Homepage RW Periodieken Ruinerwold Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Redactie SHR   (in veld: Auteur(s))     

Aantal gevonden publicaties : 309   (uit: 1997)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Verschijningsjaar

Zoekresultaat verdeeld over 11 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10       Volgende       Eind

of direct naar pagina: 

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. DB-nr: 10005  
Van de redactie
Van de redactie           (1985)    [Redactie SHR]
De tied vergiet
Uit Ons Ruinerwold, jaargang 1, nummer 1.;  
 

2. DB-nr: 10006  
Herkent u ze nog
Fotos           (1985)    [Redactie SHR]
Namenlijst zie blz.11 van jaargang 2 no 1
Uit Ons Ruinerwold, jaargang 1, nummer 1.;  
 

3. DB-nr: 97001  
Periodiek Stichting Historie van Ruinerwold
          (1985)    [Redactie SHR]
0. Voorblad
Zie ook artikel 10563
1. Voorwoord W.E. Witteveen
Zie ook artikel 10001.
2. Inleiding W. Nijstad
Inleiding in verband met het verschijnen van de eerste editie van het mededelingenblad. Een aantal mensen zijn benaderd door Jaap Jonker om zitting te nemen in een comité, dat tot doelstelling heeft de inspanningen te coördineren ten behoeve van de geschiedenis van de gemeente Ruinerwold en de toekomstige ontwikkelingen.
Zie ook artikel 10002.
3. Melkvervoer anno 1900 G. ter Haar-Groenewold Vedder
Tot het einde van de vorige eeuw maakte men op de boerderij zelf boter. Op wat grotere bedrijven had men een karnmolen, die door een paard in beweging werd gebracht. Een dergelijke karn is nog te bezichtigen in de Karstenhoeve.
Zie ook artikel 10003.
4. De Sultansberg R. van Veenen
Het "Sultansmeer" met aan weerszijden ervan vennen, het Venegat aan de westzijde op E.Schuurmans land en aan de oostzijde 't kleine Trekgat met zandberg op het land van Mevr. Wessels Boer. Aan de westzijde van de Koekangerweg, daar waar nu het pad ligt, dat naar het "eilandje" voert, bevond zich de "ijskelder".
Zie ook artikel 10004.
5. Van de redactie R. Broekhuizen
De tied vergiet: Ja ongemarkt - zult de older'n wel denk'n. Oens geheugen holt goede en slechte herinnering'n vaste zolange dit geheugen der is - en dan?
Zie ook artikel 10005.
6. Wie zijn dit ?
Namenlijst zie blz.11 van jaargang 2 no 1
Zie ook artikel 10006.
7. Mededelingen van het bestuur.
Zie ook artikel 10007.

Stichting Historie van Ruinerwold;  15 x 21; 
 

4. DB-nr: 10008  
Van de redaktie
Van de redactie           (1986)    [Redactie SHR]
Uit Ons Ruinerwold, jaargang 2, nummer 1.;  
 

5. DB-nr: 10013  
Namen van de foto in jaargang 1 no 1
Fotos           (1986)    [Redactie SHR]
Klassenfoto Kerkweg, klas en jaartal onbekend.
Uit Ons Ruinerwold, jaargang 2, nummer 1.;  
 

6. DB-nr: 10014  
Kent u ze nog?
Fotos           (1986)    [Redactie SHR]
Klassenfoto Broekhuizen
Namenlijst zie blz 15 jaargang 2 no 2

Uit Ons Ruinerwold, jaargang 2, nummer 1.;  
 

7. DB-nr: 10017  
Van de redactie
Van de redactie           (1986)    [Redactie SHR]
Verslag dia-voorstelling.
Uit Ons Ruinerwold, jaargang 2, nummer 2.;  
 

8. DB-nr: 10020  
Wie zijn dit
Fotos           (1986)    [Redactie SHR]
Foto school Dijkmansweg 1948-1949
Uit Ons Ruinerwold, jaargang 2, nummer 2.;  
 

9. DB-nr: 10023  
Namen van een school Broekhuizen van 1913
Fotos           (1986)    [Redactie SHR]
Foto zie blz.12 jaargang 2 no. 1
Uit Ons Ruinerwold, jaargang 2, nummer 2.;  
 

10. DB-nr: 10024  
Van de redactie
Van de redactie           (1986)    [Redactie SHR]
Wat is dialect
Uit Ons Ruinerwold, jaargang 2, nummer 3.;  
 

11. DB-nr: 10034  
Van de redactie
Van de redactie           (1986)    [Redactie SHR]
Uit Ons Ruinerwold, jaargang 2, nummer 4.;  
 

12. DB-nr: 10038  
Oproep
Van de redactie           (1986)    [Redactie SHR]
Uit Ons Ruinerwold, jaargang 2, nummer 4.;  
 

13. DB-nr: 10046  
Namen schoolfoto Oosteinde 1917-1918
Fotos           (1986)    [Redactie SHR]
Zie jaargang 2 no. 3
Uit Ons Ruinerwold, jaargang 2, nummer 4.;  
 

14. DB-nr: 10047  
Foto Christelijke school te Berghuizen 1934
Fotos           (1986)    [Redactie SHR]
Uit Ons Ruinerwold, jaargang 2, nummer 4.;  
 

15. DB-nr: 97002  
Periodiek Stichting Historie van Ruinerwold
          (1986)    [Redactie SHR]
0. Voorblad
Zie ook artikel 10564
1. Van de redaktie
Zie ook artikel 10008
2. Mededelingen van het bestuur
Zie ook artikel 10009
3. In memoriam Evert Jan Schuurman W. Nijstad
Op 19 november 1986 overleed een markant persoon, de heer E.J. Schuurman. Het bestuur meent, dat het goed is bij dit heengaan een moment stil te staan
Zie ook artikel 10010
4. Grenskwestie tussen de kerkvoogden van Ruinerwold en erfgenamen van Coop Roelofs Boverhof J.H. Baarslag
Arend Snijder woont in 1731 op Blijdenstein in een boerderijtje, waarvan de grond grenst aan die van de kerkvoogdij. Er is wel een afspraak gemaakt over de grens tussen beide, maar blijkbaar is de grenspaal in de loop der jaren verdwenen en zijn de erfgenamen van Arend zo vrij geweest die grens voorzichtig aan wat in hun voordeel te verleggen
Grenskwestie rond Blijdenstein
Zie ook artikel 10011
5. Het ontstaan van het waterschap Ruinerwold J. Jans
Voordat het waterschap Ruinerwold werd opgericht was er veel wateroverlast in het Zuidwesten van Drenthe. In 1641 kreeg de Boermarke Ruinerwold van de heer van Ruinen toestemming om het hele gebied te omkaden. In 1863 verzochten 12 grondeigenaren Gedeputeerde Staten de oprichting van een waterschap te willen bevorderen.
Zie ook artikel 10012
6. Namen van de foto in jaargang 1 no 1
Klassenfoto Dijkhuizen klas en jaartal onbekend
Zie ook artikel 10013
7. Klassenfoto Broekhuizen
Namenlijst zie blz 15 jaargang 2 no 2
Zie ook artikel 10014
8. Oproep foto's van oude beroepen
O.a kuiperij, smederij en wagenmakerij
Zie ook artikel 10015
9. Oude namen, aanvulling voor namen boerderijen, buurtschappen, veldnamen en landwegen
Zie ook artikel 10016

Stichting Historie van Ruinerwold;  15 x 21; 
 

16. DB-nr: 97003  
Periodiek Stichting Historie van Ruinerwold
          (1986)    [Redactie SHR]
0. Voorblad
Zie ook artikel 10565
1. Van de redactie
Zie ook artikel 10017
2. Mededelingen van het bestuur W. Nijstad
1e Lustrum Drents Historisch Vereniging
Zie ook artikel 10018
3. Marktgang deel 1 G. ter Haar-Groenewold Vedder
In vroeger jaren waren de jaarmarkten te Ruinen, maar vooral die te Dwingeloo bekend door de vlashandel. Soms brachten wel honderd wagens, voornamelijk uit Ruinerwold, dit product op de markt. Tussen 1850 en 1875 is de aanvoer van vlas op de markt langzamerhand teruggelopen. Tegenwoordig worden kleren vaak in Meppel gekocht.P.A.Derks schrijft aan het eind van de vorige eeuw: "Het tegenwoordige geslacht wil, om prachtig gekleed te gaan, wel koude en honger lijden".
Zie ook artikel 10019
4. Wie zijn dit?
Foto school Dijkmansweg 1948-1949
Zie ook artikel 10020
5. Het ontstaan van bijzonder onderwijs in Ruinerwold, deel 1. Egbert Slomp
Van stond af aan leefde bij de aanhangers van de Afgescheiden Kerk in de Bergen de wens een school voor lager onderwijs te stichten uitgaande van de kerk. Vóór de afscheiding werd er reeds in de omgeving van Berghuizen en Weerwille onderwijs gegeven. Het is bekend dat de onderwijzer J.R. Kramer, die een der voormannen van de afscheiding was, in 1830 gestraft is met een boete van f 50,00 voor het onwettig geven van onderwijs.
Zie ook artikel 10021
6. Een oude notitie over enige geschiedkundige bijzonderheden in Ruinerwold, deel 1. J. Santing
Het origineel van het hierna volgende bevindt zich in het archief,van de fam. Nijsingh, dat is ondergebracht in het Rijksarchief te Assen. De schrijver is J. Santing, waarschijnlijk Jacob Santing geboren 21-01-1803 en overleden 09-10-1852 te Ruinerwold. Hij was gehuwd met Egbertje Jans Sol.
Zie ook artikel 10022
7. Namen van een school Broekhuizen van 1913
Foto zie blz.12 jaargang 2 no. 1
Zie ook artikel 10023

Stichting Historie van Ruinerwold;  15 x 21; 
 

17. DB-nr: 97004  
Periodiek Stichting Historie van Ruinerwold
          (1986)    [Redactie SHR]
0. Voorblad
Zie ook artikel 10566
1. Van de redactie
Wat is dialect.Wij zouden antwoorden: de moedertaal van veel Ruinerwoldsen. Nationaal gezien is het dialect een streektaal, die in hoofdzaak op het platteland wordt gesproken.In oude geschriften wordt al geschreven over "de tongvalle" van de Drenthen.
Zie ook artikel 10024
2. Mededelingen van het bestuur W. Nijstad
Zie ook artikel 10025
3. Marktgang deel 2
In het verleden speelde de Meppelermarkt voor de bewoners uit de omgeving een grote rol.Voordat de melk in de Zuivelfabrieken verwerkt werd,werd de boter op donderdag in Meppel verkocht.De "Meppeler kluiten" van de botermarkt te Meppel waren beroemd.
Zie ook artikel 10026
4. Het ontstaan van bijzonder onderwijs in de Gemeente Ruinerwold deel2 Egbert Slomp
De benoemde meester heet J. van Malsum. Hij moet naast zijn lessen aan schoolkinderen ook een avondschool houden voor oudere jeugd. Tevens moet hij tekst aanschrijven, voorzingen en voorlezen bij de godsdienstoefening.
Zie ook artikel 10027
5. Een oude notitie van enige geschiedkundige bijzonderheden van Ruinerwold, 2 J. Santing
Er zijn in de gemeente vijf scholen, allen sedert 1828 nieuw gebouwd. Drie scholen staan aan de streek van de Ruinerwold, inclusief de hoofdschool van de gemeente, welke een der beste scholen van de Provincie is.Er staat er een in Broekhuizen en de vaste bijschool staat te Tweelo waar gedurende 48 weken onderwijs word gegeven en in de drie andere scholen gedurende de wintermaanden.
Zie ook artikel 10028
6. Schoolfoto Oosteinde 1917-1918
Namen schoolfoto in jaargang 2 no.4
Zie ook artikel 10029
7. Namen foto schooljaar 1948-1949 School Dijkmansweg
Zie jaargang 2 no. 2
Zie ook artikel 10030
8. Tienjarig bestaan Vereniging voor Volksvermaken.
De vereniging voor volksvermaken, die hier o.a. Pinkster-maandag steeds een volksfeest organiseert, zal dit jaar haar tien jarig bestaan herdenken.
Meppeler Courant 18-3-1938
Zie ook artikel 10031
9. Uurlonen in 1935
Zie ook artikel 10032
10. Schoolfoto 1913 Broekhuizen
Zie ook artikel 10033

Stichting Historie van Ruinerwold;  15 x 21; 
 

18. DB-nr: 97005  
Periodiek Stichting Historie van Ruinerwold
          (1986)    [Redactie SHR]
0. Voorblad
Zie ook artikel 10567
1. Van de redactie
Zie ook artikel 10034
2. 80 jaar zuivelcoöperatie in Ruinerwold W. Nijstad
In augustus overhandigde Willem Nijstad (auteur), het eerste exemplaar van het boekje "80 jaar Zuivelcoöperatie in Ruinerwold" aan de voorzitter van de melkveehoudersvereniging, de heer J.F. ter Haar.
Zie ook artikel 10035
3. Braderie 23 augustus 1986, oud voorwerp
Kruller of krulmachine om een patroonhuls, nadat deze is gevuld te sluiten.
Zie ook artikel 10036
4. Mededeling van het bestuur
Zie ook artikel 10037
5. Oproep
Zie ook artikel 10038
6. Mededeling
Zie ook artikel 10039
7. Marktgang 3 G. ter Haar-Groenewold Vedder
In Meppel was er een vee en paardenmarkt in het voorjaar en één in het najaar. Zuidlaren heeft al heel lang een bekende paardenmarkt op de derde dinsdag van oktober.J.A.ter Haar was één van een viertal boeren, die omstreeks 1920 elk jaar een veulen kochten op de Zuidlaardermarkt. Men reisde dan per trein van het station in Broekhuizen naar het station Vries-Zuidlaren. Bij de stationschef daar besprak men een wagon om de nog te kopen veulens later op de dag in te vervoeren.
Zie ook artikel 10040
8. Verkoop van een paard anno 1890 G. ter Haar-Groenewold Vedder
Zie ook artikel 10041
9. Paaspachten 1 J.H. Baarslag
Teneinde de kerk van min of meer vaste inkomsten te voorzien zijn in de middeleeuwen bepaalde pachten op boerderijen of landerijen gelegd. Deze kerkpachten dragen op Ruinerwold ook wel de naam van paaspachten, omdat ze in de week na Pasen betaald moesten worden.
Zie ook artikel 10042
10. Overstroming in 1825 Jac. Ter Haar
Hoewel onze gemeente in vroegere jaren meer last heeft gehad van water dat afkomstig was van hoger gelegen Drentse gronden, heeft toch ook water uit de Zuiderzee hier een ramp veroorzaakt. Tekening overstroming van de Wold Aa bij Meppel
Zie ook artikel 10043
11. Aanvulling op boerderijnamen De redactie
De boerderijnamen die voorkomen op een lijst, die voor geheel Drenthe werd samengesteld door een werkgroep van de Genealogische Vereniging, waarvan de heer Jacob ter Haar deel uit maakte.
De boerderijnamen zijn van vóór 1800 en sommige erven zijn ter plekke niet meer of nog niet teruggevonden.
Zie ook artikel 10044
12. Data bijeenkomsten Stichting Historie
Zie ook artikel 10045
13. Namen schoolfoto Oosteinde 1917-1918
Zie jaargang 2 no. 3
Zie ook artikel 10046
14. Foto christelijke school te Berghuizen 1934
Zie ook artikel 10047

Stichting Historie van Ruinerwold;  15 x 21; 
 

19. DB-nr: 10048  
Van de redactie
Van de redactie           (1987)    [Redactie SHR]
Uit Ons Ruinerwold, jaargang 3, nummer 1.;  
 

20. DB-nr: 10055  
Namen schoolfoto Christelijke school te Berghuizen 1934
Fotos           (1987)    [Redactie SHR]
Zie jaargang 2 nummer 4.
Uit Ons Ruinerwold, jaargang 3, nummer 1.;  
 

21. DB-nr: 10056  
Rectificatie foto School Oosteinde 1917-1918
Fotos           (1987)    [Redactie SHR]
Uit Ons Ruinerwold, jaargang 3, nummer 1.;  
 

22. DB-nr: 10057  
Verfraaiing Kerkweg
Van de redactie           (1987)    [Redactie SHR]
Uit Ons Ruinerwold, jaargang 3, nummer 1.;  
 

23. DB-nr: 10058  
Wie kent deze foto van de Woldruiters en wat is dit voor voorwerp
Fotos           (1987)    [Redactie SHR]
Uit Ons Ruinerwold, jaargang 3, nummer 1.;  
 

24. DB-nr: 10059  
Van de redactie
Landbouw           (1987)    [Redactie SHR]
Dörs'n
Uit Ons Ruinerwold, jaargang 3, nummer 2.;  
 

25. DB-nr: 10067  
Van de redactie
Van de redactie           (1987)    [Redactie SHR]
Uit Ons Ruinerwold, jaargang 3, nummer 3.;  
 

26. DB-nr: 10080  
Van de redactie
          (1987)    [Redactie SHR]
Uit Ons Ruinerwold, jaargang 3, nummer 4.;  
 

27. DB-nr: 97006  
Periodiek Stichting Historie van Ruinerwold
          (1987)    [Redactie SHR]
0. Voorblad
Zie ook artikel 10568
1. Van de redactie
Zie ook artikel 10048
2. Van het bestuurWillem Nijstad
Zie ook artikel 10049
3. Mededeling van het bestuur
Zie ook artikel 10050
4. Paaspachten 2 J.H. Baarslag
In het archief van de kerkvoogdij van Ruinerwold bevindt zich een klein aantekenboekje uit het jaar 1739 met het opschrift "Register van de pachtrogge, behorende tot de pastorie van Ruinerwold".
Zie ook artikel 10051
5. Enige notities van een 12-jarige jongen uit Ruinerwold in 1868 Fam. Ter Haar
In het jaar 1862 zijn hier te Ruinerwold 2 nieuwe scholen gebouwd, één aan de Boersteeg.
Uit het dagboek van een twaalfjarige
Zie ook artikel 10052
6. Het verdwijnen van de vlashandel uit Ruinerwold. G. ter Haar-Groenewold Vedder
Hoe kwam het dat de vlashandel in deze omgeving omstreeks 1875 ophield?
Zie ook artikel 10053
7. Uit de geschiedenis van Ruinerwold. (Wordt vervolgd) L. Buiten
Was het begin een veenkolonie? Meermalen hoort men zeggen, dat Ruinerwold een veenkolonie is. Het dorp zou zijn ontstaan dank zij de aanwezigheid van hoogveen, dat verwerkt werd tot turf, terwijl daarna op de ondergrond landbouw is uitgeoefend en boerderijen zijn ontstaan.
Zie ook artikel 10054
8. Namen schoolfoto christelijke school te Berghuizen 1934.
Zie Jaargang 2 no. 4
Zie ook artikel 10055
9. Rectificatie foto School Oosteinde 1917-1918
Is niet juffrouw Poutsma maar Remmelts
Zie ook artikel 10056
10. Verfraaiing Kerkweg Meppeler Courant
Uit de Meppeler Courant van 22-08-1937. Traditie getrouw meenden ook dit jaar de a.s. lidmaten van de Ned. Herv. Gemeente alhier hun leraar een geschenk te moeten aanbieden. In overleg met en op verzoek van ds. Brink is dit gedaan in de vorm van het laten aanbrengen van een plantsoen langs de weg, die naar de kerk voert. Onder leiding van een deskundige van de Mij. van Weldadigheid Frederiksoord, is de z.g. "straampel"een beplanting van een groene beuk en Amerikaanse eik aangebracht.
M.C. 22-08-1937
Zie ook artikel 10057
11. Wie kent deze foto van de Woldruiters en wat is dit voor voorwerp
Stophoorn voor de worstenmakerij.
Zie ook artikel 10058

Stichting Historie van Ruinerwold;  15 x 21; 
 

28. DB-nr: 97007  
Periodiek Stichting Historie van Ruinerwold
          (1987)    [Redactie SHR]
0. Voorblad
Zie ook artikel 10569
1. Van de redactie Vanaf het opstaan 's morgens tot aan het dorsen.
Dorsen zoals vroeger
Zie ook artikel 10059
2. Lezers reageren uit het vorige nummer op “Uit de geschiedenis van Ruinerwold”. G. ter Haar-Groenewold Vedder
Zie ook artikel 10060
3. De oudste geschiedenis van Ruinerwold, je voorstellen hoe het land er vroeger uitzag. Een verhaal over de ijstijden en het eindigen van de natte tijd, nadat de laatste gletsjers zich tot in Noorwegen hadden teruggetrokken. W.E. Witteveen
Zie ook artikel 10061
4. Paaspachten 3. J.H. Baarslag Ik heb de indruk dat in de tweede helft van de vorige eeuw de marktprijzen niet steeds nauwkeurig werden gevolgd en dat tenslotte de hoogte van de paaspacht steeds op hetzelfde peil is blijven staan.
Zie ook artikel 10062
5. Een vluchteling -1- A. Nijmeijer
Zie ook artikel 10063
6. Meester Hunze. J. Hester Uitvoering zangvereniging Ruinerwold-Oosteinde. Café Jonker was vroeger een klein café te Oosteinde en aan dit café was tevens een klein winkeltje verbonden, waar de kinderen wel eens wat snoep kochten, meestal drop voor 1 stuiver en zoethout voor 1 cent.
D. Hunze directeur zangvereniging Ruinerwold-Oosteinde
Zie ook artikel 10064
7. Burgerlijke stand. J. Hester
Zie ook artikel 10065
8. Voetbalclub SSS Oosteinde 1949
Foto
Zie ook artikel 10066

Stichting Historie van Ruinerwold;  15 x 21; 
 

29. DB-nr: 97008  
Periodiek Stichting Historie van Ruinerwold
          (1987)    [Redactie SHR]
0. Voorblad
Zie ook artikel 10570
1. Van de redactie
Zie ook artikel 10067
2. De “Trocart” De trocart is een chirurgisch instrument bestaande uit een 3 of 4 kantige metalen stift in een huls, vooral gebruikt voor het aftappen van vocht of het laten ontsnappen van gassen.
Een instrument
Zie ook artikel 10068
3. De geschiedenis van Ruinerwold 2, De bodem en haar eerste gebruik. W.E. Witteveen
Zie ook artikel 10069
4. Uit de geschiedenis van Ruinerwold 2, L. Buiten. L. Buiten Op oude kaarten staat alleen de Dôdijk van Koekange naar Blijdenstein. Tot 1331 behoorde Koekange kerkelijk onder Blijdenstein. Voor het vervoer van de lijken naar het kerkhof moest er dus een weg zijn; vandaar de naam Dooddijk of Dôdijk. In genoemd jaar kregen de inwoners van Koekange toestemming tot bouwen van een eigen kerk en werd daarbij een kerkhof aangelegd.
Bron Meppeler Courant 19-2-1964
Zie ook artikel 10070
5. Toneelvereniging Kunst na Arbeid (K.N.A) 40 jaar J. Hester Pzn. In oktober 1946 werd, tijdens een vergadering van het bestuur van de zuivel - en landarbeidersbond in Café Roze, het voorstel gedaan een toneelvereniging op te richten. Dit voorstel werd met algemene stemmen aangenomen.
Zie ook artikel 10071
6. School Broekhuizen. P.A. Vedder Dit artikel is overgenomen uit de Avondpost van mei/juni 1976 en werd geschreven naar aanleiding van een artikel van de heer Jac. ter Haar over scholen in Ruinerwold.
Zie ook artikel 10072
7. De begrafenis van Bartelt Jans Pot. G. Santing In de vorige eeuw leefde in Ruinerwold een familie Santing, waarvan het voorgeslacht tussen omstreeks 1740 en 1790 in Nijeveen woonde. Een van die Nijeveense Santings was Lummechien, die als 22 jarige jongedochter op 16 juni 1756 trouwde met Bartelt Jans Pot, een jongeman van 31 jaar ook uit Nijeveen.
Zie ook artikel 10073
8. Grutter J. Knol vestigde 50 jaar geleden een sparwinkel in Ruinerwold J. Knol vestigde zich eerst in het pand Dijkhuizen B 100 ( nu no.20(waarna de Spar zich verplaatste naar Dijkhuizen 79 resp. 37-39 en zich nu heeft genesteld aan de Havelterweg no. 3 als supermarkt, waar zoon Piet en kleinzoon Johan de zaak nu leiden.
Zie ook artikel 10074
9. De Burgerlijke Stand vroeger. J. Hester Geschiedenis van de burgerlijke stand in vroegere jaren. Tekst geboorteakte Geuchien Santing.
Zie ook artikel 10075
10. Giften en schenkingen
Zie ook artikel 10076
11. Open Monumentendag 12 september 1987
Zie ook artikel 10077
12. Namen foto de Woldruiters
Zie jaargang 3 no. 1
Zie ook artikel 10078
13. Fototentoonstelling Dorpsbeeld 1960-1987
Zie ook artikel 10079

Stichting Historie van Ruinerwold;  15 x 21; 
 

30. DB-nr: 97009  
Periodiek Stichting Historie van Ruinerwold
          (1987)    [Redactie SHR]
0. Voorblad
Zie ook artikel 10571
1. Van de redactie Redactie
Zie ook artikel 10080
2. Reactie over Dorsen A. Morssink Uitleg voor het maken van een dörsstok.
Zie ook artikel 10081
3. Van het bestuur Bestuur
Zie ook artikel 10082
4. Donatie Bestuur
Zie ook artikel 10083
5. Mestproblemen De mestproblemen, die as vandage an de dag an de orde bint en waor veule boer'n mit zit, te meer umdat binnen ofzienbare tied, der misschien ook moanden koomt da'j gien mest magt uutrieden. Het is toch een groot verschil met het mesten van vrogger. Redactie Redactie
Zie ook artikel 10084
6. Paaspachten -4- in het archief van de kerkvoogdij van Ruinerwold bevindt zich een stuk uit 1843 waarin kerkvoogden eens op een rijtje zetten hoe het eigenlijk zit met de zogenaamde Paaspachten. J.H.Baarslag
Zie ook artikel 10085
7. De vluchteling -2- 52 jaar later-1919-1971 plus een brief van Antonias P. A. Nijmeijer
52 jaar later 1919-1971
Zie ook artikel 10086

Stichting Historie van Ruinerwold;  15 x 21; 
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 11 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10       Volgende       Eind

of direct naar pagina: 

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 2 februari 2022