Homepage RW Krantenknipsels Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Artikel   (in veld: Soort knipsel)     

Aantal gevonden publicaties : 4363   (uit: 6199)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  datum

Zoekresultaat verdeeld over 146 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10       Volgende       Eind

of direct naar pagina: 

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Db-nr: 48225  
Titel: Jacob Werners van Dijk verkozen tot Volks Representant.
Naam krant: Groninger Courant
Datum: 17-2-1795
Soort: Artikel
Representant van het volk van Drenthe.
 

2. Db-nr: 42852  
Titel: Rangorde der scholen in Drenthe
Naam krant: Ommelander Courant
Datum: 22-7-1806
Soort: Artikel
Kerspelschool van Ruinerwold is van middelste rang.
 

3. Db-nr: 48242  
Titel: Ruinerwold valt onder het Tweede kwartier, met hoofdplaats Meppel
Naam krant: Vriesche Courant
Datum: 19-5-1807
Soort: Artikel
 

4. Db-nr: 48239  
Titel: Opgave van o.a. Ruinerwold
Naam krant: Opregte Haarlemsche Courant
Datum: 19-7-1808
Soort: Artikel
 

5. Db-nr: 42853  
Titel: Overzicht aantal geboren etc. per gemeente
Naam krant: Courant van het departement van de Wester Eems
Datum: 9-8-1811
Soort: Artikel
Geboortes, overlijdens en aantal huwelijken
 

6. Db-nr: 48175  
Titel: In beslagname huis in Kloosterveen, gemeente Smilde
Naam krant: Advertentie blad, bekendmakingen... van Groningen
Datum: 5-11-1813
Soort: Artikel
Op verzoek van Jacob Hoyer en Geuchien Jans Buiten, beide uit Ruinerwold.
 

7. Db-nr: 42854  
Titel: Benoemingen tot schouten
Naam krant: Nederlandse Staatscourant
Datum: 22-7-1819
Soort: Artikel
Burgemeesters dus, benoemd in Drenthe. Voor Ruinerwold J.H. Brouwer.
 

8. Db-nr: 48240  
Titel: Aankondiging Kadastrale opmeting gemeente Ruinerwold
Naam krant: Provinciale Drentsche en Asser Courant
Datum: 29-8-1823
Soort: Artikel
Door Landmeter 1e klas J.D. Bakker Dirks.
 

9. Db-nr: 48178  
Titel: Verslag watersnood 1825
Naam krant: Arnhemsche Courant
Datum: 15-2-1825
Soort: Artikel
 

10. Db-nr: 48241  
Titel: Verslag van de watersnoodramp in februari 1825
Naam krant: Rotterdamsche Courant
Datum: 19-2-1825
Soort: Artikel
 

11. Db-nr: 48233  
Titel: Rapport over de watersnoodramp van februari 1825
Naam krant: Nieuws- en advertentieblad voor de provincie Drenthe
Datum: 8-3-1825
Soort: Artikel
 

12. Db-nr: 48231  
Titel: Opbrengst collecte voor de slachtoffers van de watersnoodramp van februari 1825
Naam krant: Nederlandse Staatscourant
Datum: 28-3-1825
Soort: Artikel
 

13. Db-nr: 48232  
Titel: Mededeling t.a.v. de kadastrale opmeting
Naam krant: Nieuws- en advertentieblad voor de provincie Drenthe
Datum: 2-8-1825
Soort: Artikel
 

14. Db-nr: 48235  
Titel: Aanstelling nieuw bestuur in o.a. Ruinerwold
Naam krant: Nieuws- en advertentieblad voor de provincie Drenthe
Datum: 23-8-1825
Soort: Artikel
J.H. Brouwer wordt burgemeester en secretaris, raadsleden worden L. Carsten, W.P. Luten, .J. Derks, J.R. Hoijer, J.A. Pol en A. van Blijdenstein.
 

15. Db-nr: 48236  
Titel: Ruinerwold valt onder het derde district van Drenthe, met als hoofdplaats Havelte.
Naam krant: Nieuws- en advertentieblad voor de provincie Drenthe
Datum: 26-8-1825
Soort: Artikel
 

16. Db-nr: 48227  
Titel: Schenking vanuit Ruinerwold t.b.v. behoeftigden
Naam krant: Groninger Courant
Datum: 20-11-1826
Soort: Artikel
De commissie ter ondersteuning van personen en huisgezinnen ontvangt vanuit Ruinerwold Fl. 175,=.
 

17. Db-nr: 48229  
Titel: Provincie Drenthe wordt verdeeld in drie kantons, Ruinerwold valt onder het derde kanton.
Naam krant: Nederlandse Staatscourant
Datum: 15-12-1827
Soort: Artikel
 

18. Db-nr: 42857  
Titel: Dominee Crull (Meppel) 50 dienstjaren
Naam krant: Overijsselsche Courant
Datum: 8-2-1828
Soort: Artikel
Huldeblijk van o.a. Ds. Alberti.
 

19. Db-nr: 48199  
Titel: Collecte voor slachtoffers van een brand in Borger
Naam krant: Drentsche Courant
Datum: 11-4-1828
Soort: Artikel
Vanuit Ruinerwold wordt fl. 49,50 ingebracht.
 

20. Db-nr: 48187  
Titel: Zittingsdagen Rijksontvanger der Belastingen
Naam krant: Drentsche Courant
Datum: 5-8-1828
Soort: Artikel
Iedere derde vrijdag van de maand, van 9.00 - 16.00 uur.
 

21. Db-nr: 42858  
Titel: Weg Meppel - Steenwijk tijdelijk afgesloten
Naam krant: Overijsselsche Courant
Datum: 22-8-1828
Soort: Artikel
Weg wordt bestraat, de omleidingen staan vermeld, o.a. over Ruinerwold.
 

22. Db-nr: 48222  
Titel: Meeuwis Carsten in bevorderd naar de Akademie.
Naam krant: Drentsche Courant
Datum: 31-7-1829
Soort: Artikel
Op het gymnasium in Assen.
 

23. Db-nr: 48214  
Titel: Mededeling van het Kadaster, waardes worden opnieuw bepaald.
Naam krant: Drentsche Courant
Datum: 23-7-1830
Soort: Artikel
 

24. Db-nr: 48204  
Titel: Verdeling van de schutterij in Denthe
Naam krant: Drentsche Courant
Datum: 12-11-1830
Soort: Artikel
Ruinerwold valt onder de 4e kompagnie van het 2e battaillon.
Tot kapitein wordt aangesteld Jan Meeuwes Koobs te Ruinerwold.
 

25. Db-nr: 48197  
Titel: Mededelingen betreffende belastingschuldigen
Naam krant: Drentsche Courant
Datum: 10-12-1830
Soort: Artikel
 

26. Db-nr: 48223  
Titel: In Drenthe wordt overgegaan tot de aankoop van 40 artillerie-trekpaarden.
Naam krant: Drentsche Courant
Datum: 31-12-1830
Soort: Artikel
 

27. Db-nr: 48195  
Titel: Collecte voor oprichting gedenkteken voor de held van Speyk
Naam krant: Drentsche Courant
Datum: 10-6-1831
Soort: Artikel
In Ruinerwold fl. 7,35.
 

28. Db-nr: 48218  
Titel: Personen t.b.v. de nationale militie
Naam krant: Drentsche Courant
Datum: 26-8-1831
Soort: Artikel
Ruinerwold moet 5 man leveren.
 

29. Db-nr: 48219  
Titel: Benoeming J.T. Nijsingh tot burgemeester en secretaris
Naam krant: Drentsche Courant
Datum: 27-1-1832
Soort: Artikel
 

30. Db-nr: 48201  
Titel: Inzameling voor fonds voor strijders op de Citadel en op de Schelde
Naam krant: Drentsche Courant
Datum: 12-2-1833
Soort: Artikel
In Ruinerwold is fl. 19,= opgebracht.
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 146 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10       Volgende       Eind

of direct naar pagina: 

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 31 januari 2022