PERIODIEK ONS RUINERWOLD

De redactie bestaat uit:

- Karel Bordewijk
- Luit Oldenbanning
- Sytse van der Pol
- Henny Spekschate
- Rolf Wiltinge

Een aantal personen heeft aangegeven regelmatig een stukje te willen schrijven voor Ons Ruinerwold, te weten:
- Liesbeth Bordewijk
- Frans Bork
- Sipke Groen
- Petra Hessels
- Sienette van het Hof
- Henk van Netten
- Luit Oldenbanning
- Klaas Rooze
- Jan Willem Timmerman.

Redactieadres:
Berghuizen 30 7961 LT Ruinerwold
email naar : redactie@historieruinerwold.nl

Voor de inhoud van de periodieken kun je kijken op de periodieken-verzameling van onze Stichting. Hier zijn alle periodieken terug te vinden. Van periodieken ouder dan 5 jaar is de volledige inhoud te zien.

Ons Ruinerwold verschijnt 4x per jaar en wordt bezorgd/verstuurd naar de donateurs van de Stichting Historie van Ruinerwold. *)

De bezorging geschiedt door:
- Herma Boomsma-ten Kate
- Liesbeth Bordewijk-Barelds
- Wim van Dijk
- Arend Jan Donker
- Janny van Goor-Snider
- Margriet Jans-Teunissen
- Dirk Jonkers
- Henk Middelveldt
- Jaap Muller
- Luit Oldenbanning
- Grietje Redeker-Santing
- Egbert Wever


*) Zie de voorwaarden op de pagina Organisatie.

naar boven