgever / Bron : Van Gorcum en Comp. te Assen
Aantal blz. : 237
Afmeting : 12 x 19
ISBN/EAN-nr :
Index boek : P. 19 Het huwelijksleven van den landschrijver van Drenthe, Heimerich van Rossum, door Mr. J. Nanninga Uiterdijk.
P. 34 Vorstelijke bezoeken aan Drenthe in de 1ste helft der 19de eeuw, door J. M. van Kuyk.
P. 45 Een Drentsche vrijage of het geleende dominee’s costuum, door A. ten Heuvel Jr.
P. 55 Spotnamen in Drenthe, door Dr. J. Bergsma.
P. 61 Blikken in het verleden, door H. Tiesing.
P. 80 Wat het landschapsbestuur deed tot bevordering der boschteelt in Drenthe, door Dr. H. Blink.
P. 94 Een stukje hondengeschiedenis uit het midden der 19de eeuw, door J. Uilenberg.
P. 98 Nachtbidders in 1838, door G. F. Crone.
P.102 Een merkwaardige vondst in een veentje bij Wijster, door G. J. Landweer Jz.
P.113 Uit het archief der Hervormde gemeente te Assen, door Dr. P. H. Suringar.
P.138 De Ballerkuil en de zoogenaamde Drostenkuil, door Mr. E. Pelinck.
P.143 De Ridderschap van Drenthe c. 1435, door Mr. J. G. C. Joosting.
P.148 Het “land van hei en struiken” voorheen en thans, door J. M. Schiphorst Oosterboer.
P.152 De klok van Havelthe, Anno 1516, door W. Knuif.
P.159 Drentsche stoeten, door Hora Siccama.
P.162 De grote brand te Beilen in het jaar 1820, door J. M. van Kuyk.
P.191 Veenbruggen aan de westzijde van Drenthe (met plaatje), door Mr. E. Pelinck.
 
 

Vorige object   Volgende object

Wilt u reageren op bovenstaand publicatie?
Wij vernemen dat zeer graag van u via het  

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 26 maart 2023