Bibliotheek Stichting Historie van Ruinerwold
 → 
 →  [db-nr 95925]
 

 
 

 
 

 

Uitgebreid zoeken
db-nr : 95925
 
Titel boek / art. : Nieuwe Drentsche Volksalmanak 1952
Auteur(s) : Berg, P.W.J. van den; Bontekoe, G.A.; Mulder, R.D.; Poortman, J.; Werkman, E.J.
Versch. jaar : 1951
Beschrijving : Verschijnt jaarlijks. Zeventigste jaargang.
 
Document-nr : B-670
Medium : Boek
Genre : Cultuur
Uitgever / Bron : Koninklijke van Gorcum & Comp, N.V., Assen
Aantal blz. : 168
Afmeting : 15 x 21
ISBN/EAN-nr :
Index boek : P. 7 Bij het afscheid van Mr. Dr. R. H. Baron de Vos van Steenwijk, door Mr. K. H. Lambers.
P. 16 Jakob Elema, door Ir. A. Vedder.
P. 18 Roessingh, door Anne de Vries.
P. 19 Het wapen der gemeente Borger, door Mr. G. A. Bontekoe.
P. 22 Turfkappers in Drenthe, door Karel Jonckheere, vers.
P. 23 Het tijdstip van de Zuidlaarder markt, door E. J. Werkman (Rijksarchivaris in Drenthe.
P. 34 Homo Eppiesbargensis of De stem van onner de grond, door Harm Drent.
P. 37 Iets uit de geschiedenis van de N.V. Koninklijke Pharmaceutische Fabrieken v.h. Brocades-Steeman & Pharmacia, te Meppel, door J. Poortman.
P. 57 De comparanten in de ridderschap van Drenthe 1600-1795, met aantekeningen omtrent de havezathen en de vereisten tot de admissie, door J. Westra van Holthe ass. Archief.
P. 60 Een Zeeuwse volksplanting in de gemeente Borger, door Mr. G. A. Bontekoe.
P. 80 De Meppeler Wevers Anno 1950, door Mr. K. van Dijk.
P. 82 Errata bij het artikel over Mejuffrouw T. J. Servatius, vorige jaargang.
P. 83 Drentse Kroniek over het jaar 1950, door Mr. G. A. Bontekoe.
P. 89 Oudheidkundige aantekeningen over Drentse Vondsten (XIX), door Dr. A. E. van Giffen.
 
 

Vorige object   Volgende object

Wilt u reageren op bovenstaand publicatie?
Wij vernemen dat zeer graag van u via het  

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 18 juli 2021