Bibliotheek Stichting Historie van Ruinerwold
 → 
 →  [db-nr 95898]
 

 
 

 
 

 

Uitgebreid zoeken
db-nr : 95898
 
Titel boek / art. : Nieuwe Drentsche Volksalmanak 1924
Auteur(s) : Comm. v Best. Provinciaal Museum enz.
Versch. jaar : 1923
Beschrijving : Verschijnt jaarlijks. Twee en veertigste jaargang.
 
Document-nr : B-642
Medium : Boek
Genre : Cultuur
Uitgever / Bron : N.V. Koninklijke drukkerij Floralis - Assen
Aantal blz. : 241
Afmeting : 12 x 19
ISBN/EAN-nr :
Index boek : P. 9 Drentsche kronijk van voor 100 jaar,(bestuurswijziging).
P. 21 Een oud Drentsch gehucht voor 50 jaar en nu, door H. Tiesing.
P. 35 Kort verslag van eenige voorhistorische vondsten in en om Wijster, door W. Beijerinck.
P. 46 t’Dweellocht, gedicht door L. A. Roessingh.
P. 47 Huwelijksgoederenrecht in Drente,’tGorecht en de stad Groningen, A. S. de Blécourt.
P. 60 Waardeering van Picardt’s antiquiteiten, door B. L.
P. 61 De Kinkhorst bij Meppel, door B. Lonsain.
P. 76 Vijfde brief van Abr. Blankaart, tekst over conservator museum.
P. 77 Crimineele rechtspleging onder Philips 11, door H. Bonder.
P. 86 Het beroepen van een nieuwen Kerspelpredikant, door R. Broekhuizen.
P.132 Een oud volksgebruik te Gees, door J. S. v. V.
P.133 Voortgezette mededeelingen op oudheidkundig gebied in Drente, A. E. van Giffen.
P.173 Drentsche regeeringspersonen en ambtenaren 1600-1795, Rentmeesters der Domeinen
P.195 Verstoring van den Kerkdienst te Nijeveen in 1882, door P. W. J. van den Berg.
P.198 Het doopen van een vondeling te Kolderveen, door J. Koster.
 
 

Vorige object   Volgende object

Wilt u reageren op bovenstaand publicatie?
Wij vernemen dat zeer graag van u via het  

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 26 maart 2023