Homepage RW Krantenknipsels Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Overheid, bestuur   (in veld: Rubriek)     

Aantal gevonden publicaties : 482   (uit: 6199)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  datum

Zoekresultaat verdeeld over 17 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10       Volgende       Eind

of direct naar pagina: 

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Db-nr: 48225  
Titel: Jacob Werners van Dijk verkozen tot Volks Representant.
Naam krant: Groninger Courant
Datum: 17-2-1795
Soort: Artikel
Representant van het volk van Drenthe.
 

2. Db-nr: 48242  
Titel: Ruinerwold valt onder het Tweede kwartier, met hoofdplaats Meppel
Naam krant: Vriesche Courant
Datum: 19-5-1807
Soort: Artikel
 

3. Db-nr: 48239  
Titel: Opgave van o.a. Ruinerwold
Naam krant: Opregte Haarlemsche Courant
Datum: 19-7-1808
Soort: Artikel
 

4. Db-nr: 42853  
Titel: Overzicht aantal geboren etc. per gemeente
Naam krant: Courant van het departement van de Wester Eems
Datum: 9-8-1811
Soort: Artikel
Geboortes, overlijdens en aantal huwelijken
 

5. Db-nr: 42854  
Titel: Benoemingen tot schouten
Naam krant: Nederlandse Staatscourant
Datum: 22-7-1819
Soort: Artikel
Burgemeesters dus, benoemd in Drenthe. Voor Ruinerwold J.H. Brouwer.
 

6. Db-nr: 48240  
Titel: Aankondiging Kadastrale opmeting gemeente Ruinerwold
Naam krant: Provinciale Drentsche en Asser Courant
Datum: 29-8-1823
Soort: Artikel
Door Landmeter 1e klas J.D. Bakker Dirks.
 

7. Db-nr: 48232  
Titel: Mededeling t.a.v. de kadastrale opmeting
Naam krant: Nieuws- en advertentieblad voor de provincie Drenthe
Datum: 2-8-1825
Soort: Artikel
 

8. Db-nr: 48235  
Titel: Aanstelling nieuw bestuur in o.a. Ruinerwold
Naam krant: Nieuws- en advertentieblad voor de provincie Drenthe
Datum: 23-8-1825
Soort: Artikel
J.H. Brouwer wordt burgemeester en secretaris, raadsleden worden L. Carsten, W.P. Luten, .J. Derks, J.R. Hoijer, J.A. Pol en A. van Blijdenstein.
 

9. Db-nr: 48236  
Titel: Ruinerwold valt onder het derde district van Drenthe, met als hoofdplaats Havelte.
Naam krant: Nieuws- en advertentieblad voor de provincie Drenthe
Datum: 26-8-1825
Soort: Artikel
 

10. Db-nr: 48229  
Titel: Provincie Drenthe wordt verdeeld in drie kantons, Ruinerwold valt onder het derde kanton.
Naam krant: Nederlandse Staatscourant
Datum: 15-12-1827
Soort: Artikel
 

11. Db-nr: 48187  
Titel: Zittingsdagen Rijksontvanger der Belastingen
Naam krant: Drentsche Courant
Datum: 5-8-1828
Soort: Artikel
Iedere derde vrijdag van de maand, van 9.00 - 16.00 uur.
 

12. Db-nr: 48214  
Titel: Mededeling van het Kadaster, waardes worden opnieuw bepaald.
Naam krant: Drentsche Courant
Datum: 23-7-1830
Soort: Artikel
 

13. Db-nr: 48204  
Titel: Verdeling van de schutterij in Denthe
Naam krant: Drentsche Courant
Datum: 12-11-1830
Soort: Artikel
Ruinerwold valt onder de 4e kompagnie van het 2e battaillon.
Tot kapitein wordt aangesteld Jan Meeuwes Koobs te Ruinerwold.
 

14. Db-nr: 48197  
Titel: Mededelingen betreffende belastingschuldigen
Naam krant: Drentsche Courant
Datum: 10-12-1830
Soort: Artikel
 

15. Db-nr: 48223  
Titel: In Drenthe wordt overgegaan tot de aankoop van 40 artillerie-trekpaarden.
Naam krant: Drentsche Courant
Datum: 31-12-1830
Soort: Artikel
 

16. Db-nr: 48218  
Titel: Personen t.b.v. de nationale militie
Naam krant: Drentsche Courant
Datum: 26-8-1831
Soort: Artikel
Ruinerwold moet 5 man leveren.
 

17. Db-nr: 48219  
Titel: Benoeming J.T. Nijsingh tot burgemeester en secretaris
Naam krant: Drentsche Courant
Datum: 27-1-1832
Soort: Artikel
 

18. Db-nr: 42859  
Titel: Benoemingen bij de Landstorm
Naam krant: Nederlandse Staatscourant
Datum: 27-3-1833
Soort: Artikel
 

19. Db-nr: 48183  
Titel: Uitbesteding bouw scholen op het Oosteinde en Haakswold.
Naam krant: Drentsche Courant
Datum: 4-7-1837
Soort: Artikel
 

20. Db-nr: 42860  
Titel: Benoeming Burgemeester
Naam krant: Nederlandse Staatscourant
Datum: 26-12-1837
Soort: Artikel
Herbenoeming Mr. Jan Tijmen Nijsingh in Ruinerwold.
 

21. Db-nr: 42861  
Titel: Benoeming tot burgemeesters
Naam krant: De Avondbode
Datum: 28-12-1837
Soort: Artikel
Herbenoeming J.T. Nijsingh.
 

22. Db-nr: 48186  
Titel: Kohiers der grondbelasting zijn bij de gemeente aanwezig.
Naam krant: Drentsche Courant
Datum: 5-2-1841
Soort: Artikel
 

23. Db-nr: 42868  
Titel: Toestemming tot verhoging van de belasting
Naam krant: Algemeen Handelsblad
Datum: 4-3-1841
Soort: Artikel
 

24. Db-nr: 48205  
Titel: Bericht over de grondbelasting
Naam krant: Drentsche Courant
Datum: 13-5-1842
Soort: Artikel
 

25. Db-nr: 48211  
Titel: Over belastingaanslagen
Naam krant: Drentsche Courant
Datum: 19-8-1842
Soort: Artikel
 

26. Db-nr: 42871  
Titel: Personele wisselingen binnen familie van Holthe.
Naam krant: Nederlandse Staatscourant
Datum: 27-6-1843
Soort: Artikel
Eervol ontslag als ontvanger voor jhr. A.W. van Holthe, benoeming jhr. P.A. van Holthe.
 

27. Db-nr: 42872  
Titel: Benoeming ontvanger der belastingen
Naam krant: Bredasche Courant
Datum: 29-6-1843
Soort: Artikel
Eervol ontslag als ontvanger voor jhr. A.W. van Holthe, benoeming jhr. P.A. van Holthe.
 

28. Db-nr: 48217  
Titel: Staat betreffende inwoners, uitgaves en omslagen per gemeente in Drenthe
Naam krant: Drentsche Courant
Datum: 25-8-1843
Soort: Artikel
Per 1 januari 1843 had Ruinerwold 1750 inwoners.
 

29. Db-nr: 48177  
Titel: Herbenoemingen tot burgemeester door Zijne Majesteit
Naam krant: Algemeen Handelsblad
Datum: 14-12-1843
Soort: Artikel
Mr. J.T. Nysingh in Ruinerwold.
 

30. Db-nr: 48210  
Titel: Aanstelling leden commissie belasting-onderzoeken
Naam krant: Drentsche Courant
Datum: 19-3-1844
Soort: Artikel
Voor Ruinerwold J.T. Nysingh, J.J. Santing, J.W. van de Wetering, W.J. Hooijer, H.J. Brouwer en K.J. Reinders.
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 17 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10       Volgende       Eind

of direct naar pagina: 

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 31 januari 2022