Bibliotheek Stichting Historie van Ruinerwold
 → 
 →  [db-nr 95913]
 

 
 

 
 

 

Uitgebreid zoeken
db-nr : 95913
 
Titel boek / art. : Nieuwe Drentsche Volksalmanak 1939
Auteur(s) : Berg, P.W.J. van den; Brouwer, J.A.; Poortman, J.
Versch. jaar : 1938
Beschrijving : Verschijnt jaarlijks. Zeven en vijftigste jaargang.
 
Document-nr : B-657
Medium : Boek
Genre : Cultuur
Uitgever / Bron : van Gorcum & Comp, N.V. - Brink - Assen
Aantal blz. : 190
Afmeting : 15 x 21
ISBN/EAN-nr :
Index boek : P. 18 Onze belangstelling voor de plaatselijke geschiedenis, door J. Poortman.
P. 23 De positie van de “Jeugd” in het Drentsche dorp, door K. v.d. Kley.
P. 31 Iets over het Onderwijs in het begin der 17e eeuw, door Drs. J. Naarding.
P. 45 Met Van der Aa op stap door het Drenthe van voor-een-eeuw, door H. J. Prakke.
P. 52 Een Prinsgezind Meppeler Veerschipper in moeilijkheden te Zwolle in 1786, door Dr. Joh. Theunisz.
P. 56 De uitinxcedule van Warmolt Lunsingh, door Mr. W. Lunsingh Tonckens.
P. 66 Toovenaars en Weerwolven, door A. Voges.
P. 67 Reisje van Groningen na Embden met mijn hospes Harm Meijer in ’t jaar 1750.
P. 71 Raadhuis te Sleen, door A. Baart.
P. 73 Grensincidenten in Zuid-Drenthe, door B. Lonsain.
P. 81 De Schaats ophangen, door H. T. Buiskool.
P. 82 Bij den dood van Stengelin, door L. A. Kortenhorst.
P. 87 Hoo Bettus op vao paste, door Harm Drent.
P.106 Op den Kansel, door E. Karst Jr.
P.111 Now starreft de heide, door J. Poortman.
P.113 Het wapen der gemeente Zweeloo, door Mr. G. A. Bontekoe.
P.117 Natuur, door L.A. Roessingh. Jr.
 
 

Vorige object   Volgende object

Wilt u reageren op bovenstaand publicatie?
Wij vernemen dat zeer graag van u via het  

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 18 juli 2021