ORGANISATIE

De vrachtauto-trekker te zien van H. Hof, de vee-expediteur van Tweeloo.

BESTUUR

Het bestuur wordt gevormd door:

Janny van Goor-Snider - Voorzitter
- email: voorzitter@historieruinerwold.nl
 - telnr: 0522 - 481852 / 06 - 29 20 08 19

Herma Boomsma - Secretaris

- email: secretaris@historieruinerwold.nl
  - telnr: 06 - 10 43 00 12

Freek Winters - Penningmeester/Ledenadministratie
- email: penningmeester@historieruinerwold.nl
 
Wim van Dijk - archivaris
- email: archief@historieruinerwold.nl
  - telnr: 06 - 11 51 19 63

Liesbeth Bordewijk - bestuurslid

Luit Oldenbanning - bestuurslid
- email: info@historieruinerwold.nl
  - telnr: 0522 - 481884 / 06 - 83 40 41 58

Deel van bestuur en medewerkers Stichting Historie, 2008,
fotograaf Albert Brunsting.


De Stichting Historie van Ruinerwold is in 1984 opgericht en houdt zich bezig met de geschiedenis van de voormalige gemeente Ruinerwold in de ruimste zin des woords. Belangrijke werkzaamheden worden verricht door de werkgroepen:

WERKGROEP BOERDERIJEN-ONDERZOEK

WERKGROEP KIEKIESDAGEN

WERKGROEP FOTO'S BIJWERKEN

WERKGROEP ONDERHOUD ARCHIEFMAPPEN


Viermaal per jaar verschijnt het tijdschrift: Ons Ruinerwold.

Waar vindt u ons?

Ons archief bevindt zich in het Multicultureel Centrum de Buddingehof, naast de bibliotheek, Dijkhuizen 66. Wij zijn iedere woensdagochtend van 9.00 uur tot 12.00 uur geopend.

Donateur worden?

Wilt U ook meehelpen om de geschiedenis van Ruinerwold te bewaren en in stand te houden, wordt dan donateur van de Stichting Historie.

Minimaal 16,-- euro voor inwoners van Ruinerwold en 21,-- euro voor donateurs wonende buiten de voormalige gemeente i.v.m. portokosten.
U ontvangt dan viermaal per jaar het periodiek ”Ons Ruinerwold” en steunt het werk van de stichting.

Natuurlijk zijn wij altijd op zoek naar oude foto’s, kaarten, oude boeken, programma's van verenigingen, kranten of verhalen over vroeger tijd wat te maken heeft met de historie van Ruinerwold. Losse nummers van ons periodiek zijn nu verkrijgbaar à 4 euro per stuk

Donatie voldoen op rekening van de Stichting Historie van Ruinerwold bij de SNS, bankrekeningnummer NL40 SNSB 091 55 48 100

Extra donaties zijn ook altijd welkom, om het werk te steunen.

Aanmelding schriftelijk of per e-mail onder vermelding van naam adres en postcode bij onze penningmeester:

Freek Winters,
Mickelhorst 12,
7961 DC Ruinerwold.


Nieuw op onze site: Zie de rubriek Nieuws en Agenda


Ontstaansgeschiedenis Stichting Historie van Ruinerwold


We schrijven 1983: In de gemeenteraad van de toenmalige gemeente Ruinerwold was reeds enige keren de wenselijkheid geuit voor de toekomst, middels een werkgroep, de geschiedenis van Ruinerwold schriftelijk alsmede mogelijk in de vorm van dia’s en foto’s vast te leggen.

Jaap Jonker, destijds wethouder van de gemeente Ruinerwold, heeft negen personen benaderd, waarvan vier personen uit de gemeenteraad, om de geschiedenis van Ruinerwold vast te leggen. Hierop werd zeer positief gereageerd.

De oprichtingsvergadering was op 10 mei 1984 en op 25 juli 1984 heette het officieel Stichting Historie van Ruinerwold.

Men is zich daarna al vrij vlot gaan beraden een boek van Ruinerwold te gaan uitgeven. Er werden een aantal personen gevraagd om stukjes te schrijven en op deze manier werden er veel gegevens verzamelt. In 1991 tijdens de viering van 850 jaar Ruinerwold werd het boek “Rondgang door het verleden” uitgegeven.

Maar onze vrijwilligers zaten niet stil en in 1993 kwam het boek “Oosteinde in woord en beeld” uit, in 1995 kwam de Kadastrale Atlas van Ruinerwold tot stand en in 1999 kwam het boek “Wat een bedrijvigheid” uit. In 2011 zagen maar liefst twee nieuwe boeken het levenslicht, te weten het boerderijenboek "De rijke geschiedenis van Haakswold" en het begraafplaatsenboek "Uut de tied komen".

In al die jaren is er veel verzameld en zo beschikken we momenteel over ruim 23.000 foto’s en dia’s.
Tevens zijn bekende figuren uit Ruinerwold op video vastgelegd, krantenknipsels en advertenties worden ingeplakt om in het archief te bewaren.

Alle foto’s staan op onze beeldbank, met een beschrijving, zodat u op b.v. straatnaam of familienaam in de foto’s kunt zoeken.

Naast de beeldbank met foto’s hebben we nog meer verzamelingen online staan:
- alle periodieken zijn doorzoekbaar, de losse artikelen zijn hier allemaal terug te vinden.
- vele krantenknipsels staan online, met onder meer vele familieberichten.
- de drie begraafplaatsen zijn volledig ontsloten, alle graven zijn terug te vinden.
- onze eigen bescheiden bibliotheek is online te vinden.
- en de rest van ons archief is digitaal ontsloten.

Op de startpagina van elke verzameling kunt u eenvoudig wisselen van verzameling.

Momenteel wordt er gewerkt aan een boek over alle boerderijen in Ruinerwold (m.u.v. Haakswold/Boerpad/Kraloo) waarin onder meer de bewoningsgeschiedenis van deze boerderijen wordt weergegeven.

naar boven