Bibliotheek Stichting Historie van Ruinerwold
 → 
 →  [db-nr 95880]
 

 
 

 
 

 

Uitgebreid zoeken
db-nr : 95880
 
Titel boek / art. : Nieuwe Drentsche Volksalmanak 1905
Auteur(s) : Comm. v Best. Provinciaal Museum enz.
Versch. jaar : 1904
Beschrijving : Verschijnt jaarlijks. Drie en twintigste jaargang.
 
Document-nr : B-623
Medium : Boek
Genre : Cultuur
Uitgever / Bron : Van Gorcum en Comp. te Assen
Aantal blz. : 255
Afmeting : 12 x 19
ISBN/EAN-nr :
Index boek : P. 19 Roden, door Mevr. S. Ebbinge Wubben-van Es.
P. 22 Het voormalige Kerspil Diever en de latere grensveranderingen, door H. G. van Os.
P. 40 Aan en op de grenzen van Drenthe en Groningen, door Y. Zijlstra.
P. 96 Declaratie van kosten eener vergadering te Roden 27-11-1661, door R. Beunk.
P.104 Ongeregeldheden bij de ontvangst van Prins Willem V te Meppel 1785, door Mr. J. Nanninga Uiterdijk.
P.111 Een paar bladzijden uit de voorgeschiedenis der mensheid, door Dr. H. Blink.
P.126 Een Landschaps-almanak, door J. de Boer.
P.137 Adriaan Pauw, Heer van Hogersmilde (met een plaat), door J. A. R. Kymmell.
P.156 Drente’s geldelijke zorgen in ’t laatst der 17e eeuw, door A. Oltmans.
P.177 Het Deurzer diepje, door Mej. A. C. Callenfels.
P.181 Uit het archief der Hervormde Gemeente te Assen, door Dr. P. H. Suringar.
P.195 Willehad, een Angelsaks, de apostel van Drenthe, door F. A. Hingst.
P.208 Het hout en de bosschen van ons gewest in den Germaanschen voortijd, door J. Scheltens.
P.227 De Oude Heidekoning, door J. M. Schiphorst.
 
 

Vorige object   Volgende object

Wilt u reageren op bovenstaand publicatie?
Wij vernemen dat zeer graag van u via het  

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 26 maart 2023