\

NIEUWS/AGENDA laatste update: 11 augustus 2019

Huis 'in de bergen', Ruinerwold, een van de theologische schooltjes voor 1854 van de Afgescheidenen van 1834. (Crayontekening van Hein Kray, 1953)


AGENDA:


Thomasvaer en Pieternel

De Stichting Historie van Ruinerwold nodigt u uit om op 6 januari a.s. met Thomasvaer en Pieternel terug te blikken op de gebeurtenissen van het afgelopen jaar 2019.

Het aanvullend programma wordt verzorgd door Hendrik van Belkum, een geboren en getogen Uffelter, die de Drentse taal nao an het harte lig. Nao zien pensioenering kreeg hiíj meer tied um geregeld op pad te gaon mit Drentse verhalen en gedichten naor allerlei verenigingen. Ien de maond mei van dit jaor was hiíj op pad mit Harm Dijkstra van RTV Drenthe ien het programma Strunen vanuut Uffelte.
Hiíj is verbunden an het Huus van de taol ien Beilen en les ien de maond meert (streektaolmaond ) veur op de Oosterveldschoele ien Uffelte.
Kortumme hiíj is Wies mit DreÍns

AANVANG: 20.00 uur in dorpshuis de Buddingehof
Zaal open om 19.30 uur.
Entree: Ä 10,- (inclusief consumpties).

NIEUWS:


In de stilte van de nacht
Ruinerwold in de jaren 1940-1945

Op 3 mei 2017 is het boek IN DE STILTE VAN DE NACHT, Ruinerwold in de jaren 1940-1945 gepresenteerd en uitgegeven.
Het boek telt 45 hoofdstukken, verdeeld over 464 bladzijden en is voorzien van ruim 500 foto’s. Het boek wordt uitgebracht in full colour in A4-formaat.

Het boek is imiddels uitverkocht. Het is uiteraard wel in te zien in ons archief.


Graven Ruinerwold nu online.

Op de nieuwjaarsvisite van de Stichting Historie van Ruinerwold is de nieuwe graven-site gelanceerd.
Alle graven van de vier begraafplaatsen van Ruinerwold zijn vanaf nu ook online te vinden. Bezoek hiervoor de website http://www.historieruinerwold.nl/cgi-bin/graven.pl
Mede dank zij de inspanningen van de werkgroep “Uut de tied komen” van een paar jaar geleden en van de website www.graftombe.nl, die de foto’s ter beschikking stelde, hebben we deze website op redelijk korte termijn kunnen realiseren.
De gegevens zijn nog niet volledig. Graven vanaf 2011 zijn nog niet opgenomen en van de graven tussen 2006 en 2011 zijn nog geen foto’s aanwezig. Hier gaan we de komende tijd mee aan de slag.
Met deze nieuwe site is er weer een mooi stuk geschiedenis van Ruinerwold online te vinden.

http://www.historieruinerwold.nl/cgi-bin/graven.pl

Fotoarchief SHR Online

Een reeds lang gekoesterde wens van ons is eindelijk in vervulling gegaan: De foto’s van SHR (althans voorlopig een deel ervan) staat nu online, met de omschrijvingen erbij.

Klik hier om naar deze beeldbank te gaan.

Er is een mooi zoekmechanisme omheen gebouwd, waarmee je kunt gaan zoeken binnen de foto’s, b.v. op een achternaam, of b.v. op straatnaam en huisnummer.

Door middel van een aantal extra opties kun je de resultaten van het zoeken beter maken, zoals alleen zoeken binnen straat en huisnummer, of alleen zoeken naar exact het gevraagde woord. Dit alles staat op de begin-pagina aangegeven.

Ook kun je foto’s van een bepaalde rubriek of subrubriek opzoeken, zoals b.v. van een bepaalde vereniging of van een bepaald ambacht.

Na de eerste zoekopdracht verschijnt een scherm met daarop alle foto’s die aan de zoekopdracht voldoen. U kunt dit scherm op twee manieren gepresenteerd krijgen:
- Als Gallery. Alle foto’s verschijnen, drie naast elkaar.
- Als Lijst-weergave. De foto’s verschijnen dan onder elkaar, naast de foto’s staat de beschrijving.
U kunt eenvoudig wisselen van Gallery naar Lijstweergave (knop bovenaan en onderaan de lijst).

Als u in bovengenoemd overzicht op een foto klikt krijgt u de foto groter te zien en tevens alle informatie die over de foto is opgeslagen.

Voorlopig staat, zoals gezegd, nog maar een deel van de foto’s online, we zijn druk bezig dit verder aan te vullen.

Als u opmerkingen over een foto’s hebt kunt u dit aangeven door onderaan op de foto-pagina op de knop “Formulier voor aanvullende informatie” te drukken.
Dan kunt u doorgeven wat er volgens u niet klopt bij de beschrijving, of wat er ontbreekt.
Wij hebben heel graag dat u aanvullingen en correcties aan ons doorgeeft, dan wordt de kwaliteit van de beeldbank alleen maar beter.

Veel plezier met het bezoeken van onze beeldbank

Vragen:

Vraag: Als ik zoek op Larijweg 14 krijg ik veel meer foto’s te zien dan ik had gevraagd.
Antwoord: Je moet twee dingen doen om alleen de foto’s van Larijweg 14 op te vragen.
- Ten eerste moet je bij veld 2 (Zoeken in veld) aangeven “Plaats.dorp + Straatnaam + Huisnummer”.
- Ten tweede moet je bij veld 3 het vinkje weghalen. Dan worden b.v. de huisnummers 141 en 114 niet meegenomen.

Vraag: Ik zie dat er van de Hesselterweg maar 1 foto staat vermeld.
Antwoord: We zijn druk bezig alle foto’s die in ons bezit zijn op de beeldbank te plaatsen. Dit is echter een giga-klus, die veel tijd in beslag gaat nemen.

Vraag: Ik zie dat er van mijn vereniging helemaal geen foto’s aanwezig zijn op de beeldbank
Antwoord: Als u op een woensdagochtend met uw verenigingsplakboek naar ons archief komt (aan de Buitenweg, in de oude school) kunnen we bepaalde foto’s scannen en die daarna op de beeldbank plaatsen.

Vraag: Ik ben bewoner van het pand Larijweg 21, maar zie dat er bij de foto nog een vorige bewoner vermeld staat.
Antwoord: Klik onder aan het foto-scherm op de knop “Formulier voor aanvullende informatie” en geef de juiste gegevens door (liefst ook vanaf wanneer u daar woont), dan kunnen we de tekst aanpassen.

Vraag: De foto die getoond wordt heeft een te lage kwaliteit om hier een mooie afdruk van te maken.
Antwoord: Op het archief van onze stichting kunt u tegen een kleine vergoeding een goede afdruk krijgen van de foto. Wij zijn iedere woensdagochtend geopend. Als u van ver komt kunt u natuurlijk ook even mailen.

Nieuwe uitgave:

“UUT DE TIED KOMEN”


Dit boek voorzag blijkbaar in een grote behoefte, het is inmiddels uitverkocht.


- Tekst Thomasvaer en Pieternel staat nu op de website.

- Het nieuw periodiek is verschenen: zie periodiek

- Een groot deel van het Foto-archief is nu on-line te bekijken !!

- Nieuw: Inhoudsopgave van alle periodiekeen van 1984 tot en met 2007 vind u hier.


OPROEP:

Oproep van het bestuur van de Stichting Historie Ruinerwold

De stichting Historie Ruinerwold probeert zaken uit het verleden en het heden te bewaren voor de toekomst. Het gaat met name om foto’s en verhalen en documenten. Maar ook bijvoorbeeld gegevens over wie er op de kerkhoven zijn begraven etc.

Er is zoveel wat vastgelegd en bewaard moet worden. Maar zonder extra hulp krijgen we het niet voor elkaar. Bij elke dag uitstel bestaat de kans dat we het verleden kwijt raken.

Bent U de persoon die ons helpen kan;

Daarom plaatsen we hierbij een oproep; bent U degene die ons kan helpen. Hier noemen we een aantal zaken waar we medewerkers voor zoeken. U hoeft niet beslist lid te zijn/worden van het bestuur. Medewerkers hebben we nu ook al. Maar niet genoeg.

-Het boerderijenboek van Haakswold / Boerpad / Kraloo is inmiddels uitgegeven. Maar nu wordt er druk gewerkt aan een boerderijenboek van de overige boerderijen uit de oude gemeente Ruinerwold. Voor alle boerderijen uit deze buurtschappen moet informatie verzameld worden over b.v. de huidige en vroegere bewoning, door interviews of door archief-onderzoek. Wie lijkt dit wat en wil hier tijd aan besteden.

-We hebben in het archief veel krantenknipsels. Maar om hierin wat te vinden is het wel handig dat er een index in de computer staat, waarmee we snel wat kunnen vinden. Wie kan en wil er aan de slag met de computer?


Dit schilderij van de cooperatieve Melkfabriek Algemeen Belang uit de jaren 50 werd in opdracht van de Stichting Historie gerestaureerd door Cor Koppenol en hangt nu in Museumboerderij de Karstenhoeve in Ruinerwold.

.

Nieuwe aanwinsten in het archief :

Voor een ieder: Voor ons archief blijven aanvullingen erg belangrijk !!


Unieke foto's (glasplaten) van de familie Brouwer in Broekhuizen:
Thomasvaer en Pieternel over 2018
 
Tekst van Albert Jalvingh.
 
Voordracht van Albert Jalving en Jannie Timmerman-Wever op maandag 7 januari 2019 in de Buddingehof.
 
T. Tjonge jonge Pieternel
het was me het jaartje wel.

P. Zeg dat wel Thomasvear, veural het weer zorgde veur heel wat bizunderheden
waor wij hier toch ook nog even wat aandacht an wilt besteden.
Het leek er lange tied op dat de iesbane hier weer niet los zul gaon
mar in meert kwam men zowaor nog op de scheuvels te staon.

T. Het veurjaor was eerst nat en kold tot half april zo ongeveer
en toen kwam de omslag in het weer.
Veule warmte en dreugte records gungen de boeken in.
Dat was natuurlijk niet naor een ieder zien zin.
Mar al mit al kunne wij toch wel stellen
dat de meeste meinsen (en dat komp niet zo vake veur) best tevreden waren over het weer en er nog vake over zult vertellen.

P. Beste meinsen veur dit jaor weinse wij oe veul heil en zegen.
En wat het weer betreft weer zo n jaor mar dan mit een beetien meer regen.
Wij wilt nog even terogge kieken in het veurige jaor op dizze dag
en wel op gebeurtenissen op de oldejaorsdag.
Carbitschieten gebeurde hier weer op menige plek
dizze vorm van vuurwark is veural bij de jeugd arg in trek.
Mar ook carbitschieten kan gevaorlijk wezen
Imre Gol hef dat enkele jaoren eleden ervaren zo hebbe wij kunnen lezen.

T. Ja die gevaoren daor wet hij now alles van
en ook hoe aj dat veurkomen kunt as het even kan
Hij is now les an kiender gaon geven
en dat is een schot in de roos zo is wel bewezen.
35 kiender hebt de theorie en praktijklessen mitemaakt
Ook Borgemeister de Groot was van zien anpak onder de indruk eraakt.
De Golden Pulle as jaorlijkse pries veur het mooiste carbitschiet evenement.
Werd dit keer zeer terecht an Imre Gol toeekend.
Ook dit jaor hef Imre hum weer inezet veur de jeugd
en dat deed ook de Burgemeester weer deugd.
Deur Imre zien anpak van schieten mit carbit
blef de Golden Pulle nog weer een jaor in zien bezit.

P. Mit het leeghalen van huzen dut de Kringloop hier vaak goeie zaken.
Het Irenehuus in Moppel is zo n adres waor ze nog al ies gregeld een kamer leeg magt maken.
Warner S.vrijwilliger bij de Kringloop
hold zich veural bezig mit het leeghalen van huzen en de neudige sloop.
Zo was hij op een dag weer in het Irenehuus belaand
mar toen bleek er iets bizunders an de haand

T. Nummer 100 meende ik mus worden leegehaald
mar daor anekomen hef hij toch wel even ebaald
De kamer bleek nog bewoond deur een man
Warner snapte er de ballen niet van.
Toch nog mar ies even het papiertien lezen
en toen bleek dat hij niet in het Irenehuus mar in Reestoord mus wezen.

P. Een karkorgel kan arg old wezen
Het Amoor orgel van de karke in Barghuzen is 275 jaor old zo hebbe wij kunnen lezen.
In 1883 werd dit orgel ekocht mit het geld van een schenking van het echtpaar Geerts-Reinders veur 500 gulden zo waor
En nao enkele restauraties waorvan de leste in 2011 is hij now weer veur jaoren klaor.

T. Ie heurt vake zeggen de tied giet zo snel veurbij
veur dat ie der arg in hebt is het alweer old en nij.
Toch bij de karke in Blijdenstijn bliekt de tied soms stille te staon
Harm en Grietje L. waren in 2017 vievenvieftig jaor etrouwd ewest en dat had ook in het karkblad estaon.
Zij stunden dan ook raar te kieken
toen ze der ofgelopen winter weer instunden zo zul blieken .
En zo kun het gebeuren
dat ze weer heel wat kaorties kregen in allerlei maoten en kleuren
Harm en Grietje kun n het medeleven wel waarderen
en gungen de karkgangers even als veurig jaor op een versnapering tracteren.

P. Het veurige jaor deut Dekuzen rond de karstdagen arg doods an
Veulen stunden dit mar maotig an.
Now bliekt dat er deur verschillende omstandigheden vertraging was ontstaon.
In januari is alsnog de nije feestverlochting anegaon.
Heel veul laampies vormen grune peren
en zorgt now veur echte runerwoldse sferen.

T. As ie in meert ene in zwumkostuum de Wold Ao in ziet gaon
dan denk ie dat het verstaand bij die persoon is stille gaon staon
Dichterbij ekomen bliekt die persoon Jans K. te wezen.
Die hold nog wel ies van een stunt dat hef hij wel vaker bewezen.
Mar hij had een heel speciale reden dit keer
het was namelijk nogal stormachtigweer
waordeur de kliko in de Ao was belaand
.En nao wat vissen kwam Jans de Ao weer uut mit de kliko an de haand.

P. De B en B s in Runerwold hebt al vaker bij verkiezings hoge escoord
Mar wat B en B Serpenstijn van de Weidenweg dit jaor hef presteerd is ongehoord.
As ie uut 28000 as beste wordt anewezen
betekent dat ie deur heel veule vekaantiegangers wordt aneprezen
De golden Zoove Aword is iets waor ze bizunder trots op macht wezen.

T. Hennie Kuier uut Rune verzameld trommelties en hef er al een hele boel.
Liefst mit allerlei rare inhold en daor over vertellen dat is heur doel
Now heb ik eheurd dat er bij de Kringloop ook trommegien mit een bepaalde inhold binne ekomen is
waor Hennie Kuier van smullen zul as ik mij niet vergis.
De inhold bleek namelijk uut condooms te bestaon
Bij de Kringloop hebt ze de lachspieren ook flink heur gaank laoten gaon.

P. As het now een verkiezingsstunt was dat wete wij niet
mar het volgende wille wij hier toch ook even kwiet.
De oppositiepartijen in de Wolden
wollen veur de gemeenteraodsverkiezing goeie sier maken deur zich tiedelijk van alcohol te ontholden.

T. Zij deuden mit an de jaorlijkse actie Ik Pas in oens laand.
Alcohol gebruuk bliekt niet goed te wezen veur het goeie verstaand
Mar dat een dergelijke aktie in de wolden bliekt te warken
was an de verkiezingsuutslag niet te marken.

P. Ofgelopen zomer kun men zich nogal ies goed vermaken
deur s aovends nog even een rondtien mit de fietse te maken
Zo fietsten Harm en Grietje L. op een zwoele zomeraovend over Boerpad.
En wus Harm het op een gegeven moment niet hoe hij het had
In de verte zag hij iets as een zeemeermin in de vijver bij Willem R. en zien vrouw.

T. Hoe dat now zo mar kun dat snapte hij niet zo gauw.
Mar dichterbij ekomen bleek het Sjoukje te wezen
die zich tot heur middel in een soort dukerspak had ehezen
Zij had een witte blouse an en deur heur witte haor
was mit een beetien fantasie het beeld van een zeemeermin klaor.

P. Veur Sietse Koetsier waren hier enkele supermarktbeheerders die het hier al vrij snel hadden bekeken.
Mar dat ie mit een supermarkt hier in Runerwold nog wel de kost kunt verdienen is inmiddels wel ebleken.
20 jaor alweer zit Sietse Koetsier hier now al een supermarkt te bestieren.
Ja de Koetsier s bint hier slagers en zakenmeinsen in hart en nieren.

T. Heel wat Koetsier s hebt het in het slagersvak en aanverwante zaken goed edaon
en er bliekt ook al weer voldoende opvolgers klaor te staon.
Jannes Koetsier is hier in 1927 as slager begunt
en zo het now liekt wordt er in 2027 nog steeds wel een middenstandsbedrief deur een Koetsier erund

P. Anneke V. hef ook lelijk pech ehad.
Deur lekkage in de keuken was de vloere spiegelglad
en vuld anneke pardoes op heur gat.
Er was gien meinse in de buurt
en in de benen komen dat hef wel even eduurd

T. As het ware peddelend is ze naor de gaank egaon
daor lag een matte en kreeg ze grip waordeur ze weer op kun staon
Een ding wil ik nog wel even kwiet
hoe blauw as heur gat was dat weet ik niet

P. Udi giet veurlopig niet meer naor de Barg n toe
dat was altied nog al een heel gedoe.
En aj dan zagen hoeveul personen er uut Barghuzen e.o. of komstig waren
leek het Udi beter um die muite te besparen.
Bij Centraal is men now een extra veurstelling gaon geven
en dat is goed bevallen dat is wel bewezen
Men warkt now mit veurverkoop
en dat zorgd veur een flinke mar een gespreide toeloop.
Zo n 300 personen hebt de klucht ,, Een klap van de meule'' bekeken
En dat het in de smaak evallen is is uut de lachsalvo s wel ebleken.

T.De Gemeente hef wat kuunst uut de kelder van het Gemeentehuus van de haand edaon
en dat gaf een flinke basis veur een nij kuunstwark dat op Blijdenstein kun staon.
Het olde bronskleurige kuunstwark was deur dieven gedeeltelijk van de sokkel ehaald
De Gemeente hef de nije betaald.

P. Die is van aander materiaal emaakt en daordeur veur dieven minder interessant
Toch hef dit monument menen wij een minder goeie kant.
Het is net of het uutstraald wat minder fleur
deur die roesterige kleur.

T. Zeg Pieternel bin ie ook net zo as de meeste vrouwen bange veur spinnen
of gao ie net as Gerda W. daor direct een jacht op beginnen.
P. Now ik laot mij niet deur een spinne wegjagen mar ik gao der ook niet opjagen.

T. En dat deut Gerda W. wel en die gung daorbij um problemen vragen.
Toen zij een spinne an de waand zag lopen
zul ze die wel even vangen mar mus dat mit een lelijke val bekopen.

P. Zij was op een taofeltien mit wielegies gaon staon
en die waren mit het rekken naor de spinne an het rollen egaon.
Achterof vundt ze het zulf ook wel arg dom
en het resultaat was scholder uut de kom.
Zij hef een tietien mit de arm in de lichter moeten lopen
Mar zij hef hier vaste wel wat van eleerd wille wij hopen.

T. De prestaties van de volleybalvereniging hier wordt niet zo vake breed uut emeten
Mar de dames bint now kampioen eworden in de 2 e klasse en dat wollen ze toch wel even laoten weten.
En zij zorgden zo
veur een mooi vieftig jaorig jubileum kado.

P. Ofgelopen jaor hef de gemeente de rioleringo.a. In de Bosma en Niezingweg anepast.
Daornao is het hele circus naor de Buddingestraote verkast.
Mar hier waren ze veur niks komen opdraven
zo zul al gauw blieken tiedens het graven.
Ja het is haost ongeheurd
mar de anpassing was hier al eerder gebeurd.

T. Veur de quiz Loos van TV Drente hadden zich ofgelopen winter flink wat deelnemers anemeld.
o.a. ook uut runerwold zo is mij verteld.
Roelie B. was een van die kandidaoten
mar zij mus helaas nao de eerste ronde het toneel al weer verlaoten
Het liekt soms zo makkelijk ai veur de televisie zit
mar aj daor staot valt het altied nog niet zoveule mit.

P. As ie het antwoord weet dan moet ie snel beslissen
en ja dan kun ie oe soms ook lelijk vergissen.
Toen de vraoge kwam tot welke gemeente Runerwold beheurd
Westerveld,De Wolden of Moppel
drukte Roelie arg snel
want ja dat wus ze natuurlijk wel
Moppel reup ze en worde geliek op heur zulf heel arg boos.
Want ja dit antwoord was natuurlijk niet arg loos.

T. Volk wij gaot now even stoppen
en koomt straks mit deel twei op de proppen

P. Ho ho Thomasvaer ,ie bint nog eem te snel
Al ken ie misschien het volgende vertellegien ook wel.
Albert J. gung op een dag naor de pedicure toe
want de voete deut hum wat zeer in de schoe
Mar het kun ook wel wezen dat hij last had van een likdoorn,een ingegruide teennagel of gewoon wat eelt
dat hef de verteller niet mitedeeld
Afijn hij komt bij de pedicure in de stoel
en zij trekt een rare smoel
want in zien haost um weg te gaon
had Albert iene zwarte en ene grieze schoe anedaon
ach gef niks
as het koppie aanders nog mar goed is.

T. De lintiesdag
is er ene waor Runerwold ook tevreden op terogge kieken mag
Van de 5 personen in De Wolden
waren er 2 die hier hun domicilie holden.
Het is altied weer een spannend gebeuren
want het is de bedoeling dat de betreffende personen van te veuren niks kriegt te heuren

P. Jan Oosterhuis is tot lid in de Orde van Oranje Nassau benoemd
Hij hef heel wat funkties bekleed op allerlei gebied en over de uutvoering werd hij alom geroemd.
Klaas Roze promoveerde tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau dizze dag
Dit is een onderscheiding die der zeker wezen mag.
Hij hef zich dan ook niet allennig in De Wolden verdienstelijk emaakt
Mar ook veural in zien Voorburgse tied hef hij zich ook landelijk verdienstelijk emaakt.

T. Grietje D.en heur neef Roelof waren ofgelopen zomer geregeld mit de fietse bij pad.
Zij viendt dat mooi en och ja zij hebt ja tied zat.
Soms blieft ze in de buurt
mar soms ook niet en daor hebt ze een keer een tocht emaakt die hef wel arg lange eduurd
Zij gungen eerst mit de auto een ende varen
en zetten die neer in een ziedstaote bij Haren.

P. Route bordtien 45 naor ik meen was het aanvangspunt
het is altied goed dat ie weet waor as ie begunt.
Op een gegeven moment bint ze ongewild van de route oferaakt
en daordeur hebt ze nog heel wat mit emaakt.
De auto mus in een straote mit bomen staon
en zij dachten daor makkelijk op of te kunnen gaon
mar toen ze weer bij de goeie straote dachten uuttekomen bleek
dat daor gien auto stund die op heur auto leek
Haren hef heel wat ziedstraoten en die ook wel op mekare liekt
en een straotname hadden ze niet zo bliekt.

T. Zij bint heel wat straoten bij langs ewest
en de goeie sfeer was inmiddels beheurlijk verpest.
Zij hadden de situatie al an verschillende meinsen veurelegd
En toen was er ene die hef hulp toeezegd
Die is mit Roelof in de auto naor de snelweg egaon
en hebt daor weer de ofslag Haren epakt en zo kwamen ze weer in de straote waor de auto wel bleek te staon.
52 km zul de route wezen
mar zij kun nen now 78 kilometer op de teller oflezen.
Een ding is zeker weten
dizze fietstocht zult ze niet gauw vergeten.

P. Naodat Kios in de zaal in de eerste klasse als tweide was eeindigd gung promotie daor net niet deur
Deur kampioenschap op het veld promoveerden ze naor de overgangsklasse en dat is veur Kios in de veldcompetietie een primeur.

T. Waorin een klein dorp groot kan wezen
dat hef Oostende mit o.a. het buurtfeest wel vaker bewezen.
,,Oosteinde ontmoet'' was een nij initiatief dit jaor
nogal wat projekten kwamen het ofgelopen jaor klaor.
o.a. de Kolonie werd renoveerd
en de jeugd werd op een nij kuunstgras speulveld trakteerd.

P. Ook de bedrieven gungen zich presenteren op dizze ontmoetingsdag.
30 bedrieven in dizze kleine gemeenschap is een aantal dat er wezen mag.
Deurdat veule van dizze bedrieven in olde boerderijen bint ontstaon
Wordt verpaupering op dizze maniere ook tegenegaon.

T. Willem O. komp nog geregeld bij zien dochter en schoonzeune op het bedrief
Luuk en Alie hebt van hum nog veule gerief
Naost het grootvee hebt ze ook nogal wat kleinvee in de vorm van katten.
Zoveule dat ze het aantal gewoon moet schatten.
Alie hold arg van katten mar het worden er now toch wel wat arg veule makkelijk zat.
Zij heurde van ene dat die wel aordigheid an een van hun katten had.
Mar ja een katte pakken dat giet altied niet mar zo
Het lukte willem er ene te vangen en zette die in een maandtien in de auto

P. Hij mus nog even naor huus in um wat te halen
en toen hij weer bij de auto kwam stund hij lelijk te balen
De katte was uut het maanden egaone
en had de auto op slot edaone
Toen Alie even later mit de reservesleutel bij de auto kwam schruk ze toch wel even
Want het bleek um Pimpernelleke te gaon en die wol ze now net precies niet weggeven.
Of Willem nog ies weer een katte zal ofleveren?
,ik denke dat Alie dat veurlopig niet weer giet beleven.

T. Een spiets holden bij de dodenherdenking
vrag toch wel enige veurbereiding.
Martin S. had daorveur een bezuuk an de Historie ebracht
daor kunt ze mij vaste wel wat helpen zo had hij edacht
Toen hij de spiets op papier had staon
kun hij daor mit naor de karke toegaon
Hij deut hum mar vaste in de fietstasse
en gung toen nog even weer naor binnen veur het pakken van zien jasse.

P. Toen hij bij de karke het papier uut de fietstasse wol pakken
gung hum de moed in de schoenen zakken.
Gien papier te bekennen zo zul blieken
ook niet nao nog ies opnij te kieken.
Mar toen opeens toen wus hij hoe het was egaone
hij had het papier in een verkeerde fietstasse edaone
Hij dacht Potverdorie
en hij snel terogge naor de Historie
En ja heur daor vundt hij het papier
in de fietstasse van Janny v. G. alhier.
Now toen gung hij fietsen heel hard
En was nog net op tied in de karke en dat was een pak van zien hart.

T. De vermissing van de Britse boordschutter John Greenmon blef ook veur de Historie nog steeds een mysterie Nao dat defensie het veurige jaor een stuk laand had ofegraven
kwamen ze dit jaor nao nije informatie weer opdraven.
Now werden er wel vliegtuugresten evunden in een krater
mar gien stoffelijke resten en dat zorgde weer veur een flinke kater.
Jan Postma hef indertied het lichaam op verzuuk van de Duutsers in de krater begraven zo hef hij beweerd
mar er gaot meer verhalen over wat er mit het lichaam is gebeurd mar een ding is zeker mit het graven op dizze plekke zat men verkeerd.

P. Toen Klaasje D. bij de Coop de bosschoppen wol ofrekenen stund ze raar te kieken.
Heur portemonaie zat niet meer in heur tasse zo zul blieken.
Zij wus vrij zeker dat ze hum in de tasse edaone had
en now ja ie rekend toch niet dat die hier op runerwold uut oen tasse wordt ejat.
Dus mus ze hum toch in huus hebben laoten liggen zeker weten
mar in huus zul blieken dat ze hum niet was vergeten.

T. Zij weer terogge naor de Coop en daor zul blieken
toen men de camerabeelden gung bekieken.
dat Klaasje in gesprek was mit een kennis
en daor gung het mis.
Een onbekend persoon hef toen heel gehaaid
de portmnaie uut heur tasse egraaid.
Tot de butendeure is de dader redelijk in beeld zo heb ik eheurd
mar de politie hef hum nog steeds niet opespeurd.

P. VVR hef veurig seizoen nao de winter nog beheurlijk wat punten weten te pakken.
Waordeur ze niet rechtstreeks naor de derde klasse hoefden oftezakken.
Deur verlies in de naocompetitie tegen Dalen
was degradatie toch een feit en dat was balen.
Mar de derde klasse bliekt op dit moment ook hoge zat te wezen
as ie de uutslagen in de kraante gaot lezen.
T. De Lummeldagen begunt now echt gestalte te kriegen hier an het Boerpad
Mit veule spektakel veur de kiender en de olderen hebt een rustige en gezellige dag had.
Optredens moet gratis wezen,
dat kun ie steeds lezen

P. Dat goeie connecties belangriek bint dat hebt die organisatoren wel bewezen hier
want het waren lang niet allemaole onbekende artiesten die hier optraden veur een hap en een snap of wat bier.
Mit zo n duuzend bezukers zo zul blieken
kun men op een geslaagde dag terogge kieken.

T. Mathijn en Sindy Z. hebt samen mit een Koekanger boerenpaar
een deur Fuite voeders georganiseerde exursie naor Noorwegen mit emaakt en dat was goed veur mekaar.
Zij hadden hun auto onder de carport bij de Koekangers laoten staon.
En bint wieder mit hun auto naor de opstapplekke egaon
Nao een dag of tiene kwamen ze late in de aovend weer in Koekange an
Men had veule eziene, ja men had echt geneuten hiervan.

P. Mit het in de auto stappen meende Sindy een krassien op het portier te zien zitten.
Mar nao een nachien pitten
gungen ze de auto ies beter bekieken en toen schrukken ze zich bijna dood
de auto zat vol krassen en ofdrukken van een hondenpoot

T. Een vrumde auto die zo lange onder de carport stiet
dat vertrouwde die hond schienbaar niet
Die auto was ook niet vrij van hondengeur zo zul waarschijlijk blieken
En dus wol die hond die auto ook van binnen denk ik wel ies bekieken
Hij had de auto flink te pakken had
Mathijn en Sindy kregen nau het herstellen naor ik meen een rekening van 4000euro op de mat.

P. Een wereldkampioenschap in runerwold is best uniek.
En dat betekent ook een zeer internationaal publiek.
De Nederlandse Dog Dance Bond organiseerde dit gebeuren in de Buddingehof.
Trouwens allent Europese laanden kwamen hier op of.
Het bliekt dat het daansen mit honden veural een damessport te wezen.
Zowel de honden as de begeleiders traden in allerlei creaties op zo hebbe wij kunnen lezen.
Het defile an het slot was een imponerend gebeuren
van ieder laand was het volkslied te heuren.

T. De Boerendroktedagen waren er dit jaor ook weer.
Mit iedere keer een aander thema dizze keer.
Deur de commissie wordt er wat haandvaten anereikt an de speulers um der wat van te maken.
Mit veul improviseren kunt spelers en publiek zich prima vermaken.

P. Een speciale aovend veur vrouwen wordt vake flink bezocht.
Mar organiseer ie wat speciaal veur mannen dan heb ie de zaal mar zo lange niet uutverkocht.
In Runerwold begunt er wat veraandering in te komen.
Op een aovend georganiseerd deur v.d. Berg en de kastelein bint roem 30 mannen op ofekomen.
Men had een zeer gevarieerd programma in mekaar ezet zo zul blieken
Mit sommige dingen mus men zulf an de slag,bij aandere dingen hoefde men allent mar te kieken.

T. Zo werden de mannen bij v.d. Berg mit huid en hoofdmassage ongekend verwend.
Heel wat aanders was zunnepanelen instaleren
Ook hamburgers bakken en opeten gung der goed in zo wus men te beweren.
De meeste mannen gungen late mar mit nije energie en zelfvertrouwen
terogge naor hun vrouwen.

P. Braandmelders dat bint nuttige dingen
mar zij kunt hoe soms ook tot wanhoop dwingen
Zo kun het gebeuren,en ik nume heur mar Roelie nit heur echte name
Want as ik het heure zo zeg zij dan bin ik bange dat ik mij schame.
As ie een braodpanne mit vleis wat lange op het vuur hebt staon
zunder dat ie de ofzoegkap an hebt staon dan wil het gebeuren dat het braandalarm of giet gaon.

T. En dat is bij een alleenstaonde vrouwe in de Kuuz n gebeurd
Buren kwamen al gauw anesneld want die hadden het lawaai ook eheurd.
Deur heur hulpvaardigheid
waren ze snel van het lawaai bevrijd.
Een tied later zul het heur nog weer overkomen
dit keer mus zij de buren vraogen of die nog even weer wilden komen

P. Bij de Zusterkring hadden ze lest een man die over brandpreventie kwam vertellen
en die had ook handige hulpmiddelen die as ie bij hum kun nen bestellen.
Onderandere een lange stok mit een puntien er an
Die ai dan in het gattien van de rookmelder kunt prikken,toen dacht zij zo n stok schaf ik an.
Toen zij mit het braoden een keer weer niet goed zat op te letten
en weer vergat de ofzoegkap an te zetten
kwam er weer alarm veur braand.
Zij nam now snel die stok ter haand
Mar ja zij is de jongste ook niet meer
en toch ook wel wat beverig dit keer.
En hoe ze het ook probeerde het lukte heur niet um het puntien in het gattien te stikken

T. Now heb ik wel ies eheurd dat er wel meer oldere meinsen bint veural mannen die muite hebt mit mikken.
Mar zij worde uuteindelijk zo kwaod
dat ze de stok ummedreid hef veur een ondeurdachte daod.
Zij hef mit het aandere ende van de stok een harde klap tegen die melder egeven
Now daor kun die niet tegen dat kun ie beleven.
Dat ding vuld van het plafond
in stukken op de grond.
Of ze ook nog weer een nije hef besteld
is mij niet verteld.

P. De oldtimerdag de 26 ste dit keer
had te maken mit olderwets goed weer
Een kleine 1500 deelnemers en 20000 bezukers wussen zich goed te vermaken.
En de Horeca deed heel goeie zaken.
Nij dit jaor was dat men het hele gebeuren
ook op de televisie hef kunnen zien en heuren.

T. De Dijkhuizenrun
trekt heel wat meer lopers dan in het begun.
Sommigen moet hele enden rieden
um hier te komen tot toptieden.
Geen van de eigen senioren kwam er an te pas
en dat gef wel an dat het niveau hoge was

P. Bij de jeugd leup plaatsgenoot Berber Zwart
wel arg hard.
Mar nog niet hard genog veur de eerste pries
mar wel de zelfde tied as de snelste jongen Mika Keizer en dat is toch wel onwies.
Allent op de 1 km kwam een runerwolder op de hoogste trede van het podium terecht
Daan Hoogenberg haalde dit nao een hevig gevecht.

T. G. B. van de Bosmaweg hef het ofgelopen jaor een heupoperatie ondergaon
in de hoop weer wat beter op de benen te kunnen staon
Mar dat is mislukt en lopen lukt haoste niet meer
en daorumme giet ze now in huus mit een loopstoel hen en weer.
En zo kan ze zich nog redelijk redden in heur eigen huus en dat viendt ze toch wel fijn.
En kun ze ook heur verjaordag thuus mitmaken en al was de visite mar klein
had ze toch een mooie dag ehad.

P. Mar an het ende van de aovend kwam er nog narigheid op heur pad.
Net veur het en bedde gaon had ze de deuren opslot edaon
en zul nog even bij de medicienen gaon
Mar toen gung ze even niet goed opletten
en vergat de stoel op de rem te zetten.
En toen ze naor de pillen gung rekken
gung de stoel vertrekken
G. kwam op de grond te liggen en kan zulf niet weer in de benen gaon
Gelokkig had ze de allarmknoppe wel umme edaon
en kun zodoende alarm slaon.

T. Zeune en schoondochter kwamen snel naor de Bosmaweg mar zij kun nen daor niet naor binnen
G. had van zowel de veurdeure as ook de achterdeure de sleutel in het slot laoten zitten en tja dan kun ie niks beginnen.
Mar nao lange gezuuk
kwamen ze toch bij moeder op bezuuk
Ie kunt het vake lezen
een meinse is nooit te old um te leren en dat is hier ook weer ies bewezen.

P. Wij gaot now weer even staken
en hoopt oe straks mit deel drei te kunnen vermaken.

P. De karke van Blijdenstein hef de leste jaoren nogal flink wat investeerd
en daordeur bint de reserve s nogal ineteerd.
Men viendt het belangrijk om de karke goed te onderholden
en ook geschikt te maken veur aandere activiteiten in De Wolden
Mede hierdeur is de stichting Vrienden van Blijdenstein in het leven eroepen
um wat meer financiele ondersteuning te kriegen ook van niet kerkelijke personen en groepen.

T. Het veurige jaor hier veurspelden wij dat men van Eline Vedder nog wel meer zullen heuren
Now dat is wel uut ekomenwant ie hebt heur in heel wat o.a. TV programma s kunnen zien en heuren.
Arjan Lubach van Lubach op zondag
viendt dat zij heur wel de Peter R. de Vries van de agrarische sektor neumen mag.
Ja dizze dame hef heel wat in heur mars en niks is heur te dol
Mar evenals Peter Nefkens vraoge wij oens wel of hoe lange hold ze dit vol?

P. De optocht van het Zomerfeest kende weer heel wat en ook heel verschillende creaties zo zul blieken
Men kwam haost ogen tekort um alles goed te bekieken.
De Maoties gaot mit het wagen versieren liekt wel ieder jaor er nog op veuruut .
Mar dit keer staken ze der mit kop en scholder bovenuut
Het gebrek an ambachtelijke arbeidskrachten trachte men op te lussen
daor ofgestudeerden an de universiteit in de bouw bij te laoten klussen.

T. ds Kloosterziel stiet now niet direct as een feestvierder bekend dat is waor
Mar as der een optocht is dan stiet hij daor direct veur klaor.
Hij hef het er mar drok mit
now hij veur de helfte van de tied in IJhorst -De Wijk zit
En zo kun het gebeuren dat hij ofgelopen zomer in 3 optochten in actie kwam.
In runerwold verscheen hij in gezelschap van nonnen en paters en nog een man.
Dit was ds Naber uut Rune die giet 20% van zien tied an Runerwold besteden.
Al mit al staot de karken er wel wat aanders veur dan in het verleden

P. De Dorpskwis trok een tente vol meinsen
Mit 480 deelnemers verdeeld over 50 groepen kun men zich gien betere start van het zomerfeest weinsen.
Even as veurige jaor gungen de Oldties van Kios mit de eerste pries strieken
al was het wel op het nippertien zo zul blieken.

T. Jacco en Alien M. hold bijen
Naor ik meen hadden ze ofgelopen zomer ok nijen
bijen dat liekt soms net meinsen en het kan niet missen
ook die dierties kunt heur vergissen
Alien was lekker in de tuun gaon zitten
en lag misschien ook wel te pitten.

P. Toen bijen Alien heur vuurrooie lippen kregen in het viezier
dachten zij denk ik wat een mooie rooie bloeme hier
Tot twei maol toe hef een bije nektar uut heur lippen probeert te halen
Daor gung ze natuurlijk wel van balen.
Verder weet ik niet of ze de kleur van de lippen daornao wat hef anepast
of dat de bijen bint verkast.

T. Um nomineerd te worden veur landelijk liefste juf of meester van 2018 dat is nogal wat
Mar dizze ere kwam op Roelien Tissingh heur pad.
Heur creatieve maniere van lesgeven en strenge mar dudelijke anpak weet de kiender en collega s goed te waarderen.
De landelijke titel zat er echter niet in zo zul de tied leren

P. Er wordt reikhalzend naor appartementen uutekeken
dat is al lange ebleken
En now lig er plotseling een ambitieus plan veur 18 appartementen op de plekke van de vroggere SNS baank.
Er moet nog heel wat procedure s deurlopen worden en meestal duurt zoiets nogal laank.
Tussen de Kuuz n en het nije complex hef de ontwerper een soort brink idee in gedachten.
Wij zult het mar rustig ofwachten.

T. As er mit de miljoenenjacht van de postcode loterij in de studio ene een dikke pries wet binnen te halen
dan giet men dat zelfde bedrag ook an een willekeurig iemand in oens land uut betalen.
En zo kun het gebeuren dat Aly d. B. een flink bedrag kun incasseren
en da ter nog een aantal straotgenoten ies flink kunt tracteren
Want het zelfde bedrag wordt ook nog een keer verdeeld onder de deelnemers mit precies dezelfde postcode en dat betekende nog een mooi bedrag per lot.
De niet deelnemers an de Postcode loterij stonden er mit de uutreiking toch wel een beetien bij veur Pietsnot.

P. Nao de opheffing van de Gemeente runerwold is oens mooie gemeentehuus in vrumde haanden belaand
mar die deden het het afgelopen jaor weer van de haand.
Sietze K.een hier bekende zakenman
hef er veur ezorgd dat het weer in runerwoldse haanden kwam.
Gedeeltelijk was het al verhuurd veur kantoren
hij hoopt nog meer bedrieven an te kunnen sporen.

T. Deur de veurgevel van extra verlichting te veurzien en van fleurige kleuren
straalt het gebouw als nimmer te veuren.
Ook de nije benaming Raadhuis straalt klasse uut
Ja de meeste runerwolders zult wel wies wezen mit Sietze zien besluut.
In zo n gebouw kun ie natuurlijk ook mooi de commissaris van de Koning ontvangen en mit heur in discussie gaon
Tiedens heur bezuuk dat ze an de gebiedscooperatie Z.W. Drenthe hef ebracht hebt ze dat daor edaon.

P. Hierveur had ze al een bezuuk an de Drentse Koe ebracht
en dat had veule indruk op heur emaakt,dat hadden wij ook wel verwacht.
Mit een toplokatie kreeg ze hier te maken
Men kan zich hier onder alle weersomstandigheden prima vermaken
Ook leut ze an Lydia weten
dat ze misschien nog wel ies een keer weer zal komen mit het college van G.S. um pannenkoeken te bakken en te eten.

T. Het veurige jaor zat het mit de perenverkoopdag arg tegen
weinig paren en op de verkoopdag regen.
Dit jaor waren de omastandigheden ideaal
en zowel de oogst as ook de belangstelling was massaal
Het is ook een uniek gebeuren
want het bliekt waarschijnlijk s werelds langste stoofperen boomgaard te wezen heb ik kunnen heuren.
De commisie probeert steeds meer meinsen te trekken
deur steeds meer activiteiten op de route er bij te betrekken
Ook de veiling s middags van prullaria en antiek
was een succes mit veule publiek.

P. Allent veurnamen gebruken dat is iets van dizze tied.
Wij hebt er altied wel wat muite mit dat wil ik hier toch wel even kwiet.
Want ie kunt makkelijk fouten maken
en dat is iets waor wij toch veur moet waken.
Dina J.uut de Gelinckstraote was zowat in de fout egaone
Zij had een kaortien zowat in een verkeerde busse edaone.

T. Veur de vrouwen van Nu had zij knieperties ebakken
en die naor Jantje E. in Munnikkensland ebracht in zakken.
Toen zeg Jantje ik heb ook nog wat veur oe
een kaortien veur Aly en Gerard dan hoef ik daor niet naor toe.
O denkt Dina daor had ik eigenlijk ook wel een kaortien en moeten sturen
het bint tenslotte haoste buren.

P. Thuus nam ze eerst nog even het karkblad bij de haand
en toen bleek dar er was een groot misverstaand.
Niet Aly en Gerard Benak uut de Gelinckstraote hadden een jubileum te vieren zowaar
mar Aly en Gerard Slomp van de Meerkoetlaan waren het golden huwelijkspaar.

T. Dat een Drent niet altied bescheiden is zul blieken
as ie een site mit stedentrips gungen bekieken
Daor worde oens Runerwoldse Karstrondtien aneprezen
zo kun ie daor lezen.
Prima overnachtings mogelijkheden aanwezig zo werd er vermeld
Hoeveule invloed dizze publicatie opeleverd hef dat wete wij niet mar er werden wel veule bezukers eteld.

P. Het vertrek van Jan ten Kate as wedholder van De Wolden wordt algemeen arg betreurd
Mar zien promotie naor Hardenberg wordt hum echt egund dat wordt ook veule eheurd.
Jan ten Kate is een nuchtere man mit een goed ook letterlijk boerenverstaand
Mit gien inspraak achterof ,mar invloed veurof kreeg hij vuele meinsen op zien haand.

T. Gemeentebelangen kwam al vrij snel mit een opvolger anzetten in de vorm van Gerrie Hempen-Prent.
Een zus van Jan Prent die wij hier goed van Boerenblond kent.
Mirjam Pauwels wetholder veur de VVD viendt het plan van GB
vast ook een goed idee.
Zij is n.l. Ambassadeur veur meer vrouwen in het openbaar bestuur, dat is bekend
En mit de beneuming van Gerrie Hempen-Prent komt het percentage vrouwen hier in B en W op 50 procent.
Landelijk bliekt er nog mar 16% van de wedholders vrouw te wezen
zo heb ik onlangs elezen.

P. Bij Boerenblond hef het succesvolle duo Jan P. en Jan B. besleuten mit het optreden te stoppen.
Vermoedelijk koomt Marjan en Dirk nog weer mit een nije formatie op de proppen.

T. Leon Driesen is op 91 jaorige leeftied overleden
Dit feit mene wij toch ook even te moeten melden hier bij oens optreden.
Veurig jaor mit zien 90 ste verjaordag hebbe wij uitgebreid over hum eschreven
en aandacht besteed an zien bizundere leven.
Hij was een aparte verschiening, mar bleek een heel goed mens te wezen.
Bij zien ofscheid werd hij veural daorumme eprezen.

P. Het Drents Museum had een olde vervallen arreslee in heur bezit
en daor zaten ze wel wat mit
Zij wollen er wel ofstaand van doen zunder ene cent
now en wie de veurzitter van de Karstenhoeve een beetien kent
kan begriepen dat die raakte enthousiast
en zo is hij naor de Karstenhoeve verkast.

T. Men vundt Eiso Ypey en Albert Slomp bereid het te restaureren
Mar dat het een heel karwei was zul de tied leren
Albert en Eiso Ypey
waren er zo n 3 jaor drok mee
Zij kunt trots wezen op wat ze tot staand hebt ebracht
Tiedens het Karstrondtien trok de arreslee veule aandacht.

P. Nederland mut van het aardgas of
en dat zorgt veur de neudige gesprekstof
In De Wolden giet men de mogelijkheden van groen gas serieus bekieken
Of het een succes wordt mut natuurlijk nog blieken
Samen mit de Rendo gaot ze zich er hier mit bezigholden
Van o.a. barmgros,koemest mar ook menselijke uutwerpselen wilt ze groen gas maken hier in De Wolden.

T. Op de zundag veur de Karst hebt Frits en Janny T. Kerstinkopen in Moppel edaone
mar het is er daor een beetien raar an toeegaone
Men had al heel wat inkopen in de karre mar toch misten ze nog wat
Um dat te vienden in die grote winkel dat zat niet zo glad
Janny leut de karre achter in de winkel staon
en toen bint ze mar ies even bij de kassa vraogen gaon.
Nao dat ze op het goeie spoor waren ezet
Gung Janny de karre halen mar hef toen niet goed opelet
In plaats van een karre vol bosschoppen zo zul blieken
kwam ze mit een karre vol in elkaar gedrokte lege deuzen an en stund Frits wel heel arg raar te kieken.
Die karre had naost hun karre achter in de winkel estaone en daor gung het verkeerd
deur dat zij zich vermoedelijk te veule op het ontbrekende artikel had concentreerd.
Janny schaamde heur eigenlijk wel wat
mar Frits hef er arg moeten lachen makkelijk zat.

P. Zeg Thomasvear heb ie ook wel eheurd
wat er mit die kiepen van W.v. D. en Tinie van de Larijweg is gebeurd.

T. Ja, toen Wv.D. heurde dat er veugels dronken eworden waren deur bepaalde vruchten te eten
Zeg hij ja dat heb ik ook mitemaakt zeker weten
Zien kiepen waren bij de droeven egaon
en toen bleek dat ze niet goed meer op de benen kun nen staon.

P. Zij slingerden en fladderden het hele arf rond
en hij vreug zich of bint de eier van zulke kiepen nog wel gezond?
Hij hef een hekwark veur de droeven emaakt waordeur die kiepen gien droeven meer kunt eten
en zij de eier weer mit een gerust geweten kunt opeten.

T. De buurtvereniging Oosteinde is op veulerlei gebied actief
Het mooiste Karsthuus van Oostende was een nij initiatief.
De wisselbeker was veur de fam. Jonker-Baas
Mede deur een prachtige kerstster boven op hun huus bleven zij de concurentie de baas.

P. Op een bepaolde daotum in december bint er in Drenthe bij de oorlogsmonumenten activiteiten ewest zo is ebleken.
Mar hier is men van die dautum ofeweken.
Men hef er hier veur ekeuzen um er op 29 december bij stille te staon
umdat het dan precies 75 jaor eleden is dat die Engelse bommen warper hier onderuut is egaon.
O.a. op verzoek van een van de nabestaanden bint er 7 witte rozen bij het monument an de Hardenweg elegd.
Ene veur iedere umgekomene zogezegd.
Ook burgemeester de Groot was present
en ondanks het minder goeie weer was de opkomst mit zo n 40 personen ongekend.

T. Och wij maakt allemaole wel ies gekke dingen mit
zoals b.v. oen brille zuken terwijl hij op oen veurheufd zit
of ie wilt wat pakken mar dan bliekt dat dat al deur oe is gebeurd
dat bint dingen die ik wel ies heb eheurd
Wim v. D. was nog mar net mit zie vrachtauto op pad
toen hij dachte dat hij zien telefoon vergeten had.
Now ja dan moet ik bij de rontonde van Weerwille mar even weerumme gaon

P. Mitene belt hum der ene die hij te woord giet staon
Hij had even een zakelijk gesprek evoerd
en ondertussen rustig deur etoerd.
Toen Wim vertelde dat hij zien telefoon had vergeten was het even stille an de aandere kaant
en dan zeg die man mar wat heb ie now dan in de haand
Wim die net op de rotonde zat kun hum zulf wel veur de kop slaon
en hef toen mar een extra rondtien over de rotonde edaon .

T. Volk dit was het veur dizze keer
en wij eindigt zo as ieder jaor mar weer
Wij hebt de zaken zo realistisch mogelijk proberen weer te geven
mar as dat hier en daor niet helemaole is gelukt dan hopen wij dat ie oens dat wilt vergeven.

 
naar boven